Postup : 2018/2741(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0277/2018

Predkladané texty :

B8-0277/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/06/2018 - 7.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0266

NÁVRH UZNESENIA
PDF 270kWORD 48k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0275/2018
11.6.2018
PE621.675v01-00
 
B8-0277/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

predložené v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP))


Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE

uznesenie Európskeho parlamentu o okupovaných gruzínskych územiach 10 rokov po invázii Ruska (2018/2741(RSP))  
B8‑0277/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Gruzínsku a o situácii v krajinách Východného partnerstva,

–  so zreteľom na dohodu o prímerí z 12. augusta 2008, ktorú sprostredkovala Európska únia a podpísalo Gruzínsko a Ruská federácia, a vykonávaciu dohodu z 8. septembra 2008,

–  so zreteľom na nasadenie pozorovateľskej misie Európskej únie v Gruzínsku (EUMM Gruzínsko) 15. septembra 2008,

–  so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom, ktorá nadobudla účinnosť 1. júla 2016, a nadobudnutie účinnosti bezvízového režimu medzi EÚ a Gruzínskom 28. marca 2017,

–  so zreteľom na implementačnú správu Komisie o pridružení týkajúcu sa Gruzínska z 9. novembra 2017 (SWD(2017)0371),

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu Európskej služby pre vonkajšiu činnosť o vývoji na gruzínskych územiach Abcházsko a Južné Osetsko,

–  so zreteľom na vyhlásenie predseda delegácie Parlamentného výboru pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a Parlamentného výboru pre pridruženie EÚ – Gruzínsko Sajjada Karima z 28. februára 2018 o smrti gruzínskeho občana v Južnom Osetsku,

–  so zreteľom na konečné vyhlásenie a odporúčania Parlamentného výboru pre pridruženie EÚ – Gruzínsko v Bruseli z 26. apríla 2018 podľa článku 411 ods. 3 dohody o pridružení,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže gruzínska vláda dosiahla ďalší pokrok smerom k demokracii a právnemu štátu a nadviazať užšie vzťahy s Európskou úniou; keďže v dôsledku dohody o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom/prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode, ktorá vstúpila do platnosti 1. júla 2016, mali obe strany úžitok z užšieho politického pridruženia a intenzívnejšej hospodárskej a kultúrnej výmeny; keďže Gruzínsko plní dohodnutý harmonogram plnenia záväzkov vyplývajúcich z dohody o pridružení;

B.  keďže bezvízový styk medzi EÚ a Gruzínskom nadobudol účinnosť 28. marca 2017 a má za následok zvýšenú mobilitu a intenzívnejšie kontakty medzi ľuďmi; keďže dialóg medzi EÚ a Gruzínskom o liberalizácii vízového režimu sa ukázal byť účinným nástrojom na presadzovanie rozsiahlych reforiem;

C.  keďže nezávislosť, zvrchovanosť a územná celistvosť Gruzínska ohrozujú nevyriešené regionálne konflikty v okupovaných gruzínskych území Abcházsko a Južné Osetsko; keďže 10 rokov po rusko-gruzínskej vojne Ruská federácia naďalej porušuje svoje medzinárodné záväzky a neplní dohodu o prímerí z 12. augusta 2008;

D.  keďže EÚ pevne podporuje zvrchovanosť a územnú celistvosť Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc; keďže EÚ je pokračuje v odhodlaní a aktívne podporuje úsilie o nájdenie riešenia konfliktu prostredníctvom práce osobitného zástupcu EÚ pre Zakaukazsko a krízu v Gruzínsku a pozorovateľskej misie EÚ v Gruzínsku a prostredníctvom nástroja na podporu stability a mieru;

E.  keďže Ruská federácia naďalej podniká kroky smerom k anexii gruzínskych území Abcházsko a Južné Osetsko de facto, čím podkopáva medzinárodné právo; keďže takzvané integračné spojenecké zmluvy podpísané v rokoch 2014 a 2015 medzi Ruskom a Abcházskom a Južným Osetskom boli jasným porušením medzinárodného práva, zásad OBSE a medzinárodných záväzkov Ruska; keďže Európska únia neuznáva tzv. rámec volieb a referenda separatistov podporovaných Ruskom na gruzínskych územiach Abcházsko a Južné Osetsko v rokoch 2016 a 2017;

F.  keďže ruské ozbrojené sily naďalej držia územia Abcházsko a Južného Osetsko izolované od zvyšku krajiny zatváraním hraničných priechodov, vybudovaním plotov s ostnatým drôtom a ďalších umelých prekážok a ďalším rozširovaním administratívnej hranice; keďže prístup EUMM do Abcházska a Južného Osetska je blokovaný, čo je v rozpore s dohodou o prímerí z 12. augusta 2008;

G.  keďže situácia v oblasti ľudských práv v Abcházsku a Južnom Osetsku sa v priebehu niekoľkých posledných rokov zhoršila, dochádza k zastrašovaniu a represiám voči občanom Gruzínska týkajúcim sa etnickej diskriminácie a násilných demografických zmien, k obmedzovaniu slobody pohybu, vlastníckych práv a vzdelávania v materinskom jazyku;

H.  keďže Medzinárodný trestný súd začal vyšetrovanie vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti, ktoré údajne spáchali všetky strany konfliktu;

I.  keďže počas záverečnej reči pred Európskym súdom pre ľudské práva (ESĽP) 23. mája 2018 Gruzínsko obvinilo Ruskú federáciu z vojnových zločinov a porušovania ľudských práv počas konfliktu v roku 2008 vrátane toho, že ruské sily bezohľadne útočia na civilné obyvateľstvo a jeho majetok v rôznych častiach Gruzínska, a to aj v Abcházsku a Južnom Osetsku; keďže Ruská federácia odmieta všetky obvinenia;

1.  víta pevné zapojenie a úsilie Gruzínska o prehlbovanie vzťahov s EÚ na základe dohôd o pridružení/DCFTA a ambície v oblasti európskej integrácie; domnieva sa, že je mimoriadne dôležité, aby gruzínske orgány naďalej podporovali demokraciu a dodržiavanie ľudských práv a práv menšín, základných slobôd a zásad právneho štátu;

2.  opätovne potvrdzuje svoju podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc; vyjadruje svoj pevný záväzok podporovať riešenie konfliktov a politiku neuznania a angažovania v Gruzínsku, s využitím všetkých nástrojov, ktoré má k dispozícii, ako súčasť komplexného prístupu;

3.  žiada Ruskú federáciu, aby ukončila okupáciu gruzínskych území Abcházsko a Južné Osetsko, v plnej miere rešpektovala zvrchovanosť a územnú celistvosť Gruzínska a dodržiavala záväzky vyplývajúce z dohody o prímerí z 12. augusta 2008, najmä pokiaľ ide o záväzok stiahnuť všetky svoje vojenské sily;

4.  vyjadruje vážne znepokojenie, pokiaľ ide o zamietnutie prístupu medzinárodným a regionálnym pozorovateľom; trvá na požiadavke neobmedzeného prístupu na gruzínske územia Abcházsko a Južné Osetsko pre medzinárodné mechanizmy na monitorovanie dodržiavania ľudských práv v rámci medzinárodných organizácií vrátane OSN a EUMM;

5.  žiada Ruskú federáciu, aby zrušila svoje rozhodnutie o uznaní tzv. nezávislosti gruzínskych území Abcházsko a Južné Osetsko;

6.  odsudzuje úmyselné ničenie desiatok gruzínskych dedín a cirkví na okupovaných územiach Abcházsko a Južné Osetsko a úmyselný pokus o zametenie stôp po Gruzínsku na okupovaných územiach;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že medzinárodné rokovania v Ženeve vo veľkej miere zhoršili situáciu a zostali na mŕtvom bode; vyzýva EÚ, aby zohrávala aktívnejšiu úlohu pri usmerňovaní dialógu so všetkými zainteresovanými stranami v rámci medzinárodných rokovaní v Ženeve s cieľom dohodnúť sa v nadchádzajúcich kolách rokovaní na spoločnom vyhlásení o nepoužívaní sily všetkými stranami; v tejto súvislosti vyzýva Ruskú federáciu, aby dodržiavala zásady mierového riešenia konfliktov, nadviazala na jednostranný záväzok Gruzínska o nepoužívaní sily, ako vyhlásil prezident Gruzínska vo svojom prejave v Európskom parlamente 23. novembra 2010;

8.  víta novú mierovú iniciatívu gruzínskej vlády s názvom Krok k lepšej budúcnosti, ktorá by mohla byť prínosom pre obyvateľov žijúcich na oboch stranách administratívnych hraníc a uľahčovať obchod, vzdelávanie a mobilitu, a podporovať medziľudské kontakty a budovanie dôvery medzi rozdelenými komunitami;

9.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv na gruzínskych územiach Abcházsko a Južné Osetsko, a to najmä pokiaľ ide o etnickú diskrimináciu, slobodu pohybu, vlastnícke práva a vzdelávanie v materinskom jazyku, ako aj nad pretrvávajúcimi prekážkami pre právo vnútorne vysídlených osôb a utečencov na bezpečný a dôstojný návrat do svojich domovov;

10.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad správou o smrti gruzínskeho občana Arčila Tatunašviliho v Cchinvali vo februári 2018 a o zavraždení gruzínskeho občana Gigu Otchozoriu v máji 2018 v blízkosti okupačnej línie pri Abcházsku; zdôrazňuje, že tento prípad a podobné prípady treba náležite riešiť, aby sa zabránilo ich zopakovaniu a zvyšovaniu napätia; zdôrazňuje, treba zabrániť beztrestnosti a vyzýva na dôkladné vyšetrenie týchto prípadov, postavenie osôb zodpovedných za tieto trestné činy pred súd a na spoluprácu medzi všetkými stranami, a to aj v rámci mechanizmu prevencie incidentov a reakcie na ne;

11.  vyzýva Ruskú federáciu, aby zastavila ďalšie vytyčovanie administratívnych hraníc inštalovaním ostnatého drôtu a iných umelých prekážok; žiada tiež, aby sa skončili zásahy do územia kontrolovaného gruzínskou vládou a ďalšie rozširovanie administratívnych hraníc, úmyselné zabraňovanie kontaktov medzi ľuďmi a izolácia obyvateľstva na územiach Abcházsko a Južné Osetsko;

12.  pripomína, že EUMM je jediným subjektom na medzinárodnej úrovni trvalo prítomným na mieste, ktorý poskytuje nezávislé informácie o situácii pozdĺž administratívnych hraníc, a požaduje predĺženie jej mandátu po 14. decembri 2018;

13.  pripomína, že osoby zodpovedné za porušovanie medzinárodného práva na všetkých stranách konfliktu by mali byť brané na zodpovednosť; v tejto súvislosti potvrdzuje svoju silnú podporu aktuálnemu vyšetrovaniu medzinárodného trestného súdu (MTS) a prebiehajúcemu konaniu pred Európskym súdom pre ľudské práva; vyzýva všetky strany, aby rešpektovali rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý sa očakáva neskôr v tomto roku;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ESVČ, OBSE, vládam a parlamentom členských štátov, vládam a parlamentom krajín Východného partnerstva a vláde a parlamentu Ruskej federácie.

 

Posledná úprava: 13. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia