Prijedlog rezolucije - B8-0285/2018Prijedlog rezolucije
B8-0285/2018

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o okupiranim teritorijima u Gruziji deset godina nakon ruske invazije

  11.6.2018 - (2018/2741(RSP))

  podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Victor Boştinaru, Clare Moody u ime Kluba zastupnika S&D-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0275/2018

  Postupak : 2018/2741(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0285/2018
  Podneseni tekstovi :
  B8-0285/2018
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  B8-0285/2018

  Rezolucija Europskog parlamenta  o okupiranim teritorijima u Gruziji deset godina nakon ruske invazije

  (2018/2741(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Gruziji i o stanju u istočnom susjedstvu,

  –  uzimajući u obzir sporazum o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008., koji su Gruzija i Ruska Federacija potpisale uz posredovanje EU-a, te sporazum o provedbi od 8. rujna 2008.,

  –  uzimajući u obzir uspostavu Promatračke misije EU-a u Gruziji (EUMM) 15. rujna 2008.,

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 21. siječnja 2016. o sporazumima o pridruživanju / područjima produbljene i sveobuhvatne slobodne trgovine s Gruzijom, Moldovom i Ukrajinom[1],

  –  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. prosinca 2017. o godišnjem izvješću o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike[2],

  –  uzimajući u obzir zajedničke izjave sa sastanaka na vrhu Istočnog partnerstva, osobito onu donesenu 2017. u Bruxellesu,

  –  uzimajući u obzir zajedničke komunikacije Komisije i Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) o europskoj politici susjedstva, a osobito izvješće od 18. svibnja 2017. o provedbi revizije europske politike susjedstva (JOIN(2017)0018), zajednički radni dokument službi od 9. lipnja 2017. naslovljen „Istočno partnerstvo – 20 ciljeva za 2020.: usmjeravanje na ključne prioritete i konkretne rezultate” (SWD(2017)0300), kao i komunikaciju iz 2016. naslovljenu „Globalna strategija Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku”,

  –  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o stanju u istočnom susjedstvu, a osobitu svoju preporuku od 15. studenoga 2017. Vijeću, Komisiji i ESVD-u o Istočnom partnerstvu uoči sastanka na vrhu u studenome 2017.[3],

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da EU snažno podržava suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Gruzije unutar njezinih međunarodno priznatih granica;

  B.  budući da je EU i dalje čvrsto predan mirnom rješenju sukoba između Rusije i Gruzije uz potpuno poštovanje temeljnih standarda i načela međunarodnog prava;

  C.  budući da deset godina nakon ruske vojne agresije i invazije Gruzije tijekom rata u kolovozu 2008. Ruska Federacija nastavlja s nezakonitom okupacijom i poduzima korake prema de facto pripojenju gruzijskih teritorija Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije, u suprotnosti s međunarodnim pravom i međunarodnim sustavom koji se temelji na pravilima;

  D.  budući da deset godina nakon rusko-gruzijskog rata Ruska Federacija i dalje ne ispunjava svoje međunarodne obveze i odbija provoditi sporazum o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008., postignut uz posredovanje EU-a;

  E.  budući da Ruska Federacija dodatno pojačava svoju nezakonitu vojnu prisutnost na okupiranim područjima Gruzije te intenzivno gomila vojne snage i provodi vojne vježbe, što dovodi do ozbiljne destabilizacije sigurnosne situacije na terenu;

  F.  budući da Ruska Federacija i dalje izolira gruzijske teritorije Abhaziju i regiju Chinvali / Južnu Osetiju od ostatka zemlje zatvaranjem tzv. graničnih prijelaza, postavljanjem ograda od bodljikave žice i drugih umjetnih prepreka te dodatnim proširenjem „linije administrativnog razgraničenja”;

  G.  budući da se ta linija polako ali sigurno pomiče dublje u teritorij pod kontrolom Tbilisija u postupku „postavljanja granica” te se na nekim mjestima primiče vrlo blizu kritičnoj infrastrukturi kao što su autoceste i plinovodi;

  H.  budući da je stotinama tisuća interno raseljenih osoba i izbjeglica, silom protjeranih iz gruzijskih teritorija Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije uslijed nekoliko valova etničkog čišćenja, i dalje uskraćeno njihovo temeljno pravo sigurnog i dostojanstvenog povratka kući;

  I.  budući da u okupiranim gruzijskim regijama i dalje dolazi do teških kršenja ljudskih prava, uključujući slobodu kretanja i boravka, pravo na vlasništvo i pravo na pristup obrazovanju na materinjem jeziku, kao i do nezakonitih pritvaranja i otmica;

  J.  budući da je gruzijsko stanovništvo koje boravi na gruzijskim teritorijima Abhaziji i regiji Chinvali / Južnoj Osetiji i dalje izloženo teškoj diskriminaciji na osnovi etničke pripadnosti;

  K.  budući da je ruski okupatorski režim u Suhumiju i Chinvaliju nezakonito i okrutno oduzeo život interno raseljenim Gruzijcima Archilu Tatunašviliju, Gigi Othozoriji i Davitu Bašaruliju;

  L.  budući da Ruska Federacija, kao sila koja izvršava efektivnu kontrolu nad gruzijskim teritorijima Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije, snosi potpunu odgovornost za teške povrede ljudskih prava i izrazito zabrinjavajuću humanitarnu situaciju na terenu;

  M.  budući da Ruska Federacija i dalje uskraćuje pristup međunarodnim promatračima za ljudska prava i EUMM-u gruzijskim teritorijima Abhaziji i regiji Chinvali / Južnoj Osetiji, čime krši sporazum o prekidu vatre od 12. kolovoza 2018. u kojemu je posredovao EU i ograničava sposobnost te misije da u potpunosti provodi svoj mandat;

  N.  budući da su Rezolucija o teškom kršenju ljudskih prava u okupiranoj Abhaziji i regiji Chinvali od strane Ruske Federacije i Akt Othozoria-Tatunašvili usvojeni 21. ožujka 2018. u parlamentu Gruzije uz potporu oporbe, čime je utvrđen mandat za donošenje popisa Othozoria-Tatunašvili za izricanje sankcija protiv osoba optuženih i osuđenih za ubojstvo, otmicu, mučenje i nečovječno postupanje prema gruzijskim građanima, kao i za pružanje utočišta počiniteljima takvih djela u okupiranim regijama;

  1.  ponavlja da su suverenitet, nezavisnost i mirno rješavanje sukoba ključna načela europskog sigurnosnog poretka; naglašava da je okončanje sukoba u Gruziji presudno za povećanje sigurnosti i stabilnosti čitavog europskog kontinenta; smatra da su ti sukobi i kontinuirana okupacija gruzijskih teritorija i dalje potencijalna prijetnja suverenitetu drugih europskih zemalja;

  2.  ponovno izražava snažnu potporu načelu suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Gruzije unutar njezinih međunarodno priznatih granica; potvrđuje da načela utvrđena u Povelji UN-a, Helsinškom završnom aktu iz 1975. i Pariškoj povelji OESS-a iz 1990. čine kamen temeljac mira na europskom kontinentu;

  3.  podržava politiku vlade Gruzije u radu na mirnom rješenju sukoba, među ostalim pridržavanjem sporazuma o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008., jednostranim preuzimanjem obveze o neuporabi sile, sudjelovanjem u međunarodnim raspravama u Ženevi te ulaganjem truda u cilju pomirenja i izgradnje povjerenja između podijeljenih zajednica;

  4.  poziva na to da se premosti trenutačni zastoj i ostvari napredak u postizanju konkretnih rezultata u vezi s ključnim temama međunarodnih rasprava u Ženevi, uključujući potvrdu i ispunjenje obveze o neuporabi sile, uspostavu međunarodnih sigurnosnih mehanizama na gruzijskim teritorijima Abhaziji i regiji Chinvali / Južnoj Osetiji te povratak interno raseljenih osoba i izbjeglica u cilju postizanja trajnog mira i sigurnosti na terenu;

  5.  pozdravlja novu mirovnu inicijativu vlade Gruzije pod naslovom „Korak prema boljoj budućnosti” u cilju poboljšanja humanitarnih i društveno-gospodarskih uvjeta osoba koje borave na gruzijskim teritorijima Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije, kao i poticanja međuljudskog kontakta i izgradnje povjerenja između podijeljenih zajednica, pri čemu osuđuje inicijative kojima je cilj razdor i koje nisu usklađene s tim ciljevima, kao što je tzv. referendum iz 2017. o promjeni imena regije Chinvali / Južne Osetije;

  6.  poziva Rusku Federaciju da poštuje suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Gruzije u okviru njezinih međunarodno priznatih granica te da poništi svoju odluku o priznavanju tzv. neovisnosti gruzijskih teritorija Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije, kao i de facto integraciju obiju regija u ruski jedinstveni carinski teritorij;

  7.  snažno potiče Rusku Federaciju da ispunjava svoje međunarodne obveze, da se u potpunosti pridržava sporazuma o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008., postignutog uz posredovanje EU-a, time da povuče svoje vojne snage s teritorija Gruzije te da EUMM-u, u skladu s njegovim mandatom, omogući pristup gruzijskim teritorijima Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije;

  8.  poziva Rusku Federaciju da prekine s postavljanjem ograda od bodljikave žice i drugih umjetnih prepreka duž linije okupacije, čime se namjerno onemogućavaju međuljudski kontakti i izolira stanovništvo obiju okupiranih regija;

  9.  poziva Rusku Federaciju, kao silu koja ima efektivnu kontrolu, da stane na kraj nekažnjavanju i etnički motiviranim zločinima na gruzijskim teritorijima Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije te da ukloni sve prepreke za privođenje pravdi počinitelja nezakonitih ubojstava interno raseljenih Gruzijaca Arčila Tatunašvilija, Gige Othozorije i Davida Bašarulija;

  10.  potiče Rusku Federaciju, kao silu koja ima efektivnu kontrolu, da prestane s kršenjem ljudskih prava, ograničavanjem slobode kretanja i boravišta, diskriminacijom na temelju etničke pripadnosti te kršenjem prava vlasništva i pristupa obrazovanju na materinjem jeziku na okupiranom gruzijskom teritoriju;

  11.  potiče Rusku Federaciju da omogući siguran i dostojanstven povratak interno raseljenih osoba i izbjeglica kući te da na terenu osigura neometan pristup međunarodnim mehanizmima za praćenje ljudskih prava;

  12.  potvrđuje čvrstu predanost EU-a daljnjem poboljšanju svoje uloge u mirnom rješavanju sukoba između Rusije i Gruzije, korištenjem svih instrumenata koje ima na raspolaganju u okviru sveobuhvatnog pristupa, uključujući posebnog predstavnika za južni Kavkaz i krizu u Gruziji, položaj supredsjedatelja u okviru međunarodnih rasprava u Ženevi, EUMM u Gruziji i politiku nepriznavanja i djelovanja, te poziva na daljnje jačanje uloge EU-a pomaganjem gruzijskim vlastima u provedbi kaznenih sankcija protiv počinitelja kršenja ljudskih prava na okupiranim teritorijima;

  13.  naglašava da je dosljedan i čvrst stav međunarodne zajednice prema ruskoj politici okupacije i pripajanja jedini način da se zajamči mirno rješenje sukoba u Gruziji te spriječe slični sukobi u susjedstvu; ističe potrebu povećanja kolektivnog pritiska na Rusiju kad je riječ o provedbi sporazuma o prekidu vatre od 12. kolovoza 2008., u kojemu je posredovao EU, posebno kad je riječ o povlačenju ruskih okupacijskih snaga i povratku interno raseljenih osoba i izbjeglica;

  14.  poziva institucije EU-a da zauzmu pristup koji je u skladu s onim Europskog parlamenta i politikama nacionalnih parlamenata država članica te da jasnije i preciznije definiraju rusku agresiju u Gruziji kao okupaciju gruzijskih teritorija Abhazije i regije Chinvali / Južne Osetije od strane Ruske Federacije;

  15.  pozdravlja činjenicu da EU pruža pomoć Gruziji u izgradnji kapaciteta i povećanju otpornosti, među ostalim u područjima borbe protiv terorizma, strateške komunikacije, kiberobrane i reforme sigurnosnog sektora; poziva na to da se pri predstojećim pregovorima o financijskim instrumentima EU-a za razdoblje nakon 2020. koji se odnose na europsku politiku susjedstva imaju u vidu potrebe u tom pogledu;

  16.  ponovno osuđuje subverzivne politike propagande, dezinformiranja i infiltriranja preko društvenih medija u cilju oslabljenja demokracije i društva u Gruziji diskreditiranjem institucija, manipuliranjem javnim mišljenjem, širenjem lažnih narativa, povećanjem društvenih napetosti i poticanjem općeg medijskog nepovjerenja; osuđuje, u tom kontekstu, informacijski rat koji vodi Rusija, pri čemu koristi medije pod državnom kontrolom za namjerno širenje lažnih vijesti kako bi utjecala na unutarnju politiku i onemogućila europski integracijski proces;

  17.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, vladi i parlamentu Gruzije te vladi i parlamentu Ruske Federacije.

   

  Posljednje ažuriranje: 13. lipnja 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti