Предложение за резолюция - B8-0252/2018Предложение за резолюция
B8-0252/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Никарагуа

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао от името на групата EFDD

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0244/2018

Процедура : 2018/2711(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0252/2018
Внесени текстове :
B8-0252/2018
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0252/2018

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Никарагуа

(2018/2711(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид изявлението на ЕСВД от 15 май 2018 г. относно установяването на национален диалог в Никарагуа,

–  като взе предвид изявлението на делегацията на ЕС в Никарагуа от 20 април 2018 г. относно положението в Никарагуа,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД от 22 април 2018 г. относно положението в Никарагуа,

–  като взе предвид посещението на Междуамериканската комисия по правата на човека в Никарагуа и предварителните наблюдения от посещението,

–  като взе предвид предварителния доклад на Междуамериканската комисия по правата на човека относно Никарагуа,

–  като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН относно Никарагуа,

–  като взе предвид позицията на генералния секретар на Организацията на американските държави (ОАД) относно Никарагуа,

–  като взе предвид устава на ОАД и Американската конвенция за правата на човека,

–  като взе предвид исканията, отправени от Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН към никарагуанските органи,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че през ноември 2016 г. Даниел Ортега спечели трети мандат като президент на Никарагуа; като има предвид, че кандидат за вицепрезидент беше неговата съпруга Росарио Мурийо;

Б.  като има предвид, че през април 2018 г. в Никарагуа започнаха протести след обявяването на закон за увеличаване на социалноосигурителните вноски и същевременно намаляване на пенсиите; като има предвид, че реформата на системата за социално осигуряване може да се разглежда просто като „върхът на айсберга“ на нарастващ брой обвинения срещу Ортега, който е обвинен в изборни измами, небрежност по отношение на екологични бедствия и опити за създаване на династия;

В.  като има предвид, че мирни протести, водени от студенти, бяха посрещнати с жестока реакция на правителството и бързо ескалираха в бунтове, като най-малко 76 души бяха убити, а стотици бяха ранени или арестувани;

Г.  като има предвид, че по време на демонстрациите правителството затвори медии и цензурира онлайн медии в опит за прикриване на протестите;

Д.  като има предвид, че Ортега, притиснат от протестите, даде обратен ход на реформата от 22 април и се съгласи да започне национален диалог с редица различни сектори;

Е.  като има предвид, че въпреки съгласието на Ортега за започване на диалог, протестите продължиха с искания за правосъдие за убитите, възстановяване на демокрацията, мира и справедливостта и с призиви към Ортега да подаде оставка;

Ж.  като има предвид, че на 17 май в Манагуа започна национален диалог между правителството, частния сектор, опозиционните групи и НПО с посредничеството на конференцията на епископите на Никарагуа;

З.  като има предвид, че Междуамериканската комисия по правата на човека беше на посещение в Никарагуа от 17 до 21 май; като има предвид, че тя документира незаконни и произволни арести, извършване на изтезания и жестоко, нечовешко и унизително отношение, цензура и нападения срещу пресата, както и други форми на сплашване като заплахи, тормоз и преследване, насочени към разпръскване на протестите и възпрепятстване на участието на гражданите;

И.  като има предвид, че националният диалог е преустановен поради липса на съгласие относно програмата, която да бъде обсъдена, а същевременно в цялата страна продължават насилствените сблъсъци;

Й.  като има предвид, че главният прокурор на Никарагуа обяви започването на официална процедура за разследване на смъртните случаи, а Националното събрание на Никарагуа създаде национална комисия за истината за разследване на смъртните случаи и твърденията за нарушения на правата на човека по време на протестите; като има предвид, че членовете на тази комисия са свързани с правителството и до настоящия момент тя не е извършила никакви действия;

1.  твърдо осъжда несъразмерното и безразборно използване на сила срещу студенти, демонстранти и журналисти, което доведе до смъртта на най-малко 76 души и произволни арести на протестиращи; също така осъжда смъртта на двама полицейски служители и агресията срещу държавни служители; поднася своите съболезнования на семействата на жертвите и пожелава бързо възстановяване на ранените;

2.  призовава правителството на Никарагуа да гарантира, че срещу протестиращите не се използва смъртоносно оръжие и припомня, че използването на сила при всички обстоятелства трябва да бъде в съответствие с принципите на извънреден характер, законност, необходимост и пропорционалност, както и с международните стандарти по отношение на използването на сила от служители на правоприлагащите органи;

3.  призовава правителството на Никарагуа незабавно да прекрати жестокото потушаване на протестите и да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира свободното и безусловно упражняване на правото на протести и правото на свобода на изразяване, правото на мирни събрания и правото на политическо участие на населението;

4.  припомня на всички страни, че насилието е неприемливо и че различията могат да бъдат решени единствено чрез приобщаващ диалог; призовава всички страни да проявят сдържаност в действията си, да спрат насилието и да направят всичко възможно за намаляване на напрежението; настоятелно призовава държавните органи да се въздържат от публични изявления, които стигматизират демонстранти, защитници на правата на човека и журналисти и от използване на държавните медии за провеждане на обществени кампании, които може да насърчават насилието;

5.  осъжда мерките, предприети срещу цензурата на печата и онлайн медии, както и сплашванията и агресията, насочени срещу журналисти; отново заявява, че свободата и независимостта на медиите са основни елементи на правото на свобода на изразяване, имат основна роля в едно демократично общество и като такава следва да бъдат зачитани;

6.  призовава за създаване на международен механизъм за разследване на насилието и смъртните случаи, настъпили по време на демонстрациите, с оглед установяване на виновниците и търсене на отговорност; призовава на жертвите на нарушения на правата на човека да бъдат отпуснати обезщетения;

7.  призовава правителството на Никарагуа да улесни посещенията на всички органи за правата на човека от Междуамериканската система и ООН, както и на други заинтересовани страни от международната общност;

8.  приветства започването на национален диалог, воден от католическата църква, но изразява загриженост, че вече се е стигнало до безизходно положение по отношение на опитите да се изготви програма и преговорите са временно преустановени; припомня на страните, че националният диалог е единственото възможно решение на настоящата криза и ги призовава да се ангажират в този процес с оглед постигане на задоволително споразумение;

9.  изразява твърдото си убеждение, че диалогът е единственият възможен начин за съчетаване на стремежите на всички и е единственото решение на кризата, но счита, че той ще постигне успех само ако е приобщаващ и всички страни покажат добросъвестност и истинско желание за постигане на споразумение; подкрепя идеята за създаване на смесена комисия с цел постигане на консенсус и преодоляване на безизходното положение;

10.  призовава правителството на Никарагуа да приеме и изпълни препоръките на Междуамериканската комисия по правата на човека и да се ангажира с последващ механизъм за мониторинг, както и да вземе решение относно конкретен график на нови посещения заедно с Междуамериканската комисия по правата на човека; призовава органите на Никарагуа да защитят лицата, които са свидетелствали на Междуамериканската комисия по правата на човека и да се въздържа от започване или позволяване на репресивни мерки срещу тях;

11.  отново заявява, че актовете на насилие и нападенията срещу защитници на правата на човека сериозно подкопават фундаменталната роля на обществото и принципите на правовата държава; припомня на никарагуанските органи, че те трябва да гарантират, че защитниците на правата на човека могат да провеждат законните си дейности без никакво ограничение и без страх от репресивни мерки; в тази връзка осъжда клеветническите кампании срещу Никарагуанския център за правата на човека (Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos) и други правозащитни сдружения;

12.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на Организацията на американските държави, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея, на Централноамериканския парламент и на правителството и парламента на Република Никарагуа.

 

Последно осъвременяване: 30 май 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност