Postup : 2018/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0316/2018

Předložené texty :

B8-0316/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2018 - 6.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0313

NÁVRH USNESENÍ
PDF 279kWORD 54k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.744v01-00
 
B8-0316/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP))  
B8-0316/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1), ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2), ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele(3), ze dne 8. června 2016 o situaci ve Venezuele(4), ze dne 27. dubna 2017 o situaci ve Venezuele(5), ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele(6) a ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele(7),

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o nejnovějším vývoji ve Venezuele, která vydala dne 26. ledna 2018, 19. dubna 2018 a 22. května 2018,

–  s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dnů 13. listopadu 2017 a 22. ledna, 28. května a 25. června 2018,

–  s ohledem na pracovní cestu evropského komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese do Kolumbie v květnu 2018,

–  s ohledem na prohlášení skupiny pro podporu demokracie a koordinaci voleb ze dne 23. dubna 2018,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na prohlášení žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudové ze dne 8. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 31. března 2017 vydal o Venezuele vysoký komisař OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na zprávu s názvem „Porušování lidských práv v Bolívarovské republice Venezuela“, kterou dne 22. června 2018 vydal Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na prohlášení, které dne 28. dubna 2017 vydal zvláštní zpravodaj OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy společně se zvláštním zpravodajem OSN pro právo na svobodu pokojného shromažďování a sdružování, zvláštním zpravodajem OSN pro situaci obránců lidských práv a pracovní skupinou OSN pro svévolné zadržování;

–  s ohledem na prohlášení vedoucích představitelů skupiny G7 ze dne 23. května 2018,

–  s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 23. ledna 2018, 14. února 2018, 21. května 2018 a 2. června 2018,

–  s ohledem na prohlášení Organizace amerických států ze dne 20. dubna 2018 o zhoršující se humanitární situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na zprávu s názvem „Demokratické instituce, právní stát a lidská práva ve Venezuele“, kterou dne 12. února 2018 vydala Meziamerická komise pro lidská práva, jakož i na její rezoluci ze dne 14. března 2018,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že stav lidských práv, demokracie a právního státu se ve Venezuele nadále zhoršuje; vzhledem k tomu, že rostoucí počet obyvatel Venezuelu z různých důvodů opouští, mimo jiné z důvodu nejistoty a násilí, porušování lidských práv a zhoršení situace v oblasti právního státu, nedostatku potravin, léků nebo přístupu k základním sociálním službám, ztráty příjmu a zvyšující se chudoby;

B.  vzhledem k tomu, že podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva trpí 87 % obyvatelstva Venezuely chudobou s tím, že 61,2 % obyvatel trpí extrémní chudobou; vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost se zvýšila o 60 % a úmrtnost dětí o 30 % a že v zemi chybí 80 % základního zdravotnického materiálu a vybavení; vzhledem k tomu, že počet případů malárie vzrostl v roce 2017 o 69 % ve srovnání s předchozím rokem, což je podle Světové zdravotnické organizace největší nárůst výskytu tohoto onemocnění na světě; vzhledem k tomu, že u jiných onemocnění, jako je tuberkulóza a spalničky, hrozí, že přerostou v epidemie; vzhledem k tomu, že navzdory těmto mimořádně znepokojivým údajům venezuelská vláda i nadále popírá, že by v zemi byla humanitární krize, a odmítá mezinárodní pomoc;

C.  vzhledem k tomu, že ekonomická situace v zemi se značně zhoršila; vzhledem k tomu, že Mezinárodní měnový fond předpověděl, že v roce 2018 ve Venezuele prudce vzroste hyperinflace, a to z odhadovaných 2 400 % v roce 2017 na 13 000 %, což povede ke zvyšování cen v průměru o téměř 1,5 % za hodinu;

D.  vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře pro lidská práva ve své zprávě ze dne 22. června 2018 zdůrazňuje nezdar venezuelských orgánů, pokud jde o pohnání pachatelů závažného porušování lidských práv k odpovědnosti, a to mimo jiné za takové činy, jako je zabíjení, použití nepřiměřeného násilí při demonstracích, svévolné zadržování, špatné zacházení a mučení; vzhledem k tomu, že rozšířená je i beztrestnost příslušníků bezpečnostních složek podezřelých z mimosoudního zabíjení demonstrantů; vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti jsou dokladem dalšího vyhrocení napjaté situace v zemi;

E.  vzhledem k tomu, že krize ve Venezuele způsobená člověkem je ve všech svých nesčetných aspektech příčinou největšího přesídlování obyvatelstva v historii tohoto regionu; vzhledem k tomu, že podle údajů konzervativní vlády, které poskytla Mezinárodní organizace pro migraci (International Organisation for Migration, IOM), opustily tuto zemi po roce 2014 více než dva miliony obyvatel, z nichž přibližně jeden milion ze země odešel v letech 2015 až 2017; vzhledem k tomu, že velká většina Venezuelanů, kteří opustili zemi (84 % podle IOM), přesídlila do jiných zemí Latinské Ameriky;

F.  vzhledem k tomu, že podle IOM poskytla největšímu počtu Venezuelanů útočiště Kolumbie, na jejímž území jich žije více než 820 000, poté Peru, kam odešlo přibližně 350 000 Venezuelanů, Argentina, v níž pobývá 95 000 občanů Venezuely a Brazílie s 50 000 Venezuelany; vzhledem k tomu, že v celém regionu získalo 520 000 Venezuelanů legální povolení k pobytu v nějaké alternativní formě; vzhledem k tomu, že více než 280 000 Venezuelanů žádá o status uprchlíka v různých zemích celého světa; vzhledem k tomu, že podle odhadů je pobyt více než 60 % Venezuelanů v zahraničí nelegální; vzhledem k tomu, že stále častěji jsou k odchodu využívány námořní trasy, zejména trasy vedoucí na karibské ostrovy, jako jsou Aruba, Curaçao, Bonaire a Trinidad a Tobago; vzhledem k tomu, že se přijímající země dostávají pod stále větší tlak při poskytování pomoci nově příchozím;

G.  vzhledem k tomu, že Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky vydal dodatečnou výzvu k poskytnutí 46,1 milionu USD, z nichž by byla hrazena počáteční pomoc v rámci devíti operací tohoto úřadu zaměřených na hlavní hostitelské země: Brazílii, Kolumbii, Kostariku, Ekvádor, Mexiko, Panamu, Peru a jižní Karibik; vzhledem k tomu, že z prostředků získaných touto výzvou mají být rovněž hrazeny operace ve Venezuele; vzhledem k tomu, že k 13. červnu 2018 bylo uvolněno pouze 44 % této částky (20,5 milionu USD), což znamená, že nedostatek finančních prostředků se nyní rovná 56 %;

H.  vzhledem k tomu, že dne 7. června 2018 oznámila Komise, že na podporu venezuelského obyvatelstva a sousedních zemí zasažených touto krizí vyčlení pomoc poskytovanou při mimořádných událostech a rozvojovou pomoc ve výši 35,1 milionu EUR; vzhledem k tomu, že tento finanční příspěvek doplní 37 milionů EUR, které se EU již zavázala poskytnout na humanitární pomoc a projekty spolupráce v této zemi;

I.  vzhledem k tomu, že volby konané ve Venezuele dne 20. května 2018 nebyly svobodné ani spravedlivé a jejich výsledek postrádá jakoukoli důvěryhodnost, neboť volební proces neposkytl nezbytné záruky inkluzivního a demokratického charakteru voleb;

J.  vzhledem k tomu, že více než 12 000 Venezuelanů odchází každý měsíc do brazilského státu Roraima, kde jich přibližně 2 700 pobývá ve městě Boa Vista; vzhledem k tomu, že Venezuelané představují již nyní více než 7 % obyvatelstva tohoto města a za současného tempa zde bude do konce roku žít více než 60 000 občanů Venezuely; vzhledem k tomu, že v důsledku tohoto přílivu obyvatel čelí veřejné služby v tomto městě mimořádnému tlaku, zejména státní zdravotnictví a školství; vzhledem k tomu, že Roraima je jedním z nejchudších států Brazílie, jehož trh práce je malý a hospodářství omezené, což je další překážkou pro integraci migrantů a uprchlíků;

K.  vzhledem k tomu, že Parlament vyslal ad hoc delegaci na hranice Venezuely s Kolumbií a Brazílií, která tu pobývala od 25. do 30. června 2018, aby přímo na místě posoudila dopad krize;

1.  vyjadřuje solidaritu se všemi Venezuelany, kteří byli nuceni opustit svou zemi, pokud chtěli, aby byly zajištěny jejich naprosto základní životní potřeby, jako jsou potraviny, zdravotní péče a léky; je rovněž mimořádně zneklidněn katastrofální humanitární situací ve Venezuele, která zapříčinila nebývalý příliv uprchlíků do sousedních zemí i vzdálenějšího zahraničí;

2.  žádá, aby byl okamžitě vyjednán plán pro přístup nouzové humanitární pomoci do země, a vyzývá venezuelské orgány, aby co nejrychleji umožnily nerušený přísun humanitární pomoci a povolily vstup mezinárodním organizacím, které mají v úmyslu pomáhat jejím obyvatelům; vyzývá k rychlé realizaci bezprostředních opatření, která mají za cíl bojovat proti podvýživě nejzranitelnějších skupin;

3.  uznává a oceňuje opatření zavedená několika zeměmi tohoto regionu s cílem řešit situaci, zejména legalizaci postavení migrantů prostřednictvím víz a dočasných povolení k pobytu a uznání uprchlíků na základě Cartagenské deklarace o uprchlících z roku 1984; vyzývá členské státy EU, aby urychleně reagovaly na situaci venezuelských migrantů a uprchlíků na svém území ve snaze chránit je prostřednictvím příslušných mechanismů, a to humanitárních víz, zvláštních ujednání o pobytu nebo jiných regionálních předpisových rámců pro migraci;

4.  vyzývá mezinárodní společenství ke koordinované, komplexní a regionální reakci na krizi a ke splnění závazku k navýšení finanční a materiální pomoci přijímajícím zemím; připomíná, že po dodatečné výzvě Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky je v potřebném financování mezera ve výši 25,6 milionu USD;

5.  vyzývá EU, aby i nadále poskytovala finanční podporu a aby ji v případě potřeby zvýšila s ohledem na zhoršující se situaci a dopad této situace na tok uprchlíků;

6.  opakuje, že příčinou stávající humanitární krize je krize politická; připomíná, že jedinou cestu z krize nabízí dialog a jednání; konstatuje, že podporuje vyjednání politického řešení, neboť se jedná o jediný způsob, jak zemi poskytnout udržitelnou stabilitu a umožnit jí, aby mohla řešit hlubokou krizi a naléhavé potřeby obyvatelstva;

7.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost, aby učinila vše, co je v jejích silách, s cílem usnadnit mezinárodní úsilí o zprostředkování, jež je nutné k poskytnutí prostoru pro zahájení uskutečnitelného politického dialogu;

8.  vyzývá venezuelské orgány, aby okamžitě ukončily všechny formy porušování lidských práv, včetně porušování práv civilistů, a plně dodržovaly lidská práva a základní svobody, mimo jiné i svobodu projevu, tisku a shromažďování; naléhavě žádá venezuelské orgány, aby obnovily demokratický pořádek coby nezbytnou podmínku pro ukončení prohlubující se krize;

9.  vyzývá k uspořádání nových prezidentských voleb v souladu s mezinárodně uznávanými demokratickými normami a s venezuelským ústavním pořádkem; připomíná, že je nutné respektovat všechny demokraticky zvolené instituce, zejména Národní shromáždění, propustit všechny politické vězně a hájit demokratické zásady, právní stát a lidská práva;

10.  poukazuje na to, že cílem této výzvy k novým volbám musí být opětovné zvolení hlavních institucí v zemi, zejména prezidenta a Národního shromáždění; připomíná, že podmínky, za nichž se budou konat tyto volby, by měly být výsledkem jednání vlády a opozice na základě transparentních a spravedlivých pravidel, jež zajistí, že voleb se zúčastní mezinárodní pozorovatelé, že politické strany ani kandidáti nebudou žádným způsobem omezováni a při volbách budou plně dodržena politická práva všech Venezuelanů;

11.  podporuje výzvu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ke zřízení vyšetřovací komise k situaci ve Venezuele a k většímu zapojení Mezinárodního trestního soudu; vyzývá EU, aby v tomto směru sehrála aktivní úlohu;

12.  opakuje svou žádost, aby byla do Venezuely co nejdříve vyslána delegace Evropského parlamentu, která by vedla dialog se všemi skupinami, jichž se konflikt týká;

13.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládě a kongresu Kolumbijské republiky, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

 

(1)

Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Úř. C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0269.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0200.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0041.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

Poslední aktualizace: 4. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí