Procedură : 2018/2770(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0318/2018

Texte depuse :

B8-0318/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 400kWORD 52k
2.7.2018
PE621.746v01-00
 
B8-0318/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele sale (2018/2770(RSP))


Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Ernest Urtasun în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele sale (2018/2770(RSP))  
B8‑0318/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere misiunea efectuată între 25 și 30 iunie 2018 de către o delegație a Parlamentului European la frontierele Venezuelei cu Columbia și Brazilia și situația din aceste zone a refugiaților și a migranților venezueleni,

–  având în vedere cel mai recent raport din 22 iunie 2018 al Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului referitor la Venezuela,

–  având în vedere Nota de orientare a UNHCR privind exodul venezuelenilor din martie 2018,

–  având în vedere raportul din iunie 2018 al Avocatului poporului din Curaçao privind politica pentru refugiați,

–  având în vedere decizia Consiliului Uniunii Europene din 25 iunie 2018 de a adăuga 11 funcționari venezueleni pe lista de sancțiuni,

–  având în vedere Declarația de la New York privind refugiații și migranții, adoptată în unanimitate de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 19 septembrie 2016,

–  având în vedere articolul 3 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Venezuela,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât actuala criză umanitară și economică din Venezuela a avut ca rezultat un număr fără precedent de migranți, precum și un exod al capitalului;

B.  întrucât numărul de venezueleni care trăiesc cu și fără documente în țările vecine variază în mod semnificativ de la o țară la alta și în funcție de sursă, dar este în continuare extrem de ridicat, indiferent de sursă sau de țară;

C.  întrucât, potrivit CIA World Fact Book, rata migrației nete din Venezuela a fost estimată la -1.2 persoane la 1 000 de locuitori în 2017;

D.  întrucât sosirea migranților venezueleni creează dificultăți în ceea ce privește primirea și accesul la permisele de ședere și la piața forței de muncă pentru țările învecinate, incluzând regiunile ultraperiferice europene, cum ar fi teritoriile olandeze din Aruba, Bonaire și Curaçao și ajungând chiar până în regiunile franceze Guadelupa, Martinica și Guyana; întrucât Europa devine, de asemenea, din ce în ce mai mult o destinație pentru cetățenii venezueleni care își părăsesc țara;

E.  întrucât, potrivit celui mai recent raport din iunie 2018 al Avocatului poporului din Curaçao, politica actuală de deportare a venezuelenilor care sosesc la Curaçao cu vaporul sau cu avionul încalcă Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;

F.  întrucât o politică adecvată de azil, migrație și primire implică măsuri care promovează integrarea, accesul la permise de ședere și accesul la condițiile de primire, cum ar fi cazare pe termen scurt și locuințe pe termen lung, hrană, asistență medicală și servicii de educație, precum și accesul la piața forței de muncă, nu numai în apropierea zonelor de frontieră, ci și în zonele urbane din țările-gazdă;

G.  întrucât Spania se situează pe locul al treilea în lista țărilor care primesc venezueleni; întrucât, potrivit celor mai recente date disponibile, în 2017, Spania a acordat statutul de refugiat doar pentru 15 venezueleni — 1 % dintre cei care au solicitat acest statut; întrucât Spania a primit 10 350 de cereri de protecție internațională de la persoane provenind din Venezuela, dar a respins 99 % din acestea;

H.  întrucât, în același timp, Madrid devine una dintre principalele destinații pentru venezuelenii înstăriți care investesc în bunuri imobiliare și întreprinderi;

I.  întrucât deciziile adoptate de Consiliul Uniunii Europene cu scopul de a impune sancțiuni asupra funcționarilor venezueleni trebuie să fie completate de proceduri rapide și simple de azil pentru persoanele care își părăsesc țara pentru a ajunge în siguranță pe teritoriile europene;

J.  întrucât atitudinea și politica actuală sunt în contradicție cu politica UNHCR din Nota de orientare privind exodul venezuelenilor din martie 2018, care invită țările de destinație și de tranzit să permită venezuelenilor accesul sigur și legal pe teritoriul lor, și să adopte, în continuare, măsuri de protecție adecvate și pragmatice;

K.  întrucât există o teamă larg răspândită că confruntările de ambele părți împiedică adoptarea unei soluții de stabilizare pe care țara să o poată accepta ca fiind legitimă din punct de vedere democratic, în timp ce UE nu oferă celor care fug din țară accesul sigur și legal și protecție pe teritoriul său,

1.  este convins că viitorul Venezuelei este în mâinile poporului venezuelan și că soluția la multiplele crize din prezent și obținerea stabilității politice pot fi asigurate doar prin negocieri pașnice;

2.  solicită Uniunii Europene să sprijine cu fermitate țările din vecinătatea Venezuelei în eforturile lor de a oferi o primire adecvată migranților și refugiaților din Venezuela, să răspundă în mod corespunzător tuturor solicitărilor de asistență pe care le-ar putea formula și, în același timp, să instituie canale de acces sigur și legal în UE pentru persoanele care solicită protecție;

3.  atrage atenția asupra deciziei Consiliului Uniunii Europene de a impune sancțiuni asupra funcționarilor venezueleni, remarcând, în același timp, că Spania, statul membru al UE care primește, în prezent, majoritatea cererilor de azil ale venezuelenilor refuză 99 % din acestea; solicită UE și statelor membre să își alinieze rapid politicile lor externe cu politicile privind migrația și refugiații;

4.  recomandă insistent ca Uniunea Europeană să caute modalități și mijloace pentru a se asigura că autoritățile din insulele UE aflate în vecinătatea Venezuelei sunt în măsură să ofere o primire demnă tuturor venezuelenilor care migrează către teritoriile lor;

5.  invită toți actorii din interiorul și din afara Venezuelei să facă un bilanț al situației actuale din țară și să dea dovadă de prudență și răbdare, evitând orice acte de violență sau instigări în acest sens și, bineînțeles, o intervenție militară, care ar destabiliza și mai mult țara și, în cele din urmă, ar duce la haos;

6.  solicită din nou promovarea și stabilirea unui dialog național care să fie cu adevărat de durată, prin toate metodele pașnice, inclusiv prin implicarea tuturor forțelor relevante, pentru a se ajunge la o soluție consensuală în ceea ce privește interesele divergente din Venezuela și a se soluționa orice litigii dintre diferitele ramuri ale autorității publice, într-un spirit de încredere;

7.  recomandă cu fermitate ca acest dialog să conducă la un acord național privind politica economică în vederea stabilizării situației;

8.  invită actorii politici din afara Venezuelei să evite utilizarea situației din această țară în scopuri politice naționale;

9.  este convins că stabilitatea politică și socială a Venezuelei este un factor decisiv pentru asigurarea păcii în întreaga regiune;

10.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și guvernului și autorităților din Venezuela și Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane.

Ultima actualizare: 4 iulie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate