Propunere de rezoluţie - B8-0316/2018Propunere de rezoluţie
B8-0316/2018

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele sale

  2.7.2018 - (2018/2770(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Elena Valenciano, Francisco Assis, Ramón Jáuregui Atondo în numele Grupului S&D

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0315/2018

  Procedură : 2018/2770(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0316/2018
  Texte depuse :
  B8-0316/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0316/2018

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele sale

  (2018/2770(RSP))

  Parlamentul European,

  –  având în vedere rezoluțiile sale precedente referitoare la Venezuela, în special cea din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Venezuela[1], cea din 18 decembrie 2014 referitoare la persecutarea opoziției democratice în Venezuela[2], cea din 12 martie 2015 referitoare la situația din Venezuela[3], cea din 8 iunie 2016 referitoare la situația din Venezuela[4], cea din 27 aprilie 2017 referitoare la situația din Venezuela[5], cea din 8 februarie 2018 referitoare la situația din Venezuela[6], precum și cea din 3 mai 2018 referitoare la alegerile din Venezuela[7],

  –  având în vedere declarațiile din 26 ianuarie 2018, 19 aprilie 2018 și 22 mai 2018 ale Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) referitoare la cele mai recente evenimente din Venezuela,

  –  având în vedere concluziile Consiliului din 13 noiembrie 2017 și din 22 ianuarie, 28 mai și 25 iunie 2018,

  –  având în vedere misiunea oficială în Columbia a Comisarului pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, din martie 2018,

  –  având în vedere declarația din 23 aprilie 2018 a Grupului său de susținere a democrației și de coordonare a alegerilor,

  –  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

  –  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

  –  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale,

  –  având în vedere declarația din 8 februarie 2018 a procuroarei Curții Penale Internaționale, doamna Fatou Bensouda,

  –  având în vedere declarația din 31 martie 2017 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului referitoare la Venezuela,

  –  având în vedere raportul din 22 iunie 2018 al Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, intitulat „Încălcări ale drepturilor omului în Republica Bolivariană a Venezuelei”,

  –  având în vedere declarația comună din 28 aprilie 2017 a Raportorului special al ONU pe probleme de execuții extrajudiciare, sumare sau arbitrare, a Raportorului special al ONU pentru drepturile de întrunire pașnică și de asociere, a Raportorului special al ONU pentru situația apărătorilor drepturilor omului, precum și a Grupului de lucru al ONU privind detenția arbitrară,

  –  având în vedere declarația din 23 mai 2018 a liderilor G7,

  –  având în vedere declarațiile Grupului de la Lima din 23 ianuarie 2018, 14 februarie 2018, 21 mai 2018 și 2 iunie 2018,

  –  având în vedere declarația din 20 aprilie 2018 a Organizației Statelor Americane (OAS) referitoare la înrăutățirea situației umanitare din Venezuela,

  –  având în vedere raportul publicat de Comisia interamericană pentru drepturile omului (CIADO) la 12 februarie 2018, intitulat „Instituțiile democratice, statul de drept și drepturile omului în Venezuela”, precum și Rezoluția CIADO din 14 martie 2018,

  –  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.  întrucât situația drepturilor omului, a democrației și a statului de drept din Venezuela continuă să se deterioreze; întrucât un număr tot mai mare de persoane continuă să părăsească Venezuela din diferite motive, cum ar fi insecuritatea și violența, încălcările drepturilor omului și deteriorarea statului de drept, lipsa alimentelor, a medicamentelor sau a serviciilor sociale esențiale, pierderea de venituri și creșterea ratei sărăciei;

  B.  întrucât, potrivit Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), 87 % din populația Venezuelei este afectată de sărăcie, nivelul sărăciei extreme fiind de 61,2 %; întrucât mortalitatea maternă a crescut cu 60 % și mortalitatea infantilă cu 30 %, iar în țară lipsesc 80 % din materialele și echipamentele medicale de bază; întrucât, în 2017, numărul cazurilor de malarie a crescut cu 69 % în comparație cu anul precedent, aceasta fiind cea mai mare creștere din întreaga lume, potrivit OMS; întrucât alte boli precum tuberculoza și rujeola sunt pe punctul de a deveni epidemii; întrucât, în ciuda numărului alarmant, guvernul venezuelean continuă să nege existența unei crize umanitare și respinge ajutorul internațional;

  C.  întrucât situația economică s-a înrăutățit semnificativ; întrucât Fondul Monetar Internațional preconizează că hiperinflația din Venezuela va urca la o rată-record de 13 000 % în 2018, de la un nivel estimat de 2 400 % în 2017, ceea ce va duce la creșterea prețurilor în medie cu aproape 1,5 % pe oră;

  D.  întrucât un raport al OHCHR publicat la 22 iunie 2018 evidențiază faptul că autoritățile din Venezuela nu au tras la răspundere autorii unor încălcări grave ale drepturilor omului, inclusiv omoruri, utilizarea excesivă a forței împotriva demonstranților, detenții arbitrare, rele tratamente și tortură; întrucât impunitatea agenților de securitate suspectați de execuții extrajudiciare ale demonstranților pare, de asemenea, să fie un fenomen larg răspândit; întrucât aceste constatări demonstrează o nouă escaladare a situației tensionate din țară;

  E.  întrucât actuala criză provocată de om din Venezuela, sub nenumăratele sale aspecte, cauzează cel mai extins fenomen de strămutare a populației înregistrat vreodată în regiune; întrucât, conform cifrelor oficiale prudente furnizate de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), peste două milioane de cetățeni venezueleni și-au părăsit țara începând cu 2014, aproape un milion plecând între 2015 și 2017; întrucât marea majoritate a venezuelenilor care au fugit din țară – 84 %, potrivit OIM – s-au mutat în alte țări din America Latină;

  F.  întrucât, potrivit OIM, Columbia găzduiește cel mai mare număr de venezueleni, peste 820 000 trăind pe teritoriul său, urmată de Peru cu aproape 350 000, Argentina cu 95 000 și Brazilia cu 50 000; întrucât 520 000 de venezueleni din regiune beneficiază de forme de ședere legale alternative; întrucât, în întreaga lume, peste 280 000 de venezueleni au solicitat statutul de refugiat; întrucât se estimează că peste 60 % dintre venezueleni rămân într-o situație neregulamentară; întrucât rutele maritime devin din ce în ce mai folosite, în special spre insulele din Caraibe, precum Aruba, Curaçao, Bonaire și Trinidad și Tobago; întrucât țările-gazdă întâmpină dificultăți tot mai mari în furnizarea de asistență noilor veniți;

  G.  întrucât UNHCR a lansat un nou apel la colectarea a 46,1 milioane USD pentru a finanța răspunsul inițial în cadrul a nouă operațiuni UNHCR axate pe principalele țări-gazdă: Brazilia, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Mexic, Panama, Peru și sudul Caraibelor; întrucât apelul vizează și intervențiile în Venezuela; întrucât, la 13 iunie 2018, doar 44 % din această sumă (20,5 milioane USD) fusese plătită, deficitul de finanțare fiind, așadar, în prezent de 56 %;

  H.  întrucât, la 7 iunie 2018, Comisia a anunțat un pachet de 35,1 milioane EUR în ajutoare de urgență și asistență pentru dezvoltare, pentru a sprijini poporul venezuelan și țările învecinate afectate de criză; întrucât această contribuție financiară se va adăuga la cele 37 de milioane EUR pe care UE s-a angajat deja să le aloce proiectelor de cooperare și ajutorului umanitar în această țară;

  I.  întrucât alegerile care au avut loc în Venezuela la 20 mai 2018 nu au fost nici libere, nici corecte, iar rezultatul acestora este lipsit de orice credibilitate, dat fiind că procesul electoral nu a asigurat garanțiile necesare pentru desfășurarea unor alegeri deschise tuturor și democratice;

  J.  întrucât, în fiecare lună, peste 12 000 de venezueleni intră în statul brazilian Roraima, iar aproximativ 2 700 dintre aceștia rămân în orașul Boa Vista; întrucât venezuelenii reprezintă deja mai mult de 7 % din populația orașului respectiv și, în ritmul actual, acolo vor locui peste 60 000 de venezueleni până la sfârșitul anului; întrucât acest aflux demografice exercită presiuni enorme asupra serviciilor publice ale orașului, în special asupra sănătății publice și a educației; întrucât Roraima este unul dintre cele mai sărace state din Brazilia, cu o piață a forței de muncă foarte limitată și o economie slab dezvoltată, ceea ce reprezintă un alt obstacol pentru integrarea migranților și a refugiaților;

  K.  întrucât Parlamentul a trimis o delegație ad hoc la frontierele Venezuelei cu Columbia și Brazilia între 25 și 30 iunie 2018 pentru a evalua impactul crizei pe teren,

  1.  își exprimă solidaritatea cu toți venezuelenii forțați să fugă din țara lor din cauza lipsei unor condiții elementare de trai, cum ar fi accesul la alimente, la servicii de sănătate și la medicamente; este, de asemenea, alarmat de situația umanitară devastatoare din Venezuela, care a condus la un aflux fără precedent de refugiați în țările învecinate și în alte țări;

  2.  solicită încheierea imediată a unui acord cu privire la un plan de acces umanitar de urgență pentru această țară și invită autoritățile din Venezuela să permită de urgență intrarea ajutoarelor umanitare în țară, fără impedimente, și să acorde acces organizațiilor internaționale care doresc să le ofere asistență cetățenilor; solicită aplicarea rapidă a unor soluții pe termen scurt pentru combaterea malnutriției în rândul celor mai vulnerabile grupuri;

  3.  recunoaște și apreciază importanța măsurilor adoptate de mai multe țări din regiune pentru a face față situației, în special regularizarea statutului migranților prin vize și permise de ședere temporară, precum și recunoașterea refugiaților în conformitate cu Declarația de la Cartagina privind refugiații din 1984; invită statele membre ale UE să ofere răspunsuri imediate în vederea asigurării protecției migranților sau refugiaților venezueleni de pe teritoriul lor, cum ar fi vize umanitare, acorduri speciale de ședere sau alte cadre regionale în materie de migrație, cu garanții de protecție relevante;

  4.  face apel la comunitatea internațională să furnizeze un răspuns coordonat, cuprinzător și regional la criză și să își intensifice asistența materială și financiară pentru țările beneficiare, îndeplinindu-și angajamentele; reamintește că mai sunt necesare 25,6 milioane USD până la colectarea întregii sume care face obiectul noului apel al UNHCR;

  5.  solicită UE să furnizeze în continuare sprijin financiar și să îl majoreze, dacă este necesar, având în vedere înrăutățirea situației și impactul său asupra fluxurilor de refugiați;

  6.  reiterează că actuala criză umanitară este rezultatul unei crize politice; reamintește că singura modalitate de a ieși din criză este prin dialog și negocieri; își exprimă sprijinul pentru o soluție politică negociată, ca singura modalitate de a aduce o stabilitate sustenabilă țării și de a-i permite să abordeze criza profundă și necesitățile urgente ale populației;

  7.  invită Serviciul European de Acțiune Externă să facă tot posibilul pentru a facilita eforturile de mediere internațională ce urmăresc să creeze cadrul necesar în vederea lansării unui dialog politic viabil;

  8.  solicită autorităților din Venezuela să pună capăt imediat tuturor încălcărilor drepturilor omului, inclusiv împotriva civililor, și să respecte pe deplin toate drepturile omului și libertățile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, libertatea presei și libertatea de întrunire; invită insistent autoritățile din Venezuela să restabilească ordinea democratică, aceasta fiind o condiție indispensabilă pentru a pune capăt escaladării crizei;

  9.  solicită organizarea unor noi alegeri prezidențiale în conformitate cu standardele democratice recunoscute la nivel internațional și cu ordinea constituțională din Venezuela; reamintește necesitatea de a respecta toate instituțiile alese în mod democratic, în special Adunarea Națională, de a elibera toți prizonierii politici și de a respecta principiile democratice, statul de drept și drepturile omului;

  10.  subliniază că scopul acestei solicitări de noi alegeri trebuie să îl reprezinte realegerea principalelor instituții ale țării, și anume Președinția și Adunarea Națională; reamintește că condițiile de organizare a acestor alegeri ar trebui să fie convenite între guvern și opoziție într-un cadru de transparență, egalitate și echitate care prevede o monitorizare internațională, fără limitări privind partidele politice sau candidații și respectând pe deplin drepturile politice ale tuturor venezuelenilor;

  11.  sprijină apelul adresat de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului de a se crea o comisie de anchetă privind situația din Venezuela și de a implica mai mult CPI; solicită UE să-și asume un rol activ în această privință;

  12.  solicită din nou trimiterea cât mai curând a unei delegații a Parlamentului European în Venezuela, pentru a purta un dialog cu toate părțile în conflict;

  13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Guvernului și Congresului Republicii Columbia, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

   

  Ultima actualizare: 4 iulie 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate