Procedură : 2018/2741(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0275/2018

Texte depuse :

B8-0275/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/06/2018 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0266

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 407kWORD 51k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.673v01-00
 
B8-0275/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la teritoriile ocupate georgiene la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la teritoriile ocupate georgiene la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))  
B8‑0275/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere acordul de încetare a focului din 12 august 2008, mediat de UE și semnat de Georgia și de Federația Rusă, precum și acordul de implementare din 8 septembrie 2008,

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 ianuarie 2016 referitoare la acordurile de asociere/zonele de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune(2),

–  având în vedere declarațiile comune ale reuniunilor la nivel înalt ale Parteneriatului estic, îndeosebi cea din 2017, de la Bruxelles,

–  având în vedere comunicările comune ale Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) privind Politica europeană de vecinătate (PEV), în special Raportul din 18 mai 2017 referitor la punerea în aplicare a reexaminării PEV (JOIN(2017)0018) și documentul de lucru comun din 9 iunie 2017, intitulat „Parteneriatul estic - 20 de obiective pentru 2020: concentrarea pe prioritățile-cheie și rezultatele concrete” (SWD(2017)0300), precum și comunicarea din 2016 intitulată „O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din vecinătatea estică și, în special, recomandarea sa din 15 noiembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Parteneriatul Estic, în perspectiva summitului din noiembrie 2017(3),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE susține categoric suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în interiorul granițelor sale recunoscute internațional;

B.  întrucât UE își menține angajamentul ferm pentru soluționarea pașnică a conflictului ruso-georgian respectând pe deplin normele și principiile fundamentale ale dreptului internațional;

C.  întrucât, la zece ani după agresiunea militară a Rusiei împotriva Georgiei și invadarea acestei țări în timpul războiului din august 2008, Federația Rusă continuă ocupația ilegală și încearcă să anexeze de facto regiunile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, încălcând dreptul internațional și sistemul internațional bazat pe norme;

D.  întrucât, la zece ani după războiul dintre Rusia și Georgia, Federația Rusă continuă să își încalce obligațiile internaționale și refuză să pună în aplicare acordul de încetare a focului din 12 august 2008 mediat de UE;

E.  întrucât Federația Rusă continuă să își crească prezența militară ilegală în teritoriile georgiene ocupate, să își consolideze pozițiile și să intensifice manevrele militare, destabilizând astfel grav situația securitară în regiune;

F.  întrucât Federația Rusă continuă să izoleze Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud de restul țării, închizând așa-numitele puncte de trecere, instalând garduri de sârmă ghimpată și alte bariere artificiale și extinzând linia de demarcație administrativă;

G.  întrucât sute de mii de persoane strămutate în interiorul țării și de refugiați expulzați forțat continuă să fie privați de dreptul lor fundamental de a se întoarce la casele lor în condiții de siguranță și cu demnitate;

H.  întrucât în regiunile ocupate din Georgia continuă să aibă loc încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv încălcări ale dreptului la libertatea de circulație și de ședere, ale dreptului la proprietate și ale dreptului de acces la educație în limba maternă, precum și detenții ilegale și răpiri;

I.  întrucât Federația Rusă, în calitate de putere care exercită un control efectiv asupra regiunilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările grave ale drepturilor omului și situația umanitară din aceste zone,

1.  continuă să sprijine cu fermitate principiul suveranității și integrității teritoriale a Georgiei în cadrul granițelor acesteia recunoscute pe plan internațional;

2.  solicită Federației Ruse să pună capăt ocupației teritoriilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud și să respecte întru totul suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei, precum și inviolabilitatea frontierelor sale recunoscute internațional, astfel cum se prevede în dreptul internațional, Carta ONU, Actul final de la Helsinki din 1975, Carta OSCE de la Paris pentru o nouă Europă din 1990, precum și în rezoluțiile relevante ale Consiliului de Securitate al ONU;

3.  solicită Federației Ruse să își anuleze decizia privind recunoașterea așa-numitei independențe a regiunilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud;

4.  subliniază necesitatea ca Federația Rusă să îndeplinească necondiționat toate dispozițiile acordului de încetare a focului din 12 august 2008, în special angajamentul de a-și retrage toate forțele militare, precum și să garanteze accesul deplin și nelimitat al Misiunii de monitorizare a UE (EUMM) în teritoriile ocupate;

5.  invită Federația Rusă să respecte principiul soluționării pașnice a conflictelor, răspunzând angajamentului unilateral asumat de Georgia de a nu face uz de forță, astfel cum a declarat președintele Georgiei în discursul său către Parlamentul European, la 23 noiembrie 2010;

6.  invită Federația Rusă să pună capăt transformării liniei de demarcație administrativă într-o adevărată frontieră, abținându-se de la instalarea de garduri de sârmă ghimpată și a altor obstacole artificiale, și să își înceteze incursiunile în teritoriul controlat de guvernul georgian și extinderea în continuare a liniei de demarcație administrativă, măsuri destinate să împiedice contactele interpersonale și să izoleze populațiile ambelor regiuni ocupate;

7.  invită insistent Federația Rusă, în calitate de putere care exercită un control efectiv, să înceteze încălcarea drepturilor omului, restrângerea libertății de circulație și de ședere, discriminarea pe motive etnice, precum și încălcarea dreptului la proprietate și de acces la educație în limba maternă în teritoriile ocupate din Georgia;

8.  invită insistent Federația Rusă să permită întoarcerea în condiții de siguranță și cu demnitate a persoanelor strămutate intern și a refugiaților la casele lor și să asigure un acces neîngrădit la fața locului pentru organizațiile internaționale de apărare a drepturilor omului;

9.  confirmă angajamentul ferm al UE de a contribui la soluționarea pașnică a conflictului ruso-georgian, utilizând toate instrumentele de care dispune, în cadrul unei abordări globale, printre care Reprezentantul special pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia, copreședinția dezbaterilor internaționale de la Geneva, EUMM în Georgia și politica de nerecunoaștere și de implicare;

10.  subliniază că doar o poziție fermă și consecventă a comunității internaționale împotriva politicii Rusiei de ocupare și anexare poate duce la soluționarea pașnică a conflictului din Georgia și a altor conflicte care persistă în fosta Uniune Sovietică;

11.  își exprimă profunda recunoștință față de bărbații și femeile care au servit în EUMM; reamintește că EUMM este singura prezență internațională permanentă pe teren, care furnizează informații imparțiale cu privire la situația de-a lungul liniei de demarcație administrativă;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și președintelui, guvernului și parlamentului Georgiei.

 

 

 

(1)

JO C 11, 12.1.2018, p. 82.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0493.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0440.

Ultima actualizare: 13 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate