Procedură : 2018/2741(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0277/2018

Texte depuse :

B8-0277/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/06/2018 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0266

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 408kWORD 48k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.675v01-00
 
B8-0277/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă (2018/2741(RSP))  
B8‑0277/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Georgia și situația din țările din vecinătatea estică,

–  având în vedere acordul de încetare a focului din 12 august 2008, mediat de UE și semnat de Georgia și de Federația Rusă, precum și acordul de implementare din 8 septembrie 2008,

–  având în vedere că, la 15 septembrie 2008, o misiune de monitorizare a UE (EUMM Georgia) a fost trimisă la fața locului,

–  având în vedere Acordul de asociere UE-Georgia, care a intrat în vigoare la 1 iulie 2016, și intrarea în vigoare, la 28 martie 2017, a regimului de călătorii fără vize între UE și Georgia,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Raportul de punere în aplicare a asocierii privind Georgia din 9 noiembrie 2017” (SWD(2017)0371),

–  având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al Serviciului European de Acțiune Externă cu privire la evoluția situației din regiunile georgiene Abhazia și Osetia de Sud,

–  având în vedere declarația din 28 februarie 2018 a președintelui Delegației la Comisia parlamentară de cooperare UE-Azerbaidjan și la Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia, Sajjad Karim, referitoare la decesul unui cetățean georgian în Osetia de Sud,

–  având în vedere declarația finală și recomandările din 26 aprilie 2018 emise de către Comisia parlamentară de asociere UE-Georgia la Bruxelles în conformitate cu articolul 411 alineatul (3) din Acordul de asociere,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât guvernul Georgiei a continuat să facă progrese pe calea democrației și a statului de drept, intensificând relațiile cu Uniunea Europeană; întrucât, ca urmare a Acordului de asociere UE-Georgia și privind o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (AA/ZLSAC), care a intrat în vigoare la 1 iulie 2016, ambele părți au beneficiat de pe urma unei asocieri politice mai strânse și de o intensificare a schimburilor economice și culturale; întrucât Georgia respectă termenele convenite în ceea ce privește punerea în aplicare a angajamentelor care decurg din AA;

B.  întrucât regimul de călătorii fără viză între UE și Georgia a intrat în vigoare la 28 martie 2017 și a dus la o mobilitate sporită și consolidarea contactelor interpersonale; întrucât dialogul UE-Georgia pentru liberalizarea vizelor s-a dovedit a fi un instrument eficient de promovare a unor reforme pe scară largă;

C.  întrucât independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei sunt subminate de conflictele regionale înghețate din regiunile ocupate din Georgia, Abhazia și Osetia de Sud; întrucât, la zece ani după conflictul armat dintre Rusia și Georgia, Federația Rusă continuă să-și încalce obligațiile internaționale și acordul de încetare a focului din 12 august 2008;

D.  întrucât UE sprijină cu tărie suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în cadrul granițelor acesteia recunoscute pe plan internațional; întrucât UE rămâne angajată ferm și sprijină în mod activ eforturile de soluționare a conflictului prin intermediul eforturilor depuse de Reprezentantul Special al UE pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia, de EUMM și prin Instrumentul care contribuie la stabilitate și pace;

E.  întrucât Federația Rusă continuă eforturile în direcția anexării de facto a regiunilor georgiene Abhazia și Osetia de Sud, subminând astfel dreptul internațional; întrucât așa-numitele acorduri de integrare și alianță dintre Rusia și Abhazia și Osetia de Sud, semnate în 2014 și 2015, sunt încălcări clare ale dreptului internațional, ale principiilor OSCE și ale angajamentelor internaționale ale Rusiei; întrucât Uniunea Europeană nu recunoaște cadrul așa-numitelor alegeri și nici referendumul organizat de separatiștii susținuți de Rusia în regiunile georgiene Abhazia și Osetia de Sud, în 2016 și 2017;

F.  întrucât Federația Rusă continuă să izoleze regiunile Abhazia și Osetia de Sud de restul țării, închizând puncte de trecere, instalând garduri de sârmă ghimpată și alte bariere artificiale și extinzând linia de demarcație administrativă; întrucât EUMM nu are drept de acces în Abhazia și Osetia de Sud, în contradicție cu acordul de încetare a focului din 12 august 2008;

G.  întrucât situația drepturilor omului s-a deteriorat în ultimii câțiva ani în Abhazia și Osetia de Sud, persoanele de etnie georgiană fiind intimidate și reprimate, discriminate pe motive etnice și victime ale unor schimbări demografice forțate și ale unor restricții privind libertatea de circulație, dreptul de proprietate și educația în limba maternă;

H.  întrucât Curtea Penală Internațională a deschis o anchetă asupra crimelor de război și a crimelor împotriva umanității care se pare că au fost comise de toate părțile implicate în conflict;

I.  întrucât, la prezentarea probelor în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) la 23 mai 2018, Georgia a acuzat Federația Rusă de crime de război și de încălcări ale drepturilor omului în timpul conflictului din 2008, subliniind atacuri desfășurate de forțele ruse asupra populației civile și a unor obiective civile în diferite regiuni din Georgia, inclusiv în Abhazia și Osetia de Sud; întrucât Federația Rusă refuză toate acuzațiile;

1.  salută implicarea aprofundată și eforturile depuse de Georgia în intensificarea relațiilor cu UE, pe baza angajamentelor asumate în cadrul AA/ZLSAC și a aspirațiilor de integrare europeană; consideră că este extrem de important ca autoritățile georgiene să susțină în continuare valorile democratice și respectarea drepturilor omului și a minorităților, a libertăților fundamentale și a statului de drept;

2.  își exprimă din nou sprijinul ferm pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în interiorul granițelor sale recunoscute internațional; își reafirmă angajamentul ferm față de soluționarea conflictelor și politica sa de nerecunoaștere și de implicare în Georgia, utilizând toate instrumentele de care dispune, ca parte a unei abordări cuprinzătoare;

3.  solicită Federației Ruse să pună capăt ocupației regiunilor georgiene Abhazia și Osetia de Sud, să respecte pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei și să își respecte angajamentele obligatorii ce decurg din acordul de încetare a focului din 12 august 2008, în special angajamentul de a-și retrage toate trupele militare;

4.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la refuzarea accesului observatorilor internaționali și regionali; insistă asupra imperativului de acorda acces neîngrădit organismelor de monitorizare a drepturilor omului aflate sub egida unor organizațiilor internaționale, precum Organizația Națiunilor Unite și EUMM, în regiunile georgiene Abhazia și Osetia de Sud;

5.  solicită Federației Ruse să își anuleze decizia privind recunoașterea așa-numitei independențe a regiunilor georgiene Abhazia și Osetia de Sud;

6.  condamnă distrugerea intenționată a zeci de sate georgiene și de biserici în regiunile ocupate din Abhazia și Osetia de Sud, precum și tentativa intenționată de a șterge urmele de locuire de către etnici georgieni a regiunilor ocupate;

7.  regretă faptul că discuțiile internaționale de la Geneva au regresat, involuând într-un blocaj; solicită UE să își asume un rol mai activ în orientarea dialogului cu toate părțile interesate în cadrul dezbaterilor internaționale de la Geneva cu scopul de a ajunge la un acord, în cadrul următoarei runde de discuții, cu privire la o declarație comună privind neutilizarea forței de către toate părțile; invită, în acest sens, Federația Rusă să respecte principiul soluționării pașnice a conflictelor, răspunzând angajamentului unilateral asumat de Georgia de a nu face uz de forță, astfel cum a declarat președintele Georgiei în discursul său către Parlamentul European, la 23 noiembrie 2010;

8.  salută noua inițiativă de pace a guvernului georgian, intitulată „Un pas către un viitor mai bun”, care ar putea fi în folosul comunităților de pe ambele părți ale liniilor de demarcație administrativă, prin facilitarea comerțului, educației și mobilității și prin încurajarea contactelor interpersonale și a consolidării încrederii între comunitățile divizate;

9.  este profund preocupat de deteriorarea situației drepturilor omului în regiunile georgiene Abhazia și Osetia de Sud, în special în ceea ce privește discriminările etnice, libertatea de circulație, drepturile de proprietate și educația în limba maternă, și cu privire la obstacolele care persistă în calea dreptului persoanelor strămutate intern și al refugiaților la o întoarcere demnă și în siguranță la domiciliul lor;

10.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la decesul în arest al cetățeanului georgian Archil Tatunașvili în Țkhinvali în februarie 2018 și la asasinarea în mai 2018 a cetățeanului georgian Giga Otkhzoria în imediata apropiere a liniei de ocupație în Abhazia; subliniază necesitatea de a aborda în mod corespunzător acest caz și alte cazuri similare, pentru a evita reapariția lor și intensificarea tensiunilor; subliniază necesitatea de a evita situațiile de impunitate și solicită o anchetă detaliată a acestor cazuri, persoanele responsabile de crimele menționate mai sus trebuind judecate și subliniază totodată că este nevoie ca toate părțile implicate să coopereze, inclusiv în cadrul mecanismului de prevenire și reacție pentru incidente;

11.  invită Federația Rusă să pună capăt practicilor de transformare a liniei de demarcație administrativă într-o veritabilă frontieră, prin instalarea de garduri de sârmă ghimpată și de alte obstacole artificiale; solicită, de asemenea, să se înceteze incursiunile în teritoriul controlat de guvernul georgian și extinderea în continuare a liniilor de demarcație administrativă, precum și obstrucționarea voită a contactelor interpersonale, prin izolarea populației din regiunile Abhazia și Osetia de Sud;

12.  reamintește că EUMM este singura prezență internațională permanentă pe teren, care furnizează informații imparțiale cu privire la situația de-a lungul liniilor de demarcație administrativă, și solicită prelungirea mandatului acesteia după 14 decembrie 2018;

13.  reiterează faptul că persoanele responsabile pentru încălcări ale dreptului internațional, de ambele părți ale conflictului, ar trebui trase la răspundere; reiterează, în acest sens, sprijinul său ferm pentru Curtea Penală Internațională (CPI) și pentru ancheta în curs în cauza în fața Curții Europene a Drepturilor Omului; solicită tuturor părților să respecte hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului, care este așteptată la sfârșitul acestui an;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, SEAE, OSCE, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernelor și parlamentelor statelor din Parteneriatul Estic, precum și guvernului și parlamentului Federației Ruse.

 

Ultima actualizare: 13 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate