PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 306kWORD 47k
15.6.2018
PE621.699v01-00
 
B8-0301/2018

v skladu s členom 133 Poslovnika


o napadih na novinarje in medijsko svobodo v državah kandidatkah in možnih kandidatkah za članstvo v EU ter državah vzhodnega partnerstva


Ivan Jakovčić, Jozo Radoš

Predlog resolucije Evropskega parlamenta o napadih na novinarje in medijsko svobodo v državah kandidatkah in možnih kandidatkah za članstvo v EU ter državah vzhodnega partnerstva  
B8-0301/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 20 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–  ob upoštevanju člena 133 Poslovnika,

A.  ker je pravica do svobodnega izražanja in obveščenosti prek medijev nujna zahteva za vsako demokratično družbo;

B.  ker je raven svobode medijev v državah kandidatkah in možnih kandidatkah za članstvo v EU ter državah vzhodnega partnerstva še vedno nezadovoljiva, in to kljub napredku, ki so ga dosegle v postopku pristopa k EU, ter postopni uskladitvi institucionalnega okvira s pravnim redom Unije in evropskimi standardi na tem področju;

C.  ker je treba v postopku pristopa k EU svobodi medijev nameniti večji pomen;

1.  poziva institucije EU, naj se osredotočijo na izvajanje zakonodaje s področja medijev in izpolnjevanje nekaterih meril uspešnosti podobno, kot se spremlja napredek pri poglavjih 23 in 24;

2.  poziva Komisijo, naj vzpostavi stalni mehanizem finančne pomoči, vključno z namenskim proračunom, in v ta namen prerazporedi obstoječe vire za podporo neodvisnemu raziskovalnemu novinarstvu;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Zadnja posodobitev: 27. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov