Eljárás : 2018/2741(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0276/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0276/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0266

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 272kWORD 52k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.674v01-00
 
B8-0276/2018

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


Grúzia megszállt területeiről az orosz invázió után 10 évvel (2018/2741(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Grúzia megszállt területeiről az orosz invázió után 10 évvel (2018/2741(RSP))  
B8-0276/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az EU közvetítésével Grúzia és az Oroszországi Föderáció között létrejött, 2008. augusztus 12-i tűzszüneti megállapodásra, és tekintettel a 2008. szeptember 8-i végrehajtási megállapodásra,

–  tekintettel a Grúziával, Moldovával és Ukrajnával kötött társulási megállapodásokról/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségekről szóló, 2016. január 21-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról szóló éves jelentésről szóló, 2017. december 13-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel a keleti partnerség csúcstalálkozóin elfogadott együttes nyilatkozatokra, különösen a 2017-ben Brüsszelben elfogadott nyilatkozatra,

–  tekintettel a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) európai szomszédságpolitikáról (ENP) szóló közös közleményeire, különösen az ENP felülvizsgálatának végrehajtásáról szóló, 2017. május 18-i jelentésre (JOIN(2017)0018), a „Keleti partnerség – 20 megvalósítandó célkitűzés 2020-ig: összpontosítás a legfontosabb kiemelt kérdésekre és a kézzelfogható eredményekre” című, 2017. június 9-i közös szolgálati munkadokumentumra (SWD(2017)0300), valamint az „Európai Unió kül- és biztonságpolitikára vonatkozó globális stratégiája” című, 2016. évi közleményre,

–  tekintettel a keleti szomszédságban kialakult helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira, és különösen a 2017. novemberi csúcstalálkozó előkészítéseként a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett, a keleti partnerségről szóló, 2017. november 15-i ajánlására(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 10 évvel a 2008. augusztusban Grúzia ellen végrehajtott orosz katonai agresszió után az Oroszországi Föderáció továbbra is fenntartja Abházia és a Chinvali régió/Dél-Oszétia grúz területeinek illegális megszállását, aláásva a nemzetközi jogot és a szabályokon alapuló nemzetközi rendszert, és aktív lépéseket tesz mindkét régió teljes annektálása felé;

B.  mivel Oroszország folyamatosan erősíti illegális katonai jelenlétét Grúzia megszállt területein azáltal, hogy új bázisokat épít ki, új csapatokat és felszereléseket szállít és katonai gyakorlatokat végez;

C.  mivel Oroszország továbbra is megszegi nemzetközi kötelezettségeit, és megtagadja az EU közvetítésével létrejött, 2008. augusztus 12-i tűzszüneti megállapodás végrehajtását;

D.  mivel Oroszország továbbra is elszigeteli mindkét régiót az ország többi részétől azáltal, hogy további átkelőhelyeket zár be, fizikai akadályokat állít fel a közigazgatási határvonal mentén és a grúz kultúra felszámolását célzó kampányt folytat;

E.  mivel ezt a határvonalat a „határépítés” néven ismert folyamat során lassan, de egyenletesen egyre mélyebben elmozdítják a Tbiliszi által ellenőrzött terület belseje felé, egyes helyeken rendkívül közel kerülve olyan kritikus infrastruktúrákhoz, mint a gázvezetékek;

F.  mivel az etnikai tisztogatás több hullámának eredményeként lakóhelyét elhagyni kényszerülő több százezer belső menekült és az Abházia és Chinvali régió/Dél-Oszétia grúz területeiről kitoloncolt menekültek továbbra is meg vannak fosztva az otthonukba való biztonságos és méltóságteljes visszatérés alapvető jogától;

G.  mivel Grúzia megszállt területein folytatódik az alapvető emberi jogok – többek között a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jog, a tulajdonhoz való jog és az anyanyelven történő oktatáshoz való hozzáférés joga – megsértése; mivel továbbra is sor kerül jogellenes fogva tartásokra és emberrablásokra;

H.  mivel az Orosz Föderáció, mint az Abházia és a Chinvali régió/Dél-Oszétia grúz területei felett ellenőrzést gyakorló hatalom, teljes felelősséggel tartozik az emberi jogok súlyos megsértéséért és a helyszínen kialakult humanitárius helyzetért;

I.  mivel a 2008-as invázió volt Oroszország első jelentős, nyílt támadása az európai rend ellen; mivel ezt később továbbiak követték, beleértve a Krím félsziget annektálását és a kelet-ukrajnai háborút;

J.  mivel az orosz invázió egyik célja az volt, hogy megváltoztassa a helyzetet és megakadályozza Grúzia NATO-tagságát, annak ellenére, hogy arra a NATO a bukaresti csúcson korábban ígéretet tett; mivel a NATO vonakodását Grúzia és Ukrajna felvételét illetően Oroszország úgy értelmezte, hogy az zöld utat jelent az agresszióra;

K.  mivel a kelet-európai vezetők – Lech Kaczyński, Lengyelország elnöke, Toomas Hendrik Ilves, Észtország elnöke, Valdas Adamkus, Litvánia elnöke, Ivars Godmanis, Lettország miniszterelnöke és Viktor Juscsenko, Ukrajna elnöke – 2008. augusztus 12-i közös ad hoc látogatását világszerte jelentős tényezőnek ismerik el a Tbiliszi felé tartó orosz terjeszkedés megelőzésében és a tűzszünetnek az Európai Unió Tanácsának francia elnöksége általi előmozdításában;

L.  mivel az Oroszországi Föderáció továbbra is megtagadja az EUMM belépését Abházia és a Chinvali régió/Dél-Oszétia grúz területeire, megsértve ezzel az EU közvetítésével létrejött, 2008. augusztus 12-i tűzszüneti megállapodást, ezáltal akadályozva a misszió megbízatásának teljes körű végrehajtását;

1.  megerősíti, hogy határozottan támogatja Grúzia szuverenitását és területi egységét;

2.  részvétét fejezi ki a konfliktus valamennyi áldozatának családja részére;

3.  elismeri az EU szerepét a tűzszünetre vonatkozó tárgyalásokban és a grúz fél támogatásában, különösen az európai uniós megfigyelő misszió (EUMM) létrehozása révén; felszólítja azonban az EU-t, hogy vállaljon még aktívabb szerepet, és továbbra is aktívan vegyen részt a konfliktusrendezésben, az EU dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője révén, a genfi nemzetközi tárgyalások társelnökeként és az EUMM által;

4.  elismeréssel adózik a kelet-európai vezetők határozott lépései előtt, akik 2008. augusztusban Tbiliszibe látogattak, amikor az orosz csapatok mindössze 50 km-re voltak a grúz fővárostól;

5.  ismételten felhívja Oroszországot, hogy teljes körűen tartsa tiszteletben Grúzia szuverenitását és területi integritását, valamint nemzetközileg elismert határainak sérthetetlenségét, továbbá vonja vissza Abházia és a Chinvali régió/Dél-Oszétia elszakadásának elismerését, vessen véget az említett grúz területek megszállásának, és tartsa be azt a kötelezettségvállalást, hogy tartózkodik az erőszak alkalmazásától Grúziával szemben;

6.  elítéli Oroszországot, Venezuelát, Nicaraguát, Szíriát és Naurut Abházia és Dél-Oszétia elismeréséért, és felszólít az elismerés visszavonására;

7.  határozottan elítéli a grúz állampolgárok emberi jogainak rendszeres megsértését az Oroszországi Föderáció megszálló erőinek képviselői által, többek között az emberölést, a kínzást és az emberrablást; üdvözli e tekintetben, hogy Grúzia parlamentje kétpárti állásfoglalást fogadott el, amely tartalmazza az ilyen jogsértésekért vagy azok eltussolásáért felelős személyek feketelistáját (Otkhozoria–Tatunasvili lista), és felhívja a tagállamokat és a Tanácsot, hogy tegyék feketelistára és alkalmazzanak nemzeti vagy uniós szintű szankciókat azokkal szemben, akik neve szerepel vagy szerepelhet az Otkhozoria-Tatunasvili listán;

8.  felhívja az Orosz Föderációt, hogy teljes mértékben hajtsa végre a 2008. augusztus 12-i tűzszüneti megállapodást, amely azonnal véget vet a „határépítési” folyamatnak és a katonai jelenlét megerősítésének mindkét megszállt régióban;

9.  emlékezteti az Oroszországi Föderációt, mint megszálló hatalmat, a lakosság felé fennálló kötelezettségeire és arra, hogy be kell szüntetnie az emberi jogok megsértését, a szabad mozgás és tartózkodás korlátozását, az etnikai alapon történő megkülönböztetést, valamint a tulajdonhoz való jog megsértését és az anyanyelven történő oktatáshoz való hozzáférés megakadályozását Grúzia megszállt területein;

10.  felhívja az Oroszországi Föderációt, hogy tegye lehetővé az EUMM számára mandátumával összefüggésben a feltétel nélküli belépést Abházia és a Chinvali régió/Dél-Oszétia grúz területeire;

11.  e tekintetben elítéli Oroszország minden lépését, amely Abházia és a Chinvali régió/Dél-Oszétia területeinek teljes körű annektálására irányul;

12.  elismeri, hogy a Grúzia elleni 2008-as orosz agresszióra való megfelelő válasz elmulasztása miatt Oroszország továbbra is agresszív katonai és politikai kampányokat folytat mind a szomszédságában, mind azon túl, és ezzel a szabályokon alapuló nemzetközi rend és stabilitás gyengítésére és aláásására törekszik Európában és máshol;

13.  hangsúlyozza, hogy a nemzetközi közösségnek következetes, összehangolt, egységes és határozott álláspontot kell képviselnie az orosz megszállással és annektálási politikával szemben, mivel csak ily módon lehet biztosítani a konfliktus békés megoldását Grúziában és a hasonló konfliktusok megelőzését a szomszédságban;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, Grúzia kormányának és parlamentjének, valamint az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének.

 

(1)

HL C 11., 2018.1.12., 82. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0493

(3)

Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0440

Utolsó frissítés: 2018. június 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat