Eljárás : 2018/2741(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0277/2018

Előterjesztett szövegek :

B8-0277/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 14/06/2018 - 7.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0266

ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PDF 270kWORD 52k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.675v01-00
 
B8-0277/2018

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján


Grúzia megszállt területeiről az orosz invázió után 10 évvel (2018/2741(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása Grúzia megszállt területeiről az orosz invázió után 10 évvel (2018/2741(RSP))  
B8-0277/2018

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Grúziáról és a keleti szomszédságban kialakult helyzetről szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a 2008. augusztus 12-i tűzszüneti megállapodásra, mely az EU közvetítésével jött létre Grúzia és az Oroszországi Föderáció között, és tekintettel a 2008. szeptember 8-i végrehajtási megállapodásra,

–  tekintettel az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójának (EUMM Grúzia) 2008. szeptember 15-i telepítésére,

–  tekintettel a 2016. július 1-jén hatályba lépett EU–Grúzia társulási megállapodásra, valamint az EU és Grúzia között 2017. március 28-án hatályba lépett vízummentességi rendszerre,

–  tekintettel a Bizottság 2017. november 9-i jelentésére a társulási menetrend Grúzia általi végrehajtásáról (SWD(2017)0371),

–  tekintettel az Európai Külügyi Szolgálat szóvivőjének az Abházia és Dél-Oszétia grúz területein történtekről szóló nyilatkozataira,

–  tekintettel Sajjad Karim, az EU–Azerbajdzsán Parlamenti Együttműködési Bizottságba és az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség elnökének egy grúz állampolgár Dél-Oszétiában bekövetkezett haláláról szóló, 2018. február 28-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az EU–Grúzia Parlamenti Társulási Bizottság által a társulási megállapodás 411. cikkének (3) bekezdése értelmében 2016. április 26-án, Brüsszelben kiadott zárónyilatkozatra és ajánlásokra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a grúz kormány további előrelépést tett a demokrácia és a jogállamiság terén, és szorosabb kapcsolatokat ápol az Európai Unióval; mivel a 2016. július 1-jén hatályba lépett EU–Grúzia társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térség következtében mindkét fél a szorosabb politikai társulás és a fokozott gazdasági és kulturális csere előnyeit élvezi; mivel Grúzia eleget tesz a társulási megállapodásból eredő kötelezettségei végrehajtásával kapcsolatban elfogadott menetrendnek;

B.  mivel az EU és Grúzia közötti vízummentes utazás 2017. március 28-án lépett hatályba, ami fokozott mobilitást és az emberek közötti kapcsolatok előmozdítását eredményezte; mivel az EU és Grúzia közötti vízumliberalizációs párbeszéd hatékony eszköznek bizonyult a széles körű reformok előmozdítására;

C.  mivel Grúzia függetlenségét, szuverenitását és területi integritását aláássák az Abházia és Dél-Oszétia megszállt grúz területein kialakult megoldatlan regionális konfliktusok; mivel 10 évvel az orosz-grúz katonai konfliktust követően az Oroszországi Föderáció továbbra is megszegi nemzetközi kötelezettségeit, és megtagadja a 2008. augusztus 12-i tűzszüneti megállapodás végrehajtását;

D.  mivel a EU határozottan támogatja Grúziának a nemzetközileg elismert határain belüli szuverenitását és területi integritását; mivel az EU továbbra is határozottan elkötelezett és az EU dél-kaukázusi és a grúziai válság ügyével megbízott különleges képviselője, az EUMM és a stabilitás és a béke elősegítését szolgáló eszköz révén aktívan támogatja a konfliktusrendezésre irányuló erőfeszítéseket;

E.  mivel az Oroszországi Föderáció folytatja Abházia és Dél-Oszétia grúz régióinak tényleges annektálását, aláásva ezáltal a nemzetközi jogot; mivel az Oroszország, Abházia és Dél-Oszétia között 2014-ben és 2015-ben aláírt úgynevezett integrációs és szövetségesi szerződések egyértelműen sértik a nemzetközi jogot, az EBESZ elveit és Oroszország nemzetközi kötelezettségvállalásait; mivel az Európai Unió nem ismeri el az úgynevezett választások keretét, valamint Abházia és Dél-Oszétia grúz régióiban az Oroszország által támogatott szakadárok által 2016-ban és 2017-ben tartott népszavazást;

F.  mivel az orosz katonai erők átkelőhelyek lezárásával, szögesdrót kerítés és egyéb mesterséges akadályok telepítésével, illetve az adminisztratív határvonal kiterjesztésével továbbra is elszigetelik Abházia és Dél-Oszétia területeit az ország többi részétől; mivel az EUMM Abháziába és Dél-Oszétiába való bejutását akadályozzák, ami ellentétes a 2008. augusztus 12-i fegyverszüneti megállapodással;

G.  mivel Abházia és Dél-Oszétia emberi jogi helyzete az elmúlt néhány évben romlott, a grúz állampolgárok etnikai tisztogatásokkal és erőszakkal foganatosított demográfiai változásokkal történő megfélemlítésével és elnyomásával, a szabad mozgás, a tulajdonhoz fűződő jogok és az anyanyelven folytatott oktatás korlátozásával;

H.  mivel a Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálatot indított a konfliktus során állítólagosan valamennyi fél által elkövetett háborús és emberiesség elleni bűncselekmények ügyében;

I.  mivel Grúzia az Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEE) a bizonyítékok 2018. május 23-i lezárása során az Oroszországi Föderációt a 2008-as konfliktus során elkövetett háborús bűncselekményekkel és az emberi jogok megsértésével vádolta meg, többek között azt állítva, hogy az orosz erők a polgári lakosság és tulajdonuk ellen megkülönböztetés nélküli támadásokat hajtottak végre Grúzia különböző részein, többek között Abháziában és Dél-Oszétiában; mivel az Oroszországi Föderáció tagadja az összes állítást;

1.  üdvözli Grúzia mély elkötelezettségét és erőfeszítéseit, hogy az EU–Grúzia társulási megállapodásból/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi térségből eredő kötelezettségvállalások és az európai integrációs törekvések alapján elmélyítse az EU-val való kapcsolatokat; kiemelten fontosnak tartja, hogy a grúz hatóságok továbbra is fenntartsák a demokráciát és tiszteletben tartsák az emberi és kisebbségi jogokat, az alapvető szabadságokat és a jogállamiságot;

2.  megerősíti, hogy határozottan támogatja Grúziának a nemzetközileg elismert határain belüli szuverenitását és területi integritását; megerősíti szilárd elkötelezettségét a konfliktusrendezési folyamat, továbbá az el nem elismerés és a közeledés politikája mellett Grúziában, egy átfogó megközelítés részeként minden rendelkezésére álló eszközt felhasználva;

3.  kéri, hogy az Orosz Föderáció vessen véget Abházia és Dél-Oszétia grúz régiói megszállásának, teljes mértékben tartsa tiszteletben Grúzia szuverenitását és területi integritását, és tartsa be a 2008. augusztus 12-i tűzszüneti megállapodás kötelező érvényű kötelezettségvállalásait, különös tekintettel az összes haderejének visszavonására vonatkozó kötelezettségvállalásra;

4.  komoly aggodalmát fejezi ki a nemzetközi és regionális ellenőrzéshez való hozzáférés megtagadása miatt; ragaszkodik ahhoz, hogy a nemzetközi szervezetek – többek között az ENSZ és az EUMM – keretében akadálytalan hozzáférését biztosítsanak a nemzetközi emberi jogi felügyeleti mechanizmusoknak Abházia és Dél-Oszétia grúz régióiban;

5.  kéri az Oroszországi Föderációt, hogy változtassa meg az Abházia és Dél-Oszétia grúz régióinak úgynevezett függetlensége elismerésével kapcsolatos döntését;

6.  elítéli Abházia és Dél-Oszétia megszállt területein több tucat grúz falu és templom szándékos megsemmisítését, valamint a megszállt területeken a grúzok nyomainak szándékos eltűntetését;

7.  sajnálja, hogy a genfi nemzetközi tárgyalások nagyrészt szünetelnek; felhívja az EU-t, hogy a genfi nemzetközi tárgyalások keretében az összes érdekelt féllel folytatott párbeszéd irányításában vállaljon proaktívabb szerepet azzal a céllal, hogy a soron következő tárgyalási fordulókban közös megállapodás szülessen arról, hogy az összes fél tartózkodni fog az erőszak alkalmazásától; e tekintetben felszólítja az Oroszországi Föderációt, hogy tartsa magát a békés konfliktusrendezés elvéhez, és viszonozza Grúziának a grúz elnök által az Európai Parlamenthez intézett 2010. november 23-i beszédében bejelentett egyoldalú kötelezettségvállalását, miszerint tartózkodik az erőszak alkalmazásától;

8.  üdvözli a grúz kormány „Egy lépés a jobb jövő irányába” elnevezésű új békekezdeményezését, amely a kereskedelem, az oktatás és a mobilitás megkönnyítésével, valamint az emberek közötti kapcsolatok és a megosztott közösségek közötti bizalomépítés elősegítésével az adminisztratív határvonal mindkét oldalán élő lakosság javát szolgálhatja;

9.  mélységes aggodalommal tölti el, hogy romlik Abházia és Dél-Oszétia grúz régióiban az emberi jogok helyzete, különösen az etnikai megkülönböztetés, a mozgás szabadsága, a tulajdonjogok és az anyanyelvi oktatás tekintetében, valamint hogy tartósan akadályozzák a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeknek és menekülteknek az otthonukba való biztonságos és méltóságteljes visszatérés jogát;

10.  mélységes aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 2018. februárban Chinvaliban meghalt Archil Tatunashvili, őrizetbe vett grúz állampolgár, és 2018. májusban pedig Abházia mellett, a megszállt területeket elválasztó vonal közelében meggyilkolták Giga Otkhzoria grúz állampolgárt; hangsúlyozza, hogy ezt és a hasonló eseteket megfelelően kell kezelni a feszültség fellángolásának és fokozódásának elkerülése érdekében; hangsúlyozza, hogy a büntetlenséget el kell kerülni, és ezen esetek alapos kivizsgálására, a fent említett bűncselekményekért felelős személyek bíróság elé állítására, valamint az összes fél közötti – többek között az incidensek megelőzésére és a reagálásra szolgáló mechanizmus keretében végzett – együttműködésre szólít fel;

11.  felszólítja az Oroszországi Föderációt, hogy hagyjon fel az adminisztratív határvonalon való további határépítési tevékenységgel és tartózkodjon szögesdrót kerítések és más mesterséges akadályok felállításától; felszólít arra is, hogy a grúz kormány ellenőrzése alatt álló területen vessenek véget a beavatkozásnak és az adminisztratív határvonal további kiterjesztésének, ami szándékosan akadályozza az emberek közötti kapcsolatokat, és elszigeteli az Abházia és Dél-Oszétia régióiban élő lakosságot;

12.  emlékeztet arra, hogy az EUMM biztosítja az egyetlen állandó nemzetközi jelenlétet a helyszínen, pártatlan tájékoztatást nyújtva az adminisztratív határvonal mentén kialakult helyzetről, és kéri, hogy 2018. december 14-én túl is hosszabbítsák meg megbízatását;

13.  ismételten hangsúlyozza, hogy a nemzetközi jog megsértéséért felelős személyeket – a konfliktusban részt vevő összes fél esetében – felelősségre kell vonni; e tekintetben ismételten hangsúlyozza, hogy határozottan támogatja a Nemzetközi Büntetőbíróság folyamatban lévő vizsgálatát, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt folyamatban lévő ügyet; felhívja valamennyi felet, hogy tartsa tiszteletben az Emberi Jogok Európai Bíróságának az év folyamán várható ítéletét;

14.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EKSZ-nek, az EBESZ-nek, a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, a keleti partnerséghez tartozó országok kormányainak és parlamentjeinek, valamint az Oroszországi Föderáció kormányának és parlamentjének.

Utolsó frissítés: 2018. június 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat