Postupak : 2018/2770(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0320/2018

Podneseni tekstovi :

B8-0320/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 05/07/2018 - 6.13
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0313

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 175kWORD 51k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.748v01-00
 
B8-0320/2018

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o migracijskoj krizi i humanitarnoj situaciji u Venezueli i na njezinim granicama (2018/2770(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o migracijskoj krizi i humanitarnoj situaciji u Venezueli i na njezinim granicama (2018/2770(RSP))  
B8-0320/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948. godine,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima,

–  uzimajući u obzir Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda i izjavu koju je 8. veljače 2018. dala Fatou Bensouda, tužiteljica Međunarodnog kaznenog suda,

–  uzimajući u obzir izjavu o Venezueli visokog povjerenika UN-a za ljudska prava od 31. ožujka 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR) od 22. lipnja 2018. pod nazivom „Kršenja ljudskih prava u Bolivarijanskoj Republici Venezueli”,

–  uzimajući u obzir izjavu Organizacije američkih država (OAS) od 20. travnja 2018. o pogoršanju humanitarne situacije u Venezueli,

–  uzimajući u obzir izvješće koje je 12. veljače 2018. objavila Međuamerička komisija za ljudska prava (IACHR) naslovljeno „Demokratske institucije, vladavina prava i ljudska prava u Venezueli” te rezoluciju IACHR-a od 14. ožujka 2018.,

–  uzimajući u obzir izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 26. siječnja 2018., 19. travnja 2018. i 22. svibnja 2018. o najnovijem razvoju događaja u Venezueli,

–  uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 13. studenog 2017., 22. siječnja 2018., 28. svibnja 2018. i 25. lipnja 2018.,

–  uzimajući u obzir službeno putovanje povjerenika EU-a za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama Christosa Stylianidesa u Kolumbiju u ožujku 2018.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je posljednjih godina više od dva milijuna ljudi otišlo iz Venezuele;

B.  budući da se, prema mišljenju UNHCR-a i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), ukupan broj Venezuelaca koji su napustili zemlju dramatično povećao, s 437 000 koliko ih je bilo 2005. godine na više od 1,6 milijuna 2017. godine; budući da, štoviše, taj trend pokazuje da sljedećih tjedana i mjeseci možemo očekivati još dramatičniji porast broja ljudi koji bježe iz zemlje;

C.  budući da je taj egzodus izazvan dosad nezabilježenom političkom, društvenom, gospodarskom i humanitarnom krizom u Venezueli, gdje vlada nije u mogućnosti svojim građanima zajamčiti uživanje temeljnih ljudskih prava kao što su hrana, pristup lijekovima, zdravlje ili dostojanstven posao; budući da se stanje ljudskih prava u Venezueli i dalje pogoršava;

D.  budući da zbog toga sve veći broj ljudi u Venezueli, uključujući djecu, pati od malnutricije uslijed ograničenog pristupa kvalitetnim zdravstvenim uslugama, lijekovima i hrani;

E.  budući da venezuelska vlada, nažalost, i dalje tvrdoglavo niječe problem, izbjegava i zabranjuje svako spominjanje „humanitarne krize” i odbija prihvatiti bilo kakav oblik međunarodne humanitarne pomoći unatoč spremnosti međunarodne zajednice da pomogne;

F.  budući da se u izvješću Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava od 22. lipnja 2018. ističe da venezuelske vlasti ne uspijevaju privesti pravdi počinitelje ozbiljnih kršenja ljudskih prava, koja obuhvaćaju ubojstva, uporabu prekomjerne sile prema prosvjednicima, samovoljno zadržavanje, zlostavljanje i mučenje; budući da se čini i da je vrlo raširena nekažnjivost dužnosnika za sigurnost u pogledu izvansudskih ubojstava prosvjednika; budući da su ti događaji dokaz daljnje eskalacije napetoga stanja u zemlji;

G.  budući da trenutačna kriza u Venezueli zbog svojih mnogostrukih aspekata dovodi do najvećeg raseljavanja ikad zabilježenog u regiji;

H.  budući da se, prema Uredu UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), u Kolumbiji nalazi najveći udio raseljenih osoba, a na njezinu teritoriju živi više od 820 000 Venezuelaca;

I.  budući da kolumbijske nacionalne i lokalne vlasti egzemplarno rade na tome da se onima koje bježe iz Venezuele, bez obzira na njihov status, osiguraju osnovna ljudska prava kao što su osnovno obrazovanje i osnovne zdravstvene usluge; budući da se iste te vlasti trude otkriti rad nezakonitih migranata i rade na njihovoj integraciji u kolumbijski svijet rada, odobravajući istodobno posebne dozvole osobama koje žive u pograničnim regijama i koje su spremne raditi uz dnevne migracije između Venezuele i Kolumbije;

J.  budući da u Kolumbiji lokalne zajednice, vjerske ustanove i obični ljudi prihvaćaju migrante iz Venezuele u bratskom duhu i pokazuju iznimnu otpornost i solidarnost; budući da su te zajednice ipak izložene golemim pritiscima i sve većim izazovima zbog golemog broja ljudi koji bježe u njihovu zemlju;

K.  budući da se Cucuta, koja se nalazi na granici s Venezuelom, suočava s velikim priljevom ljudi koji su često lošeg zdravlja i pothranjeni; budući da humanitarna kriza u različitoj mjeri utječe na sve ostale regije Kolumbije, uključujući i glavni grad;

L.  budući da se Kolumbija, iako napreduje prema stabilnijoj i mirnijoj situaciji, još uvijek suočava s vlastitim problemima zbog prisutnosti, između ostalog, oružanih skupina, nezakonite trgovine, nezakonitog rudarenja i krijumčarenja; budući da su ti problemi uglavnom prisutni u pograničnim regijama; budući da zbog humanitarne krize koja pogađa venezuelske migrante postoji opasnost od zaoštravanja i povećanja tih problema, što može dovesti do pogoršanja ljudskih prava u tim regijama;

M.  budući da se s velikim priljevima izbjeglica suočavaju i Brazil, Čile, Peru, Ekvador, Argentina i Panama; budući da su zemlje koje su ih prihvatile pod sve većim pritiskom glede pružanja pomoći novopridošlim osobama;

N.  budući da je EU 17. ožujka 2018. dodijelio paket humanitarne pomoći u iznosu od 31 milijuna EUR za Latinsku Ameriku i Karibe, od čega je 6 milijuna EUR namijenjeno Kolumbiji, a 2 milijuna EUR osobama pogođenima krizom u Venezueli; budući da je 7. lipnja 2018. Komisija najavila paket od 35,1 milijuna EUR u pomoći u nuždi i razvojnoj pomoći za potporu venezuelskom narodu i susjednim zemljama koje su pogođene tom krizom; budući da je 2018. u okviru Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru (IcSP) dodijeljeno 5 milijuna EUR za aktivnosti sprečavanja sukoba na granicama Brazila i Kolumbije;

1.  duboko je potresen i zabrinut zbog pogubne humanitarne situacije u Venezueli koja je dovela do smrtnih slučajeva i nezabilježenog priljeva ljudi u susjedne zemlje i šire; izražava solidarnost sa svim Venezuelcima primoranima na bijeg iz svoje zemlje u nedostatku pukih osnovnih životnih uvjeta kao što su pristup hrani, osnovnim zdravstvenim uslugama i lijekovima;

2.  izražava pohvalu kolumbijskoj vladi, lokalnim vlastima, civilnom društvu, vjerskim vlastima i cjelokupnom kolumbijskom narodu zbog brze reakcije i solidarnosti te zbog snažne pomoći i potpore koju su pružili svim Venezuelcima koji su došli u zemlju; pohvaljuje djelovanje vlada ostalih susjednih zemalja i regionalnih i međunarodnih organizacija;

3.  pozdravlja paket humanitarne pomoći EU-a u iznosu od 31 milijuna EUR za Latinsku Ameriku i Karibe, koji obuhvaća i iznos od 6 milijuna EUR za Kolumbiju i dodatna 2 milijuna EUR za osobe pogođene krizom u Venezueli, te 5 milijuna EUR dodijeljenih 2018. godine u okviru IcSP-a za sprečavanje sukoba na granicama Brazila i Kolumbije; pozdravlja, osim toga, činjenicu da je Komisija najavila paket od 35,1 milijuna EUR u pomoći u nuždi i razvojne pomoći za potporu venezuelskom narodu i susjednim zemljama koje su pogođene tom krizom;

4.  poziva nacionalna i lokalna tijela susjednih zemalja da stalno nadziru situaciju kako bi se spriječile napetosti između lokalnog stanovništva i Venezuelaca koji bježe na teritorij tih država; posebno poziva da se situacija aktivno nadzire kako bi se spriječilo jačanje ksenofobije;

5.  izuzetno je zabrinut zbog velikog broja djece bez pratnje koja prelaze granice, ali pohvaljuje napore kolumbijskih vlasti, međunarodnih organizacija i vjerskih zajednica da im se osigura hrana i zdravstvena skrb i da se ona integriraju u obrazovni sustav; poziva nacionalna i lokalna tijela da u tom smislu pojačaju svoje napore;

6.  veoma je zabrinut zbog eskalacije robovskog rada i prisilne prostitucije u nekim pograničnim regijama te poziva kolumbijske vlasti da dosljedno provode mjere za suzbijanje tih praksi i da venezuelskim migrantima omoguće dostojna radna mjesta i punu integraciju u tržište rada;

7.  poziva nacionalne i lokalne vlasti u susjednim zemljama da uvedu posebne mjere s obzirom na specifičnu situaciju autohtonih naroda s dvojnim državljanstvom koji žive na granicama;

8.  osuđuje pogoršanje humanitarne krize u Venezueli, ponovnu pojavu bolesti kao što su ospice, malarija i difterija, nedostatak osnovnih ljudskih prava za narod Venezuele, primjerice pravo na hranu, obrazovanje i pristup lijekovima i osnovnim zdravstvenim uslugama, te nedostatak dostojnih radnih mjesta;

9.  apelira na venezuelske vlasti da priznaju postojanje humanitarne krize, da spriječe njezino daljnje jačanje i da potiču politička i gospodarska rješenja kako bi se zajamčila sigurnost cjelokupnog civilnog stanovništva i stabilnost zemlje i regije;

10.  upućuje snažan poziv venezuelskim vlastima da odmah poduzmu mjere za poštovanje ljudskih prava venezuelskog naroda, posebno prava na hranu, zdravlje i dostojanstvene životne uvjete;

11.  poziva venezuelske vlasti da hitno dozvole pružanje humanitarne pomoći u zemlji i odobre pristup međunarodnim organizacijama koje žele pomoći svim pogođenim sektorima društva kako bi se spriječilo pogoršanje humanitarne i javne zdravstvene krize; poziva na brzu provedbu kratkoročnih rješenja za suzbijanje malnutricije među najugroženijim skupinama kao što su djeca;

12.  podsjeća na to da bi sve sankcije koje donese međunarodna zajednica trebale biti ciljane i reverzibilne i da ne bi ni na koji način smjele naštetiti venezuelskom stanovništvu;

13.  nalaže svojem predsjedniku da ovu rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, vladi i Nacionalnoj skupštini Bolivarijanske Republike Venezuele, vladi i Kongresu Republike Kolumbije, Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini i glavnom tajniku Organizacije američkih država.

 

Posljednje ažuriranje: 4. srpnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti