Διαδικασία : 2018/2770(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0321/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0321/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/07/2018 - 6.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 514kWORD 60k
2.7.2018
PE621.749v01-00
 
B8-0321/2018

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (2018/2770(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Νικόλαος Χουντής, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση και την ανθρωπιστική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στα σύνορά της (2018/2770(RSP))  
B8‑0321/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το κεφάλαιο 1 άρθρο 1 παράγραφος 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του 1945, όπου δηλώνεται ότι σκοπός των Ηνωμένων Εθνών είναι «να αναπτύσσουν ανάμεσα στα έθνη φιλικές σχέσεις που θα βασίζονται στο σεβασμό της αρχής των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών, και να παίρνουν άλλα μέτρα κατάλληλα για την ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 1 του Διεθνούς συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και το άρθρο 1 του Διεθνούς συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, στα οποία αναφέρεται ότι «όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης» και ότι «σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους και εξασφαλίζουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξη τους»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 27ης Ιανουαρίου 2013, της συνόδου κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Κοινότητας των Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC) και της ΕΕ, με την οποία οι συνυπογράφοντες επιβεβαίωσαν εκ νέου τη δέσμευσή τους όσον αφορά το σύνολο των στόχων και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και τη στήριξή τους όσον αφορά κάθε προσπάθεια για την προώθηση της κυρίαρχης ισότητας όλων των κρατών και για τον σεβασμό της εδαφικής τους ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας τους,

–  έχοντας υπόψη την ανακήρυξη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ως ζώνης ειρήνης, η οποία συμφωνήθηκε κατά τις προηγούμενες διασκέψεις κορυφής της CELAC,

–  έχοντας υπόψη την αρχή της μη παρέμβασης, όπως κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βιέννης, του 1961, περί διπλωματικών σχέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των ηγετών της G7, της 23ης Μαΐου 2018, σχετικά με τη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με τη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τις παλαιότερες δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Βενεζουέλα,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 7ης Ιουνίου 2018, να σταλεί αντιπροσωπεία ad hoc για να επισκεφθεί τις πόλεις Cúcuta (Κολομβία) και Boa Vista (Βραζιλία),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας έχει καταγγείλει επανειλημμένα την εξωτερική ανάμειξη, την αποσταθεροποίηση, τις εκστρατείες παραπληροφόρησης, τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και τη βία που προωθούν ορισμένα τμήματα της αντιπολίτευσης εις βάρος της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της ειρήνης και της δημοκρατικής σταθερότητας της χώρας και εις βάρος του λαού της Βενεζουέλας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας βρίσκεται αντιμέτωπη με εξωτερικές και εσωτερικές απειλές κατά της κυριαρχίας και της ειρήνης της σε χρονική στιγμή που η χώρα βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με έναν ασυνήθιστο οικονομικό πόλεμο, ο οποίος κλιμακώθηκε πρόσφατα λόγω των αυξήσεων των τιμών, του λαθρεμπορίου αγαθών και των δραστηριοτήτων συσσώρευσης αποθεμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ασυνήθιστη κατάσταση έχει προκαλέσει κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, φυσικά και περιβαλλοντικά προβλήματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2014, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωσε νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε από τη Γερουσία των ΗΠΑ, για την επιβολή μονομερών και εξωεδαφικών κυρώσεων εις βάρος του λαού και της βολιβαριανής κυβέρνησης της Βενεζουέλας έως το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των 33 εθνών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής καταδίκασαν και απέρριψαν αυτές τις μονομερείς κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη δήλωση των Βρυξελλών της δεύτερης συνόδου κορυφής ΕΕ-CELAC, που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Ιουνίου 2015, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ επισήμαναν την απόρριψη των κυρώσεων των ΗΠΑ εις βάρος της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας από την πλευρά της CELAC· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντέδρασε ανακοινώνοντας μια σειρά μέτρων κατ’ εκτέλεση των άρθρων της Σύμβασης της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 8 Μαρτίου 2015, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα αριθ. 13692, σύμφωνα με το οποίο η Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας συνιστά «ασυνήθη και έκτακτη απειλή για την εθνική ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω εκτελεστικό διάταγμα επιτρέπει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν εθνικά μέσα έκτακτης ανάγκης, όπως η επιβολή κυρώσεων εις βάρος της χώρας, για την αντιμετώπιση της απειλής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump συνέχισε τη στρατηγική του προκατόχου του, όπως επιδεικνύουν τα διάφορα εκτελεστικά διατάγματα που έχει εκδώσει, και συγκεκριμένα εκείνα της 24ης Αυγούστου 2017, της 19ης Μαρτίου 2018 και της 21ης Μαΐου 2018·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εκτελεστικά αυτά διατάγματα επέβαλαν πρόσθετες κυρώσεις εις βάρος της Βενεζουέλας και απαγόρευσαν ορισμένες επιπλέον συναλλαγές με τη Βενεζουέλα, με στόχο την ανταπόκριση στην αποκαλούμενη «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» που προκηρύχθηκε με το εκτελεστικό διάταγμα αριθ. 13692 της 8ης Μαρτίου 2015·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις, της 6ης Απριλίου 2017 και της 15ης Φεβρουαρίου 2018, του ναυάρχου Kurt Tidd, επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των ΗΠΑ, προϊδεάζουν σχετικά με επιθετικές ενέργειες κατά της Βενεζουέλας, υπό το πρίσμα του δόγματος της περιφερειακής συλλογικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δηλώσεις αυτές είχαν σκοπό να δημιουργήσουν αβεβαιότητα και αστάθεια στη χώρα και αποτελούν μέρος της παρεμβατικής στρατηγικής στην περιοχή εις βάρος προοδευτικών κυβερνήσεων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους παράγοντες της συνεχιζόμενης αποσταθεροποίησης στη Βενεζουέλα ήταν και εξακολουθεί να είναι η χρηματοδότηση αντικυβερνητικών οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων, η οποία ανέρχεται σε εκατομμύρια δολάρια και συνεχίζεται για περισσότερα από 12 έτη, από υπηρεσίες των ΗΠΑ, όπως η Υπηρεσία για τη Διεθνή Ανάπτυξη (USAID) και το Εθνικό Κληροδότημα για τη Δημοκρατία (National Endowment for Democracy)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην πρόεδρος Obama των ΗΠΑ ενέκρινε ειδικό κονδύλιο ύψους 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη χρηματοδότηση αντικυβερνητικών ομάδων στη Βενεζουέλα μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ), και ιδιαίτερα ο Γενικός Γραμματέας του, εξακολουθεί να εστιάζει την πολιτική του δράση στην παρέμβαση στην εσωτερική κατάσταση στη Βενεζουέλα και στη νομιμοποίηση με κάθε μέσο της ενεργοποίησης του Δημοκρατικού Χάρτη, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η εξωτερική παρέμβαση στη χώρα·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση XLVIII του ΟΑΚ χαρακτηρίστηκε από την απειλή αναστολής της συμμετοχής της Βενεζουέλας στον ΟΑΚ, όπως απαίτησε πριν από τη Συνέλευση ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Mike Pence· λαμβάνοντας υπόψη ότι εντέλει το μόνο που κατάφεραν να επιτύχουν οι ΗΠΑ ήταν ένα ψήφισμα για την αναστολή της συμμετοχής της Βενεζουέλας στον ΟΑΚ, το οποίο υποστήριξαν οι 19 από τις 24 απαιτούμενες χώρες, με 4 ψήφους κατά και 11 αποχές κατά την ολοκλήρωση της ονομαστικής ψηφοφορίας επί του ψηφίσματος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Βενεζουέλα αποφάσισε να αποχωρήσει από τον ΟΑΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε 11 μήνες η Βενεζουέλα θα αποχωρήσει επισήμως από τον ΟΑΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόθεση των ΗΠΑ είναι η αναστολή της συμμετοχής της Βενεζουέλας, ούτως ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να κλιμακώνουν τα μονομερή μέτρα τους εις βάρος της Βενεζουέλας, εκτός διεθνούς δικαίου, ενώ οι σύμμαχοι των ΗΠΑ εντείνουν την πολιορκία της χώρας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρανόμως, δεν επιτράπηκε στη Βενεζουέλα να αναλάβει την προσωρινή προεδρία της MERCOSUR, με στόχο την απομόνωση της Βενεζουέλας και την αποπομπή της από τον εν λόγω οργανισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της MERCOSUR σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες κυβερνήσεις χωρών της περιφέρειας – η αποκαλούμενη «Ομάδα της Λίμα» – εφαρμόζουν αυτήν τη στρατηγική αποσταθεροποίησης, απομόνωσης και άσκησης πίεσης εις βάρος της Βενεζουέλας, παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές δίκαιο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει προβεί σε πολυάριθμες δηλώσεις και έχει λάβει διάφορες θέσεις οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις θέσεις που υπερασπίζουν μειοψηφικά τμήματα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, με σαφή παρεμβατική πρόθεση ώστε να επηρεάσει την εσωτερική κατάσταση της χώρας·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Νοεμβρίου 2017, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τη Βενεζουέλα και κατέληξε σε συμφωνία όσον αφορά στοχευμένες κυρώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιανουαρίου 2018, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων αποφάσισε να επιβάλει περιοριστικά μέτρα σε επτά άτομα που κατέχουν επίσημες θέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 28 Μαΐου 2018, συμφωνήθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων να αναληφθεί ταχεία δράση, με στόχο την επιβολή πρόσθετων στοχευμένων και αναστρέψιμων περιοριστικών μέτρων εις βάρος της Βενεζουέλας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 25 Ιουνίου 2018, συμφωνήθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων να επιβληθούν νέες πρόσθετες κυρώσεις εις βάρος της Βενεζουέλας και να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα σε άλλα 11 άτομα που κατέχουν επίσημες θέσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικοί διεθνείς όμιλοι μέσων ενημέρωσης παρουσιάζουν την κατάσταση στη Βενεζουέλα με μονόπλευρο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πληροφόρηση υπόκειται σε χειραγώγηση και ότι διαδίδονται φήμες και ψευδείς ειδήσεις σχετικά με τη Βενεζουέλα, απλώς για να δικαιολογηθεί η παρέμβαση στη χώρα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε διάστημα 20 ετών, έχουν πραγματοποιηθεί 24 εκλογές στη Βενεζουέλα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις τελευταίες εκλογές για την Εθνοσυνέλευση και έπειτα, ορισμένα τμήματα της αντιπολίτευσης έχουν συμβάλει στην αποσταθεροποίηση της χώρας, με τη χρήση της νομοθετικής εξουσίας για τον σκοπό αυτόν·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα τμήματα της αντιπολίτευσης αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν ούτε στις εκλογές για την Εθνική Συντακτική Συνέλευση της Βενεζουέλας ούτε στις προεδρικές εκλογές·

Κ  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Μαΐου 2018, πραγματοποιήθηκαν προεδρικές εκλογές στη Βενεζουέλα, στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 8 εκατομμύρια βενεζουελάνοι πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 200 διεθνείς παρατηρητές παρίσταντο στις εκλογές· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην εκλογική διαδικασία έλαβαν μέρος διάφοροι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nicolás Maduro επανεξελέγη πρόεδρος·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ, η ΕΕ και ορισμένες κυβερνήσεις χωρών της περιφέρειας αμφισβήτησαν την εκλογική διαδικασία που προηγήθηκε των προεδρικών εκλογών και εξακολουθούν να αρνούνται να αναγνωρίσουν το αποτέλεσμα·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Βενεζουέλας έχουν ζητήσει επανειλημμένα από όλα τα τμήματα της αντιπολίτευσης να συμμετάσχουν σε διάλογο, και εξακολουθούν να το πράττουν, με στόχο την οικοδόμηση της ειρήνης στη χώρα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα τμήματα της αντιπολίτευσης που υποστηρίζονται από εξωτερικές δυνάμεις όπως οι ΗΠΑ, η ΕΕ, ο ΟΑΚ, η G7 και η Ομάδα της Λίμα εξακολουθούν να προαγάγουν την αποσταθεροποίηση της χώρας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ, η ΕΕ, ο ΟΑΚ και η Ομάδα της Λίμα ευθύνονται για την οικονομική πολιορκία εις βάρος της Βενεζουέλας, η οποία επηρεάζει δραματικά τον λαό της Βενεζουέλας·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκαλούμενη «ανθρωπιστική βοήθεια» που υπερασπίζουν οι ΗΠΑ, η ΕΕ, ο ΟΑΚ και η Ομάδα της Λίμα δεν είναι παρά πρόσχημα και δικαιολογία για τη νομιμοποίηση της εξωτερικής παρέμβασης στη χώρα·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τη διαρκή εξωτερική ανάμειξη και τα μέτρα πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής αποσταθεροποίησης που θέτουν στο στόχαστρο τη Βολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας·

2.  καταγγέλλει τη χρήση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς ΕΕ ως προσχήματος για την επίτευξη πολιτικών στόχων, ιδίως στην περίπτωση της Βενεζουέλας·

3.  τονίζει ότι η επίμονη παρεμβατική στρατηγική εις βάρος της κυριαρχίας της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας απέχει πολύ από τη δημιουργία πλαισίων για διάλογο και ειρήνη·

4.  επιβεβαιώνει εκ νέου το δικαίωμα του λαού της Βενεζουέλας να ορίζει το μέλλον του κυρίαρχα και ειρηνικά, χωρίς καμία εξωτερική ανάμειξη ή πίεση·

5.  επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να γίνεται σεβαστή η αρχή της μη παρέμβασης στα εσωτερικά ζητήματα των κρατών, όπως ορίζει το διεθνές δίκαιο·

6.  καταγγέλλει τους ισχυρισμούς περί εικαζόμενης «ανθρωπιστικής κρίσης» στη Βενεζουέλα, που εκφράζονται με στόχο την αύξηση της εξωτερικής ανάμειξης και την προώθηση εκστρατείας υπέρ της παρέμβασης στη χώρα·

7.  εκφράζει έντονη αποδοκιμασία όσον αφορά την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων, της 7ης Ιουνίου 2018, να σταλεί αντιπροσωπεία ad hoc για να επισκεφθεί τις πόλεις Cúcuta (Κολομβία) και Boa Vista (Βραζιλία)·

8.  εκφράζει έντονη αποδοκιμασία όσον αφορά οποιαδήποτε εξωτερική ανάμειξη του ΟΑΚ, της ΕΕ, των ΗΠΑ ή οποιασδήποτε άλλης χώρας στα εσωτερικά ζητήματα άλλων χωρών· υπενθυμίζει ότι όλοι οι λαοί έχουν το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, για να καθορίζουν ελεύθερα το πολιτικό καθεστώς τους και να εξασφαλίζουν ελεύθερα την οικονομική, κοινωνική και μορφωτική ανάπτυξη τους, και ζητεί να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα αυτό·

9.  καταγγέλλει τις αντιδημοκρατικές και στασιαστικές επιδιώξεις της εκστρατείας αποσταθεροποίησης· τονίζει το ιμπεριαλιστικό συμφέρον των ΗΠΑ να εξασφαλίσουν πρόσβαση στους πετρελαϊκούς πόρους της Βενεζουέλας, καθώς και τον πολιτικό στόχο τους να υπονομεύσουν τις χώρες της Βολιβαριανής Συμμαχίας για τους Λαούς της Αμερικής μας (ALBA)·

10.  καταδικάζει την απόφαση των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη διατήρηση των κυρώσεων εις βάρος της Βενεζουέλας· απαιτεί την άμεση άρση των κυρώσεων αυτών·

11.  απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε προσπάθεια της ΕΕ να επιβάλει πρόσθετες κυρώσεις και άλλα μέτρα εις βάρος της Βενεζουέλας και του λαού της·

12.  τονίζει ότι ο διάλογος με τρίτες χώρες δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγεί στην επιβολή περιορισμών στο δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση·

13.  επικρίνει τα πρόσφατα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στον ΟΑΚ, τα οποία καταδεικνύουν τη συνεχιζόμενη έλλειψη δημοκρατίας που επικρατεί στον οργανισμό αυτόν, καθώς και τον παρεμβατικό ρόλο που παίζει, εις βάρος πάντα της κυρίαρχης βούλησης των λαών της Λατινικής Αμερικής·

14.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για τον ρόλο που παίζουν τα περισσότερα διεθνή μέσα ενημέρωσης στη διάδοση φημών και στη χρήση ψευδών πληροφοριών με σκοπό να υπονομευθεί η νομιμότητα της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και να δημιουργηθεί κλίμα βίας· υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της πληροφόρησης συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, και καλεί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να ενεργούν υπεύθυνα και να μεταδίδουν τα γεγονότα με δίκαιο, ακριβή και αντικειμενικό τρόπο, πράγμα που δεν συμβαίνει σήμερα·

15.  παραδέχεται ότι η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή οικονομική κρίση· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η παρούσα οικονομική κρίση οφείλεται κυρίως στην έξωθεν ανάμειξη, τόσο στις κυρώσεις που επιβάλλονται στη χώρα όσο και στη μείωση της τιμής του πετρελαίου, και στην οργανωμένη στρατηγική έσωθεν οικονομικής αποσταθεροποίησης που εφαρμόζουν ορισμένα τμήματα της αντιπολίτευσης και σημαντικοί οικονομικοί παράγοντες της χώρας, οι οποίοι ελέγχουν την παραγωγή και διανομή αγαθών, ιδίως στον τομέα των τροφίμων και των φαρμάκων· επισημαίνει ότι η εσωτερική αυτή στρατηγική έχει οδηγήσει σε ελλείψεις αγαθών, οι οποίες επιδεινώθηκαν από τις συντονισμένες ενέργειες ομάδων «bachaqueros», με στόχο να εξαντλούν τα αποθέματα στα καταστήματα αμέσως μετά τον εφοδιασμό τους, προκειμένου να αυξάνουν τις τιμές των αγαθών, και μετά να τα πωλούν στη μαύρη αγορά ή να τα διανέμουν για σκοπούς παραποίησης, μια κατάσταση που έχει συμβάλει στα υψηλά επίπεδα του πληθωρισμού στη χώρα· υπενθυμίζει ότι οι στρατηγικές αυτές εφαρμόστηκαν παράλληλα με τη συστημική απόσυρση του χαρτονομίσματος των 100 μπολιβάρ, που έχει την υψηλότερη ονομαστική αξία στη χώρα, από την κυκλοφορία, ενώ βρέθηκαν κυριολεκτικά τόνοι του εν λόγω χαρτονομίσματος σε χώρες όπως η Κολομβία ή η Παραγουάη· υπενθυμίζει ότι, παρά το σοβαρό αυτό πλήγμα που υπέστη η οικονομία, η Βενεζουέλα τήρησε τις διεθνείς υποχρεώσεις της όσον αφορά το εξωτερικό χρέος και συνέχισε να κατανέμει σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού της στην κοινωνική ανάπτυξη, που αναλογεί σε πάνω από το 70% του ετήσιου προϋπολογισμού της·

16.  επισημαίνει τον σεβασμό του Συντάγματος που επιδεικνύουν τα θεσμικά όργανα της Βενεζουέλας, σε σύγκριση με τη μόνιμη έλλειψη σεβασμού και την εριστική διάθεση που επιδεικνύουν η Εθνοσυνέλευση και ορισμένα τμήματα της αντιπολίτευσης·

17.  συμμερίζεται τις αρχές που περιλαμβάνονται στην ανακήρυξη της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής ως ζώνης ειρήνης και καλεί ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα να σεβαστεί πλήρως την εν λόγω ανακήρυξη στο πλαίσιο των σχέσεων της με τις χώρες της CELAC, μεταξύ άλλων μέσω της δέσμευσης για τη μη παρέμβαση, άμεση ή έμμεση, στα εσωτερικά ζητήματα οποιουδήποτε άλλου κράτους και για την τήρηση των αρχών της εθνικής κυριαρχίας, των ίσων δικαιωμάτων και της αυτοδιάθεσης των λαών·

18.  επικροτεί την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής ένταξης στη Βενεζουέλα, οι οποίες βασίζονται στην κοινωνική ευθύνη και τη δικαιοσύνη, την ισότητα, την αλληλεγγύη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και οι οποίες έχουν συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων στη χώρα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής ανάπτυξης και της σημαντικής προόδου που έχει σημειωθεί όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας ή στον τομέα της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης του αναλφαβητισμού το 2005 και της αύξησης του αριθμού φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση·

19.  υπενθυμίζει τη σημασία του ρόλου της Βενεζουέλας στη δημιουργία και ενίσχυση μιας διαδικασίας για τη συνεργασία και την ολοκλήρωση, προς όφελος των λαών της Λατινικής Αμερικής· υπογραμμίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση και συνεργασία, προς όφελος των λαών της Λατινικής Αμερικής· επικροτεί τα σημαντικά επιτεύγματα της ALBA στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας·

20.  αναγνωρίζει ότι οι χώρες μέλη της ALBA έχουν επίγνωση των σκληρών προσπαθειών που καταβάλλει η κυβέρνηση της Βενεζουέλας για την προαγωγή και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δικαιοσύνης και της ειρήνης, με γνώμονα την ανάσχεση των σχεδίων διεθνούς παρέμβασης εις βάρος της Βενεζουέλας, τα οποία απειλούν όχι μόνο τη σταθερότητα του αδελφού αυτού έθνους αλλά και τη σταθερότητα της περιφέρειας·

21.  επικροτεί τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας και σέβεται τα αποτελέσματά τους·

22.  καταδικάζει όλες τις ενέργειες που αποσκοπούν στην αμφισβήτηση της αδιάσειστης νομιμότητας των εκλογών στη Βενεζουέλα, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπεύθυνη θέση, σύμφωνα με τις αρχές της μη παρέμβασης, και να σεβαστούν την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, καθώς και τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας, όπως εκφράστηκε στις κάλπες·

23.  στηρίζει τις πρωτοβουλίες διαλόγου που προωθούν ο πρόεδρος Nicolás Maduro και η κυβέρνησή του, με τη στήριξη διαφόρων διεθνών οργανώσεων και παραγόντων, και το γεγονός ότι ο εν λόγω διάλογος δίνει προτεραιότητα στην ευημερία όλων των πολιτών και στις θεσμικές σχέσεις, στην ειρήνη, στη δικαιοσύνη, στην αλήθεια, στην ενίσχυση της οικονομίας, στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου, στη δημοκρατία και στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας·

24.  επιβεβαιώνει εκ νέου την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Βενεζουέλας και τον αγώνα του για την υπεράσπιση της βολιβαριανής διαδικασίας και των κοινωνικών κατακτήσεων των τελευταίων ετών·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην κυβέρνηση της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, στο Κοινοβούλιο της MERCOSUR, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ευρωπαϊκής Ένωσης-Λατινικής Αμερικής, και στους περιφερειακούς φορείς της Λατινικής Αμερικής, περιλαμβανομένων των UNASUR, ALBA και CELAC.

 

Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου