Postopek : 2018/2741(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0275/2018

Predložena besedila :

B8-0275/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0266

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 332kWORD 51k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.673v01-00
 
B8-0275/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP))


Jaromír Štětina, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Michał Boni, Elmar Brok, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Julia Pitera, Fernando Ruas, Michaela Šojdrová, Željana Zovko v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta  o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP))  
B8-0275/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanja sporazuma o premirju z dne 12. avgusta 2008, ki sta ga ob posredovanju Evropske unije podpisali Gruzija in Ruska federacija, ter sporazuma o izvajanju z dne 8. septembra 2008,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. januarja 2016 o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2017 o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike(2),

–  ob upoštevanju skupnih izjav z vrhov vzhodnega partnerstva, zlasti tiste, dogovorjene leta 2017 v Bruslju,

–  ob upoštevanju sporočil Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD) o evropski sosedski politiki, zlasti poročila z dne 18. maja 2017 o izvajanju pregleda evropske sosedske politike (JOIN(2017)0018) ter skupnega delovnega dokumenta služb z dne 9. junija 2017 z naslovom Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results (Vzhodno partnerstvo – 20 ciljev do leta 2020: osredotočanje na ključne prednostne naloge in oprijemljive rezultate) (SWD(2017)0300), pa tudi sporočila iz leta 2016 o globalni strategiji za zunanjo in varnostno politiko Evropske unije,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v vzhodni soseščini in zlasti svojega priporočila z dne 15. novembra 2017 Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o vzhodnem partnerstvu pred vrhom novembra 2017(3),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker EU odločno podpira suverenost in ozemeljsko celovitost Gruzije znotraj njenih mednarodno priznanih meja;

B.  ker ostaja EU odločno zavezana mirni rešitvi spora med Rusijo in Gruzijo ob popolnem spoštovanju temeljnih norm in načel mednarodnega prava;

C.  ker Ruska federacija po desetih letih vojaških napadov in od invazije na Gruzijo med vojno avgusta 2008 še vedno nezakonito zaseda gruzijska ozemlja v regijah Abhazija in Južna Osetija in si dejavno prizadeva za njihovo dejansko priključitev, s tem pa spodkopava mednarodno pravo in mednarodni sistem, ki temelji na pravilih;

D.  ker Ruska federacija deset let po vojni med Rusijo in Gruzijo še vedno krši svoje mednarodne obveznosti in noče izvajati sporazuma o premirju, ki ga je ob posredovanju EU podpisala 12. avgusta 2008;

E.  ker Ruska federacija še vedno krepi svojo vojaško navzočnost na zasedenih gruzijskih ozemljih, vse bolj kopiči vojaške enote in izvaja vojaške vaje, s čimer resno destabilizira varnostne razmere na terenu;

F.  ker skuša Ruska federacija še vedno osamiti Abhazijo in regijo Južna Osetija od preostalega dela države, tako da zapira tako imenovane točke za prečkanje meje, namešča ograje iz bodeče žice in druge umetne ovire ter še podaljšuje administrativno mejno črto;

G.  ker se več sto tisočim notranje razseljenim osebam in prisilno pregnanim beguncem še naprej odreka temeljna pravica do varne in dostojne vrnitve domov;

H.  ker se v zasedenih gruzijskih regijah hudo kršijo človekove pravice, kot so pravica do svobode gibanja in prebivanja, lastnine in dostopa do izobraževanja v maternem jeziku, ter se še vedno dogajajo nezakonita pridržanja in ugrabitve;

I.  ker Ruska federacija kot sila, ki izvršuje dejanski nadzor nad gruzijskima regijama Abhazija in Južna Osetija, nosi vso odgovornost za grobe kršitve človekovih pravic in humanitarne razmere na terenu;

1.  še naprej odločno podpira načelo suverenosti in ozemeljske celovitosti Gruzije znotraj njenih mednarodno priznanih meja;

2.  zahteva, da Ruska federacija preneha zasedati gruzijska ozemlja Abhazijo in Južno Osetijo in v celoti spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Gruzije, pa tudi nedotakljivost njenih mednarodno priznanih meja, kot določajo mednarodno pravo, Helsinška sklepna listina iz leta 1975, Pariška listina OVSE za novo Evropo iz leta 1990 ter zadevne resolucije Varnostnega sveta OZN;

3.  zahteva, da Ruska federacija prekliče svojo odločitev o priznanju tako imenovane neodvisnosti gruzijskih regij Abhazija in Južna Osetija;

4.  poudarja, da mora Ruska federacija brezpogojno izpolniti vse določbe sporazuma o premirju z dne 12. avgusta 2008, zlasti zaveze o umiku vseh vojaških sil, in zagotoviti nadzorni misiji EU poln ter neomejen dostop do zasedenih ozemelj;

5.  poziva Rusko federacijo, naj spoštuje načelo mirne rešitve konflikta, tako da zagotovi vzajemnost za enostransko zavezo Gruzije o neuporabi sile, ki jo je potrdil predsednik Gruzije v svojem govoru v Evropskem parlamentu 23. novembra 2010;

6.  poziva Rusko federacijo, naj preneha z nadaljnjim postavljanjem administrativne mejne črte, tako da ne namešča več ograj iz bodeče žice in drugih umetnih ovir, ter neha posegati na ozemlje pod nadzorom gruzijske vlade ter podaljševati administrativno mejno črto, kar ji služi za oviranje stikov med ljudmi in osamitev prebivalcev obeh zasedenih regij;

7.  poziva Rusko federacijo kot silo, ki ima dejanski nadzor nad ozemljem, naj preneha kršiti človekove pravice, omejevati svobodo gibanja in prebivanja, izvajati diskriminacijo na podlagi etnične pripadnosti ter kršiti pravico do lastnine in dostopa do izobraževanja v maternem jeziku na zasedenih gruzijskih ozemljih;

8.  poziva Rusko federacijo, naj omogoči varno in dostojanstveno vrnitev notranje razseljenih oseb in beguncev na njihove domove in na terenu zagotovi neoviran dostop mednarodnim organizacijam za varstvo človekovih pravic;

9.  potrjuje trdno zavezo EU, da prispeva k mirni rešitvi konflikta med Rusijo in Gruzijo ter kot del celovitega pristopa uporabi vse instrumente, ki jih ima na voljo, vključno s svojim posebnim predstavnikom za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji, svojim sopredsedovanjem mednarodnim pogovorom v Ženevi, nadzorno misijo EU v Gruziji ter politiko nepriznavanja in sodelovanja;

10.  poudarja, da lahko samo vztrajna in odločna drža mednarodne skupnosti do ruske politike okupacije in priključitve doseže mirno rešitev konflikta v Gruziji ter drugih dolgotrajnih konfliktov, ki potekajo v nekdanji Sovjetski zvezi;

11.  izraža globoko hvaležnost do moških in žensk, ki delajo v nadzorni misiji EU; opozarja, da je ta misija edina stalno prisotna mednarodna organizacija na terenu, ki omogoča nepristranske informacije o razmerah vzdolž administrativne mejne črte;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter predsedniku, vladi in parlamentu Gruzije.

(1)

UL C 11, 12.1.2018, str. 82.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0493.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0440.

Zadnja posodobitev: 13. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov