Postopek : 2018/2770(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0318/2018

Predložena besedila :

B8-0318/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :


PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 237kWORD 50k
2.7.2018
PE621.746v01-00
 
B8-0318/2018

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP))


Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o migracijski krizi in humanitarnih razmerah v Venezueli in na njenih mejah (2018/2770(RSP))  
B8-0318/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju misije delegacije Evropskega parlamenta od 25. do 30. junija 2018 na mejah Kolumbije in Brazilije z Venezuelo ter razmer, v katerih tam živijo venezuelski begunci in migranti,

–  ob upoštevanju zadnjega poročila visokega komisarja OZN za človekove pravice o Venezueli z dne 22. junija 2018,

–  ob upoštevanju smernic Urada visokega komisarja OZN za begunce o odhajanju Venezuelcev iz marca 2018,

–  ob upoštevanju poročila varuha človekovih pravic v državi Curaçao o begunski politiki iz junija 2018,

–  ob upoštevanju sklepa Sveta Evropske unije z dne 25. junija 2018 o vključitvi 11 venezuelskih uradnikov na seznam sankcij,

–  ob upoštevanju Newyorške deklaracije o beguncih in migrantih, ki jo je Generalna skupščina OZN soglasno sprejela 19. septembra 2016,

–  ob upoštevanju člena 3 Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

–  ob upoštevanju svojih predhodnih resolucij o Venezueli,

–  ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.  ker se je zaradi sedanje humanitarne in gospodarske krize v Venezueli število beguncev povečalo kot še nikoli, prav tako pa je povzročila beg kapitala;

B.  ker se število Venezuelcev, ki živijo v sosednjih državah z dokumenti ali brez njih, znatno razlikuje od države do države in odvisno od vira, vendar je še vedno izredno veliko ne glede na vir ali državo;

C.  ker je v knjigi o svetovnih dejstvih CIA World Fact Book ocenjeno, da je bila leta 2017 stopnja neto migracije v Venezueli -1,2 osebe na 1000 prebivalcev;

D.  ker dotok venezuelskih migrantov predstavlja izziv glede sprejema in dostopa do dovoljenj za prebivanje ter dostopa do trga dela za sosednje države, vključno z evropskimi najbolj oddaljenimi regijami, kot so nizozemska ozemlja Aruba, Bonaire in Curaçao, in širše: za francoske regije Guadeloupe, Martinik in Gvajano; ker je Evropa vse pogosteje cilj venezuelskih državljanov, ki zapuščajo državo;

E.  ker v skladu zadnjim poročilom varuha človekovih pravic v državi Curaçao iz junija 2018 sedanja politika izgona Venezuelcev, ki so prišli v Curaçao z ladjo ali letalom, krši Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin;

F.  ker ustrezna politika na področju azila, migracij in sprejema vključuje ukrepe, ki spodbujajo vključevanje, dostop do dovoljenj za prebivanje in dostop do pogojev za sprejem, kot so kratkoročna in dolgoročna nastanitev, hrana, zdravstveno varstvo in izobraževanje, pa tudi dostop do trga dela, in sicer ne le v bližini obmejnih območij, temveč tudi na mestnih območjih držav sprejemnic;

G.  ker se Španija uvršča na tretje mesto na seznamu držav, ki sprejemajo Venezuelce; ker je glede na zadnje razpoložljive podatke Španija leta 2017 priznala status begunca le 15 Venezuelcem, torej 1 % tistih, ki so zanj zaprosili; ker je v Španiji prošnjo za mednarodno zaščito vložilo 10 350 oseb iz Venezuele, vendar je ta zavrnila 99 % teh prošenj;

H.  ker je hkrati Madrid med najbolj priljubljenimi destinacijami za bogate Venezuelce, ki vlagajo v nepremičnine in podjetja;

I.  ker je treba sklepe, ki jih je sprejel Svet Evropske unije o sankcijah za venezuelske uradnike, dopolniti s hitrimi in preprostimi vizumskimi in azilnimi postopki za osebe, ki zapuščajo državo, da bi si zagotovili varnost na evropskih ozemljih;

J.  ker sta sedanji odnos in politika v nasprotju s smernicami Urada visokega komisarja OZN za begunce o odhajanju Venezuelcev iz marca 2018, ki poziva namembne in tranzitne države, naj Venezuelcem zagotovijo varen in zakonit dostop do svojega ozemlja ter še naprej sprejemajo ustrezne in pragmatične ukrepe za zaščito;

K.  ker je razširjena bojazen, da obojestranski spori onemogočajo sprejetje rešitve, ki bi umirila razmere in bi jo država demokratično sprejela, EU pa tistim, ki bežijo iz države, ne zagotavlja varnega in zakonitega dostopa do svojega ozemlja in zaščite na tem ozemlju;

1.  je prepričan, da je prihodnost Venezuele v rokah venezuelskega ljudstva in da je mogoče rešitev za trenutne krize in doseganje politične stabilnosti najti le z mirnimi pogajanji;

2.  poziva Evropsko unijo, naj odločno podpre venezuelske sosede pri prizadevanjih za zagotovitev ustreznega sprejema migrantom in beguncem iz Venezuele, naj ustrezno upošteva morebitne prošnje za pomoč ter hkrati vzpostavi poti za varen in zakonit dostop do EU za tiste, ki iščejo zaščito;

3.  opozarja na sklep Sveta Evropske unije, da se naložijo sankcije venezuelskim uradnikom, pri čemer ugotavlja, da Španija, država članica EU, kjer prošnjo za azil trenutno poda največ Venezuelcev, zavrne 99 % teh prošenj; poziva EU in države članice, naj hitro uskladijo svoje zunanje politike z migracijskimi in begunskimi politikami;

4.  močno priporoča, naj Evropska unija išče načine in sredstva za zagotovitev, da bi lahko oblasti otokov EU v bližini Venezuele vsem Venezuelcem, ki se selijo na njihova ozemlja, zagotovile dostojen sprejem;

5.  poziva vse akterje v Venezueli in zunaj nje, naj se seznanijo s trenutnimi razmerami v državi, naj ostanejo razsodni in potrpežljivi ter se vzdržijo nasilnih dejanj in pozivanja k nasilju, kaj šele vojaškega posredovanja, ki bi državo še bolj destabiliziralo in jo na koncu potisnilo v kaos;

6.  ponovno poziva k spodbujanju in vzpostavitvi resnično trajnega nacionalnega dialoga z vsemi mirnimi sredstvi, med drugim z udeležbo vseh relevantnih sil, da bo mogoče poiskati sporazumno rešitev za nasprotujoče si interese v Venezueli in v duhu zaupanja zgladiti morebitne spore med vejami javne oblasti;

7.  močno priporoča, naj ta politični dialog vodi k nacionalnemu dogovoru o gospodarski politiki za stabilizacijo razmer;

8.  poziva politične akterje zunaj Venezuele, naj razmer v tej državi ne izkoriščajo za nacionalne politične namene;

9.  je prepričan, da je politična in socialna stabilnost Venezuele odločilen dejavnik za ohranitev miru v celotni regiji;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, parlamentom in vladam držav članic, vladi in organom Venezuele in Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini.

 

Zadnja posodobitev: 4. julij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov