Postup : 2018/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0317/2018

Předložené texty :

B8-0317/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2018 - 6.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0313

NÁVRH USNESENÍ
PDF 278kWORD 49k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.745v01-00
 
B8-0317/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích  (2018/2770(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Raffaele Fitto za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích  (2018/2770(RSP))  
B8‑0317/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1), usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2), usnesení o situaci ve Venezuele ze dne 12. března 2015(3), o situaci ve Venezuele ze dne 8. června 2016(4), o situaci ve Venezuele ze dne 27. dubna 2017(5) a o situaci ve Venezuele ze dne 8. února 2018(6) a usnesení o volbách ve Venezuele ze dne 3. května 2018(7),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na prohlášení žalobkyně Mezinárodního trestního soudu Fatou Bensoudové ze dne 8. února 2015,

–  – s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva o Venezuele ze dne 31. března 2017,

–  s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva nazvanou Porušování lidských práv v Bolívarovské republice Venezuela ze dne 22. června 2018,

–  s ohledem na společné prohlášení zvláštní zpravodajky OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy, zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu pokojného shromažďování a sdružování, zvláštního zpravodaje OSN pro situaci obránců lidských práv a pracovníků Skupina pro svévolné držení ve vazbě ze dne 28. dubna 2017,

–  s ohledem na prohlášení vedoucích představitelů skupiny G7 ze dne 23. května 2018,

–  s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 23. ledna 2018, 14. února 2018, 21. května 2018 a 15. června 2018,

–  s ohledem na prohlášení Organizace amerických států (OAS) ze dne 20. dubna 2018 o zhoršující se humanitární situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na zprávu generálního sekretariátu OAS a panelu nezávislých mezinárodních odborníků o možném spáchání zločinů proti lidskosti ve Venezuele ze dne 29. května 2018,

–  s ohledem na zprávu zveřejněnou dne 12. února 2018 Meziamerickou komisí pro lidská práva nazvanou Demokratické instituce, právní stát a lidská práva ve Venezuele a na své usnesení ze dne 14. března 2018,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 26. ledna 2018, 19. dubna 2018 a 22. května 2018 o nejnovějším vývoji ve Venezuele,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 13. listopadu 2017, 22. ledna 2018, 28. května 2018 a 25. června 2018,

–  s ohledem na prohlášení komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese o oficiální misi v Kolumbii v březnu 2018,

–  s ohledem na prohlášení své skupiny pro podporu demokracie a koordinaci voleb ze dne 23. dubna 2018,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že stav lidských práv, demokracie a právního státu se ve Venezuele nadále zhoršuje; vzhledem k tomu, že Venezuela čelí nebývalé politické, sociální, hospodářské a humanitární krizi, která má za následek rostoucí úmrtnost a zvyšování počtu migrantů a uprchlíků;

B.  vzhledem k tomu, že rostoucí počet osob ve Venezuele, zejména příslušníků zranitelných skupin, jako jsou ženy, děti a nemocné osoby, trpí podvýživou v důsledku omezeného přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám, lékům, potravinám a vodě; vzhledem k tomu, že navzdory připravenosti mezinárodního společenství venezuelská vláda bohužel tento problém zatvrzele popírá a odmítá otevřeně přijímat mezinárodní humanitární pomoc a usnadňovat její distribuci;

C.  vzhledem k tomu, že hospodářská situace se výrazně zhoršila; vzhledem k tomu, že Mezinárodní měnový fond předpověděl, že hyperinflace ve Venezuele v roce 2018 prudce vzroste na 13 000 % z odhadovaných 2 400 % v roce 2017, což bude mít za následek zvyšování cen v průměru o téměř 1,5  % každou hodinu;

D.  vzhledem k tomu, že zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva, která byla zveřejněna dne 22. června 2018, upozorňuje na to, že venezuelské orgány nestíhají pachatele závažných porušení lidských práv, jež zahrnují zabíjení, užívání nadměrné síly proti demonstrantům, svévolné držení ve vazbě, fyzické zneužívání a mučení; vzhledem k tomu, že beztrestnost příslušníků bezpečnostních složek podezřelých z mimosoudního zabíjení demonstrantů se zdá být běžným jevem; vzhledem k tomu, že tato zjištění jsou dokladem dalšího zhoršování napjaté situace v zemi;

E.  vzhledem k tomu, že při volbách konaných dne 20. května 2018 nebyly dodrženy minimální mezinárodní standardy pro důvěryhodný proces, nebyly respektovány zásady politického pluralismu, demokracie, transparentnosti a právního státu; vzhledem k tomu, že to vytváří další překážky úsilí o vyřešení politické krize; vzhledem k tomu, že EU společně s dalšími demokratickými orgány neuznávají volby ani orgány, které se dostaly k moci na základě tohoto nelegitimního procesu;

F.  vzhledem k tomu, že současná krize ve Venezuele v množství svých nesčetných hledisek způsobuje největší vysídlení osob v dějinách regionu; vzhledem k tomu, že podle údajů UNHCR a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se celkový počet venezuelských občanů, kteří opustili zemi, dramaticky zvýšil, a to z 437 000 v roce 2005 na více než 1,6 milionu v roce 2017; vzhledem k tomu, že v letech 2015 až 2017 opustilo zemi kolem 945 000 venezuelských občanů; vzhledem k tomu, že od roku 2014 do současnosti jejich celkový počet překročil 2 miliony osob; vzhledem k tomu, že počet venezuelských občanů, kteří žádají o azyl po celém světě, vzrostl od roku 2014 o 2 000 %, přičemž do poloviny června 2018 dosáhl více než 280 000;

G.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) nejvíce venezuelských občanů odešlo do Kolumbie, která jich má na svém území více než 820 000; vzhledem k tomu, že města Cúcuta a Boa Vista ležící na hranici s Venezuelou čelí značnému přílivu uprchlíků, jejichž stav je po zdravotní a výživové stránce velmi špatný; vzhledem k tomu, že Peru, Chile, Argentina, Panama, Brazílie, Ekvádor, Mexiko, Dominikánská republika, Kostarika, Uruguay, Bolívie a Paraguay se rovněž potýkají s přílivem velkého počtu uprchlíků a migrantů; vzhledem k tomu, že narůstá význam námořních tras, zejména na karibských ostrovech, jako jsou Aruba, Curaçao, Bonaire a Trinidad a Tobago; vzhledem k tomu, že jsou stále více postiženy evropské země, zejména Španělsko; vzhledem k tomu, že se přijímající země dostávají při poskytování pomoci nově příchozím pod stále větší tlak;

H.  vzhledem k tomu, že dne 17. března 2018 přidělila EU zemím Latinské Ameriky a Karibiku balíček humanitární pomoci ve výši 31 milion EUR, z toho 6 milionů EUR bylo určeno Kolumbii a další 2 miliony EUR postiženým krizí ve Venezuele; vzhledem k tomu, že dne 7. června 2018 oznámila Komise balíček ve výši 30,1 milionu EUR na pomoc při mimořádných událostech a střednědobou rozvojovou pomoc na podporu venezuelského lidu a sousedních zemí postižených touto krizí; vzhledem k tomu, že v roce 2018 bylo v rámci nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru přiděleno 5 milionů EUR na činnosti předcházející konfliktům na hranicích Brazílie a Kolumbie;

1.  je hluboce ohromen a znepokojen šokující humanitární situací ve Venezuele, která má za následek velký počet úmrtí a nebývalý příliv uprchlíků a migrantů do sousedních zemí a dalších oblastí; vyjadřuje solidaritu všem venezuelským občanům, kteří byli nuceni uprchnout ze své země ve snaze o zajištění základních životních podmínek, jako je přístup k potravinám, pitné vodě, zdravotnickým službám a lékům;

2.  naléhavě vyzývá venezuelské orgány, aby uznaly probíhající humanitární krizi, zabránily jejímu dalšímu zhoršování a podporovaly politická a hospodářská řešení zajišťující bezpečnost všech civilních obyvatel a stabilitu země a regionu;

3.  požaduje, aby venezuelské orgány co nejdříve umožnily neomezený příliv humanitární pomoci do země a aby zabránily zhoršení humanitární krize a krize veřejného zdraví, zejména s ohledem, na opětovný výskyt chorob, jako jsou spalničky, malárie, záškrt a slintavka a kulhavka, a aby umožnily neomezený přístup mezinárodním organizacím, které chtějí pomoci všem postiženým skupinám společnosti; vyzývá k rychlé realizaci bezprostředních opatření, která mají za cíl bojovat proti podvýživě nejzranitelnějších skupin, např. žen, dětí a nemocných osob;

4.  chválí kolumbijskou vládu za rychlou reakci a podporu poskytovanou všem příchozím venezuelským občanům; rovněž chválí Brazílii a další země v regionu, zejména Peru, regionální a mezinárodní organizace, soukromé a veřejné subjekty, katolickou církev i občany celého regionu za aktivní pomoc a solidaritu s venezuelskými uprchlíky a migranty;

5.  vyzývá mezinárodní společenství, aby vytvořilo koordinovanou, ucelenou a regionální reakci na krizi a posílilo svou finanční a materiální pomoc přijímajícím zemím tím, že splní své závazky; vřele vítá dosud vyčleněnou humanitární pomoc EU a vyzývá, aby byla co nejdříve uvolněna další humanitární podpora zejména prostřednictvím prostředků na mimořádné události s cílem uspokojit rychle rostoucí potřeby lidí vyplývající z venezuelské krize v sousedních zemích;

6.  naléhavě vyzývá venezuelské orgány, aby okamžitě ukončily všechny případy porušování lidských práv, včetně veškerého násilí vůči civilnímu obyvatelstvu, a aby plně dodržovaly všechna lidská práva a základní svobody, včetně svobody projevu, svobody tisku a svobody shromažďování; dále naléhavě vyzývá venezuelské orgány, aby obnovily demokratický řád, což je nezbytná podmínka pro ukončení stupňující se krize;

7.  požaduje, aby byly uspořádány nové prezidentské volby v souladu s mezinárodně uznávanými demokratickými standardy a venezuelským ústavním pořádkem; zdůrazňuje, že legitimní vláda, jež vzejde z těchto voleb, bude muset naléhavě řešit současnou hospodářskou a sociální krizí ve Venezuele a usilovat o národní usmíření;

8.  vítá rychlé přijetí dalších cílených a odvolatelných sankcí, které nebudou poškozovat venezuelské obyvatelstvo, jež byly uloženy v důsledku konání nelegitimních voleb dne 20. května 2018, které nebyly uznány ze strany mezinárodní společenství a které proběhly bez dohody o datu nebo o podmínkách konání a za okolností, jež neumožnily rovnou účast všech politických stran; připomíná možnost rozšířit nové sankce vůči osobám odpovědným za zvýšenou politickou, sociální, hospodářskou a humanitární krizi, a to zejména vůči prezidentu Nicolásu Madurovi;

9.  plně podporuje vyšetřování Mezinárodního trestního soudu týkající se rozsáhlých zločinů a aktů represe, jichž se dopouští venezuelský režim, a vyzývá EU, aby v tomto ohledu aktivně jednala; podporuje výzvu vysokého komisaře OSN pro lidská práva zřídit vyšetřovací komisi pro situaci ve Venezuele a posílit její účast na činnosti Mezinárodního trestního soudu;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům Kolumbijské republiky, Brazilské republiky, Peruánské republiky, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států a Limské skupině.

 

 

(1)

Úř. věst C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Úř. věst C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Úř. věst C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0269.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0200.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0041.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

Poslední aktualizace: 4. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí