Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0253/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0253/2018

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a nicaraguai helyzetről

28.5.2018 - (2018/2711(RSP))

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján

Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2018/2711(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0253/2018
Előterjesztett szövegek :
B8-0253/2018
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8-0253/2018

Az Európai Parlament állásfoglalása a nicaraguai helyzetről

(2018/2711(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az ENSZ 1945-ös Alapokmánya I. fejezete 1. cikkének (2) bekezdésére, amelynek kifejezett célja, hogy „a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének tiszteletben tartásán alapuló baráti kapcsolatokat fejlessze és az általános béke megerősítésére alkalmas egyéb intézkedéseket foganatosítson”,

–  tekintettel a be nem avatkozásnak az ENSZ Alapokmányában rögzített alapelvére,

–  tekintettel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikkére és a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 1. cikkére, melyek értelmében „minden népnek joga van az önrendelkezésre”, és „amely jog alapján szabadon meghatározhatják politikai rendszerüket és szabadon biztosíthatják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket”,

–  tekintettel az Emberi Jogok 1948. évi Egyetemes Nyilatkozatára,

–  tekintettel a diplomáciai kapcsolatokról szóló 1961. évi bécsi egyezményre,

–  tekintettel a Közép-Amerika és az EU közötti politikai párbeszédről és együttműködésről szóló, 2003. évi megállapodásra,

–  tekintettel az Európai Unió és Közép-Amerika országai között 2012-ben kötött társulási megállapodásra, amely 2013 augusztusában ideiglenesen hatályba lépett hatályba és amelynek teljes ratifikálására nem került sor,

–  tekintettel a Nicaraguáról szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a Nicaraguai Köztársaság jelenlegi elnöke, José Daniel Ortega Saavedra 2016. novemberben a szavazatok 72,4%-át elnyerve demokratikusan lett megválasztva;

B.  mivel 2017. novemberben a jelenlegi nicaraguai kormányt támogató „Frente Sandinista de Liberación Nacional” politikai párt (FSLN) a szavazatok 68,54%-ával nyerte meg a helyhatósági választásokat (az országban tartott legutóbbi választásokat);

C.  mivel a Nicaraguai Társadalombiztosítási Intézet (INSS) kormány által javasolt reformjának célja, hogy biztosítsa Nicaragua társadalombiztosítási rendszerének fenntarthatóságát, elkerülve ugyanakkor az IMF által javasolt neoliberális ajánlások végrehajtását;

D.  mivel a reform 2018. április 19-én tiltakozási hullámot váltott ki, és mivel az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottsága (IACHR) szerint azóta 76 embert öltek meg és több mint 800-an sérültek meg;

E.  mivel a nicaraguai kormány a tiltakozások után visszavonta a javasolt reformot, és jelenleg a civil társadalommal és a magánszektorral együttműködve olyan reform kialakításán dolgozik, amely a nicaraguai lakosság szociális védelmének és jogainak veszélyeztetése nélkül garantálja az INSS fenntarthatóságát;

F.  mivel az INSS reformjával szembeni tiltakozásokat belső és külső szereplők az ország politikai, gazdasági és társadalmi destabilizációjának elősegítésére használták;

G.  mivel a régió többi országaihoz, például Hondurashoz, Guatemalához vagy Salvadorhoz képest a Nicaraguai Köztársaságban a legalacsonyabb az erőszakos cselekmények és a gyilkosságok száma, valamint az országban az emberek az egyik legmagasabb arányban férnek hozzá az egészségügyi ellátáshoz és az oktatáshoz;

H.  mivel az elmúlt öt évben a GDP-növekedése Nicaragua esetében átlagosan 5,2%-os volt;

I.  mivel az ENSZ főtitkára, António Guterres üdvözölte a civil csoportok és a kormány közötti nemzeti párbeszéd megindulását Nicaraguában;

1.  mélységesen sajnálja, hogy a helyzet emberéleteket követelt, és részvétét fejezi ki az erőszak valamennyi áldozata családjának;

2.  felszólít a szóban forgó bűncselekmények elkövetésében vagy az azokra való felbujtásban bűnös személyek felelősségre vonására; kifejezi a Nicaraguai Köztársaság igazságszolgáltatási rendszere iránti tiszteletét;

3.  elítél minden olyan erőszakos cselekményt, amely a jelenlegi helyzetben lángba borítja az országot, és sürgeti az összes érintett szereplőt, hogy a békés gyülekezéshez és tiltakozáshoz való legitim joguk gyakorlása és/vagy a közrend fenntartása során tartózkodjanak az erőszak használatától;

4.  felhívja a nicaraguai hatóságokat, hogy utasítsák el és vizsgálják meg a nicaraguai lakosság szabadságai és demokratikus jogai iránti kötelezettségük teljesítése során alkalmazott aránytalan erőszakot;

5.  üdvözli a diákok, a vállalkozások, a civil társadalom és a kormány képviselőinek részvételével folytatott nemzeti párbeszéd megindítását és a párbeszéd által létrehozott mediációs és tanúságtételi bizottság keretében folytatott tárgyalásokat;

6.  sajnálja a tárgyalások felfüggesztését, és üdvözli a vegyes bizottság felállítását, melynek célja a nemzeti párbeszéd folytatása;

7.  tudomásul veszi, hogy a nemzeti párbeszéd keretében valamennyi fél jóváhagyta az Emberi Jogok Amerikaközi Bizottságának (IACRH) ajánlásait, különösen egy nemzetközi vizsgálati mechanizmus elindítását, valamint az ajánlások végrehajtását nyomon követő különbizottság létrehozását, amely fontos lépéseket tesz a jelenlegi kihívások békés megoldása érdekében Nicaraguában;

8.  elítéli a nicaraguai belügyekbe való bármely külső beavatkozást, amelynek célja az ország destabilizálása, és elutasít a jelenlegi demokratikusan megválasztott kormány megdöntésére irányuló bármely kísérletet;

9.  elutasítja, hogy az Európai Unió politikai célból, hiteltelen módon használja fel céljai érdekében a Nicaraguában kialakult helyzetet;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a Nicaraguai Köztársaság kormányának és parlamentjének, az Euro–Latin-amerikai Parlamenti Közgyűlésnek és a latin-amerikai regionális testületeknek, a Bolivarista Szövetség Amerikánk Népeiért (ALBA) szervezetnek és a Latin-amerikai és Karibi Államok Közösségének (CELAC).

 

Utolsó frissítés: 2018. május 30.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat