Návrh uznesenia - B8-0252/2018Návrh uznesenia
B8-0252/2018

NÁVRH UZNESENIA o situácii v Nikarague

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0244/2018

Postup : 2018/2711(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0252/2018
Predkladané texty :
B8-0252/2018
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0252/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Nikarague

(2018/2711(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na vyhlásenie ESVČ z 15. mája 2018 o začatí národného dialógu v Nikarague,

–  so zreteľom na vyhlásenie delegácie EÚ v Nikarague z 20. apríla 2018 o situácii v Nikarague,

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu ESVČ z 22. apríla 2018 o situácii v Nikarague,

–  so zreteľom na návštevu Medziamerickej komisie pre ľudské práva (IACHR) v Nikarague a na predbežné zistenia z tejto návštevy,

–  so zreteľom na predbežnú správu IACHR o Nikarague,

–  so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN o Nikarague,

–  so zreteľom na stanovisko generálneho tajomníka Organizácie amerických štátov (OAS) k Nikarague,

–  so zreteľom na chartu OAS a Americký dohovor o ľudských právach,

–  so zreteľom na požiadavky Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva týkajúce sa Nikaraguy,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v novembri 2016 bol Daniel Ortega tretí raz zvolený za prezidenta Nikaraguy; keďže za jeho viceprezidentku kandidovala jeho manželka Rosario Murillo;

B.  keďže po ohlásení zákona o zvýšení príspevkov na sociálne zabezpečenie a znížení dôchodkov vypukli v Nikarague v apríli 2018 protesty; keďže reformu sociálneho zabezpečenia možno považovať iba za „špičku ľadovca“ narastajúceho počtu výhrad voči Danielovi Ortegovi, ktorý je obvinený z volebného podvodu, nedbanlivosti voči environmentálnymi katastrofam a snahy o založenie dynastie;

C.  keďže pokojné protesty pod vedením študentov, na ktoré vláda zareagovala násilím, rýchlo prerástli do nepokojov, počas ktorých bolo zabitých najmenej 76 ľudí a stovky osôb utrpeli zranenia alebo boli zatknuté;

D.  keďže počas protestov vláda uzavrela kancelárie médií a na spravodajské internetové portály uvalila cenzúru, aby zatajila informácie o protestoch;

E.  keďže pod tlakom protestov zrušil Daniel Ortega 22. apríla pripravovanú reformu a súhlasil s konaním národného dialógu s predstaviteľmi rozličných odvetví;

F.  keďže napriek súhlasu Daniela Ortegu so začatím dialógu protesty pokračovali a ich účastníci požadovali spravodlivosť pre zavraždené osoby, obnovu demokracie, mieru a spravodlivosti a vyzývali prezidenta na odstúpenie;

G.  keďže 17. mája začal v Manague národný dialóg medzi vládou, súkromným sektorom, opozičnými skupinami a MVO, sprostredkovaný nikaragujskou biskupskou konferenciou;

H.  keďže v dňoch 17. až 21. mája navštívila Nikaraguu Medziamerická komisia pre ľudské práva (IACHR); keďže zdokumentovala nezákonné a svojvoľné zatýkanie, mučenie a kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie, cenzúru a útoky na novinárov a ďalšie formy zastrašovania, ako napríklad vyhrážanie, zastrašovanie a prenasledovanie, ktorých cieľom bolo demonštrácie a rozpustiť a zabrániť občanom, aby sa na nich zúčastňovali;

I.  keďže národný dialóg je momentálne pozastavený vzhľadom na neschopnosť dohodnúť sa na jeho programe a v krajine naďalej prebiehajú násilné konflikty;

J.  keďže generálny prokurátor Nikaraguy oznámil začiatok oficiálneho vyšetrovania úmrtí a Národné zhromaždenie Nikaraguy zriadilo národnú komisiu pre pravdu s cieľom vyšetriť úmrtia a obvinenia z porušovania práv počas protestov; keďže členovia tejto komisie sú napojení na vládu a doposiaľ nevyvinuli žiadnu činnosť;

1.  dôrazne odsudzuje neprimerané a nevyberavé použitie sily voči študentom, demonštrantom a novinárom, ktoré viedlo k najmenej 76 úmrtiam, a svojvoľné zatýkanie demonštrantov; rovnako odsudzuje smrť dvoch policajných dôstojníkov a násilie voči verejným činiteľom; vyjadruje sústrasť rodinám obetí a zraneným želá rýchle uzdravenie;

2.  vyzýva nikaragujskú vládu, aby zabránila použitiu ostrých zbraní proti demonštrantom, a pripomína, že použitie sily musí byť za každých okolností výnimočné, zákonné, nevyhnutné a primerané a musí byť v súlade s medzinárodnými normami pre použitie sily orgánmi presadzovania práva;

3.  vyzýva nikaragujskú vládu, aby okamžite prestala násilne potláčať protesty a prijala všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom zaručiť slobodné a plné právo na protest, právo na slobodu prejavu, právo na pokojné zhromažďovanie a právo obyvateľov na účasť na politickom živote;

4.  pripomína všetkým stranám, že násilie je neprijateľné a že rozdielne názory je možné vyriešiť iba v dialógu všetkých strán; vyzýva všetky strany, aby konali zdržanlivo, prestali s násilím a urobili všetko pre upokojenie situácie; naliehavo žiada štátne orgány, aby sa zdržali verejných vyhlásení, ktoré stigmatizujú demonštrantov, obhajcov ľudských práv a novinárov, a aby štátne médiá nezneužívali na verejné kampane, ktoré môžu podnecovať násilie;

5.  odsudzuje cenzorské opatrenia voči tlači a elektronickým médiám, ako aj zastrašovanie a agresivitu voči novinárom; opätovne zdôrazňuje, že sloboda a nezávislosť médií sú neoddeliteľnou súčasťou práva na slobodu prejavu a majú mimoriadne dôležitú úlohu v demokratickej spoločnosti, a preto by mali byť vždy rešpektované;

6.  žiada vytvorenie medzinárodného mechanizmu na vyšetrenie násilia a úmrtí, ku ktorým došlo počas protestov, s cieľom identifikovať zodpovedné osoby a vyvodiť voči nim zodpovednosť; žiada odškodnenie pre obete porušovania ľudských práv;

7.  vyzýva nikaragujskú vládu, aby uľahčila návštevy všetkých ľudskoprávnych orgánov Medziamerického systému ochrany ľudských práv a OSN a iných relevantných subjektov medzinárodného spoločenstva;

8.  víta začiatok národného dialógu pod vedením katolíckej cirkvi, vyjadruje však znepokojenie nad tým, že keďže sa nepodarilo dospieť k dohode o jeho obsahu, dialóg bol pozastavený; pripomína stranám, že národný dialóg je jediným možným riešením súčasnej krízy, a vyzýva ich, aby sa doň zapojili s cieľom dosiahnuť uspokojivú dohodu;

9.  vyjadruje pevné presvedčenie, že dialóg je jediným možným spôsobom ako zosúladiť ambície všetkých strán a jediným riešením tejto krízy, avšak domnieva sa, že bude úspešný len v prípade, ak bude inkluzívny a ak všetky strany preukážu dobrú vôľu a skutočné odhodlanie dosiahnuť dohodu; podporuje myšlienku vytvoriť zmiešanú komisiu s cieľom dosiahnuť konsenzus a prekonať patovú situáciu;

10.  vyzýva nikaragujskú vládu, aby prijala a vykonala odporúčania IACHR a pristúpila na mechanizmus ich následného monitorovania a aby spolu s IACHR rozhodla o konkrétnom časovom pláne nových návštev; vyzýva orgány Nikaraguy, aby chránili osoby, ktoré vypovedali pred IACHR, a aby voči nim neprijali a ani neumožnili prijať žiadne odvetné opatrenia;

11.  opätovne zdôrazňuje, že násilné činy a útoky na obhajcov ľudských práv vážne podkopávajú základnú úlohu spoločnosti a zásady právneho štátu; pripomína nikaragujským orgánom, že musia zaručiť, aby obhajcovia ľudských práv mohli vykonávať svoju legitímnu činnosť bez akéhokoľvek obmedzenia a strachu z represálií; v tejto súvislosti odsudzuje ohováračskú kampaň proti nikaragujskému centru pre ľudské práva (Centro Nicaragüense de Acueductos los derechos Humanos – CENIDH) a ďalším organizáciám v oblasti ochrany ľudských práv;

12.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, Stredoamerickému parlamentu, ako aj vláde a parlamentu Nikaragujskej republiky.

 

Posledná úprava: 30. mája 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia