Procedură : 2018/2711(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0251/2018

Texte depuse :

B8-0251/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 31/05/2018 - 7.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0238

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 411kWORD 50k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.636v01-00
 
B8-0251/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP))


Dita Charanzová, Ali Nedzhmi, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Nicaragua (2018/2711(RSP))  
B8-0251/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Nicaragua, în special cea din 16 februarie 2017 referitoare la situația drepturilor omului și a democrației în Nicaragua - cazul Francisca Ramírez(1),

–  având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al VP/ÎR din 19 noiembrie 2016 privind rezultatele finale ale alegerilor din Nicaragua,

–  având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al VP/ÎR din 22 aprilie 2018 privind situația din Nicaragua și din 15 mai 2018 privind instituirea unui dialog național în Nicaragua,

–  având în vedere comunicatul de presă al Biroului Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului (OHCHR) din 27 aprilie 2018 care citează avizele experților despre situația drepturilor omului în Nicaragua,

–  având în vedere declarația din 20 aprilie 2018 a purtătoarei de cuvânt a Oficiului ONU pentru Drepturile Omului, Liz Throssell, referitoare la protestele violente din Nicaragua,

–  având în vedere vizita ale Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului (CIADO) din perioada 17-21 mai 2018 de cercetare a situației din Nicaragua și observațiile sale preliminare din 21 mai 2018,

–  având în vedere raportul Secretariatului General al Organizației Statelor Americane din 20 ianuarie 2017 referitor la Nicaragua,

–  având în vedere Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și țările din America Centrală din 29 iunie 2012, care a intrat în vigoare în august 2013, inclusiv clauzele privind drepturile omului,

–  având în vedere orientările UE privind apărătorii drepturilor omului din iunie 2004, modificate în 2008,

–  având în vedere Declarația ONU privind apărătorii drepturilor omului, din decembrie 1998,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966, la care Nicaragua este parte,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât în ultimii zece ani Nicaragua a înregistrat o degradare a democrației și a statului de drept; întrucât fără libertate de expresie și posibilitatea a protesta pașnic, recunoscute ca piatră de temelie a societăților democratice, nu se poate găsi o soluție pașnică și trainică la conflictele interne ale țării;

B.  întrucât, potrivit raportului preliminar al CIADO, cel puțin 76 de persoane au fost ucise, 868 rănite și 438 deținute în mod arbitrar, inclusiv studenți, membri ai societății civile, activiști și jurnaliști, în timpul protestelor împotriva reformelor în domeniul protecției sociale anunțate de președintele Daniel Ortega la 18 aprilie 2018; întrucât majoritatea victimelor au prezentat plăgi împușcate la cap, gât, piept sau abdomen, semn clar că forțele de securitate au primit ordinul de a ucide, care a determinat CIADO să menționeze în raportul preliminar posibilitatea unor execuții extrajudiciare; întrucât au fost prezentate, de asemenea, dovezi de tortură, tratament crud, inuman și degradant, campanii de incriminare, amenințări și hărțuire și alte forme de intimidare;

C.  întrucât, cu toate că la 23 aprilie 2018 președintele Ortega a anunțat anularea reformei sistemului de protecție socială, demonstrațiile s-au transformat în proteste mai ample împotriva guvernului său, cerându-se un guvern interimar; întrucât autoritățile din Nicaragua i-au stigmatizat pe față pe protestatari, numindu-i „vandali” și acuzându-i de „manipulări politice”;

D.  întrucât numărul mare de victime arată clar că autoritățile statului au făcut uz de forță excesivă, încălcând principiile necesității și proporționalității impuse de legislația și standardele internaționale, care stabilesc restricții în folosirea forței; întrucât grupuri de civili asociați cu Juventud Sandinista au acționat cu impunitate totală și și cu complicitatea și consimțământul poliției; întrucât șeful Poliției Naționale din Nicaragua, Aminta Granera, și-a dat demisia, pe fondul folosirii excesive a violenței;

E.  întrucât la 16 mai 2018 a fost lansat, sub egida Bisericii Catolice, un dialog național care, potrivit oficialilor bisericii, a fost închis la 23 mai deoarece părțile nu au putut ajunge la un consens;

F.  întrucât, la 23 mai, șeful Organizației Statelor Americane (OAS), Luis Almagro, a cerut „un proces electoral corect și transparent” ca singură soluție la situația din Nicaragua; întrucât autoritățile din Nicaragua au declarat că „organizarea de noi alegeri ar distruge ordinea constituțională și guvernul ales democratic”; întrucât, la 19 noiembrie 2016, UE s-a arătat dezamăgit că procesul electoral nu a oferit condițiile necesare pentru o participare fără restricții a tuturor forțelor politice din țară, regretând lipsa observatorilor electorali, atât internaționali, cât și locali independenți acreditați;

G.  întrucât organele mass-media care au relatat despre proteste au fost închise în mod arbitrar de către guvern și jurnaliștii care au exprimat orice formă de opoziție au fost hărțuiți, intimidați și întemnițați;

H.  întrucât de la preluarea mandatului, în 2007, președintele Daniel Ortega a fost reales de trei ori, candidând deși Constituția Nicaraguei interzice realegerile consecutive, fapt ce demonstrează corupția și autoritarismul la care a recurs statul pentru a-i permite președintelui și partidului aflat la putere să controleze puterile și resursele statului, precum și sistemul judiciar;

I.  întrucât reprimarea de către autoritățile din Nicaragua a libertății de exprimare și hărțuirea liderilor opoziției a fost condamnată drept un atac la adresa libertăților civile; întrucât grupurile de apărare a drepturilor omului au condamnat concentrarea tot mai mare a puterii generată de regimul monopartinic și slăbirea instituțiilor;

J.  întrucât corupția din sectorul public, inclusiv cazuri în care sunt implicate rudele președintelui, rămâne una dintre cele mai mari probleme; întrucât mituirea funcționarilor publici, confiscările ilegale și inspecțiile arbitrare desfășurate de autoritățile vamale și fiscale sunt la ordinea zilei; întrucât s-au exprimat preocupări legitime în legătură cu nepotismul din cadrul guvernului nicaraguan;

1.  condamnă vehement reprimarea brutală a demonstrațiilor organizate în Nicaragua împotriva reformelor sistemului de protecție socială și își exprimă profunda îngrijorare față de relatările privind utilizarea muniției de război pentru stoparea protestelor, care s-a soldat cu cel puțin 76 de morți și aproape 900 de răniți; cere autorităților din Nicaragua să pună capăt imediat tuturor actelor de violență comise de forțele armate, poliție și grupurile paramilitare legate de guvern împotriva poporului nicaraguan care își exercită dreptul la libertatea de exprimare și de întrunire și invită autoritățile din Nicaragua să garanteze aceste libertăți în conformitate cu acordurile internaționale la care această țară este parte; își exprimă condoleanțe și compasiune față de toate familiile victimelor ucise și rănite în cursul demonstrațiilor;

2.  cere autorităților din Nicaragua să elibereze toate persoanele care au fost întemnițate în mod arbitrar și să ofere garanții că nu se vor lua măsuri penale împotriva lor;

3.  invită autoritățile din Nicaragua să relanseze un proces de dialog național incluziv cu seriozitate și de o manieră constructivă și subliniază cât este de important să se prevină orice agravare viitoare a situației și să se pună capăt autoritarismului, represiunii și violenței permanente din Nicaragua, recomandând ca soluție la criză organizarea de alegeri libere, corecte și transparente, cu observatori internaționali independenți ca o garanție împotriva oricăror fraude electorale;

4.  este conștient de cât de greu va fi să se rezolve această criză pe termen lung din cauza neseparării puterilor și lipsei unor instituții independente în stat; consideră, în acest context, că înființarea unei comisii pentru adevăr, cu participarea inclusiv a unor actori naționali și internaționali independenți, ar putea contribui la reconcilierea la nivel național; solicită Uniunii Europene să se implice activ în eforturile de găsire a unei soluții democratice la criză;

5.  apreciază vizita CIADO în Nicaragua și își exprimă îngrijorarea cu privire la concluziile raportului preliminar; solicită autorităților din Nicaragua să permită fără întârziere o anchetă internațională transparentă și independentă, pentru a determina circumstanțele în care s-au produs represiunea și decesele din timpul protestelor, și să-i aducă în fața justiției pe vinovați, precum și pe cei responsabili de torturarea și maltratarea deținuților în timpul detenției;

6.  condamnă campaniile de defăimare lansate de stat, precum și amenințările, atacurile și actele de intimidare la adresa apărătorilor drepturilor omului din cauza rolului acestora de susținere și monitorizare în timpul protestelor; este extrem de îngrijorat de problema siguranței jurnaliștilor care relatează despre proteste, întrucât rapoartele au scos la iveală atacuri continue asupra jurnaliștilor și agențiilor media, care trebuie să înceteze imediat;

7.  reafirmă că libertatea presei și a mass-mediei sunt elemente fundamentale ale democrației și ale unei societăți deschise și invită autoritățile din Nicaragua să restabilească pluralismul mass-mediei; solicită autorităților să respecte munca apărătorilor drepturilor omului, jurnaliștilor și mass-mediei și să garanteze că aceștia sunt protejați corespunzător; le reamintește tuturor forțelor de securitate din Nicaragua că datoria lor este de a apăra, mai presus de orice, viața și integritatea cetățenilor;

8.  solicită autorităților din Nicaragua să le ofere tuturor protagoniștilor societății, inclusiv forțelor de opoziție și societății civile, suficient spațiu pentru a-și desfășura activitatea liber, în conformitate cu dreptul internațional, pregătind terenul pentru a aduna laolaltă toate forțele rivale ca să discute despre situația din Nicaragua și apărarea drepturilor omului în această țară; reamintește că depolarizarea sistemului judecătoresc și încetarea impunității reprezintă factori esențiali pentru succesul oricărei democrații;

9.  denunță măsurile ilegale luate prin sfidarea sistemului judiciar care au dus la modificări constituționale pentru a elimina limitarea duratei mandatului prezidențial și a-i permite lui Daniel Ortega să rămână în continuare președinte și care, prin urmare, încalcă dreptul la alegeri libere și corecte; subliniază că este nevoie de instituții democratice puternice, garantând libertatea de întrunire și pluralismul politic;

10.  este preocupat de coluziunea și de conflictele de interese între membrii Înaltului Consiliu al Întreprinderilor Private (COSEP) și guvern; îi invită pe acești membri să își dea demisia și să nu mai facă parte din comitetele executive ale entităților de stat, condamnând mai ales apartenența membrilor COSEP la Institutul Nicaraguan de Securitate Socială (INSS);

11.  subliniază că, în contextul Acordului de asociere între Uniunea Europeană și țările din America Centrală, trebuie să i se reamintească Republicii Nicaragua necesitatea de a respecta principiile statului de drept, democrației și drepturilor omului, principii apărate și promovate de Uniunea Europeană;

12.  își exprimă îngrijorarea cu privire la legăturile dintre președintele Ortega și alte conflicte din regiune, de exemplu complicitatea sa cu regimul venezuelan, protejarea veniturilor din stupefiante ale Forțelor Armate Revoluționare din Columbia (FARC), precum și dependența politică a țării de Cuba;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Statelor Americane, Adunării parlamentare euro-latino-americane, Parlamentului Central American, precum și guvernului și Parlamentului Republicii Nicaragua.

 

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0043.

Ultima actualizare: 30 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate