Postopek : 2018/2752(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0308/2018

Predložena besedila :

B8-0308/2018

Razprave :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Glasovanja :

PV 12/09/2018 - 6.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0341

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 324kWORD 50k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE621.719v01-00
 
B8-0308/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o avtonomnih orožnih sistemih (2018/2752(RSP))


Reinhard Bütikofer, Bodil Valero, Max Andersson, Barbara Lochbihler, Monika Vana, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o avtonomnih orožnih sistemih (2018/2752(RSP))  
B8-0308/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje študije z dne 3. maja 2013 o vplivu uporabe brezpilotnih zrakoplovov in robotov brez posadke v vojskovanju na človekove pravice,

–  ob upoštevanju različnih stališč, priporočil in resolucij, ki pozivajo k prepovedi avtonomnih orožnih sistemov, kot je mandat za začetek pogajanj, sprejet na plenarnem zasedanju 13. marca 2018 z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije, svoje resolucije z dne 13. decembra 2017 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki Evropske unije na tem področju(1), svojega priporočila Svetu z dne 7. julija 2016 o 71. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov(2) in svoje resolucije z dne 27. februarja 2014 o uporabi oboroženih brezpilotnih letal(3),

–  ob upoštevanju zadevnih poročil OZN, zlasti poročila posebnega poročevalca OZN za usmrtitve, izvršene po zunajsodnih, skrajšanih in samovoljnih postopkih, Christofa Heynsa z dne 9. aprila 2013 (UN A/HRC/23/47),

–  ob upoštevanju izjave v zvezi s smrtonosnimi avtonomnimi orožnimi sistemi, ki jo je EU podala skupini vladnih strokovnjakov pogodbenic Konvencije o nekaterih vrstah klasičnega orožja na srečanjih od 13. do 17. novembra 2017 in od 9. do 13. aprila 2018 v Ženevi,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 31. maja 2017, v katerem poziva k pristopu k umetni inteligenci, pri katerem bo človek ohranil nadzor, in k prepovedi avtonomnega orožja,

–  ob upoštevanju prispevkov različnih držav pred srečanji skupine vladnih strokovnjakov leta 2017 in 2018, vključno s prispevki držav članic EU,

–  ob upoštevanju odprtega pisma iz julija 2015, ki ga je podpisalo več kot 3000 raziskovalcev s podočja umetne inteligence in robotike, in pisma z dne 21. avgusta 2017, ki ga je podpisalo 116 ustanoviteljev vodilnih podjetij s področja robotike in umetne inteligence,

–  ob upoštevanju zadevnih izjav Mednarodnega odbora Rdečega križa in pobud civilne družbe, kot je kampanja za ustavitev ubijalskih robotov, ki združuje 70 organizacij v 30 državah, med drugim tudi Human Rights Watch, Article36 in Amnesty International,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker naj bi nekatere države in industrije razvijale orožne sisteme z različnimi avtonomnimi funkcijami;

B.  ker lahko smrtonosni avtonomni orožni sistemi bistveno spremenijo vojskovanje, močno povečajo hitrost in pogostost sovražne vojaške interakcije ter sprožijo tekmovanje v oboroževanju, kot ga še ni bilo;

C.  ker uporaba smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov vzbuja temeljne etične in pravne pomisleke glede človeškega nadzora, zlasti v zvezi z bistvenimi funkcijami, kot sta izbira ciljev in napad nanje;

D.  ker uporaba smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov odpira ključna vprašanja o uporabi mednarodnega prava na področju človekovih pravic, mednarodnega humanitarnega prava ter evropskih pravil in vrednot glede prihodnjih vojaških akcij,

E.  ker je avgusta 2017 116 ustanoviteljev vodilnih podjetij s področja robotike in umetne inteligence poslalo odprto pismo Organizaciji združenih narodov, v katerem so vlade pozvali, naj preprečijo tekmo v oboroževanju s tem orožjem in preprečijo destabilizacijske učinke teh tehnologij; ker so v tem pismu opozorili tudi na grožnjo, da bi smrtonosno avtonomno orožje povzročilo tretjo revolucijo v vojskovanju, ki bi omogočila obsežnejše oborožene spopade kot kadar koli prej, ti pa bi bili pogostejši, kot si lahko predstavljamo;

1.  poudarja potrebo po takojšnjem ukrepanju, da bi preprečili širjenje smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov; poudarja, da bi lahko skupno evropsko delovanje okrepilo vlogo Unije v mednarodnem prostoru, saj bi tako vplivala na ključni vojaški varnostni izziv;

2.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno politiko, države članice in Evropski svet, naj nemudoma pripravijo in sprejmejo skupno stališče o avtonomnih orožnih sistemih, ki bo zagotavljalo človeški nadzor nad kritičnimi funkcijami med uporabo, in sicer pred srečanjem visokih pogodbenic Konvencije o nekaterih vrstah klasičnega orožja, ki bo novembra 2018, naj bodo na ustreznih forumih enoglasni in v skladu s tem tudi ravnajo;

3.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno politiko, države članice in Svet, naj si prizadevajo za mednarodno prepoved orožnih sistemov brez večjega človeškega nadzora nad kritičnimi funkcijami izbire ciljev in napada nanje, kot je večkrat zahteval Evropski parlament; poudarja, da je ključnega pomena tudi preprečevanje raziskav, razvoja in proizvodnje orožnih sistemov brez človeškega nadzora, zlasti v zvezi s kritičnimi funkcijami, kot sta izbira ciljev in napad nanje;

4.  znova izraža svoje stališče z dne 13. marca 2018 o uredbi o evropskem programu za razvoj obrambne industrije, zlasti členu 6 (upravičeni ukrepi), in poudarja, da je pripravljen sprejeti podobno stališče v zvezi s prihodnjim programom za raziskave na področju obrambe, programom za razvoj obrambne industrije in drugimi zadevnimi vidiki Evropskega obrambnega sklada po letu 2020;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter generalnemu sekretarju Organizacije združenih narodov.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0494.

(2)

UL C 101, 16.3.2018, str. 166.

(3)

UL C 285, 29.8.2017, str. 110.

Zadnja posodobitev: 7. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov