PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 152kWORD 49k
12.6.2018
PE621.700v01-00
 
B8-0302/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


seuraamuksista lapsityövoimaa käyttäville valtioille


Dominique Martin

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys seuraamuksista lapsityövoimaa käyttäville valtioille  
B8‑0302/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Kansainvälisen työjärjestön (ILO) mukaan maailmassa riistetään 152 miljoonaa(1) lasta;

B.  ottaa huomioon, että maailmanlaajuisesti epätasa-arvo korostuu ja lapsityövoiman käyttö lisääntyy;

C.  ottaa huomioon, että 193 maan hallitukset allekirjoittivat 91 sitoumusta lapsityövoiman käyttöä vastaan 14. marraskuuta 2017, ja ottaa huomioon, että Euroopan unioni on sitoutunut soveltamaan lasten oikeuksien suojelua koskevia tarkistettuja direktiivejään;

D.  ottaa huomioon, että unioni jatkaa kuitenkin tuotteiden hankintaa aloilta, joilla lasten oikeuksia rikotaan erityisen räikeästi (vaatetusala, mineraalit jne.), ja että vuoteen 2016 alun perin asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu ja niitä on lykätty vuoteen 2030;

1.  kehottaa komissiota teettämään tutkimuksen unioniin suuntautuvasta tuonnista lapsityövoimaa käyttävistä maista;

2.  kehottaa komissiota suosittelemaan jäsenvaltioille, etteivät ne ostaisi enää näistä maista ja suosisivat lyhyitä, mieluiten eurooppalaisia toimitusketjuja, ja jos tämä ei ole mahdollista maita, joissa noudatetaan lastensuojelua koskevia lakeja.

(1)

http://ec.europa.eu/employment_social/social_agenda/books/51/en/#9/z

Päivitetty viimeksi: 26. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö