Eljárás : 2018/2711(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0252/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0252/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 31/05/2018 - 7.8
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0238

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 261kWORD 51k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0244/2018
28.5.2018
PE621.637v01-00
 
B8-0252/2018

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


a nicaraguai helyzetről (2018/2711(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao az EFDD képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a nicaraguai helyzetről (2018/2711(RSP))  
B8-0252/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EKSZ-nek a nicaraguai nemzeti párbeszéd létrehozásáról szóló 2018. május 15-i nyilatkozatára,

–  tekintettel a nicaraguai uniós küldöttség által a nicaraguai helyzetről tett 2018. április 20-i nyilatkozatra,

–  tekintettel az EKSZ szóvivőjének a nicaraguai helyzetről szóló 2018. április 22-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottságának (IACHR) Nicaraguában tett látogatására és a látogatás kapcsán megfogalmazott előzetes észrevételekre,

–  tekintettel az IACHR Nicaraguáról szóló előzetes jelentésére,

–  tekintettel az ENSZ főtitkárának Nicaraguáról szóló nyilatkozataira,

–  tekintettel az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának Nicaraguáról szóló álláspontjára,

–  tekintettel az Amerikai Államok Szervezetének Chartájára és az Emberi Jogok Amerikai Egyezményére,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Főbiztosa Hivatalának a nicaraguai hatóságokhoz intézett kéréseire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2016 novemberében Daniel Ortega megkezdhette harmadik elnöki időszakát; mivel az alelnöki posztért felesége, Rosario Murillo indult;

B.  mivel Nicaraguában 2018 áprilisában tiltakozások kezdődtek a társadalombiztosítási hozzájárulások növelését, egyszersmind a nyugdíjak csökkentését előirányzó törvény bejelentése után; mivel a társadalombiztosítási reform csupán a „jéghegy csúcsa” az Ortegának szóló szemrehányások növekvő sorában, akit választási csalással, a környezeti katasztrófák semmibe vételével és dinasztiaalapítással vádolnak;

C.  mivel a diákság által vezetett békés tiltakozásokra a kormány erőszakkal válaszolt és azok hamar zavargásokká fajultak, melyek során legalább 76-an életüket vesztették, valamint több százan megsebesültek vagy letartóztatásba kerültek;

D.  mivel a tüntetések során a kormány a tiltakozások elfojtása érdekében médiaorgánumokat zárt be, az online média tekintetében pedig cenzúrát alkalmazott;

E.  mivel a tiltakozások hatására Ortega április 22-én visszavonta a reformot és beleegyezett, hogy nemzeti párbeszédet indít több különböző ágazat részvételével;

F.  mivel Ortega párbeszéd indítására vonatkozó ígérete ellenére a tiltakozások folytatódtak, igazságot követelve a meggyilkoltaknak, fellépve a demokrácia, a béke és az igazságosság helyreállításáért, továbbá távozásra szólítva fel Ortegát;

G.  mivel május 17-én Managuában kezdetét vette a kormány, a magánszektor, ellenzéki csoportosulások és nem kormányzati szervezetek közötti nemzeti párbeszéd, melynek során a közvetítői szerepet a Nicaraguai Püspöki Konferencia vállalta;

H.  mivel az IACHR május 17. és 21. között látogatást tett Nicaraguában; mivel tényszerű bizonyítékokat szerzett a törvénytelen és önkényes letartóztatásokról, kínzás és kegyetlen, embertelen és megalázó bánásmód alkalmazásáról, cenzúráról és sajtó elleni támadásokról, illetve olyan – megfélemlítést szolgáló – gyakorlatokról, mint a fenyegetések, zaklatás és üldöztetés, melyek célja a tiltakozások elfojtása és a polgárok részvételének visszaszorítása;

I.  mivel a nemzeti párbeszéd jelenleg szünetel, mivel a felek nem tudtak megegyezni a megvitatandó kérdésekben, az országban pedig mindenfelé erőszakos konfliktusok tapasztalhatók;

J.  mivel Nicaragua főügyésze bejelentette, hogy hivatalos vizsgálat indul a halálesetek feltárására, a nicaraguai nemzetgyűlés pedig nemzeti bizottságot hozott létre annak felderítésére, hogy mi az igazság a tiltakozások során történt halálesetek és állítólagos jogsértések kérdésében; mivel e bizottság tagjai közel állnak a kormányhoz és a bizottság a mai napig semmilyen tevékenységet nem folytatott;

1.  határozottan elítéli az erő aránytalan és megkülönböztetésmentes alkalmazását a diákok, tüntetők és újságírók ellenében, mely legalább 76 halálesethez és a tiltakozók önkényes letartóztatásához vezetett; ugyanígy elítéli két rendőr bekövetkezett halálát és a köztisztviselők elleni erőszakot; kifejezi részvétét az áldozatok családtagjainak és reméli, hogy a sérülést szenvedett emberek hamarosan felépülnek;

2.  felszólítja a nicaraguai kormányt annak biztosítására, hogy a tiltakozók ellen nem alkalmaznak halált okozó fegyvereket, és emlékeztet rá, hogy erő alkalmazására minden körülmények között csak a kivételesség, a törvényesség, a szükségesség és az arányosság elveinek, valamint az erőszak rendfenntartási célokból történő alkalmazására vonatkozó nemzetközi normáknak megfelelően kerülhet sor;

3.  felhívja a nicaraguai kormányt, hogy haladéktalanul vessen véget a tiltakozások erőszakos elnyomásának és tegyen meg minden szükséges intézkedést a tiltakozáshoz, a véleménynyilvánításhoz, a békés gyülekezéshez, valamint a lakosság politikai részvételéhez való jog szabad és maradéktalan gyakorlásának garantálása érdekében;

4.  emlékezteti valamennyi felet az erőszak elfogadhatatlanságára és hogy a véleménykülönbségeket csak inkluzív párbeszéd útján lehet rendezni; felhívja valamennyi felet, hogy cselekedjenek visszafogottan, állítsanak gátat az erőszaknak és tegyenek meg minden lehetőt a helyzet rendezéséért; sürgeti az állami hatóságokat, hogy ne tegyenek a tüntetőket, emberijog-védőket és újságírókat megbélyegző nyilatkozatokat, és ne használják fel az állami médiát erőszakra buzdító nyilvános kampányok céljára;

5.  elítéli a sajtót és az online médiát sújtó cenzúrát, valamint az újságírók megfélemlítését és az ellenük irányuló agressziót; megismétli, hogy a média szabadsága és függetlensége alapvető összetevői a véleménynyilvánítás szabadságához fűződő jognak, és kulcsszerepet játszanak a demokratikus társadalomban, ezért mindig tiszteletben kell tartani őket;

6.  felhív egy nemzetközi mechanizmus létrehozására, melynek feladata a tüntetések során alkalmazott erőszak és a bekövetkezett halálesetek kivizsgálása lenne a felelősök azonosítása és elszámoltatása céljából; felszólít az emberi jogok megsértései áldozatainak kárpótlására;

7.  felszólítja a nicaraguai kormányt, hogy segítse elő az Amerika-közi emberi jogi rendszer és az ENSZ valamennyi emberi jogi szervezetének, továbbá a nemzetközi közösség más releváns szereplőinek a látogatásait;

8.  üdvözli a katolikus egyház által vezetett nemzeti párbeszéd beindulását, de aggasztja, hogy az már az ütemterv meghatározásakor elakadt és a megbeszéléseket felfüggesztették; emlékezteti a feleket, hogy a jelenlegi válság megoldásához vezető egyetlen út a nemzeti párbeszéd, és felhívja őket, hogy a folyamatba a kielégítő egyezség megvalósításának szándékával kapcsolódjanak be;

9.  szilárd meggyőződése, hogy a felek eltérő szándékainak összeegyeztetése és a válság megoldása csak párbeszéd útján lehetséges, de azt is gondolja, hogy az csak akkor lehet sikeres, ha inkluzív formát ölt és valamennyi fél jó szándékról és a megegyezés iránti valódi igyekezetről tesz tanúságot; támogatja egy vegyes bizottság felállításának ötletét, melynek feladata a konszenzus megtalálása és a zsákutcából kivezető út kijelölése lenne;

10.  felhívja a nicaraguai kormányt, hogy fogadja el és hajtsa végre az IACHR ajánlásait, kötelezze el magát egy nyomon követést végző mechanizmus mellett, továbbá jelöljék meg az IACHR újabb látogatásainak konkrét időpontjait; felhívja a nicaraguai hatóságokat, hogy nyújtsanak védelmet az IAHCR előtt tanúskodó személyeknek és tartózkodjanak az ellenük irányuló bosszúállástól vagy annak lehetővé tételétől;

11.  megismétli, hogy az emberi jogok védelmezői elleni erőszakos cselekmények és támadások súlyos sérelmet okoznak a társadalom alapvető funkciójának és a jogállamiságnak; emlékezteti a nicaraguai hatóságokat, hogy kötelességük annak garantálása, hogy az emberi jogok védelmezői bármiféle korlátozástól mentesen és megtorlástól való félelem nélkül végezhessék legitim tevékenységüket; sajnálkozását fejezi ki e tekintetben a CENIDH (Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos / Emberi Jogok Nicaraguai Központja) és más emberi jogi szervezetek ellen indított rágalmazó kampányok miatt;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Amerikai Államok Szervezete főtitkárának, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek, a Közép-amerikai Parlamentnek és a Nicaraguai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

 

Utolsó frissítés: 2018. május 30.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat