PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 148kWORD 47k
12.6.2018
PE621.701v01-00
 
B8-0303/2018

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


työterveydestä ja -turvallisuudesta


Mara Bizzotto

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys työterveydestä ja -turvallisuudesta  
B8‑0303/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että työntekijöillä on oikeus riittävään turvallisuuteen ja asianmukaisiin terveyttä koskeviin toimenpiteisiin työpaikalla, jotta he voivat hoitaa tehtävänsä tehokkaammin;

B.  ottaa huomioon, että Italia on yksi niistä EU:n jäsenvaltioista, joissa työpaikalla ja työmatkoilla sattuu eniten onnettomuuksia;

C.  ottaa huomioon, että kuolemaan johtavien onnettomuuksien määrä Italiassa on kasvussa, sillä Italian kansallinen työtapaturmavakuutuslaitos (INAIL) kirjasi vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 212 kohtalokasta työtapaturmaa eli 11,58 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017;

1.  kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioita niiden ponnisteluissa ennaltaehkäistä tehokkaammin työtapaturmia ja työperäisiä sairauksia;

2.  kehottaa komissiota edistämään EU:n tason tiedotuskampanjoita, jotka koskevat työterveyttä ja -turvallisuutta.

Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö