Postopek : 2018/2711(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0253/2018

Predložena besedila :

B8-0253/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 31/05/2018 - 7.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 234kWORD 50k
28.5.2018
PE621.638v01-00
 
B8-0253/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o razmerah v Nikaragvi (2018/2711(RSP))


Javier Couso Permuy, Sofia Sakorafa, Marie-Pierre Vieu, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou) v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Nikaragvi (2018/2711(RSP))  
B8-0253/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju prvega poglavja člena 1(2) Ustanovne listine OZN iz leta 1945, kjer je izražen cilj „razvijati prijateljske odnose med narodi, ki temeljijo na spoštovanju načela enakopravnosti in samoodločbe narodov, in izvajati druge ustrezne ukrepe za utrditev miru na svetu“,

–  ob upoštevanju načela nevmešavanja iz Ustanovne listine OZN,

–  ob upoštevanju prvega člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah ter prvega člena Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki navajata, da „imajo vsi narodi pravico do samoodločbe“ ter da „s to pravico svobodno določajo svoj politični status in svobodno zagotavljajo svoj ekonomski, socialni in kulturni razvoj“,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih iz leta 1961,

–  ob upoštevanju sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in državami Srednje Amerike iz leta 2003,

–  ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in državami Srednje Amerike iz leta 2012, ki začasno velja od avgusta 2013, ni pa še dokončno ratificiran,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Nikaragvi,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je bil sedanji predsednik Republike Nikaragve José Daniel Ortega Saavedra novembra 2016 demokratično izvoljen z 72,4 % vseh glasov;

B.  ker je politična stranka Frente Sandinista de Liberación Nacional (sandinistična narodna osvobodilna fronta, FSLN), ki podpira sedanjo vlado Nikaragve, zmagala na zadnjih volitvah v državi – lokalnih volitvah novembra 2017, na katerih je osvojila 68,54 % vseh glasov;

C.  ker je bil namen vladnega predloga reforme nikaragovskega inštituta za socialno varnost (INSS) zagotoviti vzdržnost sistema socialne varnosti v Nikaragvi, hkrati pa preprečiti izvajanje neoliberalnih priporočil, ki jih predlaga Mednarodni denarni sklad;

D.  ker so 19. aprila 2018 izbruhnili protesti proti reformi, v katerih je doslej po podatkih Medameriške komisije za človekove pravice (IACHR) umrlo 76 ljudi, več kot 800 pa je bilo ranjenih;

E.  ker je nikaragovska vlada spričo protestov umaknila predlog reforme in si sedaj v sodelovanju s civilno družbo in zasebnim sektorjem prizadeva za uskladitev nove reforme, ki bi zagotovila vzdržnost inštituta za socialno varnost, ne da bi ogrozila socialno varstvo in socialne pravice prebivalcev Nikaragve;

F.  ker so domači in mednarodni akterji proteste proti reformi izkoristili za širjenje politične, ekonomske in socialne destabilizacije v državi;

G.  ker ima Republika Nikaragva eno najnižjih stopenj nasilja in umorov v tej regiji (mnogo nižjo od sosednjih držav, kot so Honduras, Gvatemala in Salvador) ter eno najvišjih stopenj dostopa do zdravstvenega varstva in izobrazbe;

H.  ker je bila povprečna rast BDP v Nikaragvi v zadnjih petih letih 5,2 %;

I.  ker je generalni sekretar OZN António Guterres pozdravil začetek nacionalnega dialoga v Nikaragvi med državljanskimi skupinami in vlado;

1.  globoko obžaluje smrtne žrtve in izreka sožalje družinam žrtev nasilja v Nikaragvi;

2.  poziva, naj storilcem teh nezakonitih dejanj in tistim, ki so k njim spodbujali, sodijo; izraža spoštovanje do sodnega sistema v Republiki Nikaragvi;

3.  obsoja vsa nasilna dejanja, ki so državo privedla v tak položaj, ter poziva vse udeležene strani, naj se pri uveljavljanju svoje zakonite pravice do mirnega zbiranja in protestiranja in/ali pri vzdrževanju javnega reda ne zatekajo k nasilju;

4.  poziva nikaragovske organe, naj obsodijo in preiščejo vsakršno nesorazmerno uporabo sile pri izpolnjevanju svoje dolžnosti varovanja svoboščin in demokratičnih pravic prebivalcev Nikaragve;

5.  pozdravlja začetek nacionalnega dialoga in pogajanj pod okriljem komisije za mediacijo in pričevanja v okviru nacionalnega dialoga, pri čemer so udeleženi predstavniki študentov, podjetij, civilne družbe in vlade;

6.  obžaluje zamrznitev pogajanj in pozdravlja ustanovitev mešanega odbora za nadaljevanje nacionalnega dialoga;

7.  ugotavlja, da so vse strani, udeležene v nacionalnem dialogu, podprle priporočila Medameriške komisije za človekove pravice, zlasti glede vzpostavitve mednarodnega preiskovalnega mehanizma in ustanovitve posebnega odbora za spremljanje izvajanja teh priporočil, saj gre za pomembna koraka na poti do mirne rešitve izzivov, s katerimi se Nikaragva trenutno spopada;

8.  obsoja vsakršno zunanje vmešavanje v notranje zadeve Nikaragve, katerega namen je destabilizacija države, ter zavrača vse poskuse nezakonitega rušenja sedanje demokratično izvoljene vlade;

9.  zavrača vsak neiskren poskus Evropske unije, da bi razmere v Nikaragvi izkoristila za politične namene;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic, vladi in organom Republike Nikaragve, Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini in regionalnim organom Latinske Amerike, Bolivarski zvezi za narode naše Amerike (ALBA) ter Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav (CELAC).

Zadnja posodobitev: 30. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov