Procedūra : 2018/2770(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0316/2018

Pateikti tekstai :

B8-0316/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/07/2018 - 6.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0313

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 413kWORD 49k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.744v01-00
 
B8-0316/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų (2018/2770(RSP))


Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje ir prie jos sienų (2018/2770(RSP))  
B8‑0316/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Venesuelos, visų pirma į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(1), 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje(2), 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(3), 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(4), 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(5), 2018 m. vasario 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(6) ir 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų Venesueloje(7),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 26 d., balandžio 19 d. ir gegužės 22 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai deklaracijas dėl naujausių įvykių Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 13 d. ir 2018 m. sausio 22 d., gegužės 28 d. ir birželio 25 d. Tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo mėn. vykusią už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Europos Komisijos nario Christo Stylianidžio oficialią misiją į Kolumbiją,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 23 d. Paramos demokratijai ir rinkimų koordinavimo grupės pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 8 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorės Fatou Bensoudos pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 31 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro pareiškimą dėl Venesuelos,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. birželio 22 d. JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro ataskaitą „Žmogaus teisių pažeidimai Venesuelos Bolivaro Respublikoje“,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 28 d. JT specialiojo pranešėjo neteisminio, neatidėliotino ir savavališko mirties bausmės vykdymo klausimais, JT specialiojo pranešėjo teisės laisvai rinktis į taikius susirinkimus ir burtis į asociacijas klausimais, JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais ir JT savavališko sulaikymo darbo grupės bendrą pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d. Didžiojo septyneto (G 7) vadovų pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 23 d., vasario 14 d., gegužės 21 d. ir birželio 2 d. organizacijos „Lima Group“ pareiškimus,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 20 d. Amerikos valstybių organizacijos (OAS) pareiškimą dėl blogėjančios humanitarinės padėties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 12 d. Amerikos šalių žmogaus teisių komisijos (IACHR) paskelbtą pranešimą „Demokratinės institucijos, teisinė valstybė ir žmogaus teisės Venesueloje“ ir į 2018 m. kovo 14 d. IACHR rezoliuciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėtis Venesueloje toliau blogėja; kadangi ir toliau vis daugiau žmonių palieka Venesuelą dėl įvairių priežasčių, įskaitant nesaugumą ir smurtą, žmogaus teisių pažeidimus ir prastėjančią teisinės valstybės padėtį, maisto, vaistų arba galimybės naudotis būtiniausiomis socialinėmis paslaugomis trūkumą, pajamų praradimą ir didėjantį skurdą;

B.  kadangi, JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro (OHCHR) duomenimis, 87 proc. Venesuelos gyventojų kenčia skurdą, o 61,2 proc. gyventojų – ypač didelį skurdą; kadangi gimdyvių mirštamumas padidėjo 60 proc., kūdikių mirtingumas – 30 proc. ir šalyje trūksta 80 proc. pagrindinių medicinos priemonių ir įrangos; kadangi 2017 m. maliarijos atvejų skaičius, palyginti su 2016 m., padidėjo 69 proc., ir šis padidėjimas, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, yra didžiausias pasaulyje; kadangi kitos ligos, pvz., tuberkuliozė ir tymai, priartėjo prie epidemijos ribos; kadangi nepaisydama nerimą keliančių skaičių Venesuelos vyriausybė tebeneigia humanitarinę krizę ir atsisako tarptautinės pagalbos;

C.  kadangi labai pablogėjo ekonominė padėtis; kadangi Tarptautinis valiutos fondas apskaičiavo, kad 2018 m. hiperinfliacija Venesueloje šoktelės iki 13 000 proc., palyginti su 2 400 proc. 2017 m., o kainos vidutiniškai didės beveik 1,5 proc. per valandą;

D.  kadangi 2018 m. birželio 22 d. paskelbtame OHCHR pranešime atkreiptas dėmesys į Venesuelos valdžios institucijų nepajėgumą patraukti atsakomybėn šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant žudymą, perdėtos jėgos naudojimą prieš demonstrantus, savavališką sulaikymą, netinkamą elgesį ir kankinimą, kaltininkus; kadangi taip pat atrodo, kad paplitęs neteisminiu demonstrantų mirties bausmės vykdymu įtariamų saugumo pareigūnų nebaudžiamumas; kadangi tai rodo, kad įtempta padėtis šalyje tampa dar sudėtingesnė;

E.  kadangi dėl šios įvairialypės žmogaus sukeltos krizės Venesueloje regionas išgyvena didžiausią kada nors vykusią gyventojų migraciją; kadangi, remiantis atsargiais vyriausybės skaičiais, kuriuos pateikė Tarptautinė migracijos organizacija (TMO), nuo 2014 m. šalį paliko daugiau kaip du milijonai Venesuelos piliečių, o beveik milijonas iš jų vien 2015–2017 m.; kadangi didžioji dauguma – TMO duomenimis, 84 proc., – šalį palikusių venesueliečių persikėlė į kitas Lotynų Amerikos šalis;

F.  kadangi, remiantis TMO duomenimis, Kolumbija priėmė daugiausia venesueliečių: jos teritorijoje jų gyvena daugiau kaip 820 000, po jos rikiuojasi Peru su 350 000, Argentina su 95 000 ir Brazilija su 50 000 venesueliečių; kadangi 520 000 venesueliečių regione pasinaudojo alternatyviomis teisinėmis buvimo šalyje formomis; kadangi suteikti pabėgėlio statusą visame pasaulyje paprašė daugiau kaip 280 000 venesueliečių; kadangi manoma, kad daugiau kaip 60 proc. venesueliečių tebėra neteisėtoje padėtyje; kadangi vis svarbesni tampa jūrų maršrutai, pirmiausia – į Karibų salas, pvz., Arubą, Kiurasao, Bonerą, Trinidadą ir Tobagą; kadangi priimančiosios šalys susiduria su didėjančiais sunkumais teikti pagalbą naujai atvykstantiems asmenims;

G.  kadangi UNHCR pateikė pakartotinį raginimą skirti 46,1 mln. USD pirminiam atsakui vykdant devynias UNHCR operacijas, per kurias daugiausia dėmesio skiriama pagrindinėms priimančiosioms šalims Brazilijai, Kolumbijai, Kosta Rikai, Ekvadorui, Meksikai, Panamai, Peru ir pietų Karibų regionui; kadangi šis raginimas taip pat taikomas intervencijoms Venesueloje; kadangi 2018 m. birželio 13 d. buvo išmokėta tik 44 proc. šios sumos (20,5 mln. USD), taigi šiuo metu finansavimo spraga siekia 56 proc.;

H.  kadangi 2018 m. birželio 7 d. Komisija pranešė skirsianti 35,1 mln. EUR paketą pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju ir paramai vystymuisi, kuriuo būtų galima remti venesueliečius ir nuo šios krizės nukentėjusias kaimynines šalis; kadangi šis finansinis įnašas papildytų 37 mln. EUR sumą, kurią ES jau numatė skirti humanitarinės pagalbos ir bendradarbiavimo projektams šalyje;

I.  kadangi 2018 m. gegužės 20 d. Venesueloje surengti rinkimai nebuvo nei laisvi, nei sąžiningi, o jų rezultatai yra visiškai nepatikimi, nes rinkimų procese nebuvo užtikrintos reikiamos garantijos, kad jie būtų įtraukūs ir demokratiški;

J.  kadangi kas mėnesį daugiau kaip 12 000 venesueliečių atvyksta į Brazilijos Roraimos valstiją, o apie 2 700 jų apsistoja Bua Vistos mieste; kadangi venesueliečiai jau dabar sudaro daugiau kaip 7 proc. šio miesto gyventojų ir, jei jų ir toliau tiek atvyks, metų pabaigoje jų čia gyvens daugiau kaip 60 000; kadangi dėl šio demografinio antplūdžio miesto viešosios paslaugos, pirmiausia – visuomenės sveikatos ir švietimo srityse, patiria didžiulį spaudimą; kadangi Roraima yra viena iš neturtingiausių Brazilijos valstijų, jos darbo rinka labai maža, o ekonomika netvirta ir tai yra dar viena kliūtis migrantų ir pabėgėlių integracijai;

K.  kadangi Parlamentas išsiuntė prie Venesuelos sienų su Kolumbija ir Brazilija ad hoc delegaciją; ji ten lankėsi 2018 m. birželio 25–30 d., siekdama įvertinti krizės poveikį vietoje;

1.  reiškia solidarumą su visais venesueliečiais, kurie yra priversti bėgti iš savo šalies dėl pačių pagrindinių gyvenimo sąlygų, pvz., galimybės gauti maisto, naudotis sveikatos paslaugomis ir gauti vaistų, trūkumo; taip pat yra labai sunerimęs dėl pražūtingos humanitarinės padėties Venesueloje, dėl kurios kaimyninės ir kitos šalys sulaukė kaip niekad didelio pabėgėlių antplūdžio;

2.  ragina nedelsiant pasiekti susitarimą dėl plano, kaip humanitarinė pagalba galėtų pasiekti šalį, ir ragina Venesuelos valdžios institucijas kuo skubiau sudaryti sąlygas nekliudomai teikti humanitarinę pagalbą ir įsileisti tarptautines organizacijas, kurios nori padėti visuomenei; ragina skubiai įgyvendinti trumpalaikes kovos su prasta mityba tarp pažeidžiamiausių gyventojų grupių priemones;

3.  pripažįsta ir palankiai vertina svarbias priemones, kurių ėmėsi kelios regiono šalys, siekdamos gerinti padėtį, pirmiausia – migrantų statuso įteisinimą išduodant vizas bei leidimus laikinai gyventi ir pripažinimą pabėgėliais pagal 1984 m. Kartachenos pabėgėlių deklaraciją; ragina ES valstybes nares taikyti skubias atsakomąsias apsaugos priemones Venesuelos migrantams arba pabėgėliams savo teritorijoje, pvz., išduoti humanitarines vizas, taikyti specialią buvimo šalyje tvarką arba kitas regionines migracijos sistemas, taikant atitinkamas apsaugos priemones;

4.  ragina tarptautinę bendruomenę parengti koordinuotas, išsamias regionines reagavimo į krizę priemones ir, vykdant įsipareigojimus, padidinti savo finansinę ir materialinę paramą šalims gavėjoms; primena, kad, kaip nurodyta UNHCR pakartotiniame raginime, yra susidariusi finansavimo spraga, siekianti 25,6 mln. USD;

5.  ragina ES toliau teikti finansinę paramą ir prireikus ją padidinti, atsižvelgiant į prastėjančią padėtį ir jos poveikį pabėgėlių srautams;

6.  pakartoja, kad humanitarinę krizę lėmė politinė krizė; primena, kad vienintelis būdas įveikti krizę – vykdyti dialogą ir derybas; reiškia paramą politiniam sprendimui, kurį galima pasiekti derybomis, nes tai vienintelis būdas užtikrinti tvarų stabilumą šalyje, sudaryti sąlygas jai įveikti didelę krizę ir atsižvelgti į neatidėliotinus gyventojų poreikius;

7.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą visomis išgalėmis lengvinti tarptautinio tarpininkavimo pastangas, kurių reikia, kad būtų galima atverti kelius, siekiant užtikrinti, kad būtų pradėtas gyvybingas politinis dialogas;

8.  ragina Venesuelos valdžios institucijas nedelsiant nutraukti visus žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant smurtą prieš civilius gyventojus, ir visapusiškai paisyti visų žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, įskaitant saviraiškos laisvę, spaudos laisvę ir susirinkimų laisvę; primygtinai ragina Venesuelos valdžios institucijas atkurti demokratinę tvarką, nes ji yra būtina sąlyga norint įveikti vis didėjančią krizę;

9.  ragina surengti naujus prezidento rinkimus, laikantis tarptautiniu lygmeniu pripažintų demokratijos standartų ir Venesuelos konstitucinės tvarkos; primena, kad reikia gerbti visas demokratiškai išrinktas institucijas, pirmiausia Nacionalinę Asamblėją, išlaisvinti visus politinius kalinius ir puoselėti demokratinius principus, teisinę valstybę bei žmogaus teises;

10.  nurodo, kad šio raginimo surengti naujus rinkimus tikslas turi būti perrinkti pagrindines šalies valdžios institucijas, pirmiausia – Prezidentą ir Nacionalinę Asamblėją; primena, kad dėl šių rinkimų sąlygų vyriausybė ir opozicija turėtų tartis skaidrioje, lygiateisėje ir sąžiningoje sistemoje, kurioje numatytas tarptautinių stebėtojų dalyvavimas, netaikant apribojimų politinėms partijoms arba kandidatams ir visapusiškai paisant visų venesueliečių politinių teisių;

11.  pritaria JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro raginimui įsteigti padėties Venesueloje tyrimo komisiją ir užtikrinti aktyvesnį Tarptautinio baudžiamojo teismo dalyvavimą; ragina Europos Sąjungą šiuo atžvilgiu imtis aktyvaus vaidmens;

12.  pakartoja reikalavimą, kad į Venesuelą būtų kuo greičiau išsiųsta Europos Parlamento delegacija, kuri surengtų dialogą su visomis konflikte dalyvaujančiomis šalimis;

13.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, Kolumbijos Respublikos vyriausybei ir Kongresui, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai ir Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui.

 

(1)

OL C 285, 2017 8 29, p. 145.

(2)

OL C 294, 2016 8 12, p. 21.

(3)

OL C 316, 2016 8 30, p. 190.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0269.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0200.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0041.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.

Atnaujinta: 2018 m. liepos 4 d.Teisinė informacija - Privatumo politika