Procedură : 2018/2741(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0278/2018

Texte depuse :

B8-0278/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/06/2018 - 7.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 394kWORD 45k
11.6.2018
PE621.676v01-00
 
B8-0278/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la regiunile separatiste ale Georgiei la 10 de ani după războiul cu Rusia (2018/2741(RSP))


Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la regiunile separatiste ale Georgiei la 10 de ani după războiul cu Rusia (2018/2741(RSP))  
B8‑0278/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât relațiile dintre Georgia și Rusia datează de câteva sute de ani, cu perioade de cooperare și perioade de conflicte sau tensiuni; întrucât dezmembrarea Uniunii Sovietice a dus la conflicte complexe în fostele republici sovietice, care nu au fost încă soluționate și continuă să provoace tensiuni între Rusia și vecinii săi; întrucât timp de mulți ani conflictele din Osetia de Sud și Abhazia au dus la conflicte violente, purificare etnică și tensiuni grave în relațiile dintre Rusia și Georgia;

B.  întrucât Osetia de Sud și-a declarat independența față de Republica Socialistă Sovietică Georgia în 1991; întrucât guvernul Georgiei a răspuns prin desființarea autonomiei Osetiei de Sud și a încercat să-și reimpună controlul asupra regiunii prin forță; întrucât escaladarea crizei a dus la războiul din Osetia 1991-92 și la luptele din 2004 și 2008; întrucât Abhazia s-a bucurat de autonomie în Republica Sovietică Georgia; întrucât tensiunile etnice au culminat cu războiul din Abhazia din 1992-93 și independența de facto a Abhaziei; întrucât, în pofida acordului de încetare a focului din 1994 și a multor ani de negocieri, diferendul rămâne nerezolvat;

C.  întrucât au existat tentative de a rescrie istoria războiului ruso-georgian din 2008 în contextul crizei din Ucraina; întrucât titlul dat dezbaterii parlamentare de comemorare a acestor evenimente tragice contribuie la această tendință problematică; întrucât raportul Tagliavini întocmit în cadrul misiunii internaționale independente de anchetă referitoare la conflictul din Georgia (IIFFMCG) rămâne un punct de referință în ceea ce privește desfășurarea faptelor; întrucât raportul a clarificat faptul că Guvernul georgian condus de Mihail Saakașvili a început războiul în seara zilei de 7 august 2008, când forțele georgiene au atacat și capturat orașului Tskhinvali din Osetia de Sud, dar a precizat că „un conflict violent era deja în toi în Osetia de Sud” și că ofensiva georgiană nu era „adecvată” ca răspuns la atacurile premergătoare războiului;

D.  întrucât statutul teritoriilor Osetia de Sud și Abhazia rămâne o chestiune în litigiu; întrucât Organizația Națiunilor Unite și majoritatea guvernelor lumii consideră teritoriul o parte din Georgia, în timp ce Rusia și alte patru state membre ale ONU recunosc republicile Osetia de Sud și Abhazia; întrucât ambele republici depind foarte mult de Rusia din punct de vedere economic, politic și militar; întrucât o soluție durabilă la conflictele din această regiune se poate găsi numai dacă se garantează dreptul populației din Abhazia și Osetia de Sud de a-și determina viitorul și de a-și apăra identitatea națională;

E.  întrucât convorbirile internaționale de la Geneva (GID) – forum multilateral de mediere constituit pentru a aborda consecințele umanitare și de securitate ale războiului ruso-georgian din august 2008 – nu a produs încă rezultate concrete;

F.  întrucât, în 2017, Rusia și Georgia au constituit un comitet mixt condus de ministrul adjunct de externe al Rusiei și Reprezentantul special al prim-ministrului Georgiei pentru relațiile cu Rusia; întrucât în 2017 relațiile economice și contactele interpersonale s-au intensificat; întrucât Rusia a devenit cel de-al doilea partener comercial al Georgiei, s-au stabilit legături de transport și peste un milion de ruși au vizitat Georgia; întrucât Rusia și Georgia au convenit să pună problema Abhaziei și Osetiei de Sud pe ordinea de zi a comitetului mixt în 2018;

G.  întrucât amplificarea cooperării militare dintre Georgia și Statele Unite și NATO, exercițiile militare comune ținute cu regularitate și formarea armatei Georgiei de responsabili militari ai NATO și reechiparea armatei Georgiei cu arme NATO rămân motive de preocupări serioase pentru Rusia;

1.  este preocupat de faptul că regiunile Osetia de Sud și Abhazia rămân regiuni de conflicte și tensiuni nesoluționate; pledează pentru un dialog și negocieri între toate părțile implicate în vederea găsirii unei soluții care să răspundă aspirațiilor tuturor locuitorilor regiunii și să le dea acestora libertatea de a-și construi propriul viitor;

2.  salută eforturile depuse de guvernele Rusiei și Georgiei de a dezvolta relații reciproc avantajoase în diferite domenii; își exprimă speranța că aceste eforturi vor duce la rezolvarea disensiunilor dintre cele două țări și la stabilizarea regiunii; regretă faptul că unele forțe politice din UE și Georgia subminează aceste eforturi prin rescrierea istoriei și dând vina exclusiv pe Rusia pentru evenimentele tragice din 2008;

3.  își exprimă îngrijorarea față de acumularea de forțe militare în regiune și îndeamnă toate părțile să pună capăt acestei situații; cere ca orice activitate a NATO în regiune să înceteze și respinge cu fermitate aderarea Georgiei la NATO;

4.  insistă asupra respectării principiilor Cartei ONU și își reafirmă angajamentul față de suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor membre ale ONU, inclusiv Georgia;

5.  subliniază că orice soluție politică la conflictele din Osetia de Sud și Abhazia trebuie să satisfacă așteptările tuturor locuitorilor din regiune; se pronunță în favoarea unui format de rezolvare a disputei care să permită participarea tuturor persoanelor vizate;

6.  regretă faptul că eforturile depuse în cadrul GID de a ajunge la un acord privind o declarație de neutilizare a forței nu au fost încununate de succes; subliniază faptul că o astfel de declarație ar constitui un pas important pe calea garantării securității în regiune; invită Statele Unite să joace un rol mai constructiv în aceste discuții;

7.  își exprimă profunda îngrijorare față de moartea tragică a cetățeanului georgian Arcil Tatunașvili; solicită o investigare amănunțită a cazului și cooperare între părțile interesate relevante; subliniază cât este de importantă protejarea siguranței și drepturilor etnicilor georgieni care locuiesc în Osetia de Sud și Abhazia;

8.  insistă asupra dreptului persoanelor strămutate de a se întoarce în condiții demne, pentru a reduce efectul de cortină de fier al frontierelor de facto și a da actorilor internaționali posibilitatea de a ajuta populația din cele două regiuni;

9.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, președinților și parlamentelor Georgiei și Rusiei, Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) și Consiliului Europei.

 

Ultima actualizare: 13 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate