Postupak : 2018/2741(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0277/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0277/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/06/2018 - 7.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0266

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 266kWORD 51k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.675v01-00
 
B8-0277/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o okupiranim teritorijima u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (2018/2741(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o okupiranim teritorijima u Gruziji deset godina nakon ruske invazije (2018/2741(RSP))  
B8-0277/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Gruziji i o stanju u istočnom susjedstvu,

–  uzimajući u obzir sporazum o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008., koji su Gruzija i Ruska Federacija potpisale uz posredovanje EU-a, te sporazum o provedbi od 8. rujna 2008.,

–  uzimajući u obzir uspostavu Promatračke misije EU-a u Gruziji (EUMM Georgia) 15. rujna 2008.,

–  uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između EU-a i Gruzije koji je stupio na snagu 1. srpnja 2016. te režim putovanja bez viza između EU-a i Gruzije koji je stupio na snagu 28. ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije o provedbi Sporazuma o pridruživanju s Gruzijom od 9. studenog 2017. (SWD(2017)0371),

–  uzimajući u obzir izjave glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje o razvoju događaja u gruzijskim regijama Abhaziji i Južnoj Osetiji,

–  uzimajući u obzir izjavu od 28. veljače 2018. Sajjada Karima, predsjednika Izaslanstva u Odboru za parlamentarnu suradnju između EU-a i Azerbajdžana te Parlamentarnom odboru za pridruživanje između EU-a i Gruzije, o smrti gruzijskog državljanina u Južnoj Osetiji,

–  uzimajući u obzir završnu izjavu iz Bruxellesa od 26. travnja 2018., zajedno s preporukama Parlamentarnog odbora za pridruživanje između EU-a i Gruzije u skladu s člankom 411. stavkom 3. Sporazuma o pridruživanju,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je vlada Gruzije nastavila napredovati u području demokracije i vladavine prava te da su njezini odnosi s Europskom unijom sve bliži; budući da zahvaljujući Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Gruzije / detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine, koji je stupio na snagu 1. srpnja 2016., obje strane imaju koristi od tješnje političke suradnje te intenzivnije gospodarske i kulturne razmjene; budući da se Gruzija pridržava dogovorenih rokova za ispunjenje obveza preuzetih Sporazumom o pridruživanju;

B.  budući da je režim putovanja bez viza između EU-a i Gruzije stupio na snagu 28. ožujka 2017. te je rezultirao većom mobilnosti i međuljudskim kontaktima; budući da se dijalog o liberalizaciji viza između EU-a i Gruzije pokazao učinkovitim instrumentom za poticanje opsežnih reformi;

C.  budući da su neovisnost, suverenitet i teritorijalna cjelovitost Gruzije dovedeni u pitanje zbog neriješenih regionalnih sukoba u okupiranim gruzijskim regijama Abhaziji i Južnoj Osetiji; budući da deset godina nakon vojnog sukoba Rusije i Gruzije Ruska Federacija i dalje ne ispunjava svoje međunarodne obveze i ne poštuje sporazum o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008.;

D.  budući da EU snažno podržava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Gruzije unutar njezinih međunarodno priznatih granica; budući da je EU i dalje snažno predan rješavanju sukoba i aktivno pruža potporu putem rada posebnog predstavnika EU-a za južni Kavkaz i krizu u Gruziji, EUMM-a i Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru;

E.  budući da Ruska Federacija i dalje poduzima korake prema de facto pripojenju gruzijskih regija Abhazije i Južne Osetije, protivno međunarodnom pravu; budući da su sporazumi o tzv. integraciji i savezništvu potpisani 2014. i 2015. između Rusije i Abhazije i Južne Osetije jasno protivni međunarodnom pravu, načelima OESS-a i međunarodnim obvezama Rusije; budući da Europska unija ne priznaje okvir tzv. izbora i referenduma koje su separatisti uz rusku potporu održali 2016. i 2017. u gruzijskim regijama Abhaziji i Južnoj Osetiji;

F.  budući da ruske oružane snage i dalje izoliraju regije Abhaziju i Južnu Osetiju od ostatka zemlje zatvaranjem prijelaza, postavljanjem ograda od bodljikave žice i drugih umjetnih prepreka te daljnjim proširenjem linije administrativnog razgraničenja; budući da je EUMM-u blokiran pristup Abhaziji i Južnoj Osetiji, što je protivno sporazumu o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008.;

G.  budući da je posljednjih nekoliko godina došlo do pogoršanja stanja ljudskih prava u Abhaziji i Južnoj Osetiji, uz zastrašivanje i represiju gruzijskih građana, i to u pogledu etničke diskriminacije i prisilnih demografskih promjena te ograničavanja slobode kretanja, prava vlasništva i obrazovanja na materinjem jeziku;

H.  budući da je Međunarodni kazneni sud pokrenuo istragu zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti koje su navodno počinile sve sukobljene strane;

I.  budući da je 23. svibnja 2018., tijekom završne riječi pred Europskim sudom za ljudska prava, Gruzija optužila Rusku Federaciju za ratne zločine i kršenje ljudskih prava tijekom sukoba 2008., uključujući neselektivne napade ruskih snaga na civile i njihovu imovinu u različitim dijelovima Gruzije, među ostalim u Abhaziji i Južnoj Osetiji; budući da Ruska Federacija negira sve optužbe;

1.  pozdravlja izniman angažman i trud Gruzije u produbljivanju odnosa s EU-om na temelju obveza iz Sporazuma o pridruživanju / detaljnom i sveobuhvatnom području slobodne trgovine kao i njezine težnje za europskom integracijom; smatra iznimno važnim da gruzijske vlasti nastave podupirati demokraciju i poštovati ljudska i manjinska prava, temeljne slobode i vladavinu prava;

2.  ponovno izražava potporu suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Gruzije unutar njezinih međunarodno priznatih granica; i dalje je čvrsto predan rješavanju sukoba te politici nepriznavanja i djelovanja u Gruziji putem svih instrumenata koje ima na raspolaganju i u okviru sveobuhvatnog pristupa;

3.  zahtijeva od Ruske Federacije da prekine okupaciju gruzijskih regija Abhazije i Južne Osetije, da u potpunosti poštuje suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Gruzije te da se pridržava obveza iz sporazuma o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008., osobito obveze povlačenja svih vojnih snaga;

4.  izražava duboku zabrinutost zbog odbijanja pristupa međunarodnim i regionalnim promatračima; ustraje na nužnosti neometanog pristupa za međunarodne nadzorne mehanizme za ljudska prava u okviru međunarodnih organizacija, uključujući Ujedinjene narode i EUMM, gruzijskim regijama Abhaziji i Južnoj Osetiji;

5.  zahtijeva od Ruske Federacije da poništi svoju odluku o priznavanju tzv. neovisnosti gruzijskih regija Abhazije i Južne Osetije;

6.  osuđuje namjerno uništavanje desetaka gruzijskih sela i crkvi u okupiranim regijama Abhaziji i Južnoj Osetiji, kao i pokušaj zatiranja svih gruzijskih obilježja u okupiranim regijama;

7.  izražava žaljenje zbog toga što je u međunarodnim raspravama u Ženevi uglavnom došlo do zastoja; poziva EU da u okviru međunarodnih rasprava u Ženevi preuzme aktivniju ulogu i usmjeri dijalog sa svim dionicima u cilju toga da se u sljedećim krugovima rasprave postigne dogovor oko zajedničke izjave svih sudionika o neuporabi sile; poziva, s tim u vezi, Rusku Federaciju da se pridržava načela mirnog rješavanja sukoba te da slijedi primjer Gruzije i preuzme jednostranu obvezu o neuporabi sile, na što se predsjednik Gruzije obvezao u svom govoru u Europskom parlamentu 23. studenog 2010.;

8.  pozdravlja novu mirovnu inicijativu gruzijske vlade pod nazivom „Korak prema boljoj budućnosti”, koja bi mogla koristiti stanovništvu na obje strane linije administrativnog razgraničenja olakšavanjem trgovine, obrazovanja i mobilnosti te poticanjem međuljudskih kontakata i izgradnje povjerenja među podijeljenim zajednicama;

9.  izražava duboku zabrinutost zbog pogoršanja stanja ljudskih prava u gruzijskim regijama Abhaziji i Južnoj Osetiji, osobito kad je riječ o etničkoj diskriminaciji, slobodi kretanja, pravima vlasništva i obrazovanju na materinjem jeziku, kao i kontinuiranim preprekama za izvršenje prava interno raseljenih osoba i izbjeglica na siguran i dostojanstven povratak kući;

10.  izražava duboku zabrinutost zbog smrti u pritvoru gruzijskog državljanina Archila Tatunashvilija u veljači 2018. u Chinvaliju, kao i zbog ubojstva gruzijskog državljanina Gige Otkhzorije u blizini linije razgraničenja s Abhazijom u svibnju 2018.; ističe potrebu za odgovarajućim rješavanjem te situacije i sličnih slučajeva kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje i rast napetosti; ističe potrebu za izbjegavanjem nekažnjavanja te poziva na provedbu temeljite istrage tih slučajeva, na privođenje pravdi osoba odgovornih za spomenute zločine kao i na suradnju među svim stranama, među ostalim u okviru mehanizma za sprečavanje incidenata i reagiranje na njih;

11.  poziva Rusku Federaciju da prekine s daljnjim postavljanjem granice na liniji administrativnog razgraničenja uz pomoć ograde od bodljikave žice i drugih umjetnih prepreka; također poziva na prestanak zadiranja u područje koje kontrolira gruzijska vlada kao i daljnjeg širenja linije administrativnog razgraničenja, kojim se namjerno onemogućava međuljudski kontakt i izolira stanovništvo regija Abhazije i Južne Osetije;

12.  podsjeća da je EUMM jedini stalni međunarodni akter na terenu koji pruža nepristrane informacije o stanju na liniji administrativnog razgraničenja te poziva na produljenje njegova mandata i nakon 14. prosinca 2018.;

13.  ponavlja da, neovisno o tome na kojoj se sukobljenoj strani nalaze, sve osobe odgovorne za kršenje međunarodnog prava treba privesti pravdi; ponavlja, s tim u vezi, svoju snažnu potporu aktualnoj istrazi Međarodnog kaznenog suda i predmetu koji trenutačno obrađuje Europski sud za ljudska prava; poziva sve strane da poštuju presudu Europskog suda za ljudska prava koja se očekuje kasnije ove godine;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i ESVD-u, OESS-u, vladama i parlamentima država članica, vladama i parlamentima država istočnog partnerstva te vladi i parlamentu Ruske Federacije.

 

Posljednje ažuriranje: 13. lipnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti