Prijedlog rezolucije - B8-0308/2018Prijedlog rezolucije
B8-0308/2018

  PRIJEDLOG REZOLUCIJE o autonomnim oružanim sustavima

  5.9.2018 - (2018/2752(RSP))

  podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
  u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

  Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

  Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0308/2018

  Postupak : 2018/2752(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  B8-0308/2018
  Podneseni tekstovi :
  B8-0308/2018
  Doneseni tekstovi :

  B8-0308/2018

  Rezolucija Europskog parlamenta o autonomnim oružanim sustavima

  (2018/2752(RSP))

  Europski parlament,

  –  uzimajući u obzir svoju studiju od 3. svibnja 2013. naslovljenu „Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare” („Utjecaj upotrebe bespilotnih letjelica i robota bez posade u ratovanju na ljudska pravaˮ),

  –  uzimajući u obzir svoja razna stajališta, preporuke i rezolucije u kojima poziva na zabranu autonomnih oružanih sustava, kao što je mandat za početak pregovora usvojen na plenarnoj sjednici 13. ožujka 2018. u cilju donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane, rezolucija od 13. prosinca 2017. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima i demokraciji u svijetu za 2016. godinu i politici Europske unije u tom području[1], preporuka Vijeću od 7. srpnja 2016. o 71. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda[2] i rezolucija od 27. veljače 2014. o upotrebi naoružanih bespilotnih letjelica[3],

  –  uzimajući u obzir relevantna izvješća UN-a, a osobito izvješće posebnog izvjestitelja UN-a za izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja Christofa Heynsa od 9. travnja 2013. (UN A/HRC/23/47),

  –  uzimajući u obzir izjavu EU-a o smrtonosnim autonomnim oružanim sustavima (LAWS) upućenu skupini vladinih stručnjaka stranaka Konvencije o određenom konvencionalnom oružju održane od 13. do 17. studenog 2017. i od 9. do 13. travnja 2018. u Ženevi,

  –  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 31. svibnja 2017. u kojem se poziva na usvajanje pristupa da umjetnom inteligencijom upravljaju ljudi i na zabranu autonomnog oružja,

  –  uzimajući u obzir doprinose raznih država, uključujući države članice EU-a, koji su dani uoči sastanaka skupine vladinih stručnjaka održanih 2017. i 2018. godine,

  –  uzimajući u obzir otvoreno pismo iz srpnja 2015. koje je potpisalo više od 3000 istraživača u području umjetne inteligencije i robotike te otvoreno pismo od 21. kolovoza 2017. koje je potpisalo 116 osnivača vodećih poduzeća koja se bave robotikom i umjetnom inteligencijom,

  –  uzimajući u obzir relevantne izjave Međunarodnog odbora Crvenog križa i inicijative civilnog društva, kao što je kampanja protiv robota-ubojica, koju podržava 70 organizacija u 30 zemalja, uključujući organizacije Human Rights Watch, Article 36 i Amnesty International,

  –  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

  A.  budući da neke zemlje i industrije navodno razvijaju oružane sustave s raznim autonomnim funkcijama;

  B.  budući da smrtonosni autonomni oružani sustavi (LAWS) imaju potencijal da iz temelja promijene ratovanje, dramatično povećaju brzinu i učestalost neprijateljske vojne interakcije i potaknu dosad neviđenu utrku u naoružanju;

  C.  budući da korištenje smrtonosnih autonomnih oružanih sustava otvara temeljna etička i pravna pitanja o ljudskoj kontroli, posebno kad je riječ o ključnim funkcijama kao što su ciljanje i napad;

  D.  budući da korištenje smrtonosnih autonomnih oružanih sustava otvara ključna pitanja o primjenjivosti međunarodnog prava o ljudskim pravima, međunarodnog humanitarnog prava i europskih standarda i vrijednosti u pogledu budućih vojnih aktivnosti;

  E.  budući da je u kolovozu 2017. godine 116 osnivača vodećih poduzeća u području robotike i umjetne inteligencije poslalo otvoreno pismo UN-u u kojem pozivaju vlade da „spriječe utrku u naoružanju takvim oružjem” i „da izbjegnu destabilizirajuće učinke tih tehnologija”; budući da je u tom pismu navedeno i da „postoji opasnost da će smrtonosno autonomno oružje biti treća revolucija u ratovanju” koja će „omogućiti oružane sukobe razmjera većih nego ikad, vođene brzinom koju ljudi ne mogu pojmiti”;

  1.  ističe potrebu za hitnim djelovanjem radi sprečavanja širenja smrtonosnih autonomnih oružanih sustava; naglašava da zajedničko djelovanje na razini EU-a može ojačati položaj EU-a kao međunarodnog aktera zahvaljujući utjecaju na taj ključan vojno-sigurnosni izazov;

  2.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te države članice i Europsko vijeće da hitno, a prije sastanka visokih ugovornih stranaka Konvencije o određenom konvencionalnom oružju u studenom 2018. usvoje zajednički stav o autonomnim oružanim sustavima kojim će se zajamčiti ljudska kontrola nad ključnim funkcijama tijekom korištenja, te da na relevantnim forumima zauzmu jedinstveni stav i da u skladu s tim i djeluju;

  3.  apelira na potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, države članice i Vijeće da rade na međunarodnoj zabrani oružanih sustava u kojima ne postoji stvarna ljudska kontrola nad ključnim funkcijama odabira mete i napada, što je Parlament zatražio u više navrata; ističe da je ključno i sprečavanje istraživanja, razvoja i proizvodnje oružanih sustava koji isključuju ljudsku kontrolu, posebice u ključnim funkcijama kao što su odabir mete i gađanje;

  4.  podsjeća na svoje stajalište od 13. ožujka 2018. o Uredbi o Europskom programu industrijskog razvoja u području obrane, posebno o njezinu članku 6. (prihvatljiva djelovanja), te naglašava svoju spremnost da zauzme slično stajalište u kontekstu budućeg programa za istraživanja u području obrane, programa industrijskog razvoja u području obrane i ostalih relevantnih značajki Europskog fonda za obranu nakon 2020. godine;

  5.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica te glavnom tajniku Ujedinjenih naroda.

  Posljednje ažuriranje: 7. rujna 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti