Procedură : 2018/2741(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0276/2018

Texte depuse :

B8-0276/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/06/2018 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0266

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 409kWORD 48k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.674v01-00
 
B8-0276/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la teritoriile georgiene ocupate la 10 ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European referitoare la teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))  
B8‑0276/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere acordul de încetare a focului din 12 august 2008, mediat de UE și semnat de Georgia și de Federația Rusă, precum și acordul de implementare din 8 septembrie 2008,

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 ianuarie 2016 referitoare la acordurile de asociere/zonele de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina(1),

–  având în vedere rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune(2),

–  având în vedere Declarațiile comune ale Summiturilor Parteneriatului Estic, în special cea din 2017, de la Bruxelles,

–  având în vedere comunicările comune ale Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) privind Politica europeană de vecinătate (PEV), în special Raportul din 18 mai 2017 privind punerea în aplicare a reexaminării PEV (JOIN(2017)0018) și documentul de lucru revizuit din 9 iunie 2017, intitulat „Parteneriatul estic - 20 de obiective pentru 2020: concentrarea pe prioritățile-cheie și rezultatele concrete” (SWD(2017)0300), precum și comunicarea din 2016 privind „O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din vecinătatea estică și, în special, recomandarea sa din 15 noiembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Parteneriatul estic, în perioada premergătoare reuniunii la nivel înalt din noiembrie 2017(3),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la 10 de ani după agresiunea militară a Rusiei în Georgia din august 2008, Federația Rusă continuă ocupația ilegală a teritoriilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, subminând dreptul internațional și sistemul internațional bazat pe norme, și încearcă să anexeze integral ambele regiuni;

B.  întrucât Rusia își consolidează în permanență prezența militară ilegală în teritoriile ocupate din Georgia, construind noi baze, aducând noi de trupe și echipamente și efectuând exerciții militare;

C.  întrucât Rusia continuă să-și încalce obligațiile internaționale și refuză să aplice acordul de încetare a focului din 12 august 2008, mediat de UE;

D.  întrucât Rusia continuă să izoleze ambele regiuni de restul țării, închizând tot mai multe puncte de trecere, instalând bariere fizice de-a lungul liniei de demarcație administrativă (LDA) și ducând o campanie de distrugere a culturii georgiene;

E.  întrucât această linie este deplasată, lent dar constant, tot mai mult în teritoriul controlat de Tbilisi, printr-un proces cunoscut ca „frontierizare”, în unele locuri foarte aproape de infrastructuri critice, cum ar fi autostrăzile sau conductele de gaz;

F.  întrucât sute de mii de persoane strămutate intern și refugiați expulzați forțat din teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud ca urmare a mai multor valuri de purificare etnică continuă să fie private de dreptul lor fundamental de a se întoarce în siguranță și demnitate la casele lor;

G.  întrucât în regiunile ocupate din Georgia au loc încălcări ale drepturilor de bază ale omului, printre care dreptul la libertatea de circulație și de ședere, dreptul la proprietate și dreptul de acces la educație în limba maternă; întrucât continuă detențiile ilegale și răpirile;

H.  întrucât Federația Rusă, în calitate de putere care exercită un control efectiv asupra teritoriilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările grave ale drepturilor omului și situația umanitară din aceste zone;

I.  întrucât invazia din 2008 a fost primul atac major al Rusiei împotriva ordinii europene; întrucât acest atac a fost ulterior urmat de altele, printre care anexarea Crimeii și războiul din estul Ucrainei;

J.  întrucât unul dintre obiectivele invaziei ruse a fost schimbarea situației pe teren și împiedicarea aderării Georgiei la NATO, promisă la Summitul de la București de anul acesta; întrucât ezitarea NATO în a admite Georgia și Ucraina a fost interpretată de către Rusia ca o undă verde pentru agresiune;

K.  întrucât vizita comună ad-hoc a liderilor est-europeni Lech Kaczyński, președintele Poloniei, Toomas Hendrik Ilves, președintele Estoniei, Valdas Adamkus, președintele Lituaniei, Ivars Godmanis, prim-ministrul Letoniei și Victor Iușcenko, președintele Ucrainei, în Georgia, pe 12 august 2008, este considerată la scară largă ca un factor important în împiedicarea avansării Rusiei către Tbilisi și în facilitarea medierii încetării focului de către Președinția franceză a Consiliului UE;

L.  întrucât Federația Rusă continuă să refuze accesul Misiunii de monitorizare a UE (EUMM) în teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, încălcând acordul de încetare a focului din 12 august 2008, mediat de UE, și împiedicând astfel misiunea să își îndeplinească în totalitate mandatul;

1.  își reafirmă sprijinul inechivoc pentru integritatea și suveranitatea teritorială a Georgiei;

2.  transmite sincere condoleanțe familiilor victimelor din timpul confruntărilor;

3.  recunoaște rolul UE în negocierea acordului de încetare a focului și susținerea cauzei georgiene, în special prin crearea EUMM; solicită, cu toate acestea, UE să aibă un rol mai activ și să continue să se implice activ în soluționarea conflictului, prin Reprezentantul Special al UE pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia, în calitatea sa de copreședinte al dezbaterilor internaționale de la Geneva și prin EUMM;

4.  felicită liderii est-europeni au care a vizitat Tbilisi în august 2008, când trupele rusești erau la numai 50 km de capitala Georgiei, pentru acțiunea lor decisivă;

5.  invită din nou Rusia să respecte pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei și inviolabilitatea granițelor sale internațional recunoscute, să anuleze recunoașterea separării regiunilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, să pună capăt ocupației acestora și să se angajeze, la rândul său, să nu facă uz de forță împotriva Georgiei;

6.  condamnă Rusia, Venezuela, Nicaragua, Siria și Nauru pentru recunoașterea Abhaziei și Osetiei de Sud și le cere să o retragă;

7.  condamnă categoric încălcările sistematice ale drepturilor omului în cazul cetățenilor Georgiei de către reprezentanți ai forțelor de ocupație ale Federației Ruse, printre care ucideri, torturi și răpiri; salută, în acest sens, adoptarea de către Parlamentul Georgiei a rezoluției bipartite care stabilește o listă neagră a persoanelor responsabile de astfel de încălcări sau de mușamalizarea lor (lista Oțhozoria - Tatunașvili); invită și statele membre și Consiliul să-i pună pe o listă neagră pe cei care apar sau pot apărea pe lista Otkhozoria-Tatunashvili și să impună sancțiuni la nivel național sau la nivelul UE împotriva lor;

8.  invită Federația Rusă să aplice integral acordul de încetare a focului din 12 august 2008, să înceteze imediat „frontierizarea” și să pună capăt prezenței sale militare în cele două regiuni ocupate;

9.  reamintește Federației Ruse, ca putere de ocupație, obligațiile sale față de populație, precum și faptul că trebuie să înceteze încălcarea drepturilor omului, restricționarea libertății de circulație și de ședere, discriminarea pe motive etnice și încălcarea dreptului de proprietate și a dreptului de educație în limba maternă în teritoriile ocupate din Georgia;

10.  solicită Federației Ruse să permită accesul EUMM în teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, conform mandatului acesteia;

11.  condamnă, în această privință, toate acțiunile Rusiei care urmăresc anexarea teritoriilor Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud;

12.  recunoaște că incapacitatea de a răspunde în mod adecvat la agresiunea Rusiei împotriva Georgiei în 2008 a încurajat Rusia să-și continue campaniile agresive militare și politice în vecinătatea sa, dar nu numai, subminând astfel ordinea internațională bazată pe reguli și stabilitatea în interiorul și în afara Europei;

13.  subliniază că este necesară o poziție coerentă, coordonată, unită și fermă a comunității internaționale împotriva politicii Rusiei de ocupare și anexare, aceasta fiind singura modalitate de a se ajunge la o soluționare pașnică a conflictelor în Georgia și de a împiedica apariția unor conflicte similare în vecinătate;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și parlamentului Georgiei precum și guvernului și parlamentului Federației Ruse.

 

(1)

JO C 11, 12.1.2018, p. 82.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0493.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2017)0440.

Ultima actualizare: 13 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate