Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0252/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0252/2018

  ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a nicaraguai helyzetről

  28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

  benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
  az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

  Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao az EFDD képviselőcsoport nevében

  Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0244/2018

  Eljárás : 2018/2711(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  B8-0252/2018
  Előterjesztett szövegek :
  B8-0252/2018
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  B8-0252/2018

  Az Európai Parlament állásfoglalása a nicaraguai helyzetről

  (2018/2711(RSP))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az EKSZ-nek a nicaraguai nemzeti párbeszéd létrehozásáról szóló 2018. május 15-i nyilatkozatára,

  –  tekintettel a nicaraguai uniós küldöttség által a nicaraguai helyzetről tett 2018. április 20-i nyilatkozatra,

  –  tekintettel az EKSZ szóvivőjének a nicaraguai helyzetről szóló 2018. április 22-i nyilatkozatára,

  –  tekintettel az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottságának (IACHR) Nicaraguában tett látogatására és a látogatás kapcsán megfogalmazott előzetes észrevételekre,

  –  tekintettel az IACHR Nicaraguáról szóló előzetes jelentésére,

  –  tekintettel az ENSZ főtitkárának Nicaraguáról szóló nyilatkozataira,

  –  tekintettel az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának Nicaraguáról szóló álláspontjára,

  –  tekintettel az Amerikai Államok Szervezetének Chartájára és az Emberi Jogok Amerikai Egyezményére,

  –  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa Hivatalának a nicaraguai hatóságokhoz intézett kéréseire,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

  A.  mivel 2016 novemberében Daniel Ortega megkezdhette harmadik elnöki időszakát; mivel az alelnöki posztért felesége, Rosario Murillo indult;

  B.  mivel Nicaraguában 2018 áprilisában tiltakozások kezdődtek a társadalombiztosítási hozzájárulások növelését, egyszersmind a nyugdíjak csökkentését előirányzó törvény bejelentése után; mivel a társadalombiztosítási reform csupán a „jéghegy csúcsa” az Ortegának szóló szemrehányások növekvő sorában, akit választási csalással, a környezeti katasztrófák semmibe vételével és dinasztiaalapítással vádolnak;

  C.  mivel a diákság által vezetett békés tiltakozásokra a kormány erőszakkal válaszolt és azok hamar zavargásokká fajultak, melyek során legalább 76-an életüket vesztették, valamint több százan megsebesültek vagy letartóztatásba kerültek;

  D.  mivel a tüntetések során a kormány a tiltakozások elfojtása érdekében médiaorgánumokat zárt be, az online média tekintetében pedig cenzúrát alkalmazott;

  E.  mivel a tiltakozások hatására Ortega április 22-én visszavonta a reformot és beleegyezett, hogy nemzeti párbeszédet indít több különböző ágazat részvételével;

  F.  mivel Ortega párbeszéd indítására vonatkozó ígérete ellenére a tiltakozások folytatódtak, igazságot követelve a meggyilkoltaknak, fellépve a demokrácia, a béke és az igazságosság helyreállításáért, továbbá távozásra szólítva fel Ortegát;

  G.  mivel május 17-én Managuában kezdetét vette a kormány, a magánszektor, ellenzéki csoportosulások és nem kormányzati szervezetek közötti nemzeti párbeszéd, melynek során a közvetítői szerepet a Nicaraguai Püspöki Konferencia vállalta;

  H.  mivel az IACHR május 17. és 21. között látogatást tett Nicaraguában; mivel tényszerű bizonyítékokat szerzett a törvénytelen és önkényes letartóztatásokról, kínzás és kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód alkalmazásáról, cenzúráról és sajtó elleni támadásokról, illetve olyan – megfélemlítést szolgáló – gyakorlatokról, mint a fenyegetések, zaklatás és üldöztetés, melyek célja a tiltakozások elfojtása és a polgárok részvételének visszaszorítása;

  I.  mivel a nemzeti párbeszéd jelenleg szünetel, mivel a felek nem tudtak megegyezni a megvitatandó kérdésekben, az országban pedig mindenfelé erőszakos konfliktusok tapasztalhatók;

  J.  mivel Nicaragua főügyésze bejelentette, hogy hivatalos vizsgálat indul a halálesetek feltárására, a nicaraguai nemzetgyűlés pedig nemzeti bizottságot hozott létre annak felderítésére, hogy mi az igazság a tiltakozások során történt halálesetek és állítólagos jogsértések kérdésében; mivel e bizottság tagjai közel állnak a kormányhoz és a bizottság a mai napig semmilyen tevékenységet nem folytatott;

  1.  határozottan elítéli az erő aránytalan és megkülönböztetésmentes alkalmazását a diákok, tüntetők és újságírók ellenében, mely legalább 76 halálesethez és a tiltakozók önkényes letartóztatásához vezetett; ugyanígy elítéli két rendőr bekövetkezett halálát és a köztisztviselők elleni erőszakot; kifejezi részvétét az áldozatok családtagjainak és reméli, hogy a sérülést szenvedett emberek hamarosan felépülnek;

  2.  felszólítja a nicaraguai kormányt annak biztosítására, hogy a tiltakozók ellen nem alkalmaznak halált okozó fegyvereket, és emlékeztet rá, hogy erő alkalmazására minden körülmények között csak a kivételesség, a törvényesség, a szükségesség és az arányosság elveinek, valamint az erőszak rendfenntartási célokból történő alkalmazására vonatkozó nemzetközi normáknak megfelelően kerülhet sor;

  3.  felhívja a nicaraguai kormányt, hogy haladéktalanul vessen véget a tiltakozások erőszakos elnyomásának és tegyen meg minden szükséges intézkedést a tiltakozáshoz, a véleménynyilvánításhoz, a békés gyülekezéshez, valamint a lakosság politikai részvételéhez való jog szabad és maradéktalan gyakorlásának garantálása érdekében;

  4.  emlékezteti valamennyi felet az erőszak elfogadhatatlanságára és hogy a véleménykülönbségeket csak inkluzív párbeszéd útján lehet rendezni; felhívja valamennyi felet, hogy cselekedjenek visszafogottan, állítsanak gátat az erőszaknak és tegyenek meg minden lehetőt a helyzet rendezéséért; sürgeti az állami hatóságokat, hogy ne tegyenek a tüntetőket, emberijog-védőket és újságírókat megbélyegző nyilatkozatokat, és ne használják fel az állami médiát erőszakra buzdító nyilvános kampányok céljára;

  5.  elítéli a sajtót és az online médiát sújtó cenzúrát, valamint az újságírók megfélemlítését és az ellenük irányuló agressziót; megismétli, hogy a média szabadsága és függetlensége alapvető összetevői a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jognak, és kulcsszerepet játszanak a demokratikus társadalomban, ezért mindig tiszteletben kell tartani őket;

  6.  felhív egy nemzetközi mechanizmus létrehozására, melynek feladata a tüntetések során alkalmazott erőszak és a bekövetkezett halálesetek kivizsgálása lenne a felelősök azonosítása és elszámoltatása céljából; felszólít az emberi jogok megsértései áldozatainak kárpótlására;

  7.  felszólítja a nicaraguai kormányt, hogy segítse elő az Amerika-közi emberi jogi rendszer és az ENSZ valamennyi emberi jogi szervezetének, továbbá a nemzetközi közösség más releváns szereplőinek a látogatásait;

  8.  üdvözli a katolikus egyház által vezetett nemzeti párbeszéd beindulását, de aggasztja, hogy az már az ütemterv meghatározásakor elakadt és a megbeszéléseket felfüggesztették; emlékezteti a feleket, hogy a jelenlegi válság megoldásához vezető egyetlen út a nemzeti párbeszéd, és felhívja őket, hogy a folyamatba a kielégítő egyezség megvalósításának szándékával kapcsolódjanak be;

  9.  szilárd meggyőződése, hogy a felek eltérő szándékainak összeegyeztetése és a válság megoldása csak párbeszéd útján lehetséges, de azt is gondolja, hogy az csak akkor lehet sikeres, ha inkluzív formát ölt és valamennyi fél jó szándékról és a megegyezés iránti valódi igyekezetről tesz tanúságot; támogatja egy vegyes bizottság felállításának ötletét, melynek feladata a konszenzus megtalálása és a zsákutcából kivezető út kijelölése lenne;

  10.  felhívja a nicaraguai kormányt, hogy fogadja el és hajtsa végre az IACHR ajánlásait, kötelezze el magát egy nyomon követést végző mechanizmus mellett, továbbá jelöljék meg az IACHR újabb látogatásainak konkrét időpontjait; felhívja a nicaraguai hatóságokat, hogy nyújtsanak védelmet az IAHCR előtt tanúskodó személyeknek és tartózkodjanak az ellenük irányuló bosszúállástól vagy annak lehetővé tételétől;

  11.  megismétli, hogy az emberi jogok védelmezői elleni erőszakos cselekmények és támadások súlyos sérelmet okoznak a társadalom alapvető funkciójának és a jogállamiságnak; emlékezteti a nicaraguai hatóságokat, hogy kötelességük annak garantálása, hogy az emberi jogok védelmezői bármiféle korlátozástól mentesen és megtorlástól való félelem nélkül végezhessék legitim tevékenységüket; sajnálkozását fejezi ki e tekintetben a CENIDH (Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos / Emberi Jogok Nicaraguai Központja) és más emberi jogi szervezetek ellen indított rágalmazó kampányok miatt;

  12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, a Közép-amerikai Parlamentnek és a Nicaraguai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

   

  Utolsó frissítés: 2018. május 30.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat