Eljárás : 2018/2741(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0275/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0275/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0266

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 269kWORD 51k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.673v01-00
 
B8-0275/2018

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


Grúzia megszállt területeiről az orosz invázió után 10 évvel (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko a PPE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Grúzia megszállt területeiről az orosz invázió után 10 évvel (2018/2741(RSP))  
B8-0275/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EU közvetítésével Grúzia és az Oroszországi Föderáció között létrejött, 2008. augusztus 12-i tűzszüneti megállapodásra, és tekintettel a 2008. szeptember 8-i végrehajtási megállapodásra,

–  tekintettel a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodásokról/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségekről szóló, 2016. január 21-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről szóló, 2017. december 13-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a keleti partnerség csúcstalálkozóin elfogadott együttes nyilatkozatokra, különösen a 2017-ben Brüsszelben elfogadott nyilatkozatra,

–  tekintettel a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) európai szomszédságpolitikáról (ENP) szóló közös közleményeire, különösen az ENP felülvizsgálatának végrehajtásáról szóló, 2017. május 18-i jelentésre (JOIN(2017)0018), a „Keleti partnerség – 20 megvalósítandó célkitűzés 2020-ig: összpontosítás a legfontosabb kiemelt kérdésekre és a kézzelfogható eredményekre” című, 2017. június 9-i közös szolgálati munkadokumentumra (SWD(2017)0300), valamint az „Európai Unió kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiája” című, 2016. évi közleményre,

–  tekintettel a keleti szomszédságban kialakult helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2017. novemberi csúcstalálkozó előkészítéseként a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett, a keleti partnerségről szóló, 2017. november 15-i ajánlására(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a EU határozottan támogatja Grúziának a nemzetközileg elismert határain belüli szuverenitását és területi integritását;

B.  mivel az EU továbbra is szilárdan elkötelezett az Oroszország és Grúzia közötti konfliktus békés, a nemzetközi jog alapvető normáit és elveit maradéktalanul tiszteletben tartó megoldása mellett;

C.  mivel 10 évvel a 2008. augusztusi háború során Grúzia ellen végrehajtott katonai agressziót és inváziót követően az Oroszországi Föderáció továbbra is fenntartja az elfoglalt területek illegális megszállását, és lépéseket tesz Abházia és a Chinvali régió/Dél-Oszétia grúz régiók tényleges annektálása irányába, aláásva így a nemzetközi jogot és a szabályokon alapuló nemzetközi rendszert;

D.  mivel 10 évvel az orosz–grúz háborút követően az Oroszországi Föderáció továbbra is megszegi nemzetközi kötelezettségeit, és megtagadja az EU közvetítésével létrejött, 2008. augusztus 12-i tűzszüneti megállapodás végrehajtását;

E.  mivel az Oroszországi Föderáció tovább erősíti illegális katonai jelenlétét Grúzia megszállt területein, és fokozza a katonaság kapacitásépítésének és gyakorlatozásának intenzitását, ezáltal súlyosan destabilizálva a biztonsági helyzetet a helyszínen;

F.  mivel az Oroszországi Föderáció továbbra is elszigeteli Abházia és Chinvali régió/Dél-Oszétia területeket az ország többi részétől az úgynevezett átkelőhelyek lezárásával és szögesdrót kerítés és egyéb mesterséges akadályok telepítésével, illetve az adminisztratív határvonal további kiterjesztésével;

G.  mivel a lakóhelyét elhagyni kényszerült több százezer belső menekült és kitoloncolt menekült továbbra is meg van fosztva az otthonába való biztonságos és méltóságteljes visszatérés alapvető jogától;

H.  mivel Grúzia megszállt területein folytatódik az emberi jogok – mint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog, a tulajdonhoz való jog és a saját nyelven való oktatáshoz való hozzáférés joga – durva megsértése, és továbbra is sor kerül jogellenes fogva tartásokra és emberrablásokra;

I.  mivel az Oroszországi Föderáció mint az Abházia és a Chinvali régió/Dél-Oszétia grúz régiói felett ellenőrzést gyakorló hatalom teljes felelősséggel tartozik az emberi jogok súlyos megsértéséért és a helyszínen kialakult humanitárius helyzetért;

1.  továbbra is határozottan támogatja Grúziának a nemzetközileg elismert határain belüli szuverenitását és területi integritását;

2.  követeli, hogy az Oroszországi Föderáció hagyjon fel Abházia és a Chinvali régió/Dél-Oszétia grúz területeinek megszállásával, és teljes körűen tartsa tiszteletben Grúzia szuverenitását és területi integritását, valamint nemzetközileg elismert határainak sérthetetlenségét a nemzeti jognak, az ENSZ Alapokmányának, az 1975. évi Helsinki Záróokmánynak, az EBESZ 1990. évi, egy új Európára irányuló Párizsi Chartájának és az ENSZ Biztonsági Tanácsa vonatkozó határozatainak megfelelően;

3.  kéri az Oroszországi Föderációt, hogy változtassa meg döntését az Abházia és a Chinvali régió/Dél-Oszétia grúz régióinak úgynevezett függetlensége elismeréséről;

4.  hangsúlyozza, hogy az Oroszországi Föderációnak feltétel nélkül teljesítenie kell a 2008. augusztus 12-i tűzszüneti megállapodást, különösen az arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy valamennyi katonai erejét visszavonja, és biztosítja az EU megfigyelő missziója (EUMM) számára a megszállt területekhez való teljes és korlátlan hozzáférést;

5.  felszólítja az Oroszországi Föderációt, hogy tartsa magát a békés konfliktusrendezés elvéhez, és viszonozza Grúzia egyoldalú kötelezettségvállalását, miszerint tartózkodik az erőszak alkalmazásától, amelyet Grúzia elnöke az Európai Parlamenthez intézett 2010. november 23-i beszédében jelentett be;

6.  felszólítja az Oroszországi Föderációt, hogy hagyjon fel az adminisztratív határvonalon való további határépítési tevékenységgel és tartózkodjon szögesdrót kerítések és más mesterséges akadályok felállításától, felszólítja továbbá arra, hogy vessen véget a grúz kormány által ellenőrzött területeken való beavatkozásnak és az adminisztratív határvonal további kiterjesztésének, amely lépések arra irányulnak, hogy akadályozzák az emberek közötti kapcsolatokat, és elszigeteljék a két megszállt régióban élő lakosságot;

7.  sürgeti az Oroszországi Föderációt mint a tényleges ellenőrzést gyakorló hatalmat, hogy hagyjon fel az emberi jogok megsértésével, amozgás és tartózkodás szabadságának korlátozásával, az etnikai alapon történő megkülönböztetéssel, valamint a tulajdonhoz való jog és az anyanyelven történő oktatáshoz való hozzáféréshez való jog megsértésével Grúzia megszállt területein;

8.  sürgeti az Oroszországi Föderációt, hogy tegye lehetővé a belső menekültek és a menekültek biztonságos és méltóságteljes visszatérését otthonaikba, valamint biztosítsa a nemzetközi emberi jogi szervezetek érintett területekre való akadálytalan belépését;

9.  megerősíti az EU szilárd elkötelezettségét aziránt, hogy hozzájárul az Oroszország és Grúzia közötti konfliktus békés megoldásához azáltal, hogy egy átfogó megközelítés részeként a rendelkezésére álló valamennyi eszközt felhasználja, beleértve a dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselőjét, a genfi nemzetközi tárgyalásokon betöltött társelnöki tisztét, az EUMM Grúziát, valamint az el nem ismerés és a szerepvállalás politikáját;

10.  hangsúlyozza, hogy a grúziai konfliktust és a volt Szovjetunióban zajló egyéb elhúzódó konfliktusokat csak akkor lehet békésen megoldani, ha a nemzetközi közösség következetes és határozott álláspontot képvisel Oroszország megszálló és annektáló politikájával szemben;

11.  őszinte háláját fejezi ki az EUMM-ban szolgáló férfiaknak és nőknek; emlékeztet arra, hogy az EUMM biztosítja az egyetlen állandó nemzetközi jelenlétet a helyszínen, és pártatlan tájékoztatást nyújt az adminisztratív határvonal mentén kialakult helyzetről;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, valamint Grúzia kormányának és parlamentjének.

(1)

HL L 11., 2018.1.12., 82. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0493.

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0440.

Utolsó frissítés: 2018. június 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat