Postup : 2018/2741(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0276/2018

Predkladané texty :

B8-0276/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0266

NÁVRH UZNESENIA
PDF 268kWORD 49k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.674v01-00
 
B8-0276/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP))  
B8‑0276/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohodu o prímerí z 12. augusta 2008, ktorú sprostredkovala Európska únia a podpísalo Gruzínsko a Ruská federácia, a vykonávaciu dohodu z 8. septembra 2008,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. januára 2016 o dohodách o pridružení/prehĺbených a komplexných zónach voľného obchodu s Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. decembra 2017 o výročnej správe o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky(2),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitu Východného partnerstva, najmä na vyhlásenie prijaté v roku 2017 v Bruseli,

–  so zreteľom na spoločné oznámenia Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) o európskej susedskej politike (ESP), najmä na správu z 18. mája 2017 o vykonávaní preskúmania európskej susedskej politiky [JOIN(2017)0018] a na spoločný pracovný dokument útvarov z 9. júna 2017 s názvom Východné partnerstvo – 20 výstupov do roku 2020: Zameranie sa na kľúčové priority a konkrétne výsledky (SWD(2017)0300) a na oznámenie z roku 2016 s názvom Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o situácii v krajinách Východného partnerstva, a najmä na odporúčanie z 15. novembra 2017 Rade, Komisii a ESVČ o Východnom partnerstve pred samitom v novembri 2017(3),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 10 rokov po ruskej vojenskej agresii v Gruzínsku z augusta 2008 Ruská federácia naďalej pokračuje v nezákonnej okupácii gruzínskeho územia Abcházsko a regiónu Cchinvali/Južné Osetsko, čím sa oslabuje medzinárodné právo a medzinárodný systém založený na pravidlách, a podniká aktívne kroky smerom k plnej anexii oboch regiónov;

B.  keďže Rusko neustále posilňuje svoju nezákonnú vojenskú prítomnosť na gruzínskych okupovaných územiach výstavbou nových základní, umiestňuje nové vojská a vybavenie a uskutočňuje vojenské cvičenia;

C.  keďže Rusko naďalej porušuje svoje medzinárodné záväzky a odmieta vykonávať dohodu o prímerí z 12. augusta 2008, ktorú sprostredkovala EÚ;

D.  keďže Rusko pokračuje v izolácii oboch regiónov od zvyšku krajiny uzatváraním ďalších hraničných priechodov, zavádzaním fyzických bariér pozdĺž administratívnej demarkačnej línie a vedením kampane zameranej na odstránenie gruzínskej kultúry;

E.  keďže táto línia sa pomaly ale isto posúva hlbšie do územia pod kontrolou Tbilisi v procese známom ako tzv. vytyčovanie hraníc, pričom na niektorých miestach sa dostáva veľmi blízko ku kritickej infraštruktúre, ako sú plynovody;

F.  keďže státisícom vnútorne vysídlených osôb a utečencov, ktorí boli nútene vyhostení z gruzínskeho územia Abcházsko a regiónu Cchinvali/Južné Osetsko v dôsledku viacerých vĺn etnických čistiek, sa naďalej odopiera základné právo na bezpečný a dôstojný návrat do svojich domovov;

G.  keďže základné ľudské práva, vrátane práva na slobodu pohybu a pobytu, majetku a prístupu k vzdelávaniu v materinskom jazyku, sú v okupovaných regiónoch Gruzínska porušované; keďže naďalej dochádza k obmedzovaniu osobnej slobody a únosom;

H.  keďže Ruská federácia, ktorá fakticky kontroluje gruzínske územie Abcházsko a región Cchinvali/Južné Osetsko, nesie plnú zodpovednosť za vážne porušovanie ľudských práv a za humanitárnu situáciu na mieste;

I.  keďže invázia v roku 2008 bola prvým veľkým otvoreným útokom Ruska na usporiadanie EÚ; keďže neskôr nasledovali ďalšie, okrem iného anexia Krymu a vojna na východe Ukrajiny;

J.  keďže jedným z cieľov ruskej invázie bola zmena situácie v teréne a zabránenie členstvu Gruzínska v NATO, ktoré bolo prisľúbené na samite v Bukurešti skôr v tom roku; keďže zdráhanie sa NATO prijať Gruzínsko a Ukrajinu si Rusko vyložilo ako zelenú pre agresiu;

K.  keďže spoločná návšteva ad hoc východoeurópskych lídrov, menovite prezidenta Poľska Lecha Kaczyńského, prezident Estónska Toomasa Hendrika Ilvesa, prezidenta Litvy Valdasa Adamkusa, predsedu vlády Lotyšska Ivarsa Godmanisa a prezidenta Ukrajiny Viktora Juščenka, v Gruzínsku z 12. augusta 2008 sa všeobecne považuje za hlavný faktor, ktorý zabránil Rusom pokročiť k Tbilisi a uľahčil sprostredkovanie prímeria zo strany francúzskeho predsedníctva Rady EÚ;

L.  keďže Ruská federácia naďalej odmieta vstup pozorovateľskej misie EÚ (EUMM) na gruzínske územie Abcházsko a do regiónu Cchinvali/Južné Osetsko v rozpore s dohodou o prímerí z 12. augusta 2008, ktorú sprostredkovala EÚ, čo obmedzuje schopnosť misie plne vykonávať svoj mandát;

1.  opätovne potvrdzuje svoju jednoznačnú podporu suverenite a územnej celistvosti Gruzínska;

2.  vyjadruje sústrasť rodinám všetkých obetí konfliktov;

3.  uznáva úlohu, ktorú EÚ zohráva pri vyjednávaní prímeria a podpore gruzínskej strany, najmä vytvorením EUMM; žiada však EÚ, aby bola ešte aktívnejšia a naďalej sa aktívne zasadzovala za riešenie konfliktu prostredníctvom osobitného zástupcu EÚ pre Zakaukazsko a krízu v Gruzínsku ako spolupredsedu medzinárodných rokovaní v Ženeve a prostredníctvom EUMM;

4.  vzdáva hold rozhodným opatreniam východoeurópskych lídrov, ktorí navštívili Tbilisi v auguste 2008, keď sa ruské jednotky nachádzali len 50 km od hlavného mesta Gruzínska;

5.  opätovne vyzýva Rusko, aby v plnej miere rešpektovalo zvrchovanosť a územnú celistvosť Gruzínska a nedotknuteľnosť jeho medzinárodne uznaných hraníc, zrušilo uznanie oddelenia Abcházska a regiónu Cchinvali/Južného Osetska, ukončilo okupáciu týchto území a opätovalo záväzok nepoužitia sily voči Gruzínsku;

6.  odsudzuje Rusko, Venezuelu, Nikaraguu, Sýriu a Nauru za uznanie Abcházska a Južného Osetska a požaduje zrušenie tohto uznania;

7.  dôrazne odsudzuje systematické porušovanie ľudských práv občanov Gruzínska zástupcami okupačných síl Ruskej federácie vrátane vraždy, mučenia a únosov, v tejto súvislosti víta skutočnosť, že gruzínsky parlament prijal uznesenie dvoch strán, ktorým sa stanovuje čierna listina osôb zodpovedných za takéto porušovania alebo za ich maskovanie (zoznam Otkhozoriu a Tatunashviliho) a vyzýva členské štáty a Radu, aby zaradili na čiernu listinu osoby, ktoré sú uvedené alebo môžu byť uvedené na zozname Otkhozoriu a Tatunashviliho a aby voči nim uložili vnútroštátne sankcie alebo sankcie platné v celej EÚ;

8.  vyzýva Ruskú federáciu, aby plne vykonávala dohodu o prímerí z 12. augusta 2008 a okamžite zastavila proces vytyčovania hraníc a posilňovania svojej vojenskej prítomnosti v oboch okupovaných regiónoch;

9.  pripomína Ruskej federácii, ktorá je okupujúcou mocnosťou, jej povinnosť voči obyvateľstvu a skutočnosť, že musí prestať porušovať ľudské práva, obmedzovať slobodu pohybu a pobytu, konať diskriminačne z etnických dôvodov a porušovať právo vlastniť majetok a právo prístupu k vzdelávaniu v rodnom jazyku na okupovaných územiach Gruzínska;

10.  vyzýva Ruskú federáciu, aby pozorovateľskej misii EUMM v súlade s jej mandátom umožnila bezpodmienečný prístup ku gruzínskemu územiu Abcházsko a regiónu Cchinvali/Južné Osetsko;

11.  v tejto súvislosti odsudzuje všetky kroky Ruska smerom k plnej anexii územia Abcházsko a regiónu Cchinvali/Južné Osetsko;

12.  berie na vedomie, že neschopnosť adekvátne reagovať na ruskú agresiu voči Gruzínsku v roku 2008 podnietila Rusko pokračovať v agresívnych vojenských a politických kampaniach, a to tak vo svojom susedstve, ako aj mimo neho, a tým oslabiť a podkopať na pravidlách založený medzinárodný poriadok a stabilitu v Európe a inde;

13.  zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo musí prijať pevný, koordinovaný, jednotný a rozhodný postoj proti ruskej politike okupácie a anexie ako jediný spôsob na zabezpečenie mierového riešenia konfliktov v Gruzínsku a predchádzania podobných konfliktov v susedstve;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, vláde a parlamentu Gruzínska a vláde a parlamentu Ruskej federácie.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 11, 12.1.2018, s. 82.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0493.

(3)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0440.

Posledná úprava: 14. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia