Postopek : 2018/2741(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0276/2018

Predložena besedila :

B8-0276/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0266

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 406kWORD 51k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.674v01-00
 
B8-0276/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Anna Elżbieta Fotyga, Jadwiga Wiśniewska, Jan Zahradil v imenu skupine ECR

Resolucija Evropskega parlamenta o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji (2018/2741(RSP))  
B8-0276/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sporazuma o premirju z dne 12. avgusta 2008, ki sta ga ob posredovanju Evropske unije podpisali Gruzija in Ruska federacija, ter sporazuma o izvajanju z dne 8. septembra 2008,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 21. januarja 2016 o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino(1),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. decembra 2017 o letnem poročilu o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike(2),

–  ob upoštevanju skupnih izjav z vrhov vzhodnega partnerstva, zlasti tiste, dogovorjene leta 2017 v Bruslju,

–  ob upoštevanju skupnih sporočil Komisije in Evropske službe za zunanje delovanje o evropski sosedski politiki, zlasti poročila z dne 18. maja 2017 o izvajanju pregleda evropske sosedske politike (JOIN(2017)0018), skupnega delovnega dokumenta služb Komisije z dne 9. junija 2017 z naslovom Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results (Vzhodno partnerstvo – 20 ciljev do leta 2020: osredotočanje na ključne prednostne naloge in oprijemljive rezultate, SWD(2017)0300) in sporočila iz leta 2016 o globalni strategiji za zunanjo in varnostno politiko,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o razmerah v vzhodnem sosedstvu in zlasti svojega priporočila z dne 15. novembra 2017 Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje o vzhodnem partnerstvu pred vrhom novembra 2017(3),

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker Ruska federacija deset let po svojem vojaškem napadu na Gruzijo avgusta 2008 še vedno nezakonito zaseda gruzijski ozemlji Abhazije in Južne Osetije, s čimer spodkopava mednarodno pravo in mednarodni sistem pravil in si dejavno prizadeva za popolno priključitev obeh pokrajin;

B.  ker Rusija ves čas krepi svojo vojaško navzočnost na zasedenih gruzijskih ozemljih, in sicer je tam zgradila nove baze, tja napotila nove vojaške enote in pripeljala opremo ter izvaja vojaške vaje;

C.  ker Rusija še vedno krši svoje mednarodne obveznosti in noče izvajati sporazuma o premirju, ki ga je ob posredovanju EU podpisala 12. avgusta 2008;

D.  ker Rusija obe pokrajini še vedno ločuje od ostalega dela države, zaprla je namreč še več mejnih prehodov, postavila fizične pregrade vzdolž upravne meje in izvaja kampanjo za izkoreninjenje gruzijske kulture;

E.  ker se ta meja pri tako imenovanem postavljanju meja počasi, a vztrajno vse bolj pomika proti ozemlju, ki je sicer pod nadzorom Tbilisija, in je na nekaterih mestih že precej blizu kritične infrastrukture, kot so plinovodi;

F.  ker se več stotisočim notranje razseljenim osebam in beguncem, ki so bili v več valovih etničnega čiščenja prisiljeni zapustiti gruzijski ozemlji Abhazije in Južne Osetije, še naprej odreka temeljna pravica do varne in dostojne vrnitve;

G.  ker se v zasedenih gruzijskih pokrajinah kratijo osnovne človekove pravice, med drugim pravica do svobodnega gibanja in prebivanja, lastnine in dostopa do izobraževanja v maternem jeziku; ker se nadaljujejo nezakonita pridržanja in ugrabitve;

H.  ker Ruska federacija kot sila, ki izvršuje dejanski nadzor nad gruzijskima ozemljema Abhazije in Južne Osetije, nosi vso odgovornost za grobe kršitve človekovih pravic in humanitarne razmere na terenu;

I.  ker je bila invazija leta 2008 prvi večji odkriti ruski napad na evropsko ureditev; ker so temu sledili drugi napadi, med drugim priključitev Krima in vojna v vzhodni Ukrajini;

J.  ker je bil eden od ciljev ruske invazije spremeniti razmere na terenu in preprečiti članstvo Gruzije v zvezi Nato, obljubljeno na vrhu v Bukarešti v prvi polovici tega leta; ker je Rusija nepripravljenost Nata, da Gruzijo in Ukrajino sprejme v svoje vrste, razumela kot zeleno luč za agresijo;

K.  ker na splošno velja, da je skupni ad-hoc obisk vzhodnoevropskih voditeljev, kot so poljski predsednik Lech Kaczyński, estonski predsednik Toomas Hendrik Ilves, litovski predsednik Valdas Adamkus, latvijski predsednik vlade Ivars Godmanis in ukrajinski predsednik Viktor Juščenko, 12. avgusta 2008 v Gruziji pomembno prispeval k temu, da se Rusija ni pomaknila naprej proti Tbilisiju, in je omogočil posredovanje francoskega predsedstva Sveta EU za sklenitev premirja;

L.  ker Ruska federacija nadzorni misiji EU še vedno ne dovoli vstopa na gruzijski ozemlji Abhazije in Južne Osetije, s čimer krši sporazum o premirju z dne 12. avgusta 2008, pri katerem je posredovala EU, zato misija svoje naloge ne more v celoti opraviti;

1.  ponavlja, da odločno podpira suverenost in ozemeljsko celovitost Gruzije;

2.  izraža sožalje družinam vseh žrtev spopadov;

3.  priznava, da je imela EU pomembno vlogo v pogajanjih za premirje in podpori gruzijske strani, zlasti z oblikovanjem nadzorne misije EU; vseeno poziva, naj prevzame še bolj dejavno vlogo in naj si prek posebnega predstavnika EU za Južni Kavkaz in krizo v Gruziji, sopredsedovanja mednarodnim pogovorom v Ženevi in nadzorne misije EU še naprej dejavno prizadeva za rešitev konflikta;

4.  izreka priznanje odločnemu ukrepanju vzhodnoevropskih voditeljev, ki so avgusta 2008 obiskali Tbilisi, ko so bile ruske vojaške enote oddaljene le 50 km od gruzijskega glavnega mesta;

5.  ponovno poziva Rusijo, naj popolnoma spoštuje suverenost in ozemeljsko celovitost Gruzije, pa tudi nedotakljivost njenih mednarodno priznanih meja, naj prekliče priznanje odcepitve Abhazije in Južne Osetije ter naj se umakne s teh ozemelj, pa tudi zagotovi vzajemnost zaveze o neuporabi sile proti Gruziji;

6.  obsoja Rusijo, Venezuelo, Nikaragvo, Sirijo in Nauru, ker so priznali Abhazijo in Južno Osetijo, in jih poziva, naj to priznanje prekličejo;

7.  ostro obsoja sistematično kršenje človekovih pravic gruzijskih državljanov, ki ga izvajajo okupacijske sile Ruske federacije, vključno z umori, mučenjem in ugrabitvami; v zvezi s tem pozdravlja, da je gruzijski parlament sprejel dvostransko resolucijo, s katero je bil oblikovan črni seznam odgovornih za te kršitve ali njihovo prikrivanje (Othozoria-Tatunašvilijev seznam), in poziva države članice in Svet, naj tistim, ki so na tem seznamu ali se utegnejo znajti na njem, naložijo sankcije na nacionalni ravni ali ravni EU;

8.  poziva Rusko federacijo, naj v celoti izvaja sporazum o premirju z dne 12. avgusta 2008 in naj nemudoma preneha postavljati meje in krepiti svojo vojaško navzočnost v obeh okupiranih pokrajinah;

9.  opominja Rusko federacijo, da ima kot okupacijsko sila vendarle obveznosti do lokalnega prebivalstva in da mora na zasedenih gruzijskih ozemljih prenehati kršiti človekove pravice, omejevati svobodo gibanja in prebivanja, diskriminirati na podlagi narodnosti in kratiti pravico do lastnine in dostopa do izobraževanja v maternem jeziku;

10.  poziva rusko federacijo, naj nadzorni misiji EU dovoli brezpogojni vstop na gruzijski ozemlji Abhazije in Južne Osetije, kar je del njene naloge;

11.  v zvezi s tem obsoja vse ukrepe Rusije za popolno priključitev teh dveh ozemelj;

12.  priznava, da je neustrezni odziv na ruski napad na Gruzijo leta 2008 Rusijo spodbudil, da je nadaljevala agresivno vojaško in politično kampanjo v sosedstvu in drugod ter s tem oslabila in spodkopala mednarodni red pravil ter stabilnost v Evropi in drugje;

13.  poudarja, da mora mednarodna skupnost načelno, usklajeno, enotno in trdno nastopiti proti ruski politiki okupacije in priključitve, saj lahko samo tako zagotovi mirno rešitev konflikta v Gruziji in prepreči podobne konflikte v sosedstvu;

14.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, vladi in parlamentu Gruzije ter vladi in parlamentu Ruske federacije.

(1)

UL C 11, 12.1.2018, str. 82.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0493.

(3)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0440.

Zadnja posodobitev: 13. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov