Διαδικασία : 2018/2741(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0278/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0278/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2018 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 483kWORD 47k
11.6.2018
PE621.676v01-00
 
B8-0278/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις αποσχισθείσες περιοχές της Γεωργίας, δέκα χρόνια μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία (2018/2741(RSP))


Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

σχετικά με τις αποσχισθείσες περιοχές της Γεωργίας, δέκα χρόνια μετά τον πόλεμο με τη Ρωσία (2018/2741(RSP))  
B8‑0278/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας ανάγονται πολλούς αιώνες πίσω, με περιόδους συνεργασίας αλλά και με περιόδους συγκρούσεων και εντάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης οδήγησε σε πολυεπίπεδες συγκρούσεις στις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες που ακόμη δεν έχουν επιλυθεί και εξακολουθούν να προκαλούν εντάσεις μεταξύ της Ρωσίας και των γειτονικών της χωρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί σειρά ετών οι εντάσεις στη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία έχουν προκαλέσει βίαιες συγκρούσεις, εθνοκαθάρσεις και σοβαρές εντάσεις στις σχέσεις Ρωσίας και Γεωργίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νότια Οσετία ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Γεωργίας το 1991· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως ανταπάντηση, η κυβέρνηση της Γεωργίας κατέλυσε την αυτονομία της Νότιας Οσετίας, προσπαθώντας με τη βία να αποκτήσει εκ νέου τον έλεγχο της περιοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιμάκωση της κρίσης οδήγησε στον πόλεμο της Νότιας Οσετίας την περίοδο 1991-1992 και στις συγκρούσεις της περιόδου 2004-2008· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αμπχαζία ανακηρύχθηκε αυτόνομη εντός της Σοβιετικής Δημοκρατίας της Γεωργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνοτικές εντάσεις κορυφώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Αμπχαζία μεταξύ 1992 και 1993, και κατά την de facto ανεξαρτησία της Αμπχαζίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης των εχθροπραξιών το 1994 και τις μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, η διαμάχη παραμένει ανεπίλυτη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τις προσπάθειες να ξαναγραφτεί η ιστορία του πολέμου Γεωργίας-Ρωσίας του 2008 υπό το πρίσμα της ουκρανικής κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τίτλος που έχει δοθεί στην κοινοβουλευτική συζήτηση για τα παραπάνω τραγικά γεγονότα επιδεινώνει την προβληματική αυτή εξέλιξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση Tagliavini για την Ανεξάρτητη Διεθνή Διερευνητική Αποστολή για τη Σύγκρουση στη Γεωργία (IIFFMCG) εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση αναφοράς των γεγονότων που έλαβαν χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως διευκρινίζεται στην έκθεση, η γεωργιανή κυβέρνηση του Mikheil Saakashvili κήρυξε τον πόλεμο το απόγευμα της 7ης Αυγούστου 2008, όταν οι γεωργιανές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν στην πόλη Tskhinvali και κατέλαβαν τμήματα της Νότιας Οσετίας αλλά ότι βίαιες συγκρούσεις βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη στη Νότια Οσετία και ότι η γεωργιανή επίθεση δεν ήταν η καταλληλότερη ανταπάντηση στις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διαμάχης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η πλειονότητα των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο αναγνωρίζουν τις περιοχές αυτές ως εδάφη της Γεωργίας, ενώ η Ρωσία και άλλα τέσσερα κράτη μέλη του ΟΗΕ τις αναγνωρίζουν ως Δημοκρατίες της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, και οι δύο Δημοκρατίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα μπορέσει να δοθεί μια βιώσιμη λύση στις συγκρούσεις αυτές μόνο όταν εξασφαλιστεί το δικαίωμα των λαών της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον τους και να υπερασπίζονται την εθνική τους ταυτότητα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διεθνείς συνομιλίες της Γενεύης (GID, το πολυμερές φόρουμ διαμεσολάβησης για την ασφάλεια και τις ανθρωπιστικές συνέπειες του πολέμου Γεωργίας-Ρωσίας του Αυγούστου 2008) εξακολουθούν να μην έχουν αποφέρει απτά αποτελέσματα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2017 η Ρωσία και η Γεωργία συγκρότησαν μεικτή επιτροπή με επικεφαλής τον αναπληρωτή υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας και τον ειδικό εκπρόσωπο του γεωργιανού πρωθυπουργού, αρμόδιο για τις σχέσεις με τη Ρωσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές σχέσεις σημείωσαν πρόοδο και οι διαπροσωπικές επαφές διευρύνθηκαν το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία είναι πλέον ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γεωργίας, ότι έχουν δημιουργηθεί συνδέσεις μεταφορών και ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Ρώσοι έχουν επισκεφτεί τη Γεωργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία και η Γεωργία συμφώνησαν να εντάξουν τα ζητήματα της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας στην ημερήσια διάταξη της μικτής επιτροπής το 2018·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διευρυνόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Γεωργίας, Ηνωμένων Πολιτειών και ΝΑΤΟ, οι τακτικές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις του γεωργιανού στρατού από τους αξιωματικούς του ΝΑΤΟ και ο επανεξοπλισμός του γεωργιανού στρατού με όπλα του ΝΑΤΟ παραμένουν ζητήματα που προκαλούν σοβαρή ανησυχία στη Ρωσία·

1.  εκφράζει την ανησυχία του διότι οι περιοχές της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο ανεπίλυτων συγκρούσεων και εντάσεων· κάνει έκκληση για διάλογο και διαπραγμάτευση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, ώστε να βρεθεί μια λύση που ανταποκρίνεται στις επιδιώξεις όλων των λαών στις εν λόγω περιοχές και τους επιτρέπει να καθορίσουν το μέλλον τους·

2.  επικροτεί τις προσπάθειες των κυβερνήσεων της Ρωσίας και της Γεωργίας να αναπτύξουν αμοιβαίως επωφελείς σχέσεις σε διάφορους τομείς· ελπίζει ότι αυτές οι προσπάθειες θα οδηγήσουν στην επίλυση των διαφορών ανάμεσα στα δύο κράτη, καθώς και στη σταθεροποίηση των εν λόγω περιοχών· κατακρίνει το γεγονός ότι ορισμένες πολιτικές δυνάμεις εντός της ΕΕ και της Γεωργίας υπονομεύουν τις προσπάθειες αυτές ξαναγράφοντας την ιστορία και κατηγορώντας αποκλειστικά τη Ρωσία για τα τραγικά γεγονότα του 2008·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για την συνεχιζόμενη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στις περιοχές αυτές και κάνει έκκληση προς όλες τις πλευρές να θέσουν ένα τέλος στην εν λόγω κατάσταση· κάνει έκκληση για κατάπαυση κάθε δραστηριότητας του ΝΑΤΟ στις εν λόγω περιοχές και απορρίπτει κατηγορηματικά την προσχώρηση της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ·

4.  επιμένει στην τήρηση των αρχών του Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και επιβεβαιώνει εκ νέου την προσήλωσή του στην εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών μελών του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης και της Γεωργίας·

5.  τονίζει ότι οποιαδήποτε πολιτική απόφαση ληφθεί για την επίλυση των συγκρούσεων στις περιοχές της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες όλων των λαών που κατοικούν στις περιοχές αυτές· κάνει έκκληση για δημιουργία πλαισίου επίλυσης διαφορών, στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι όλων των εμπλεκομένων·

6.  εκφράζει τη λύπη του διότι οι προσπάθειες στο πλαίσιο της GID για να καταλήξουν σε δήλωση για τη μη χρήση βίας, απέτυχαν. υπογραμμίζει το γεγονός ότι μια δήλωση σαν και αυτή θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση της ασφάλειας στις εν λόγω περιοχές· κάνει έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες να διαδραματίσουν έναν πιο εποικοδομητικό ρόλο σε αυτές τις συζητήσεις·

7.  εκφράζει την έντονη λύπη του για τον τραγικό θάνατο του γεωργιανού πολίτη Archil Tatunashvili· ζητεί να διεξαχθεί διεξοδική έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση και καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να συνεργαστούν· τονίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία της ασφάλειας και των δικαιωμάτων της γεωργιανής κοινότητας που κατοικεί στη Νότια Οσετία και την Αμπχαζία·

8.  επιμένει στο δικαίωμα των εκτοπισμένων ατόμων να επιστρέψουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια, και τούτο για να πάψουν τα de facto σύνορα να δημιουργούν αίσθηση Σιδηρού Παραπετάσματος, καθώς και για να μπορέσουν οι διεθνείς φορείς να βοηθήσουν τους ανθρώπους και στις δυο περιοχές·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στις κυβερνήσεις της Γεωργίας και της Ρωσίας, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), καθώς και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

Τελευταία ενημέρωση: 13 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου