PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 381kWORD 48k
15.6.2018
PE621.699v01-00
 
B8-0301/2018

depusă în conformitate cu articolul 133 din Regulamentul de procedură


referitoare la atacurile împotriva jurnaliștilor și a libertății mass-mediei în țările candidate și potențial candidate la UE și în țările din cadrul Parteneriatului estic


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la atacurile împotriva jurnaliștilor și a libertății mass-mediei în țările candidate și potențial candidate la UE și în țările din cadrul Parteneriatului estic  
B8‑0301/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 20 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO),

–  având în vedere articolul 133 din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât dreptul la libertatea de exprimare și de informare prin intermediul mass-mediei este o condiție necesară pentru orice societate democratică;

B.  întrucât, în pofida progreselor realizate în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană și a armonizării progresive a cadrului instituțional cu acquis-ul și standardele europene în acest domeniu, nivelul de libertate a mass-mediei este în continuare nesatisfăcător în țările candidate și potențial candidate la UE și în țările din cadrul Parteneriatului estic;

C.  întrucât trebuie să se acorde mai multă importanță libertății mass-mediei în cadrul procesului de aderare la UE,

1.  îndeamnă instituțiile UE să se concentreze asupra punerii în aplicare a legislației legate de mass-media și asupra îndeplinirii anumitor criterii de referință, în același mod în care se monitorizează progresele realizate pentru capitolele 23 și 24;

2.  invită Comisia să creeze un sistem de sprijin financiar permanent, dotat cu buget propriu, prin realocarea resurselor existente în sprijinul unui jurnalism de investigație independent;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

Ultima actualizare: 27 iunie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate