Διαδικασία : 2018/2711(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0252/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0252/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0238

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 478kWORD 46k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.637v01-00
 
B8-0252/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα (2018/2711(RSP))  
B8‑0252/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΥΕΔ, της 15ης Μαΐου 2018, σχετικά με την καθιέρωση εθνικού διαλόγου στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Νικαράγουα, της 20ής Απριλίου 2018, σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της ΕΥΕΔ της 22ας Απριλίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη την επίσκεψη της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR) στη Νικαράγουα και τις προκαταρκτικές παρατηρήσεις από την επίσκεψη,

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική έκθεση της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη Νικαράγουα,

–  έχοντας υπόψη τη θέση σχετικά με τη Νικαράγουα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ),

–  έχοντας υπόψη την Χάρτα του ΟΑΚ και την Αμερικανική Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τα αιτήματα προς τις αρχές της Νικαράγουας τα οποία διατύπωσε το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα τέλη Νοεμβρίου 2016 ο Daniel Ortega κέρδισε και τρίτη θητεία ως πρόεδρος της Νικαράγουας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υποψήφια για τη θέση του Αντιπροέδρου ήταν η σύζυγός του Rosario Murillo·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο του 2018 άρχισαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στη Νικαράγουα μετά την ανακοίνωση ενός νόμου που αυξάνει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ενώ περικόπτει τις συντάξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης θα μπορούσε να θεωρηθεί μόνο ως η κορυφή του παγόβουνου ενός ολοένα μεγαλύτερου καταλόγου αιτιάσεων κατά του Ortega, ο οποίος κατηγορείται για εκλογική νοθεία, αμέλεια στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών καταστροφών και προσπάθεια δημιουργίας συστήματος οιονεί δυναστείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ειρηνικές φοιτητικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας αντιμετωπίστηκαν με βίαιη αντίδραση των κυβερνητικών δυνάμεων και γρήγορα εξελίχθηκαν σε ταραχές στις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 76 άνθρωποι και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν ή συνελήφθησαν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων η κυβέρνηση έκλεισε τα μέσα ενημέρωσης και άσκησε λογοκρισία σε διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης σε μια προσπάθεια να συγκαλύψει τις διαμαρτυρίες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ortega, υπό την πίεση των διαμαρτυριών, ανέτρεψε τη μεταρρύθμιση στις 22 Απριλίου και στη συνέχεια συμφώνησε να δρομολογήσει εθνικό διάλογο με πολλούς διαφορετικούς τομείς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη συμφωνία του Ortega για την έναρξη διαλόγου, οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν με αιτήματα για απόδοση δικαιοσύνης σε συνάρτηση με τα άτομα που δολοφονήθηκαν, και προτροπή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, της ειρήνης και της δικαιοσύνης, και ζητώντας την παραίτηση του Ortega·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Μαΐου δρομολογήθηκε στη Μανάγκουα, με τη μεσολάβηση της Επισκοπικής Διάσκεψης της Νικαράγουας, ένας εθνικός διάλογος μεταξύ της κυβέρνησης, του ιδιωτικού τομέα, ομάδων της αντιπολίτευσης και ΜΚΟ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η IACHR επισκέφθηκε τη Νικαράγουα από τις 17 έως τις 21 Μαΐου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τεκμηρίωσε παράνομες και αυθαίρετες συλλήψεις, πρακτικές βασανιστηρίων και σκληρή, απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, λογοκρισία και επιθέσεις κατά του γραπτού τύπου και άλλων μορφών εκφοβισμού, όπως απειλές, παρενοχλήσεις και διώξεις που στόχο είχαν τη διάλυση των διαδηλώσεων και την παρεμπόδιση της συμμετοχής των πολιτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθνικός διάλογος έχει πλέον ανασταλεί λόγω της αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας στην προς συζήτηση ημερήσια διάταξη, ενώ εξακολουθούν να παρατηρούνται βίαιες συγκρούσεις σε ολόκληρη τη χώρα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Νικαράγουας ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας για τους θανάτους, και η Εθνική Συνέλευση της Νικαράγουας έχει συγκροτήσει εθνική επιτροπή για την αλήθεια με σκοπό τη διερεύνηση γύρω από τους θανάτους και τους ισχυρισμούς για παραβιάσεις των δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη αυτής της επιτροπής συνδέονται με την κυβέρνηση και μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρώσει καμία ενέργεια·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την δυσανάλογη και άνευ διακρίσεων χρήση βίας εναντίον φοιτητών διαδηλωτών και δημοσιογράφων που είχε ως αποτέλεσμα 76 τον θάνατο 76 τουλάχιστον ατόμων και τις αυθαίρετες συλλήψεις διαδηλωτών· καταδικάζει επίσης τον θάνατο δύο αστυνομικών, και την επίθεση κατά δημοσίων λειτουργών· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες·

2.  ζητεί από την κυβέρνηση της Νικαράγουας να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνεται χρήση φονικών όπλων κατά των διαδηλωτών, και υπενθυμίζει ότι η χρήση βίας πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να είναι σύμφωνη με τις αρχές του εξαιρετικού χαρακτήρα, της νομιμότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τη χρήση ισχύος από τα όργανα επιβολής του νόμου·

3.  ζητεί από την κυβέρνηση της Νικαράγουας να σταματήσει αμέσως την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων και να λάβει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της ελεύθερης και της πλήρους άσκησης του δικαιώματος σε διαμαρτυρία, του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης, του δικαιώματος του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του δικαιώματος συμμετοχής στην πολιτική ζωή του πληθυσμού·

4.  υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη ότι η βία είναι απαράδεκτη και ότι οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς· καλεί όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να σταματήσουν τη βία και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκλιμάκωση της κατάστασης· ζητεί από τις κρατικές αρχές να μην προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις που στιγματίζουν διαδηλωτές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφους και να μην χρησιμοποιούν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης για τη διεξαγωγή δημόσιων εκστρατειών που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη βία·

5.  καταδικάζει τα μέτρα λογοκρισίας που έχουν ληφθεί κατά του τύπου και των διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης, καθώς και τον εκφοβισμό και τις επιθέσεις σε βάρος δημοσιογράφων· επαναλαμβάνει ότι η ελευθερία και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης είναι ζωτικές συνιστώσες του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο σε μια δημοκρατική κοινωνία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνονται πάντα σεβαστές·

6.  ζητεί τη δημιουργία ενός διεθνούς μηχανισμού για τη διερεύνηση των βιαιοπραγιών και των θανάτων που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, με σκοπό να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι και να προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης· ζητεί να χορηγηθεί αποζημίωση στα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

7.  ζητεί από την κυβέρνηση της Νικαράγουας να διευκολύνει τις επισκέψεις όλων των οργάνων ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Διαμερικανικού Συστήματος και των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και άλλων σχετικών παραγόντων της διεθνούς κοινότητας·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη εθνικού διαλόγου υπό την αιγίδα της Καθολικής Εκκλησίας, αλλά εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι, όταν τα μέρη προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα θεματολόγιο, οδηγήθηκε σε αδιέξοδο και διακόπηκαν οι συνομιλίες· υπενθυμίζει στα μέρη ότι ο εθνικός διάλογος είναι η μόνη δυνατή λύση στη σημερινή κρίση, και τα καλεί να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία για την επίτευξη ικανοποιητικής συμφωνίας·

9.  πιστεύει ακράδαντα ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δυνατός τρόπος για να συμβιβαστούν οι επιθυμίες όλων των πολιτών και η μόνη λύση στην κρίση, αλλά θεωρεί ότι θα στεφθεί με επιτυχία μόνο εάν λειτουργήσει χωρίς αποκλεισμούς και όλα τα μέρη του επιδείξουν καλή πίστη και πραγματική βούληση για την επίτευξη συμφωνίας· υποστηρίζει την ιδέα της σύστασης μιας μικτής επιτροπής προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση και να ξεπεραστεί το αδιέξοδο·

10.  ζητεί από την κυβέρνηση της Νικαράγουας να εγκρίνει και να εφαρμόσει τις συστάσεις της IACHR, να δεσμευτεί με τη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης, και να αποφασίσει για τον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος όσον αφορά τις νέες επισκέψεις της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (IACHR)· καλεί τις αρχές της Νικαράγουας να προστατεύουν τα πρόσωπα που καταθέτουν μαρτυρίες στην IACHR και να μην καταφύγουν σε εναντίον τους πράξεις ή αντίποινα·

11.  επαναλαμβάνει ότι οι πράξεις βίας και οι επιθέσεις κατά υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπονομεύουν σοβαρά τον θεμελιώδη ρόλο της κοινωνίας και του κράτους δικαίου· υπενθυμίζει ότι οι αρχές της Νικαράγουας οφείλουν να εξασφαλίζουν στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη δυνατότητα να επιτελούν τις νόμιμες δραστηριότητές τους χωρίς κανέναν περιορισμό και χωρίς τον φόβο αντιποίνων· αποδοκιμάζει, στο πλαίσιο αυτό, τις εκστρατείες δυσφήμισης κατά του CENIDH (Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos/Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Νικαράγουας) και άλλων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής, στο Κοινοβούλιο Κεντρικής Αμερικής, και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Νικαράγουα.

 

Τελευταία ενημέρωση: 30 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου