Postupak : 2018/2741(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0275/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0275/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0266

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 266kWORD 50k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.673v01-00
 
B8-0275/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o okupiranim teritorijima u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o okupiranim teritorijima u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (2018/2741(RSP))  
B8-0275/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir sporazum o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008. koji su Gruzija i Ruska Federacija potpisale uz posredovanje EU-a, te sporazum o provedbi od 8. rujna 2008.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 21. siječnja 2016. o sporazumima o pridruživanju / područjima produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. prosinca 2017. o godišnjem izvješću o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike(2),

–  uzimajući u obzir zajedničke izjave sa sastanaka na vrhu Istočnog partnerstva, osobito onu donesenu 2017. u Bruxellesu,

–  uzimajući u obzir zajedničke komunikacije Komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) o europskoj politici susjedstva, a osobito izvješće od 18. svibnja 2017. o provedbi revizije europske politike susjedstva (JOIN(2017)0018), zajednički radni dokument službi od 9. lipnja 2017. naslovljen „Istočno partnerstvo – 20 ciljeva za 2020.: usmjeravanje na ključne prioritete i konkretne rezultate” (SWD(2017)0300), kao i komunikaciju iz 2016. naslovljenu „Globalna strategija Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku”,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u istočnom susjedstvu, a osobitu svoju preporuku od 15. studenoga 2017. Vijeću, Komisiji i ESVD-u o Istočnom partnerstvu uoči sastanka na vrhu u studenome 2017.(3),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da EU snažno podržava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Gruzije unutar njezinih međunarodno priznatih granica;

B.  budući da je EU i dalje čvrsto predan mirnom rješenju rusko-gruzijskog sukoba uz potpuno poštovanje temeljnih normi i načela međunarodnog prava;

C.  budući da nakon deset godina vojne agresije i invazije na Gruziju tijekom rata u kolovozu 2008. Ruska Federacija nastavlja s nezakonitom okupacijom i poduzima korake prema de facto pripojenju gruzijskih teritorija Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije, čime podriva međunarodno pravo i međunarodni sustav temeljen na pravilima;

D.  budući da deset godina nakon rusko-gruzijskog rata Ruska Federacija nastavlja s kršenjem svojih međunarodnih obveza i odbija provesti sporazum o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008., postignut uz posredovanje EU-a;

E.  budući da Ruska Federacija dodatno pojačava svoju nezakonitu vojnu prisutnost na okupiranim teritorijima Gruzije te intenzivno gomila vojne snage i provodi vojne vježbe, što dovodi do ozbiljne destabilizacije sigurnosne situacije na terenu;

F.  budući da Ruska Federacija nastavlja s izolacijom Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije od ostatka zemlje zatvaranjem takozvanih graničnih prijelaza, postavljanjem ograda s bodljikavom žicom i drugih umjetnih prepreka te daljnjim širenjem administrativne granice;

G.  budući da je stotinama tisuća interno raseljenih osoba i silom protjeranih izbjeglica i dalje uskraćeno njihovo temeljno pravo sigurnog i dostojanstvenog povratka kući;

H.  budući da u okupiranim gruzijskim regijama i dalje dolazi do teških kršenja ljudskih prava, uključujući pravo na slobodu kretanja i boravka, na vlasništvo i na pristup obrazovanju na materinskom jeziku, kao i do nezakonitih pritvaranja i otmica;

I.  budući da Ruska Federacija, kao sila koja izvršava efektivnu kontrolu nad gruzijskim teritorijima Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije, snosi potpunu odgovornost za teška kršenja ljudskih prava i humanitarnu situaciju na terenu;

1.  ponovno izražava snažnu potporu načelu suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Gruzije unutar njezinih međunarodno priznatih granica;

2.  zahtijeva da Ruska Federacija prekine okupaciju gruzijskih teritorija Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije te da u potpunosti poštuje suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Gruzije, kao i nepovredivost njezinih međunarodno priznatih granica, u skladu s međunarodnim pravom, Poveljom UN-a, Helsinškim završnim aktom OESS-a iz 1975., Pariškom poveljom OESS-a za novu Europu iz 1990. i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a;

3.  zahtijeva od Ruske Federacije da poništi svoju odluku o priznavanju tzv. neovisnosti gruzijskih regija Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije;

4.  naglašava da Ruska Federacija mora bezuvjetno ispuniti sve odredbe sporazuma o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008., posebno obvezu povlačenja svih svojih vojnih snaga, te da Promatračkoj misiji EU-a (EUMM) mora zajamčiti potpuni i neograničeni pristup okupiranim teritorijima;

5.  poziva Rusku Federaciju da se pridržava načela mirnog rješavanja sukoba te da slijedi primjer Gruzije i preuzme jednostranu obvezu o neupotrebi sile, na što se predsjednik Gruzije obvezao u svom govoru u Europskom parlamentu 23. studenoga 2010.;

6.  poziva Rusku Federaciju da prestane s daljnjim postavljanjem administrativne granice, odnosno da se suzdrži od postavljanja ograda s bodljikavom žicom i drugih umjetnih prepreka, te da prestane zadirati u teritorij pod kontrolom gruzijske vlade i dodatno pomicati administrativnu granicu, čime se namjerno otežavaju međuljudski kontakti i izolira stanovništvo obiju okupiranih regija;

7.  snažno potiče Rusku Federaciju da, kao sila koja izvršava efektivnu kontrolu, prestane s kršenjem ljudskih prava, ograničavanjem slobode kretanja i boravka, diskriminacijom na temelju etničke pripadnosti te kršenjem prava vlasništva i pristupa obrazovanju na materinskom jeziku na okupiranim gruzijskim teritorijima;

8.  potiče Rusku Federaciju da omogući siguran i dostojanstven povratak interno raseljenih osoba i izbjeglica kući te da na terenu osigura neometan pristup međunarodnim organizacijama za ljudskih prava;

9.  potvrđuje snažnu predanost EU-a davanju doprinosa mirnom rješavanju rusko-gruzijskog sukoba korištenjem svih instrumenata na njegovu raspolaganju u sklopu sveobuhvatnog pristupa, uključujući njegova posebnog predstavnika za južni Kavkaz i krizu u Gruziji, njegov položaj supredsjedatelja međunarodnih razgovora u Ženevi, EUMM u Gruziji te politiku nepriznavanja i angažmana;

10.  naglašava da se mirno rješenje sukoba u Gruziji i drugih otvorenih dugotrajnih sukoba u bivšem Sovjetskom Savezu može postići samo dosljednim i čvrstim stavom međunarodne zajednice protiv ruske politike okupacije i pripojenja;

11.  izražava duboku zahvalnost muškarcima i ženama koji su služili u Promatračkoj misiji EU-a; podsjeća da je EUMM jedini stalni međunarodni akter na terenu te da pruža nepristrane informacije o stanju na administrativnoj granici;

12.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te predsjedniku, vladi i parlamentu Gruzije.

 

 

 

(1)

SL C 11, 12.1.2018., str. 82.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0493.

(3)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0440.

Posljednje ažuriranje: 13. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti