Procedūra : 2018/2770(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0315/2018

Iesniegtie teksti :

B8-0315/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 05/07/2018 - 6.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0313

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 497kWORD 52k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.741v01-00
 
B8-0315/2018

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie tās robežām (2018/2770(RSP))


Agustín Díaz de Mera García Consuegra, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Luis de Grandes Pascual, José Inácio Faria, Verónica Lope Fontagné, Gabriel Mato, David McAllister, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Francisco José Millán Mon, Tunne Kelam, Fernando Ruas, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Julia Pitera, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Esteban González Pons PPE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par migrācijas krīzi un humanitāro situāciju Venecuēlā un pie tās robežām (2018/2770(RSP))  
B8-0315/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Venecuēlu, jo īpaši 2014. gada 27. februāra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(1), 2014. gada 18. decembra rezolūciju par Venecuēlas demokrātiskās opozīcijas vajāšanu(2), 2015. gada 12. marta rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(3), 2016. gada 8. jūnija rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(4), 2017. gada 27. aprīļa rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(5), 2018. gada 8. februāra rezolūciju par stāvokli Venecuēlā(6) un 2018. gada 3. maija rezolūciju par vēlēšanām Venecuēlā(7),

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām,

–  ņemot vērā Starptautiskās Krimināltiesas Romas statūtus,

–  ņemot vērā Starptautiskās krimināltiesas prokurores Fatou Bensouda 2018. gada 8. februāra paziņojumu,

–  ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra 2017. gada 31. marta paziņojumu par Venecuēlu,

–  ņemot vērā ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja (OHCHR) 2018. gada 22. jūnija ziņojumu "Cilvēktiesību pārkāpumi Venecuēlas Bolivāra Republikā",

–  ņemot vērā 2017. gada 28. aprīļa kopīgu paziņojumu, ko sniedza ANO īpašais referents jautājumos par ārpustiesas, tūlītēju vai patvaļīgu nāvessodu izpildi, ANO īpašais ziņotājs par miermīlīgas pulcēšanās un biedrošanās brīvību, ANO īpašais ziņotājs par cilvēktiesību aizstāvju situāciju un ANO Darba grupa patvaļīgas aizturēšanas jautājumos,

–  ņemot vērā G7 valstu vadītāju 2018. gada 23. maija paziņojumu,

–  ņemot vērā Limas grupas 2018. gada 23. janvāra, 2018. gada 14. februāra, 2018. gada 21. maija un 2018. gada 15. jūnija deklarācijas,

–  ņemot vērā Amerikas valstu organizācijas (OAS) 2018. gada 20. aprīļa paziņojumu par cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos Venecuēlā,

–  ņemot vērā OAS Ģenerālsekretariāta un neatkarīgo starptautisko ekspertu grupas 2018. gada 29. maija ziņojumu par iespējamiem noziegumiem pret cilvēci Venecuēlā,

–  ņemot vērā Amerikas Cilvēktiesību komisijas (IACHR) 2018. gada 12. februāra ziņojumu "Demokrātiskās iestādes, tiesiskums un cilvēktiesības Venecuēlā", kā arī šīs komisijas 2018. gada 14. marta rezolūciju,

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) 2018. gada 26. janvāra, 19. aprīļa un 22. maija deklarācijas par jaunākajām norisēm Venecuēlā,

–  ņemot vērā Padomes secinājumus, kas pieņemti 2017. gada 13. novembrī, 2018. gada 22. janvārī, 2018. gada 28. maijā un 2018. gada 25. jūnijā,

–  ņemot vērā ES humānās palīdzības un krīžu pārvarēšanas komisāra Christos Stylianides paziņojumu par viņa oficiālo vizīti Kolumbijā 2018. gada martā,

–  ņemot vērā Demokrātijas atbalsta un vēlēšanu koordinācijas grupas 2018. gada 23. aprīļa paziņojumu,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā stāvoklis cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā Venecuēlā turpina pasliktināties; tā kā Venecuēla saskaras ar nepieredzētu politisko, sociālo, ekonomisko un humāno krīzi, kā rezultātā ir arvien vairāk bojāgājušo un arvien palielinās bēgļu un migrantu skaits;

B.  tā kā arvien lielāks skaits Venecuēlas iedzīvotāju, jo īpaši neaizsargātās grupas, piemēram, sievietes, bērni un slimi cilvēki, cieš no uztura nepietiekamības, jo ir ierobežota piekļuve kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, zālēm, pārtikai un ūdenim; tā kā jānorāda, ka, neraugoties uz starptautiskās sabiedrības gatavību, Venecuēlas valdība diemžēl turpina noliegt problēmas un atsakās atklāti saņemt starptautisko humāno palīdzību un atvieglot tās sadali;

C.  tā kā ekonomiskā situācija ir ievērojami pasliktinājusies; tā kā Starptautiskais Valūtas fonds prognozē, ka hiperinflācija Venecuēlā 2018. gadā turpinās pieaugt, sasniedzot pat 13 000 % salīdzinājumā ar 2 400 % 2017. gadā, kā rezultātā cenas pieaug vidēji par gandrīz 1,5 % ik stundu,

D.  tā kā 2018. gada 22. jūnijā publicētajā OHCHR ziņojumā uzsvērta Venecuēlas iestāžu nespēja saukt pie atbildības tos, kas vainojami smagos cilvēktiesību pārkāpumos, tostarp par slepkavībām, pārmērīgu spēka izmantošanu pret demonstrantiem, patvaļīgu aizturēšanu, nežēlīgu apiešanos un spīdzināšanu; tā kā plaši izplatīta šķiet arī to drošības dienestu darbinieku nesodāmība, kurus tur aizdomās par demonstrantu sodīšanu ar nāvi bez tiesas sprieduma; tā kā šie konstatējumi pierāda, ka jau tā saspringtā situācija valstī turpina pasliktināties;

E.  tā kā 2018. gada 20. maija vēlēšanas notika, neievērojot obligātos starptautiskos standartus attiecībā uz ticamu procesu un neievērojot politisko plurālismu, demokrātiju, pārredzamību un tiesiskumu; tā kā tas rada papildu ierobežojumus centieniem atrisināt politisko krīzi; tā kā Eiropas Savienība kopā ar citām demokrātiskām struktūrām neatzīst ne šīs vēlēšanas, ne iestādes, kas izveidotas ar šo nelikumīgu procesu;

F.  tā kā pašreizējā daudzdimensionāla krīze Venecuēlā rada vislielāko iedzīvotāju pārvietošanos, kāda reģionā jelkad pieredzēta; tā kā saskaņā ar UNHCR un Starptautiskās Migrācijas organizācijas (IOM) datiem valsti pametušo cilvēku skaits ir krasi palielinājies — no 437 000 2005. gadā līdz vairāk nekā 1,6 miljoniem 2017. gadā; tā kā laikā no 2015. līdz 2017. gadam valsti ir atstājuši aptuveni 945 000 venecuēliešu; tā kā 2018. gadā kopējais to cilvēku skaits, kuri devušies prom no valsts kopš 2014. gada, pārsniedza 2 miljonus; tā kā kopš 2014. gada par 2000 % ir pieaudzis to Venecuēlas pilsoņu skaits, kuri meklē patvērumu visā pasaulē, un līdz 2018. gada jūnija vidum viņu skaits pārsniedzis 280 000;

G.  tā kā saskaņā ar ANO Humānās palīdzības koordinācijas biroja (UNOCHA) datiem Kolumbija uzņem vislielāko pārvietoto personu daļu, un tās teritorijā dzīvo vairāk nekā 820 000 venecuēliešu; tā kā Cucuta un Boa Vista netālu no robežas ar Venecuēlu pieredz ļoti lielu cilvēku pieplūdumu, kuru veselības un pārtikas stāvoklis nereti ir briesmīgs; tā kā Peru, Čīle, Argentīna, Panama, Brazīlija, Ekvadora, Meksika, Dominikānas Republika, Kostarika, Urugvaja, Bolīvija un Paragvaja arī saskaras ar lielu migrantu un bēgļu skaita pieplūdumu; tā kā jūras ceļi kļūst arvien svarīgāki, jo īpaši uz tādām Karību jūras reģiona salām kā Aruba, Bonaire, Kirasao un Trinidāda un Tobāgo; tā kā arvien vairāk tiek skartas arī Eiropas valstis, jo īpaši Spānija; tā kā uzņēmējām valstīm ir aizvien grūtāk sniegt palīdzību jaunpienācējiem;

H.  tā kā 2018. gada 17. martā ES piešķīra EUR 31 miljonu lielu humānās palīdzības paketi Latīņamerikai un Karību jūras reģionam, no kuras EUR 6 miljoni paredzēti Kolumbijai un vēl EUR 2 miljoni tiem cilvēkiem, kurus skārusi krīze Venecuēlā; tā kā 2018. gada 7. jūnijā Komisija paziņoja par EUR 30,1 miljona paketi ārkārtas palīdzībai un vidēja termiņa attīstības palīdzībai, lai atbalstītu Venecuēlas iedzīvotājus un tās kaimiņvalstis, kuras skārusi šī krīze; tā kā 2018. gadā EUR 5 miljonus piešķīra, izmantojot Stabilitātes un miera veicināšanas instrumentu (IcSP) konfliktu novēršanas darbībām uz Brazīlijas un Kolumbijas robežām;

1.  ir dziļi šokēts un satraukts par postošo humāno situāciju Venecuēlā, kā rezultātā daudz cilvēku ir gājuši bojā un kaimiņvalstīs un ārpus tām ir nepieredzēti liels bēgļu un migrantu pieplūdums; pauž solidaritāti ar visiem venecuēliešiem, kas ir spiesti bēgt no savas valsts, jo trūkst dzīvei svarīga nodrošinājuma, piemēram, pārtikas, dzeramā ūdens, veselības aprūpes pakalpojumu un zāļu;

2.  mudina Venecuēlas iestādes atzīt pašreizējo humanitāro krīzi, novērst tās turpmāku pasliktināšanos un veicināt politiskos un ekonomiskos risinājumus, kas sniegtu drošību visiem civiliedzīvotājiem un nodrošinātu valsts un reģiona stabilitāti;

3.  prasa Venecuēlas iestādēm nekavējoties atļaut netraucēti piegādāt valstij humāno palīdzību, lai novērstu humānās un sabiedrības veselības krīzes saasināšanos un it īpaši tādu slimību kā masalas, malārija, difterija un nagu un mutes sērga atkārtotu parādīšanos, kā arī nodrošināt to starptautisko organizāciju netraucētu piekļuvi, kas vēlas palīdzēt visām skartajām sabiedrības grupām; prasa ātri īstenot neatliekamus pasākumus, lai cīnītos pret uztura nepietiekamību visneaizsargātākajās iedzīvotāju grupās, piemēram, attiecībā uz sievietēm, bērniem un slimiem cilvēkiem;

4.  izsaka atzinību Kolumbijas valdībai par tūlītēju reakciju un atbalstu, ko tā sniedz visiem valstī iekļūstošajiem Venecuēlas iedzīvotājiem; vienlīdz uzteic Brazīliju un citas reģiona valstis, jo īpaši Peru, reģionālās un starptautiskās organizācijas, privātās un valsts struktūras, katoļu baznīcu, kā arī visa reģiona iedzīvotājus par viņu aktīvo atbalstu un solidaritāti ar Venecuēlas bēgļiem un migrantiem;

5.  aicina starptautisko sabiedrību, pildot tās saistības, veikt saskaņotus, visaptverošus un reģionālus reaģēšanas pasākumus saistībā ar krīzi un pastiprināt finansiālo un materiālo palīdzību saņēmējvalstīm; izsaka sirsnīgu atzinību par līdz šim piešķirto ES humanitāro palīdzību un prasa steidzami sniegt papildu humanitāro atbalstu, izmantojot ārkārtas fondus, lai apmierinātu Venecuēlas krīzes skarto cilvēku strauji pieaugošās vajadzības kaimiņvalstīs;

6.  aicina Venecuēlas iestādes nekavējoties izbeigt visus cilvēktiesību pārkāpumus, pārtraukt jebkādus nodarījumus pret civiliedzīvotājiem un pilnībā ievērot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp vārda brīvību, preses brīvību un pulcēšanās brīvību; turklāt mudina Venecuēlas iestādes atjaunot demokrātisku kārtību, kas ir neatņemams nosacījums arvien pieaugošās krīzes izbeigšanai;

7.  prasa rīkot jaunas prezidenta vēlēšanas saskaņā ar starptautiski atzītiem demokrātijas standartiem un Venecuēlas konstitucionālo kārtību; uzsver, ka šādu vēlēšanu rezultātā izveidotajai likumīgajai valdībai būs steidzami jārisina pašreizējā ekonomiskā un sociālā krīze Venecuēlā un jācenšas valstī panākt nacionālo izlīgumu;

8.  atzinīgi vērtē to, ka tika ātri pieņemtas mērķorientētas un atsaucamas papildu sankcijas, kas nerada kaitējumu Venecuēlas iedzīvotājiem un kas noteiktas, sakarā ar nelikumīgajām un starptautiski pilnīgi neatzītajām 2018. gada 20. maija vēlēšanām, un kuras notika bez vienošanās par datumu vai par nosacījumiem, un apstākļos, kad nebija iespējams nodrošināt visu politisko partiju līdztiesīgu līdzdalību; atgādina par iespēju, ka jaunas sankcijas var tikt piemērotas tām personām, kuras atbildīgas par pieaugošo politisko, sociālo, ekonomisko un humanitāro krīzi, jo īpaši prezidentam Nicolas Maduro;

9.  pilnībā atbalsta Starptautiskās Krimināltiesas (ICC) izmeklēšanu par daudzajiem noziegumiem un plašajām represijām, ko pastrādā Venecuēlas režīms, un aicina ES uzņemties aktīvu lomu šajā sakarībā; atbalsta ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos aicinājumu izveidot izmeklēšanas komisiju par situāciju Venecuēlā un padziļināt ICC iesaistīšanos;

10.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Venecuēlas Bolivāra Republikas valdībai un Nacionālajai asamblejai, kā arī Kolumbijas Republikas, Brazīlijas Republikas, Peru Republikas valdībām un parlamentiem, Eiropas un Latīņamerikas Parlamentārajai asamblejai, Amerikas Valstu organizācijas ģenerālsekretāram un Limas grupai.

(1)

OV C 285, 29.8.2017., 145. lpp.

(2)

OV C 294, 12.8.2016., 21. lpp.

(3)

OV L 316, 30.8.2016., 190. lpp.

(4)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0269.

(5)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0200.

(6)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0041.

(7)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0199.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 4. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika