Propunere de rezoluţie - B8-0279/2018Propunere de rezoluţie
B8-0279/2018

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă

11.6.2018 - (2018/2741(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
depusă în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Heidi Hautala, Rebecca Harms, Jordi Solé, Igor Šoltes în numele Grupului Verts/ALE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0275/2018

Procedură : 2018/2741(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0279/2018
Texte depuse :
B8-0279/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0279/2018

Rezoluția Parlamentului European referitoare la teritoriile georgiene ocupate la zece ani de la invazia rusă

(2018/2741(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere acordul de încetare a focului din 12 august 2008, mediat de UE și semnat de Georgia și de Federația Rusă, precum și acordul de implementare din 8 septembrie 2008,

–  având în vedere Raportul misiunii internaționale independente de informare privind conflictul din Georgia din septembrie 2009, condusă de Heidi Tagliavini,

–  având în vedere Rezoluția sa din 21 ianuarie 2016 referitoare la acordurile de asociere/zonele de liber schimb aprofundat și cuprinzător cu Georgia, Republica Moldova și Ucraina[1],

–  având în vedere rezoluția sa din 13 decembrie 2017 referitoare la Raportul anual referitor la punerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune[2],

–  având în vedere Declarațiile comune ale Summiturilor Parteneriatului Estic, în special cea din 2017, de la Bruxelles,

–  având în vedere comunicările comune ale Comisiei și Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) privind Politica europeană de vecinătate (PEV), în special Raportul din 18 mai 2017 privind punerea în aplicare a reexaminării PEV (JOIN(2017)0018) și documentul de lucru revizuit din 9 iunie 2017, intitulat „Parteneriatul estic - 20 de obiective pentru 2020: concentrarea pe prioritățile-cheie și rezultatele concrete” (SWD(2017)0300), precum și comunicarea din 2016 privind „O strategie globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene”,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la situația din vecinătatea estică și, în special, recomandarea sa din 15 noiembrie 2017 adresată Consiliului, Comisiei și SEAE privind Parteneriatul Estic, în perioada premergătoare reuniunii la nivel înalt din noiembrie 2017[3],

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE susține categoric suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei în interiorul granițelor sale recunoscute internațional;

B.  întrucât UE a avut un rol decisiv în acordurile de încetare a focului din august și septembrie 2008 și își menține angajamentul ferm pentru soluționarea pașnică a conflictului ruso-georgian, respectând pe deplin normele și principiile fundamentale ale dreptului internațional;

C.  întrucât, la zece ani de la izbucnirea conflictului ruso-georgian și invazia Georgiei de către Rusia, Federația Rusă continuă ocupația ilegală și încearcă să anexeze de facto regiunile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, încălcând dreptul internațional și sistemul internațional bazat pe norme;

D.  întrucât, la zece ani după războiul dintre Rusia și Georgia, Federația Rusă continuă să-și încalce obligațiile internaționale și refuză să pună în aplicare acordul de încetare a focului din 12 august 2008, mediat de UE;‑

E.  întrucât Federația Rusă continuă să își crească prezența militară ilegală în teritoriile georgiene ocupate, să își consolideze pozițiile și să intensifice manevrele militare, destabilizând astfel grav situația securitară în această regiune;

F.  întrucât Federația Rusă continuă să izoleze regiunile Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud și locuitorii acestora de restul țării, închizând așa-numitele puncte de trecere, instalând garduri de sârmă ghimpată și alte bariere artificiale și extinzând linia de demarcație administrativă;

G.  întrucât sute de mii de persoane strămutate intern și refugiați expulzați forțat din teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud ca urmare a mai multor valuri de purificare etnică continuă să fie private de dreptul lor fundamental de a se întoarce în siguranță și demnitate la casele lor;

H.  întrucât în teritoriile georgiene ocupate continuă să aibă loc încălcări grave ale drepturilor omului - printre care libertatea de circulație și de ședere, dreptul de proprietate și dreptul de acces la educație în limba maternă - precum și detenții ilegale și răpiri;

I.  întrucât populația Georgiei care locuiește în teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud continuă să facă obiectul unor mari discriminări pe motive etnice;

J.  întrucât Archil Tatunashvili, Giga Otkhozoria și Davit Basharuli, georgieni strămutați intern, și-au pierdut viața ca urmare a acțiunilor brutale ale regimurilor ruse ocupante din Suhumi și Țhinvali;

K.  întrucât Federația Rusă, în calitate de putere care exercită un control efectiv asupra teritoriilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările grave ale drepturilor omului și pentru situația umanitară din aceste teritorii;

1.  subliniază că suveranitatea, independența și soluționarea pașnică a litigiilor reprezintă principii fundamentale ale ordinii securitare europene; subliniază că soluționarea conflictelor din Georgia este esențială pentru îmbunătățirea securității și a stabilității întregului continent european; consideră că aceste conflicte și ocupația continuă a teritoriilor georgiene constituie o potențială amenințare la adresa suveranității tuturor țărilor din Europa;

2.  își reiterează sprijinul ferm pentru integritatea teritorială a Georgiei în cadrul frontierelor sale recunoscute pe plan internațional și pentru dreptul suveran al fiecărei țări de a-și decide liber viitorul; subliniază că principiile consacrate în Carta ONU, în Actul final de la Helsinki din 1975 și în Carta de la Paris a OSCE din 1990 reprezintă piatra de temelie a unei Europe pașnice;

3.  susține politica Georgiei de a acționa pentru o soluționare pașnică a conflictelor, inclusiv prin respectarea acordului de încetare a focului din 12 august 2008, a angajamentului unilateral de a nu utiliza forța, a angajamentului din cadrul dezbaterilor internaționale de la Geneva și a eforturilor de reconciliere și de instaurare a unui climat de încredere între comunitățile divizate;

4.  solicită Federației Ruse să pună capăt ocupației teritoriilor georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud și să respecte întru totul suveranitatea și integritatea teritorială a Georgiei, precum și inviolabilitatea frontierelor sale recunoscute internațional;

5.  lansează un apel pentru obținerea unor rezultate tangibile cu privire la principalele teme ale dezbaterilor internaționale de la Geneva, printre care afirmarea și aplicarea angajamentului de neutilizare a forței, instaurarea unor mecanisme internaționale de securitate în teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, precum și reîntoarcerea persoanelor strămutate intern și a refugiaților, pentru a instaura o pace și o securitate de durată în aceste zone;

6.  solicită insistent guvernului Georgiei să continue să coopereze cu Curtea Penală Internațională (CPI), facilitând investigațiile Biroului Procurorului CPI și asigurându-se că Grefa CPI își poate îndeplini mandatul în ceea ce privește informarea și participarea victimelor;

7.  salută noua inițiativă de pace a guvernului Georgiei, intitulată „Un pas către un viitor mai bun”, ca de altfel toate inițiativele care urmăresc îmbunătățirea condițiilor umanitare și socioeconomice ale persoanelor care locuiesc în teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud și promovarea contactelor personale și a încrederii între comunitățile divizate;

8.  invită insistent Federația Rusă să își respecte obligațiile internaționale, să aplice integral acordul de încetare a focului mediat de UE din 12 august 2008 și să își retragă forțele militare de pe teritoriul Georgiei;

9.  invită Federația Rusă să pună capăt instalării de garduri din sârmă ghimpată și a altor bariere artificiale de-a lungul liniei de ocupație, care împiedică intenționat contactele interpersonale și izolează populațiile din cele două regiuni ocupate;

10.  invită Federația Rusă, în calitate de putere care exercită controlul efectiv, să pună capăt impunității și crimelor pe motive etnice în teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud și să elimine toate obstacolele pentru a garanta aducerea în fața justiției a persoanelor vinovate de acțiunile ilegale care au condus la moartea celor trei georgieni strămutați în interiorul țării, Archil Tatunașvili, Giga Otkhozoria și David Bașaruli;

11.  invită insistent Federația Rusă, în calitate de putere care exercită un control efectiv, să înceteze încălcarea drepturilor omului, restrângerea libertății de circulație și de ședere, discriminarea pe motive etnice, precum și încălcarea dreptului la proprietate și la educație în limba maternă în teritoriile ocupate din Georgia;

12.  invită insistent Federația Rusă să permită întoarcerea în condiții de siguranță și demnitate a persoanelor strămutate intern și a refugiaților la casele lor și să asigure accesul neîngrădit pe teren al mecanismelor internaționale de monitorizare a drepturilor omului și al organizațiilor internaționale;

13.  solicită Federației Ruse să permită accesul Misiunii de monitorizare a UE (EUMM) la teritoriile georgiene Abhazia și Țhinvali/Osetia de Sud, conform mandatului acesteia;

14.  confirmă angajamentul ferm al UE față de consolidarea rolului său în soluționarea pașnică a conflictului ruso-georgian, utilizând toate instrumentele de care dispune, în cadrul unei abordări globale, printre care Reprezentantul special pentru Caucazul de Sud și criza din Georgia, poziția sa de copreședinte al dezbaterilor internaționale de la Geneva, EUMM în Georgia și politica de nerecunoaștere și de implicare;

15.  solicită instituțiilor UE să analizeze, împreună cu autoritățile georgiene, posibilitatea consolidării rolului UE în soluționarea pașnică a conflictelor, consolidarea capacităților și promovarea rezilienței, inclusiv în domeniile combaterii terorismului, comunicațiilor strategice, apărării cibernetice și reformei sectorului securității; solicită ca viitoarele negocieri privind instrumentele financiare ale UE după 2020 dedicate politicii europene de vecinătate să țină seama în mod corespunzător de nevoile în acest sens;

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, SEAE și Comisiei, președintelui, guvernului și parlamentului Georgiei și președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse.

 

Ultima actualizare: 13 iunie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate