Procedură : 2018/2770(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0320/2018

Texte depuse :

B8-0320/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0313

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 401kWORD 53k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0315/2018
2.7.2018
PE621.748v01-00
 
B8-0320/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zonele adiacente frontierelor sale  (2018/2770(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și din zonele adiacente frontierelor sale  (2018/2770(RSP))  
B8‑0320/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice,

–  având în vedere Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale,

–  având în vedere Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale și declarația din 8 februarie 2018 a procuroarei Curții Penale Internaționale, doamna Fatou Bensouda,

–  având în vedere declarația din 31 martie 2017 a înaltului comisar al ONU pentru drepturile omului referitoare la Venezuela,

–  având în vedere raportul din 22 iunie 2018 al Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), intitulat „Încălcări ale drepturilor omului în Republica Bolivariană a Venezuelei”,

–  având în vedere declarația din 20 aprilie 2018 a Organizației Statelor Americane (OAS) referitoare la înrăutățirea situației umanitare din Venezuela,

–  având în vedere raportul publicat de Comisia interamericană pentru drepturile omului (CIADO) la 12 februarie 2018, intitulat „Instituțiile democratice, statul de drept și drepturile omului în Venezuela”, precum și Rezoluția CIADO din 14 martie 2018,

–  având în vedere declarațiile din 26 ianuarie 2018, 19 aprilie 2018 și 22 mai 2018 ale vicepreședintei Comisiei/Înaltă Reprezentantă a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) referitoare la cele mai recente evoluții din Venezuela,

–  având în vedere concluziile Consiliului din 13 noiembrie 2017, 22 ianuarie 2018, 28 mai 2018 și 25 iunie 2018,

–  având în vedere misiunea oficială a lui Comisarului pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides, în Columbia, martie 2018,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât peste 2 milioane de persoane au părăsit Venezuela în ultimii ani;

B.  întrucât, potrivit UNHCR și Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM), numărul total al cetățenilor venezueleni care au părăsit țara a crescut dramatic, de la 437 000 în 2005 la peste 1,6 milioane în 2017; întrucât, de asemenea, tendința arată că numărul de persoane care fug din țară va crește în mod dramatic în următoarele săptămâni și luni;

C.  întrucât acest exod fără precedent a fost cauzat de o criză politică, socială, economică și umanitară din Venezuela, guvernul nefiind în măsură să asigure cetățenilor săi exercitarea drepturilor fundamentale ale omului, cum ar fi accesul la alimente, la medicamente, la îngrijiri de sănătate sau un loc de muncă decent; întrucât situația drepturilor omului din Venezuela continuă să se deterioreze;

D.  întrucât, în consecință, tot mai multe persoane, inclusiv copii, suferă de malnutriție ca urmare a accesului limitat la servicii medicale de calitate, la medicamente și la alimente;

E.  întrucât, în mod regretabil, guvernul venezuelean refuză cu obstinație să recunoască problema, evită și interzice orice referire la o „criză umanitară”, și refuză să primească orice tip de ajutor umanitar internațional, în ciuda disponibilității comunității internaționale de a ajuta;

F.  întrucât un raport al OHCHR publicat la 22 iunie 2018 evidențiază faptul că autoritățile din Venezuela nu au tras la răspundere autorii unor încălcări grave ale drepturilor omului, printre care se numără omoruri, utilizarea excesivă a forței împotriva demonstranților, detenții arbitrare, rele tratamente și tortură; întrucât impunitatea agenților de securitate suspectați de execuții extrajudiciare ale demonstranților pare, de asemenea, să fie un fenomen larg răspândit; întrucât aceste constatări demonstrează o nouă escaladare a situației tensionate din țară;

G.  întrucât criza actuală din Venezuela, sub nenumăratele sale aspecte, a provocat unul din cele mai extinse fenomene de strămutare a populației înregistrat vreodată în regiune;

H.  întrucât, potrivit Oficiului ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), Columbia găzduiește cea mai mare parte a persoanelor strămutate, peste 820 000 de venezueleni trăind pe teritoriul său;

I.  întrucât autoritățile naționale și locale columbiene acționează în mod lăudabil pentru a asigura persoanelor care fug din Venezuela, indiferent de statutul lor, exercitarea drepturilor fundamentale ale omului, cum ar fi accesul la învățământ primar și la servicii medicale de bază; întrucât aceleași autorități fac eforturi pentru a aduce la lumină munca migranților în situație neregulamentară și, de asemenea, pentru integrarea lor pe piața muncii din Columbia, acordând permise speciale celor care locuiesc în regiuni frontaliere și care doresc să lucreze ca transfrontalieri între Venezuela și Columbia;

J.  întrucât, în Columbia, comunitățile locale, instituțiile religioase și oamenii obișnuiți primesc cu brațele deschise migranții venezueleni, într-un spirit de fraternitate, și demonstrează multă înțelegere și solidaritate; întrucât, cu toate acestea, aceste comunități sunt supuse unei presiuni uriașe și unor probleme din ce în ce mai mari din cauza numărului enorm de persoane aflate în dificultate care fug din țara lor;

K.  întrucât Cucuta, situată la granița cu Venezuela, se confruntă cu un mare aflux de persoane, care suferă adesea de probleme grave de sănătate și de nutriție; întrucât această criză umanitară afectează, de asemenea, în grade diferite, toate celelalte regiuni din Columbia, inclusiv capitala țării;

L.  întrucât Columbia, deși face progrese către o situație mai stabilă și mai pașnică, se confruntă în continuare cu propriile sale probleme, din cauza prezenței unor grupuri armate, a traficului ilicit și a contrabandei, a activităților ilegale de minerit și altele; întrucât aceste probleme afectează în cea mai mare parte regiunile de frontieră; întrucât criza umanitară a migranților venezueleni riscă să exacerbeze aceste probleme, ducând la înrăutățirea situației drepturilor omului în aceste regiuni;

M.  întrucât Brazilia, Chile, Peru, Ecuador, Argentina și Panama se confruntă, de asemenea, cu fluxuri mari de refugiați; întrucât țările gazdă întâmpină dificultăți tot mai mari în a acorda asistență noilor veniți;

N.  întrucât, la 17 martie 2018, UE a alocat un pachet de ajutor umanitar în valoare de 31 de milioane EUR pentru America Latină și Caraibi, acordând Columbiei 6 milioane EUR, iar persoanelor afectate de criza din Venezuela o sumă suplimentară de 2 milioane EUR; întrucât, la 7 iunie 2018, Comisia a anunțat un pachet de 35,1 milioane EUR în ajutoare de urgență și asistență pentru dezvoltare, pentru a sprijini poporul venezuelan și țările învecinate afectate de criză; întrucât, în 2018, 5 milioane EUR au fost alocate prin intermediul Instrumentului care contribuie la stabilitate și pace (IcSP) pentru activitățile de prevenire a conflictelor la frontierele Braziliei și Columbiei,

1.  este profund șocat și alarmat de situația umanitară devastatoare din Venezuela, care a condus la decese și la un aflux fără precedent de persoane în țările învecinate și în alte țări; își exprimă solidaritatea cu toți venezuelenii forțați să fugă din țara lor din cauza lipsei unor condiții elementare de viață, cum ar fi accesul la hrană, la servicii de sănătate și la medicamente;

2.  felicită guvernul Columbiei, autoritățile locale, societatea civilă, autoritățile religioase și întregul popor columbian pentru reacția promptă și solidaritatea demonstrată, precum și pentru sprijinul constant pe care l-au arătat tuturor refugiaților din Venezuela; își exprimă aprecierea față de eforturile guvernelor țărilor vecine și ale organizațiilor regionale și internaționale;

3.  salută pachetul de ajutor umanitar de 31 milioane EUR acordat de UE pentru America Latină și zona Caraibilor, inclusiv cele 6 milioane EUR pentru Columbia și cele 2 milioane EUR pentru cei afectați de criza din Venezuela, precum și cele 5 milioane EUR alocate în 2018 prin intermediul IcSP pentru activitățile de prevenire a conflictelor la frontierele cu Brazilia și Columbia; salută, totodată, faptul că Comisia a anunțat un pachet de 35,1 milioane EUR în ajutoare de urgență și asistență pentru dezvoltare, pentru a sprijini poporul venezuelan și țările învecinate afectate de criză;

4.  invită autoritățile naționale și locale din țările vecine să supravegheze în mod constant situația, pentru a preveni orice tensiuni între populațiile locale și refugiații venezueleni; solicită, în special, ca situația să fie monitorizată activ cu scopul de a preveni escaladarea xenofobiei;

5.  își manifestă îngrijorarea extremă cu privire la numărul considerabil de copii neînsoțiți care traversează frontierele, însă salută eforturile întreprinse de autoritățile columbiene, de organizațiile internaționale și comunitățile religioase pentru a le acorda asistență medicală și alimentară și a-i integra în sistemul de învățământ; invită autoritățile naționale și locale să își intensifice eforturile în acest domeniu;

6.  se declară alarmat de escaladarea muncii și a prostituției forțate în anumite regiuni de frontieră, și invită autoritățile columbiene să pună în aplicare măsuri fără sincope pentru a pune capăt acestor practici și a le asigura migranților venezueleni locuri de muncă decente și integrarea deplină pe piața muncii;

7.  invită autoritățile naționale și locale din țările vecine să pună în aplicare măsuri speciale în ceea ce privește situația specifică a populațiilor indigene cu dublă cetățenie care locuiesc în regiunile de graniță;

8.  denunță agravarea crizei umanitare din Venezuela, reapariția unor boli precum rujeola, malaria și difteria, lipsa drepturilor fundamentale ale omului pentru poporul venezuelan, cum ar fi dreptul la hrană, la educație și accesul la medicamente și la servicii medicale de bază, precum și lipsa de locuri de muncă decente;

9.  îndeamnă autoritățile din Venezuela să recunoască actuala criză umanitară, să prevină deteriorarea în continuare a acesteia și să promoveze soluții politice și economice pentru a asigura siguranța tuturor civililor și a stabilității în țară și în regiune;

10.  solicită ferm autorităților din Venezuela să ia măsuri imediate pentru a asigura respectarea drepturile omului ale poporului venezuelan, în special dreptul la hrană, la îngrijire medicală și la condiții de viață demne;

11.  solicită insistent autorităților din Venezuela să permită, ca o chestiune de urgență, accesul neîngrădit în țară al ajutorului umanitar și al organizațiilor internaționale care doresc să ajute sectoarele afectate ale societății, pentru a împiedica agravarea crizei umanitare și de sănătate publică; solicită aplicarea rapidă a unor soluții pe termen scurt pentru combaterea malnutriției în rândul grupurilor cel mai vulnerabile, cum sunt copiii;

12.  reamintește că orice sancțiune adoptată de comunitatea internațională ar trebui să fie precisă, reversibilă, și să nu aducă prejudicii populației Venezuelei;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Guvernului și Adunării Naționale a Republicii Bolivariene a Venezuelei, Guvernului și Congresului Republicii Columbia, Adunării parlamentare euro-latinoamericane, precum și Secretarului General al Organizației Statelor Americane.

 

Ultima actualizare: 4 iulie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate