Postupak : 2018/2770(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0315/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0315/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0313

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 269kWORD 49k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0315/2018
2.7.2018.
PE621.741v01-00
 
B8-0315/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Unije/visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o migracijskoj krizi i humanitarnoj situaciji u Venezueli i na njezinim granicama (2018/2770(RSP))


Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Esteban González Pons u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o migracijskoj krizi i humanitarnoj situaciji u Venezueli i na njezinim granicama (2018/2770(RSP))  
B8‑0315/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Venezueli, posebno onu od 27. veljače 2014. o stanju u Venezueli(1), od 18. prosinca 2014. o progonu demokratske oporbe u Venezueli(2), od 12. ožujka 2015. o stanju u Venezueli(3), od 8. lipnja 2016. o stanju u Venezueli(4), od 27. travnja 2017. o stanju u Venezueli(5), od 8. veljače 2018. o stanju u Venezueli(6) i od 3. svibnja 2018. o izborima u Venezueli(7),

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnoga kaznenog suda,

–  uzimajući u obzir izjavu koju je 8. veljače 2018. dala Fatou Bensouda, tužiteljica Međunarodnog kaznenog suda,

–  uzimajući u obzir izjavu o Venezueli visokog povjerenika UN-a za ljudska prava od 31. ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR) od 22. lipnja 2018. pod nazivom „Kršenja ljudskih prava u Bolivarijanskoj Republici Venezueli”,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu od 28. travnja 2017. koju su dali posebna izvjestiteljica UN-a za izvansudska, prijeka ili proizvoljna pogubljenja, posebni izvjestitelj UN-a o slobodi mirnog okupljanja i udruživanja, posebni izvjestitelj UN-a za položaj boraca za ljudska prava i Radna skupina UN-a za samovoljno pritvaranje,

–  uzimajući u obzir izjavu čelnika skupine G7 od 23. svibnja 2018.,

–  uzimajući u obzir izjave Skupine iz Lime od 23. siječnja 2018., 14. veljače 2018., 21. svibnja 2018. i 15. lipnja 2018.,

–  uzimajući u obzir izjavu Organizacije američkih država (OAS) od 20. travnja 2018. o pogoršanju humanitarne situacije u Venezueli,

–  uzimajući u obzir izvješće Glavnog tajništva OAS-a i povjerenstva neovisnih međunarodnih stručnjaka od 29. svibnja 2018. o mogućim zločinima protiv čovječnosti u Venezueli,

–  uzimajući u obzir izvješće koje je 12. veljače 2018. objavila Međuamerička komisija za ljudska prava (IACHR) naslovljeno „Demokratske institucije, vladavina prava i ljudska prava u Venezueli” te rezoluciju IACHR-a od 14. ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije / visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 26. siječnja 2018., 19. travnja 2018. i 22. svibnja 2018. o najnovijem razvoju događaja u Venezueli,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 13. studenog 2017., 22. siječnja 2018., 28. svibnja 2018. i 25. lipnja 2018.,

–  uzimajući u obzir izjavu povjerenika za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christosa Stylianidesa o službenom putovanju u Kolumbiju u ožujku 2018.,

–  uzimajući u obzir izjavu Skupine Europskog parlamenta za podršku demokraciji i koordinaciju izbora od 23. travnja 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se stanje ljudskih prava, demokracije i vladavine prava u Venezueli i dalje pogoršava; budući da se Venezuela suočava s dosad nezabilježenom političkom, socijalnom, ekonomskom i humanitarnom krizom, a posljedica je sve veći broj mrtvih te izbjeglica i migranata;

B.  budući da sve veći broj ljudi u Venezueli, a posebice ranjive skupine kao što su žene, djeca i bolesni, pati od pothranjenosti koja je posljedica ograničenog pristupa kvalitetnim zdravstvenim uslugama, lijekovima, hrani i vodi; budući da venezuelska vlada, nažalost, i dalje tvrdoglavo niječe problem i odbija otvoreno prihvatiti humanitarnu pomoć koju je međunarodna zajednica spremna ponuditi te odbija omogućiti njezinu distribuciju;

C.  budući da se gospodarsko stanje znatno pogoršalo; budući da je Međunarodni monetarni fond predvidio da će hiperinflacija u Venezueli 2018. skočiti na 13 000 %, s oko 2 400 %, koliko je iznosila 2017., što će prouzročiti rast cijena u prosjeku od gotovo 1,5 % svakoga sata;

D.  budući da se u izvješću Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava od 22. lipnja 2018. ističe da venezuelske vlasti ne uspijevaju privesti pravdi počinitelje ozbiljnih kršenja ljudskih prava, koja obuhvaćaju ubojstva, uporabu prekomjerne sile prema prosvjednicima, proizvoljna pritvaranja, zlostavljanje i mučenje; budući da se čini i da je vrlo raširena nekažnjivost dužnosnika za sigurnost kada je riječ o izvansudskim ubojstvima prosvjednika; budući da su takvi zaključci dokaz daljnje eskalacije napetoga stanja u zemlji;

E.  budući da izbori održani 20. svibnja 2018. nisu bili u skladu s minimalnim međunarodnim standardima za osiguravanje vjerodostojnog postupka te se nije poštovalo politički pluralizam, demokraciju, transparentnost i vladavinu prava; budući da se time dodatno koče napori za rješavanje političke krize; budući da EU, kao ni druga demokratska tijela, ne priznaje navedene izbore ni tijela koja su došla na položaj tim nezakonitim procesom;

F.  budući da trenutačna višedimenzionalna kriza u Venezueli za posljedicu ima najveće raseljavanje ikad zabilježeno u toj regiji; budući da UNHCR i Međunarodna organizacija za migracije (IOM) izvještavaju da se ukupan broj Venezuelaca koji su napustili zemlju dramatično povećao, s 437 000 2005. na više od 1,6 milijuna 2017.; budući da je između 2015. i 2017. oko 945 000 Venezuelaca napustilo zemlju; budući da je 2018. ukupan broj osoba koje su napustile zemlju od 2014. premašio 2 milijuna; budući da je broj venezuelskih državljana koji traže azil diljem svijeta od 2014. porastao za 2 000 % te je do sredine lipnja 2018. dosegao više od 280 000;

G.  budući da se, prema Uredu UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (UNOCHA), u Kolumbiji nalazi najveći dio raseljenih osoba te na njezinu teritoriju živi više od 820 000 Venezuelaca; budući da se Cucuta i Boa Vista, koje se nalaze na granici s Venezuelom, suočavaju s velikim priljevom ljudi koji su često lošeg zdravlja i pothranjeni; budući da se s velikim priljevima migranata i izbjeglica suočavaju i Peru, Čile, Argentina, Panama, Brazil, Ekvador, Meksiko, Dominikanska Republika, Kostarika, Urugvaj, Bolivija i Paragvaj; budući da pomorske rute postaju sve važnije, osobito one koje vode na karipske otoke kao što su Aruba, Curaçao, Bonaire teTrinidad i Tobago; budući da posljedice u sve većoj mjeri osjećaju i europske zemlje, posebice Španjolska; budući da su zemlje koje su ih prihvatile pod sve većim pritiskom u pogledu pružanja pomoći novopridošlim osobama;

H.  budući da je EU 17. ožujka 2018. dodijelio paket humanitarne pomoći u iznosu od 31 milijuna EUR za Latinsku Ameriku i Karibe, od čega je 6 milijuna EUR namijenjeno Kolumbiji, a 2 milijuna EUR osobama pogođenima krizom u Venezueli; budući da je Komisija 7. lipnja 2018. najavila paket od 30,1 milijuna EUR kao pomoć u nuždi i srednjoročnu razvojnu pomoć za potporu venezuelskom narodu i susjednim zemljama koje su pogođene tom krizom; budući da je 2018. u okviru Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru (IcSP) dodijeljeno 5 milijuna EUR za aktivnosti sprečavanja sukoba na granicama Brazila i Kolumbije;

1.  duboko je potresen i zabrinut zbog pogubne humanitarne situacije u Venezueli koja je dovela do mnogih smrtnih slučajeva i nezabilježenog priljeva izbjeglica i migranata u susjedne zemlje i šire; izražava solidarnost sa svim Venezuelcima primoranima na bijeg iz svoje zemlje u nedostatku osnovnih životnih uvjeta kao što su pristup hrani, vodi za piće, zdravstvenim uslugama i lijekovima;

2.  apelira na venezuelske vlasti da priznaju postojanje humanitarne krize, da spriječe njezino daljnje jačanje i da potiču politička i gospodarska rješenja kako bi se zajamčila sigurnost svih civila i stabilnosti zemlje i regije;

3.  zahtijeva od venezuelskih vlasti da hitno dozvole nesmetano pružanje humanitarne pomoći u zemlji kako bi se spriječilo pogoršanje humanitarne i javnozdravstvene krize, posebice ponovno pojavljivanje bolesti kao što su ospice, malarija, difterija i slinavka i šap, te da omoguće neometan pristup međunarodnim organizacijama koje žele pružiti pomoć svim zahvaćenim sektorima društva; poziva na brzu provedbu kratkoročnih rješenja za suzbijanje pothranjenosti među najugroženijim skupinama kao što su žene, djeca i bolesni;

4.  pohvaljuje kolumbijsku vladu zbog brze reakcije i pomoći koju je pružila svim pridošlim Venezuelcima; isto tako pohvaljuje Brazil i druge zemlje u regiji, posebice Peru, te regionalne i međunarodne organizacije, privatne i javne subjekte, Katoličku crkvu i obične građane u čitavoj regiji zbog njihove aktivne pomoći i solidarnosti prema venezuelskim izbjeglicama i migrantima;

5.  poziva međunarodnu zajednicu da uspostavi usklađen, sveobuhvatan i regionalan odgovor na krizu te da pojača svoju financijsku i materijalnu pomoć zemljama primateljicama koje ispunjavaju svoje obveze; izražava zadovoljstvo zbog dosad dodijeljene humanitarne pomoći EU-a te poziva da se hitno dodijeli dodatna humanitarna pomoć preko kriznih fondova kako bi se odgovorilo na sve veće potrebe ljudi u susjednim zemljama koji osjećaju posljedice krize u Venezueli;

6.  apelira na venezuelske vlasti da odmah stanu na kraj svim kršenjima ljudskih prava, uključujući kršenja ljudskih prava civila, te da u potpunosti poštuju sva ljudska prava i temeljne slobode, pa i slobodu izražavanja, slobodu tiska i slobodu okupljanja; nadalje apelira na venezuelske vlasti da ponovno uspostave demokratski poredak jer je on nužan preduvjet za okončanje rastuće krize;

7.  poziva na održavanje novih predsjedničkih izbora u skladu s međunarodno priznatim demokratskim standardima i venezuelskim ustavnim poretkom; naglašava da legitimna vlada koja bude izabrana na takvim izborima mora prionuti na hitno rješavanje trenutačne gospodarske i socijalne krize u Venezueli i raditi na nacionalnom pomirenju;

8.  pozdravlja žurno odobravanje dodatnih ciljanih i opozivih sankcija koje nisu na štetu venezuelskog stanovništva, nametnutih zbog održavanja nezakonitih izbora 20. svibnja 2018., koje međunarodna zajednica nije priznala i koji su održani bez dogovora o datumu i uvjetima njihova održavanja, u okolnostima koje nisu dopuštale ravnopravno sudjelovanje svih političkih stranaka; podsjeća da postoji mogućnost nametanja novih sankcija onima koji su odgovorni za snažnu političku, društvenu, gospodarsku i humanitarnu krizu, što se posebice odnosi na predsjednika Nicolása Madura;

9.  u potpunosti podupire Međunarodni kazneni sud u istragama brojnih zločina i činova represije koje je počinio venezuelski režim te poziva EU da preuzme aktivnu ulogu u tom pogledu; podupire poziv visokog povjerenika UN-a za ljudska prava da se osnuje istražno povjerenstvo koje će ispitati stanje u Venezueli i da se pojača sudjelovanje Međunarodnog kaznenog suda;

10.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladi i Nacionalnoj skupštini Bolivarijanske Republike Venezuele, vladama i parlamentima Republike Kolumbije, Republike Brazila i Republike Perua, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini, glavnom tajniku Organizacije američkih država i Skupini iz Lime.

 

(1)

SL C 285, 29.8.2017., str. 145.

(2)

SL C 294, 12.8.2016., str. 21.

(3)

SL C 316, 30.8.2016., str. 190.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0269.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0200.

(6)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0041.

(7)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0199.

Posljednje ažuriranje: 4. srpnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti