Procedūra : 2018/2770(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0315/2018

Pateikti tekstai :

B8-0315/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0313

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 418kWORD 47k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.741v01-00
 
B8-0315/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų (2018/2770(RSP))


Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Esteban González Pons PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų (2018/2770(RSP))  
B8‑0315/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, visų pirma į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(1), 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje(2), 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(3), 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(4), 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(5), 2018 m. vasario 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(6) ir 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl prezidento rinkimų Venesueloje(7),

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 8 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorės Fatou Bensoudos pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 31 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimą dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 22 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) ataskaitą „Žmogaus teisių pažeidimai Venesuelos Bolivaro Respublikoje“,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 28 d. JT specialiojo pranešėjo neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais, JT specialiojo pranešėjo taikių susirinkimų ir asociacijų laisvės klausimais, JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais ir JT darbo grupės nesankcionuoto sulaikymo klausimais bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d. G 7 vadovų pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 23 d., 2018 m. vasario 14 d., 2018 m. gegužės 21 d. ir 2018 m. birželio 15 d. organizacijos „Lima Group“ pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 20 d. Amerikos valstybių organizacijos (OAS) pareiškimą dėl blogėjančios humanitarinės padėties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 29 d. OAS generalinio sekretoriato ir nepriklausomų tarptautinių ekspertų grupės ataskaitą dėl galimo nusikaltimų žmoniškumui įvykdymo Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 12 d. Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos (angl. IACHR) paskelbtą ataskaitą „Demokratinės institucijos, teisinė valstybė ir žmogaus teisės Venesueloje“, taip pat į jos 2018 m. kovo 14 d. rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 26 d., 2018 m. balandžio 19 d. ir 2018 m. gegužės 22 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl naujausių įvykių Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 13 d., 2018 m. sausio 22 d., 2018 m. gegužės 28 d. ir 2018 m. birželio 25 d. Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christo Stylianidžio pareiškimą dėl 2018 m. kovo mėn. oficialaus vizito į Kolumbiją,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 23 d. Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupės pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėtis Venesueloje toliau blogėja; kadangi Venesuela išgyvena precedento neturinčią socialinę, ekonominę ir humanitarinę krizę, dėl kurios vis daugėja mirčių, taip pat didėja pabėgėlių ir migrantų skaičius;

B.  kadangi vis daugiau žmonių, ypač priklausančių pažeidžiamoms grupėms, pvz., moterų, vaikų ir sergančiųjų, Venesueloje kenčia dėl netinkamos mitybos, nes turi ribotas galimybes naudotis kokybiškomis sveikatos priežiūros paslaugomis, taip pat gauti vaistų, maisto ir vandens; kadangi, nepaisant tarptautinės bendruomenės pasirengimo padėti, Venesuelos vyriausybė, deja, atkakliai neigia šią problemą ir atsisako atvirai priimti tarptautinę humanitarinę pagalbą bei sudaryti sąlygas ją išdalyti;

C.  kadangi ekonominė padėtis gerokai pablogėjo; kadangi Tarptautinis valiutos fondas apskaičiavo, kad 2018 m. hiperinfliacija Venesueloje šoktelės iki 13 000 proc., palyginti su 2 400 proc. 2017 m., o kainos vidutiniškai didės beveik 1,5 proc. per valandą;

D.  kadangi 2018 m. birželio 22 d. paskelbtoje OHCHR ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į tai, kad Venesuelos valdžios institucijos nepatraukė atsakomybėn pažeidėjų, įvykdžiusių šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant žudymus, per didelės jėgos naudojimą prieš demonstrantus, nesankcionuotus sulaikymus, netinkamą elgesį ir kankinimus; kadangi nebaudžiamumas taip pat paplitęs tarp saugumo pareigūnų, įtariamų vykdžius neteisminius demonstrantų žudymus; kadangi dėl tokie nustatyti faktai įrodo, kad padėtis šalyje darosi vis labiau įtempta;

E.  kadangi 2018 m. gegužės 20 d. vykę rinkimai buvo surengti nesilaikant būtiniausių tarptautinių patikimo proceso standartų ir politinio pliuralizmo, demokratijos, skaidrumo bei teisinės valstybės principų; kadangi dėl to kyla papildomų sunkumų siekiant išspręsti politinę krizę; kadangi ES kartu su kitomis demokratinėmis institucijomis nepripažįsta nei minėtų rinkimų, nei šiuo neteisėtu procesu išrinktos valdžios;

F.  kadangi dėl dabartinės daugelį aspektų apimančios krizės Venesueloje vyksta didžiausia kada nors regione matyta priverstinė gyventojų migracija; kadangi, UNHCR ir Tarptautinės migracijos organizacijos (TMO) duomenimis, bendras iš šalies išvykusių venesueliečių skaičius labai padidėjo – nuo 437 000 2005 m. iki daugiau kaip 1,6 mln. 2017 m.; kadangi 2015–2017 m. iš šalies išvyko apie 945 000 venesueliečių; kadangi 2018 m. bendras nuo 2014 m. šalį palikusių žmonių skaičius viršijo 2 mln.; kadangi nuo 2014 m. 2 000 proc. padaugėjo visame pasaulyje prieglobsčio prašančių Venesuelos piliečių, o iki 2018 m. birželio mėn. vidurio jų skaičius pasiekė daugiau kaip 280 000;

G.  kadangi, JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro (OCHA) duomenimis, Kolumbija yra priėmusi didžiausią pabėgėlių dalį – jos teritorijoje gyvena daugiau kaip 820 000 venesueliečių; kadangi į Kukutą ir Bua Vista salą, esančias prie sienos su Venesuela, plūsta dideli srautai žmonių, kurių sveikatos ir mitybos būklė dažnai yra itin prasta; kadangi Peru, Čilė, Argentina, Panama, Brazilija, Ekvadoras, Meksika, Dominikos Respublika, Kosta Rika, Urugvajus, Bolivija ir Paragvajus taip pat patiria didelį migrantų ir pabėgėlių antplūdį; kadangi vis svarbesni tampa jūrų keliai, ypač į Karibų, pvz., Arubos, Kiurasao, Bonero, Trinidado ir Tobago, salas; kadangi ši krizė vis labiau veikia ir Europos šalis, ypač Ispaniją; kadangi priimančiosios šalys susiduria su vis didesniais sunkumais teikdamos pagalbą naujai atvykstantiesiems;

H.  kadangi 2018 m. kovo 17 d. ES Lotynų Amerikai ir Karibams skyrė 31 mln. EUR humanitarinės pagalbos paketą, iš jo – 6 mln. EUR Kolumbijai ir dar 2 mln. EUR Venesueloje nuo krizės nukentėjusiems žmonėms; kadangi 2018 m. birželio 7 d. Komisija paskelbė 30,1 mln. EUR pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju ir vidutinės trukmės vystymosi pagalbos paketą, kad paremtų Venesuelos žmones ir šios krizės paveiktas kaimynines šalis; kadangi 2018 m. pagal priemonę, kuria prisidedama prie stabilumo ir taikos, 5 mln. EUR skirta veiklai, susijusiai su konfliktų prevencija prie Brazilijos ir Kolumbijos sienų;

1.  yra labai susirūpinęs ir sukrėstas dėl siaubingos humanitarinės padėties Venesueloje, dėl kurios žuvo daug žmonių, o kaimyninės ir kitos šalys patyrė precedento neturintį pabėgėlių ir migrantų antplūdį; išreiškia solidarumą su visais venesueliečiais, priverstais bėgti iš savo šalies dėl pagrindinių gyvenimo sąlygų, kaip antai galimybių gauti maisto, geriamojo vandens, sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistų, nebuvimo;

2.  ragina Venesuelos valdžios institucijas pripažinti besitęsiančią humanitarinę krizę, užkirsti kelią tolesniam jos blogėjimui ir skatinti politinių bei ekonominių sprendimų įgyvendinimą, kad būtų užtikrintas visų civilių gyventojų saugumas ir šalies bei regiono stabilumas;

3.  reikalauja, kad Venesuelos valdžios institucijos skubos tvarka leistų nekliudomai pristatyti į šalį humanitarinę pagalbą, kad būtų išvengta humanitarinės ir visuomenės sveikatos krizės pablogėjimo, visų pirma siekiant užkirsti kelią vėl atsirasti tokioms ligoms kaip tymai, maliarija, difterija ir snukio ir nagų liga, ir kad jos leistų tarptautinėms organizacijoms, norinčioms teikti pagalbą įvairiems visuomenės sektoriams, be apribojimų patekti į šalį; ragina greitai įgyvendinti trumpalaikes kovos su netinkama mityba tarp labiausiai pažeidžiamų grupių, pvz., moterų, vaikų ir sergančių žmonių, priemones;

4.  palankiai vertina Kolumbijos vyriausybę už jos greitą reakciją ir visiems atvykstantiems venesueliečiams teikiamą paramą; taip pat giria Braziliją ir kitas regiono šalis, visų pirma Peru, regionines ir tarptautines organizacijas, privačiuosius ir viešuosius subjektus, katalikų bažnyčią, taip pat viso regiono piliečius už jų aktyvią pagalbą ir solidarumą su pabėgėliais ir migrantais iš Venesuelos;

5.  ragina tarptautinę bendruomenę nustatyti suderintus ir išsamius regioninio lygmens atsakomuosius veiksmus krizei įveikti ir didinti finansinę bei materialinę pagalbą šalims gavėjoms vykdant savo įsipareigojimus; palankiai vertina iki šiol ES skirtą humanitarinę pagalbą ir ragina kuo skubiau suteikti papildomą humanitarinę pagalbą, visų pirma iš ekstremaliosioms situacijoms skirtų fondų, siekiant patenkinti sparčiai didėjančius Venesuelos krizės paveiktų žmonių poreikius kaimyninėse šalyse;

6.  primygtinai ragina Venesuelos valdžios institucijas nedelsiant nutraukti visus žmogaus teisių pažeidimus, išpuolius prieš civilius ir visapusiškai užtikrinti visas žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant žodžio, spaudos ir susirinkimų laisvę; toliau ragina Venesuelos valdžios institucijas atkurti demokratinę santvarką, kuri yra būtina gilėjančios krizės užbaigimo sąlyga;

7.  ragina surengti naujus prezidento rinkimus laikantis tarptautiniu mastu pripažintų demokratijos standartų ir Venesuelos konstitucinės tvarkos; pabrėžia, kad po tokių rinkimų suformuota teisėta vyriausybė turi skubiai imtis priemonių dabartinei ekonominei ir socialinei krizei Venesueloje įveikti, taip pat siekti nacionalinio susitaikymo;

8.  palankiai vertina tai, kad buvo greitai priimtos papildomos tikslinės ir panaikinamos sankcijos, nedarančios žalos Venesuelos gyventojams ir nustatytos už neteisėtus ir tarptautiniu mastu nepripažintus 2018 m. gegužės 20 d. rinkimus, kurie surengti nesusitarus dėl jų datos ar sąlygų ir tokiomis aplinkybėmis, kuriomis visos politinės partijos negalėjo vienodai juose dalyvauti; primena, kad naujosios sankcijos gali būti taikomos asmenims, atsakingiems už gilėjančią politinę, socialinę, ekonominę ir humanitarinę krizę, visų pirma prezidentui Nicolasui Maduro;

9.  visapusiškai remia Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) vykdomus Venesuelos režimo įvykdytų sunkių nusikaltimų ir represinių veiksmų tyrimus ir ragina ES šiuo klausimu imtis aktyvaus vaidmens; pritaria JT Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro raginimui įsteigti tyrimo komisiją, kuri būtų įgaliota ištirti padėtį Venesueloje, ir sustiprinti TBT dalyvavimą;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, Kolumbijos Respublikos, Brazilijos Respublikos ir Peru Respublikos vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui bei organizacijai „Lima Group“.

 

(1)

OL C 285, 2017 8 29, p. 145.

(2)

OL C 294, 2016 8 12, p. 21.

(3)

OL C 316, 2016 8 30, p. 190.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0269.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0200.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0041.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.

Atnaujinta: 2018 m. liepos 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika