Postup : 2018/2770(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0319/2018

Předložené texty :

B8-0319/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/07/2018 - 6.13
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0313

NÁVRH USNESENÍ
PDF 287kWORD 56k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.747v01-00
 
B8-0319/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770 (RSP))


Beatriz Becerra Basterrechea, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Charles Goerens, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Patricia Lalonde, Louis Michel, Ulrike Müller, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele a na jejích hranicích (2018/2770 (RSP))  
B8‑0319

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1), usnesení ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2), usnesení ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele(3), usnesení ze dne 8. června 2016 o situaci ve Venezuele(4), usnesení ze dne 27. dubna 2017 o situaci ve Venezuele(5), usnesení ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele(6) a své poslední usnesení ze dne 3. května 2018 o volbách ve Venezuele(7),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu (MTS),

–  s ohledem na prohlášení žalobkyně Mezinárodního trestního soudu ze dne 8. února 2018,

–  s ohledem na prohlášení evropského komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese při jeho oficiální misi do Kolumbie v březnu 2018,

–  s ohledem na zprávu zveřejněnou dne 12. února 2018 Meziamerickou komisí pro lidská práva nazvanou Demokratické instituce, právní stát a lidská práva ve Venezuele a na své usnesení ze dne 14. března 2018,

–  s ohledem na prohlášení vysokého komisaře OSN pro lidská práva o Venezuele ze dne 31. března 2017,

–  s ohledem na pokyn UNHCR o odlivu venezuelských občanů z března 2018,

–  s ohledem na prohlášení Organizace amerických států (OAS) ze dne 20. dubna 2018 o zhoršující se humanitární situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení své skupiny pro podporu demokracie a koordinaci voleb ze dne 23. dubna 2018,

–  s ohledem na společné prohlášení zvláštní zpravodajky OSN pro mimosoudní, zrychlené a svévolné popravy, zvláštního zpravodaje OSN pro svobodu pokojného shromažďování a sdružování, zvláštního zpravodaje OSN pro situaci obránců lidských práv a pracovníků Skupina pro svévolné držení ve vazbě ze dne 28. dubna 2017,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 26. ledna 2018, 19. dubna 2018 a 22. května 2018 o nejnovějším vývoji ve Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení vedoucích představitelů skupiny G7 ze dne 23. května 2018,

–  s ohledem na zprávu předloženou dne 29. května 2018 skupinou nezávislých mezinárodních odborníků jmenovanou generálním tajemníkem OAS, která zjistila, že se lze důvodně domnívat, že byly ve Venezuele přinejmenším v období po 12. únoru 2014 spáchány trestné činy proti lidskosti,

–  s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 23. ledna 2018, 14. února 2018, 21. května 2018 a 15. června 2018,

–  s ohledem na zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 22. června 2018 nazvanou „Porušování lidských práv v Bolívarovské republice Venezuela“,

–  s ohledem na závěry Rady ze dne 13. listopadu 2017, 22. ledna 2018, 28. května 2018 a 25. června 2018,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu se ve Venezuele neustále zhoršuje; vzhledem k tomu, že se Venezuela potýká s nevídanou a státem organizovanou politickou, sociální, hospodářskou a humanitární krizí, která má za následek rostoucí úmrtnost a zvyšování počtu uprchlíků a migrantů;

B.  vzhledem k tomu, že současná vícestranná krize ve Venezuele způsobuje největší vysídlení osob v dějinách regionu; vzhledem k tomu, že podle údajů UNHCR a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se celkový počet venezuelských občanů, kteří opustili zemi, dramaticky zvýšil, a to z 437 000 v roce 2005 na více než 1,6 milionu v roce 2017; vzhledem k tomu, že v letech 2015 až 2017 opustilo zemi kolem 945 000 venezuelských občanů; vzhledem k tomu, že od roku 2014 do současnosti celkový počet osob, které opustily zemi, překročil 2 miliony; vzhledem k tomu, že počet venezuelských občanů, kteří žádají o azyl po celém světě, vzrostl od roku 2014 o 2 000 %, přičemž do poloviny června 2018 dosáhl více než 280 000;

C.  vzhledem k tomu, že podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) nejvíce venezuelských občanů odešlo do Kolumbie, která jich má na svém území více než 820 000; vzhledem k tomu, že města Cúcuta a Boa Vista ležící na hranici s Venezuelou čelí značnému přílivu uprchlíků, jejichž stav je po zdravotní a výživové stránce velmi špatný; vzhledem k tomu, že Brazílie, Chile, Peru, Ekvádor, Argentina, Guyana, Mexiko, Kostarika a Panama se rovněž potýkají s přílivem velkého počtu uprchlíků; vzhledem k tomu, že došlo ke zvýšení významu námořních tras, zejména na Karibské ostrovy, jako je Aruba, Curaçao, Bonaire a Trinidad a Tobago; vzhledem k tomu, že se přijímající země dostávají při poskytování pomoci nově příchozím pod stále větší tlak;

D.  vzhledem k tomu, že podle nejnovější zprávy Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) se počet venezuelských žádostí o mezinárodní ochranu v EU navýšil o více než 3 500 % mezi lety 2014 a 2017 (z 325 na 11 980) a počet venezuelských žádostí o azyl v EU stoupl ze 150 žádostí v únoru 2016 na 985 o rok později a v únoru 2018 tento počet dosáhl úrovně, která se blíží 1 400; vzhledem k tomu, že rostoucí počet žadatelů o azyl z Venezuely se kryje s politickými a hospodářskými problémy, kterým tato země čelí;

E.  vzhledem k tomu, že stále více obyvatel Venezuely, včetně dětí, trpí podvýživou v důsledku omezeného přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám, lékům a potravinám; vzhledem k tomu, že navzdory připravenosti mezinárodního společenství venezuelská vláda bohužel tento problém zatvrzele popírá a odmítá otevřeně přijímat mezinárodní humanitární pomoc a usnadňovat její distribuci;

F.  vzhledem k tomu, že se ekonomická situace v zemi významně zhoršila; vzhledem k tomu, že Mezinárodní měnový fond předpověděl, že hyperinflace ve Venezuele v roce 2018 prudce vzroste na 13 000 % z odhadovaných 2 400 % v roce 2017, což bude mít za následek zvyšování cen v průměru o téměř 1,5  % každou hodinu;

G.  vzhledem k tomu, že alarmující úroveň nebezpečnosti a kriminality ve Venezuele je také jednou z příčin, které migraci způsobují;

H.  vzhledem k tomu, že dne 17. března 2018 přidělila EU zemím Latinské Ameriky a Karibiku balíček humanitární pomoci ve výši 31 milionů EUR, z toho 6 milionů EUR bylo určeno Kolumbii a další 2 miliony EUR osobám postiženým politickou, humanitární a socio-ekonomickou krizí ve Venezuele; vzhledem k tomu, že dne 7. června 2018 oznámila Komise balíček ve výši 30,1 milionu EUR na pomoc při mimořádných událostech a rozvojovou pomoc na podporu venezuelského lidu a sousedních zemí postižených touto krizí; vzhledem k tomu, že v roce 2018 bylo v rámci nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru přiděleno 5 milionů EUR na činnosti předcházející konfliktům na hranicích Brazílie a Kolumbie;

I.  vzhledem k tomu, že podle zprávy představené dne 29. května 2018, kterou vypracovala skupina nezávislých mezinárodních odborníků jmenovaná generálním tajemníkem OAS, bylo ve Venezuele od února 2014 spácháno přinejmenším sedm zločinů proti lidskosti a vláda sama nese odpovědnost za vůbec nejhorší humanitární krizi v regionu; vzhledem k tomu, že mezi tyto zločiny proti lidskosti patří vražda, svévolné umístění politických oponentů do vazby, uvěznění, zbavení svobody, mučení, nelidské zacházení, tresty, znásilnění a jiné formy sexuálního násilí, politické pronásledování, nucené zmizení, státem řízená humanitární krize, využívání přístupu ke zdravotní péči a potravinám jakožto zbraně na základě politických důvodů a odmítání humanitární pomoci; vzhledem k tomu, že tatáž zpráva ukazuje nesmírný rozsah útoku na právní stát ze strany vlády;

J.  vzhledem k tomu, že zpráva Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 22. června 2018 upozorňuje na to, že venezuelské orgány nestíhají pachatele závažných porušení lidských práv, jež zahrnují zabíjení, užívání nadměrné síly proti demonstrantům, svévolné držení ve vazbě, fyzické zneužívání a mučení; vzhledem k tomu, že beztrestnost příslušníků bezpečnostních složek podezřelých z mimosoudního zabíjení demonstrantů se zdá být běžným jevem; vzhledem k tomu, že tato zjištění jsou dokladem dalšího zhoršování napjaté situace v zemi; vzhledem k tomu, že žalobkyně Mezinárodního trestního soudu oznámila zahájení předběžného šetření údajných zločinů spáchaných ve Venezuele od dubna 2017;

K.  vzhledem k tomu, že od roku 2014, kdy se politická krize ve Venezuele zhoršila, bylo z politických důvodů uvězněno 12 341 osob a zhruba polovina z nich (7 285) stále podléhá omezením a předběžným opatřením, která jim ukládají dostavit se k soudu; vzhledem k tomu, že je v zemi z politických důvodů stále ještě uvězněno 237 civilistů a 79 vojenských pracovníků; vzhledem k tomu, že k 6. červnu 2018 bylo propuštěno 79 vězňů, avšak jen 40 z nich je uvedeno na seznamu 316 politických vězňů;

L.  vzhledem k tomu, že při volbách konaných dne 20. května 2018 nebyly dodrženy minimální mezinárodní standardy pro důvěryhodný proces, nebyly respektovány zásady politického pluralismu, demokracie, transparentnosti a právního státu; vzhledem k tomu, že to představuje další překážky úsilí o vyřešení politické krize; vzhledem k tomu, že EU společně s dalšími demokratickými orgány neuznávají volby ani orgány, které se dostaly k moci na základě tohoto nelegitimního procesu;

M.  vzhledem k tomu, že v usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. února o situaci ve Venezuele byla zahrnuta i možnost rozšíření stávajících sankcí na ty, kteří nesou hlavní odpovědnost za prohlubující se politickou, sociální, hospodářskou a humanitární krizi, včetně prezidenta Nicoláse Madura;

1.  je hluboce ohromen a znepokojen šokující humanitární situací ve Venezuele, která má za následek mnoho úmrtí a nebývalý příliv uprchlíků a migrantů do sousedních zemí a dalších oblastí; vyjadřuje solidaritu všem venezuelským občanům, kteří byli nuceni uprchnout ze své země ve snaze o zajištění základních životních podmínek, jako je přístup k potravinám, zdravotnickým službám, lékům a pitné vodě;

2.  naléhavě vyzývá venezuelské orgány, aby uznaly probíhající humanitární krizi, zabránily jejímu dalšímu zhoršování a podporovaly politická a hospodářská řešení zajišťující bezpečnost všech civilních obyvatel a stabilitu země a regionu;

3.  požaduje, aby venezuelské orgány co nejdříve umožnily neomezený příliv humanitární pomoci do země s cílem zabránit zhoršení humanitární krize a krize veřejného zdraví a zejména bojovat proti opětovnému výskytu chorob, jako jsou spalničky, malárie a záškrt, a aby umožnily neomezený přístup mezinárodním organizacím, které chtějí pomoci všem postiženým skupinám společnosti; vyzývá k rychlé realizaci bezprostředních opatření, která mají za cíl bojovat proti podvýživě nejzranitelnějších skupin, např. dětí;

4.  vyjadřuje hluboké znepokojení ze stále častějších zpráv od Venezuelanů, kteří uprchli ze své země, zejména z řad zranitelných skupin, kteří byli obětí diskriminace, sociálního vyloučení, rasismu, xenofobie, nucené a nezákonné práce (a to i mezi dospívajícími), obchodování s lidmi, sexuálního vykořisťování, pašování migrantů a násilí na základě pohlaví, zejména mezi původním obyvatelstvem a obyvatelstvem s africkými předky, a ze vzrůstajícího počtu nezletilých osob bez doprovodu;

5.  oceňuje snahu zemí v regionu, které čelí velkému přílivu uprchlíků a migrantů prchajících z Venezuely; chválí kolumbijskou vládu za rychlou reakci a podporu poskytovanou všem příchozím venezuelským občanům; rovněž chválí práci Brazílie a dalších zemí v regionu, v neposlední řadě Peru, a regionálních a mezinárodních organizací, soukromých a veřejných subjektů i občanů celého regionu za aktivní pomoc a solidaritu s venezuelskými uprchlíky a migranty;

6.  vyzývá mezinárodní společenství, konkrétně EU, OAS a Limskou skupinu a rovněž sousední státy a území, aby vytvořily koordinovanou, komplexní a regionální reakci na situaci ve Venezuele s cílem dosáhnout řešení uprchlických a migračních otázek této krize;

7.  vítá záměr Evropské unie navýšit svou humanitární pomoc pro osoby prchající před humanitární krizí ve Venezuele a požaduje další finanční pomoc na podporu řešení této krize;

8.  naléhavě vyzývá venezuelské orgány, aby okamžitě ukončily všechny případy porušování lidských práv, včetně veškerého násilí vůči civilnímu obyvatelstvu, a aby plně dodržovaly všechna lidská práva a základní svobody, včetně svobody projevu, svobody tisku a svobody shromažďování; naléhavě vyzývá venezuelské orgány, aby obnovily demokratický pořádek, který je nutnou podmínkou k ukončení eskalující krize;

9.  vyzývá venezuelské orgány, aby usnadnily a urychlily vydávání a obnovování identifikačních dokladů svých státních příslušníků ve Venezuele i v zahraničí, a předešly tak v důsledku nucené ilegalitě migrantů, kteří nemají řádnou dokumentaci;

10.  důrazně opakuje své dřívější výzvy, aby venezuelské orgány neprodleně a bezpodmínečně propustily veškeré zbývající politické vězně a respektovaly demokraticky volené orgány, včetně Národního shromáždění;

11.  požaduje konání nových prezidentských voleb v souladu s mezinárodně uznávanými demokratickými normami, plně v souladu s parametry OAS a venezuelským ústavním pořádkem; zdůrazňuje, že legitimní vláda, jež vzejde z těchto voleb, bude muset naléhavě řešit současnou hospodářskou a sociální krizi ve Venezuele a usilovat o národní usmíření;

12.  vítá embargo na zbraně uvalené v listopadu 2017 a urychlené přijetí dalších cílených a odvolatelných sankcí, které byly přijaty za podmínky, že nepoškodí venezuelský lid, a které mohou být zrušeny pouze tehdy, pokud budou propuštěni političtí vězni a vláda Venezuely projeví znatelný pokrok v oblasti demokracie, právního státu a lidských práv; opakuje, že tyto sankce byly uvaleny na vysoké představitele z důvodu hrubého porušování lidských práv a oslabování demokracie a právního státu ve Venezuele v době před, v průběhu a po konání nezákonných a mezinárodně neuznaných voleb ze dne 20. května 2018, které proběhly, aniž by byla dosažena shoda ohledně jejich termínu a podmínek konání, a za okolností, které neumožňovaly rovnou účast politických stran; připomíná možnost rozšíření těchto sankcí na ty, kteří nesou odpovědnost za prohloubení politické, sociální, hospodářské a humanitární krize, zejména na prezidenta Nicoláse Madura, a to v souladu s usnesením Evropského parlamentu z února 2018;

13.  opakuje, že osoby odpovědné za hrubé porušování lidských práv musí nést odpovědnost za své kroky; vyjadřuje plnou podporu vyšetřování vedené MTS ve věci zločinů a represivních postupů, jichž se ve velkém měřítku dopouštěl venezuelský režim; plně podporuje výzvu skupiny nezávislých mezinárodních odborníků jmenované generálním tajemníkem OAS a vysokého komisaře OSN pro lidská práva, aby byla ustavena vyšetřovací komise pro situaci ve Venezuele a prohloubila se spolupráce této komise s MTS; vyzývá členské státy, které jsou stranami Římského statutu, aby požadovaly, aby Mezinárodní trestní soud zahájil šetření zločinů proti lidskosti, kterých se dopustila venezuelská vláda; vyzývá EU, aby v tomto ohledu hrála aktivní úlohu;

14.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům Kolumbijské republiky, Brazilské republiky, Peruánské republiky, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států a Limské skupině.

 

 

(1)

Úř. věst C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0269.

(5)

Přijaté texty, P8_TA(2017)0200.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0041.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

Poslední aktualizace: 4. července 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí