Prijedlog rezolucije - B8-0253/2018Prijedlog rezolucije
B8-0253/2018

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju u Nikaragvi

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a

Postupak : 2018/2711(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0253/2018
Podneseni tekstovi :
B8-0253/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8-0253/2018

Rezolucija Europskog parlamenta  o stanju u Nikaragvi

(2018/2711(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Glavu I. članak 1. stavak 2. Povelje UN-a iz 1945. i u njoj određen cilj koji glasi: „razvijati prijateljske odnose među narodima, utemeljene na poštovanju načela ravnopravnosti i samoodređenja naroda, i poduzimati druge prikladne mjere za učvršćenje svjetskog mira”,

–  uzimajući u obzir načelo nemiješanja utvrđeno u Povelji UN-a,

–  uzimajući u obzir članak 1. Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i članak 1. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, u kojima stoji da „svi narodi imaju pravo na samoodređenje” te da „na temelju tog prava oni slobodno određuju svoj politički status i osiguravaju svoj gospodarski, društveni i kulturni razvoj”,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima iz 1961.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o političkom dijalogu i suradnji između Srednje Amerike i EU-a iz 2003.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i zemalja Srednje Amerike iz 2012., koji je privremeno stupio na snagu u kolovozu 2013., no još uvijek nije u potpunosti ratificiran,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Nikaragvi,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je sadašnji predsjednik Nikaragve José Daniel Ortega Saavedra demokratski izabran u studenom 2016. nakon što je osvojio 72,4 % ukupnog broja glasova;

B.  budući da je politička stranka Frente Sandinista de Liberación Nacional (Sandinistička fronta nacionalnog oslobođenja), koja podržava aktualnu vladu Nikaragve, pobijedila na lokalnim izborima održanima u studenom 2017., posljednjim izborima koji su održani u toj zemlji, osvojivši 68,54 % ukupnog broja glasova;

C.  budući da je cilj reforme Instituta za socijalnu sigurnost Nikaragve koju je predložila vlada bila zajamčiti održivost sustava socijalne sigurnosti Nikaragve te pritom izbjeći provedbu neoliberalnih preporuka koje je predložio MMF;

D.  budući da je 19. travnja 2018. započeo val prosvjeda protiv reforme te da je prema podacima Međuameričke komisije za ljudska prava otada ubijeno više od 76 osoba i više od njih 800 je ranjeno;

E.  budući da je vlada Nikaragve nakon prosvjeda povukla svoj prijedlog reforme te sada u suradnji s civilnim društvom i privatnim sektorom priprema reformu kojom bi se jamčila održivost Instituta za socijalnu sigurnost Nikaragve a da se pritom ne ugrožavaju socijalna zaštita i prava stanovnika Nikaragve;

F.  budući da unutarnji i vanjski akteri koriste prosvjede protiv reformi Instituta za socijalnu sigurnost Nikaragve kako bi politički, ekonomski i socijalno destabilizirali zemlju;

G.  budući da je u Republici Nikaragvi stopa nasilja i ubojstava jedna od najnižih u regiji i daleko niža od onih u susjednim zemljama, poput Hondurasa, Gvatemale i El Salvadora, dok je stopa pristupa zdravstvenoj skrbi i obrazovanju jedna od najviših;

H.  budući da prosječan rast BDP-a u Nikaragvi u posljednjih pet godina iznosi 5,2 %;

I.  budući da je glavni tajnik UN-a António Guterres pozdravio početak nacionalnog dijaloga u Nikaragvi između građanskih skupina i vlade;

1.  izražava duboko žaljenje zbog izgubljenih života i izražava sućut obiteljima žrtava nasilja u Nikaragvi;

2.  poziva da se one koji su odgovorni za počinjenje tih zločina ili poticanje na njih pozove na odgovornost; izražava poštovanje prema pravosudnom sustavu Republike Nikaragve;

3.  osuđuje sve nasilne činove zbog kojih se zemlja sada našla u ovom stanju te poziva sve uključene aktere da ne pribjegavaju nasilju prilikom ostvarivanja legitimnog prava na mirno okupljanje i prosvjedovanje i/ili održavanje javnog reda;

4.  poziva vlasti Nikaragve da spriječe i istraže prekomjernu upotrebu sile prilikom ispunjavanja obveze koju u području slobode i demokratskih prava imaju prema stanovništvu Nikaragve;

5.  pozdravlja početak nacionalnog dijaloga i pregovora unutar Odbora za posredovanje i svjedočenje, uz sudjelovanje predstavnika studenata, poduzeća, civilnog društva i vlade;

6.  izražava žaljenje zbog obustave pregovora i pozdravlja osnivanje mješovitog odbora u cilju nastavka nacionalnog dijaloga;

7.  napominje da su u okviru nacionalnog dijaloga sve stranke podržale preporuke Međuameričke komisije za ljudska prava, osobito uspostavu međunarodnog istražnog mehanizma i osnivanje posebnog odbora za praćenje provedbi tih preporuka, što su važni koraci prema mirnom rješavanju trenutačnih izazova u Nikaragvi;

8.  osuđuje svako vanjsko uplitanje u unutarnje poslove Nikaragve u cilju destabilizacije te zemlje te se protivi svakom pokušaju ilegalnog rušenja sadašnje demokratski izabrane vlade;

9.  protivi se svakom sumnjivom korištenju stanja u Nikaragvi za političku korist Europske unije;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i tijelima Republike Nikaragve, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i regionalnim tijelima Latinske Amerike, Bolivarijanskom savezu naroda Amerike (ALBA) i Zajednici latinskoameričkih i karipskih zemalja (CELAC).

Posljednje ažuriranje: 30. svibnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti