Postup : 2018/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0318/2018

Předložené texty :

B8-0318/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2018 - 6.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 265kWORD 52k
2.7.2018
PE621.746v01-00
 
B8-0318/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP))


Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770(RSP))  
B8‑0318/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na misi, kterou na hranicích Venezuely s Kolumbií a Brazílií uskutečnila ve dnech 25. až 30. června 2018 delegace Evropského parlamentu a na situaci venezuelských uprchlíků a migrantů v těchto oblastech,

–  s ohledem na nejnovější zprávu o Venezuele, kterou dne 22. června 2018 vydal vysoký komisař OSN pro lidská práva,

–  s ohledem na pokyn UNHCR o odlivu venezuelských občanů z března 2018,

–  s ohledem na zprávu ombudsmana ostrova Curaçao o politice v oblasti uprchlíků z června 2018,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 25. června 2018 o doplnění seznamu osob, na něž se vztahují sankce, o 11 venezuelských úředníků,

–  s ohledem na Newyorskou deklaraci pro uprchlíky a migranty, kterou jednomyslně přijalo Valné shromáždění Organizace spojených národů dne 19. září 2016,

–  s ohledem na článek 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že současná humanitární a hospodářská krize ve Venezuele má za následek nebývalý počet migrantů, stejně jako únik kapitálu;

B.  vzhledem k tomu, že počet venezuelských občanů, kteří žijí v sousedních zemích – ať už s doklady, nebo bez nich –, se v jednotlivých zemích a v závislosti na zdrojích podstatně liší, nicméně bez ohledu na zdroj či zemi je mimořádně vysoký;

C.  vzhledem k tomu, že podle odhadů World Fact Book CIA činilo v roce 2017 čisté migrační saldo ve Venezuele –1,2 osoby na 1 000 obyvatel;

D.  vzhledem k tomu, že přijímání venezuelských migrantů představuje výzvu, pokud jde o přijímání a přístup k povolení k pobytu a na trh práce pro sousední země, včetně evropských nejvzdálenějších regionů, jako jsou Nizozemská území Aruba, Bonaire a Curaçao dokonce i francouzské regiony Guadeloupe, Martinik a Guyana; vzhledem k tomu, že také Evropa se stále častěji stává cílem venezuelských občanů, kteří odcházejí ze země;

E.  vzhledem k tomu, že podle poslední zprávy ombudsmana ostrova Curaçao z června 2018 je současná politika deportací venezuelských občanů, kteří přijíždí na pobřeží nebo na letiště ostrova Curaçao, porušením Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod;

F.  vzhledem k tomu, že přiměřená politika v oblasti azylu, migrace a přijímání zahrnuje opatření, která podporují integraci, přístup k povolení k pobytu a přístup k podmínkám přijímání, jako je krátkodobé ubytování a dlouhodobé bydlení, potraviny, zdravotní péče a vzdělávací služby, stejně jako přístup na trh práce, nejen v blízkosti pohraničních oblastí, ale také v městských oblastech přijímajících zemí;

G.  vzhledem k tomu, že Španělsko je třetí zemí na seznamu zemí přijímajících venezuelské občany; vzhledem k tomu, že podle nejnovějších dostupných údajů, přiznalo Španělsko v roce 2017 postavení uprchlíka 15 venezuelským občanům – tj. pouze 1 % žadatelů; vzhledem k tomu, že Španělsko obdrželo 10 350 žádostí o mezinárodní ochranu od osob z Venezuely, ale 99 % těchto žádostí zamítlo;

H.  vzhledem k tomu, že Madrid se současně stává jednou z hlavních zemí, kam směřují bohatí venezuelští investující do nemovitostí a podniků;

I.  vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady Evropské unie o zavedení sankcích vůči venezuelským úředníkům musí být doplněna o rychlé a nekomplikované vízové a azylové řízení pro osoby, které opouštějí zemi, aby se dostaly do bezpečí a na evropské území;

J.  vzhledem k tomu, že stávající postoj a politika jsou v rozporu s pokyny UNHCR o odlivu venezuelských občanů z března 2018, které vyzývají, aby byl těmto občanům umožněn bezpečný a legální přístup na území zemí určení a tranzitu a aby byla nadále přijímána vhodná a pragmatická opatření zaměřená na ochranu;

K.  vzhledem k tomu, že existují značné obavy, že konfrontace na obou stranách brání přijetí stabilizačního řešení, kterému bude přiznána demokratická legitimita ze strany země, přičemž EU neposkytuje bezpečný a legální přístup na své území a ochranu pro ty, kteří z této země utíkají;

1.  je přesvědčen, že budoucnost Venezuely spočívá v rukou jejích obyvatel a že řešení mnoha současných krizí, stejně jako politické stability, lze dosáhnout pouze prostřednictvím pokojného jednání;

2.  žádá Evropskou unii, aby důrazně podpořila sousední země Venezuely v jejich úsilí poskytnout migrantům a uprchlíkům z Venezuely přiměřené přijetí, aby řádně vyhověla veškerým případným žádostem o pomoc z jejich strany a současně vytvořila cesty pro bezpečný a legální přístup do EU pro ty, kdo žádají o ochranu;

3.  připomíná rozhodnutí Rady Evropské unie o zavedení sankcí vůči venezuelským úředníkům, přičemž konstatuje, že Španělsko, členský stát EU, který dostává od venezuelských občanů v současnosti nejvíce žádostí o azyl, jich 99 % zamítá; žádá EU a členské státy, aby urychleně uvedly své zahraniční politiky do souladu se svými politikami v oblasti migrace a uprchlíků;

4.  důrazně doporučuje, aby Evropská unie hledala způsoby a prostředky pro orgány ostrovů EU v blízkosti Venezuely umožňující důstojně přijmout všechny venezuelské občany, kteří migrují na jejich území;

5.  vyzývá všechny zúčastněné strany ve Venezuele i mimo ni, aby zhodnotily současnou situaci v zemi a postupovaly obezřetně a trpělivě a zdržely se veškerých násilných činů nebo výzev k násilí, a zejména vojenské intervence, jež by zemi dále destabilizovaly a nakonec zcela narušily její vývoj;

6.  naléhavě vyzývá k podpoře a nastolení skutečně trvalého dialogu s využitím veškerých mírových prostředků, včetně zapojení všech významných sil, s cílem dospět ve Venezuele ke konsenzuálnímu řešení protichůdných zájmů a urovnat veškeré spory mezi jednotlivými složkami veřejné moci v atmosféře důvěry;

7.  důrazně doporučuje, aby tento politický dialog vedl k celonárodní shodě na hospodářské politice v zájmu stabilizování situace;

8.  vyzývá politické aktéry mimo Venezuelu, aby situaci v zemi nevyužívali k vnitrostátním politickým účelům;

9.  je přesvědčen, že politická a sociální stabilita ve Venezuele je rozhodujícím faktorem pro zabezpečení míru v celém regionu;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států, vládě a orgánům Venezuely a Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění.

Poslední aktualizace: 4. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí