Postopek : 2018/2752(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0309/2018

Predložena besedila :

B8-0309/2018

Razprave :

PV 11/09/2018 - 15
CRE 11/09/2018 - 15

Glasovanja :

PV 12/09/2018 - 6.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0341

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 324kWORD 50k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0308/2018
5.9.2018
PE621.720v01-00
 
B8-0309/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o avtonomnih orožnih sistemih (2018/2752(RSP))


Michael Gahler, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Bogdan Andrzej Zdrojewski v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o avtonomnih orožnih sistemih (2018/2752(RSP))  
B8-0309/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svoje študije z dne 3. maja 2013 o vplivu uporabe brezpilotnih letal in robotov brez posadke v vojskovanju na človekove pravice,

–  ob upoštevanju različnih stališč, priporočil in resolucij, kot je mandat za začetek pogajanj, sprejet na plenarnem zasedanju 13. marca 2018 z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropskega programa za razvoj obrambne industrije, svoje resolucije z dne 13. decembra 2017 o letnem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016 in politiki Evropske unije na tem področju(1), svojega priporočila Svetu z dne 7. julija 2016 o 71. zasedanju generalne skupščine Združenih narodov(2) in svoje resolucije z dne 27. februarja 2014 o uporabi oboroženih brezpilotnih letal(3),

–  ob upoštevanju izjav v zvezi s smrtonosnimi avtonomnimi orožnimi sistemi, ki jih je EU podala skupini vladnih strokovnjakov pogodbenic Konvencije o nekaterih vrstah klasičnega orožja na srečanjih, ki so potekala od 13. do 17. novembra 2017 in od 9. do 13. aprila 2018 v Ženevi,

–  ob upoštevanju prispevkov različnih držav pred srečanji skupine vladnih strokovnjakov leta 2017 in 2018, vključno s prispevki držav članic EU,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker je cilj Konvencije OZN o nekaterih vrstah klasičnega orožja prepovedati ali omejiti uporabo posebnih vrst orožja, ki lahko povzročijo nepotrebno ali neupravičeno trpljenje borcev ali vsesplošno vplivajo na civiliste;

B.  ker se je skupina vladnih strokovnjakov pogodbenic Konvencije o nekaterih vrstah klasičnega orožja v Ženevi posvetovala o vprašanju avtonomnih orožnih sistemov in ga analizirala;

C.  ker povsem avtonomni smrtonosni orožni sistemi še ne obstajajo; ker neavtonomni sistemi, kot so avtomatizirani in daljinsko upravljani sistemi ne bi smeli veljati za smrtonosne avtonomne orožne sisteme;

D.  ker sta človekovo posredovanje in nadzor ključnega pomena pri sprejemanju odločitev o smrtonosnem napadu, saj je človek tisti, ki odgovarja za odločitve o življenju ali smrti;

E.  ker mednarodno pravo, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom o človekovih pravicah, v celoti velja za vse orožne sisteme in njihove upravljavce in ker je skladnost z mednarodnim pravom ena najpomembnejših obveznosti, ki jo morajo države izpolnjevati, zlasti ko gre za načela, kot je zaščita civilnega prebivalstva ali izvajanje previdnostnih ukrepov pri napadih;

F.  ker bi moral smrtonosni orožni sistem veljati za avtonomnega, če je posebej zasnovan tako, da lahko spremeni svojo vgrajeno logiko, ne upošteva svoje prvotne naloge in spremeni pravila delovanja brez človekovega posredovanja;

G.  ker bi moralo veljati, da je človeški nadzor smrtonosnega orožnega sistema večji, če človeškemu upravljavcu omogoča, da zavoljo skladnosti z mednarodnim pravom spremeni naloge sistema ali prekine delovanje;

1.  poudarja, da je treba obravnavati morebitne izzive, povezane s smrtonosnimi avtonomnimi orožnimi sistemi na mednarodni ravni, obenem pa želi spomniti, da ti sistemi še niso dokončno razviti; poziva države članice, naj si prizadevajo, da bi dosegle enotno stališče glede tega vprašanja;

2.  poudarja, da je treba glede na različne pristope pogodbenic Konvencije o nekaterih vrstah klasičnega orožja vzpostaviti predhodne delovne opredelitve smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov in večjega človeškega nadzora, saj bi EU s tem lahko pripomogla k določitvi in oblikovanju sprejemljivih mednarodnih standardov in omejitev za te sisteme v prihodnosti;

3.  glede na navedeno poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, države članice in Svet, naj oblikujejo in sprejmejo skupno stališče glede avtonomnih orožnih sistemov; poudarja, da je treba pri vprašanju uporabe smrtonosne sile vključiti določbe o večjem človeškem nadzoru;

4.  poudarja, da sile EU ali njenih zaveznic ne uporabljajo orožja ali orožnih sistemov, ki spadajo med smrtonosne avtonomne orožne sisteme; želi spomniti, da orožje in orožni sistemi, ki so posebej zasnovani za zaščito lastnih platform, sil in prebivalstva pred zelo dinamičnimi grožnjami, kot so sovražni izstrelki, strelivo in zrakoplovi, ne štejejo za smrtonosne avtonomne orožne sisteme; poudarja, da bi morali odločitve o delovanju zoper zrakoplov, v katerem so ljudje, sprejemati človeški upravljavci;

5.  opozarja, da bi odločitev Evropske unije in njenih držav članic, da si naložijo preveč omejitev glede morebitnih smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov, utegnila povzročiti izgubo tehnoloških in drugih prednosti na bojišču v prihodnosti, če druge večje mednarodne sile ne bi upoštevale podobnih, strogih pravil;

6.  vztraja, da bi morali vsi upravljavci prihodnjih avtonomnih orožnih sistemov opraviti strogo in celovito usposabljanje o pravnih, etičnih in moralnih vidikih ter morebitnih posledicah upravljanja teh sistemov;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Evropski službi za zunanje delovanje, parlamentom in vladam držav članic ter generalnemu sekretarju Nata.

(1)

Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0494.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0317.

(3)

UL C 285, 29.8.2017, str. 110.

Zadnja posodobitev: 7. september 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov