Procedură : 2018/2770(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0321/2018

Texte depuse :

B8-0321/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/07/2018 - 6.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 425kWORD 57k
2.7.2018
PE621.749v01-00
 
B8-0321/2018

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele sale (2018/2770(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas în numele Grupului GUE/NGL

Rezoluția Parlamentului European referitoare la criza migrației și situația umanitară din Venezuela și de la frontierele sale (2018/2770(RSP))  
B8‑0321/2018

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 1 alineatul (2) din capitolul 1 al Cartei ONU din 1945, cu scopul enunțat de a dezvolta „relații prietenești între națiuni, întemeiate pe respectarea principiului egalității în drepturi a popoarelor și a dreptului lor de a dispune de ele însele și de a lua oricare alte măsuri potrivite pentru consolidarea păcii mondiale”,

–  având în vedere articolul 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, precum și articolul 1 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, potrivit cărora „toate popoarele au dreptul de a dispune de ele însele” și „în virtutea acestui drept, ele își determină liber statutul politic și își asigură liber dezvoltarea economică, socială și culturală”,

–  având în vedere declarația făcută la 27 ianuarie 2013 cu ocazia reuniunii la nivel înalt a șefilor de stat și de guvern ai CELAC (Comunitatea Statelor Latino-Americane și Caraibiene) și ai UE, în care semnatarii își reafirmă angajamentul față de toate scopurile și principiile consacrate în Carta Națiunilor Unite și sprijinul lor pentru toate eforturile de promovare a egalității suverane a tuturor statelor și de a respecta integritatea lor teritorială și independența lor politică,

–  având în vedere Proclamarea Americii Latine și a Caraibilor drept zonă a păcii, convenită cu prilejul întâlnirilor la vârf anterioare ale CELAC,

–  având în vedere principiul neintervenției prevăzut în Carta ONU,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961,

–  având în vedere declarația din 23 mai 2018 a liderilor G7 privind Venezuela,

–  având în vedere concluziile anterioare ale Consiliului Afaceri Externe referitoare la Venezuela,

–  având în vedere declarațiile anterioare ale Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate cu privire la Venezuela,

–  având în vedere rezoluțiile anterioare ale Parlamentului European referitoare la Venezuela,

–  având în vedere decizia Conferinței președinților din 7 iunie 2018 de a trimite o delegație ad-hoc pentru a vizita orașele Cúcuta (Columbia) și Boa Vista (Brazilia),

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Guvernul Republicii Bolivariene a Venezuelei a denunțat în repetate rânduri imixtiunea externă, campaniile de destabilizare și dezinformare, manipularea opiniei publice și violența promovată de unele grupuri ale opoziției împotriva suveranității, independenței, păcii și stabilității democratice a țării și împotriva poporului venezuelean;

B.  întrucât Republica Bolivariană Venezuela are de înfruntat amenințări externe și interne la adresa suveranității și păcii într-o perioadă în care se confruntă, de asemenea, cu un război economic extraordinar, care a escaladat în ultimele luni, ca urmare a creșterilor de prețuri, contrabandei cu produse și acumulării de stocuri; întrucât această situație extraordinară a provocat probleme sociale, economice și politice și s-a repercutat și asupra naturii și a mediului înconjurător;

C.  întrucât, în decembrie 2014, fostul președinte al SUA, Barack Obama, a anunțat un proiect de lege adoptat de Senatul SUA, prin care sunt impuse sancțiuni unilaterale și extrateritoriale împotriva cetățenilor și a guvernului bolivarian al Venezuelei, care urmau să fie aplicabile până în 2019; întrucât toate cele 33 de țări din America Latină și Caraibe au condamnat și respins aceste sancțiuni unilaterale impuse Venezuelei de către SUA și întrucât, prin Declarația de la Bruxelles din cadrul celui de-al doilea Summit UE-CELAC desfășurat între 10 și 11 iunie 2015, șefii de stat și de guvern ai UE au luat act de respingerea de către CELAC a sancțiunilor SUA împotriva Republicii Bolivariene Venezuela; întrucât guvernul Venezuelei a reacționat, anunțând o serie de măsuri de punere în aplicare a unor articole din Convenția de la Viena privind relațiile diplomatice;

D.  întrucât, la 8 martie 2015, fostul președinte al SUA, Barack Obama, a emis un ordin executiv în care Republica Bolivariană a Venezuelei era declarată o „amenințare neobișnuită și extraordinară” la adresa „securității naționale și a politicii externe a Statelor Unite”; întrucât acest ordin executiv i-a permis SUA să recurgă la resurse de urgență națională pentru a răspunde amenințării, printre care aplicarea de sancțiuni împotriva Venezuelei;

E.  întrucât actualul președinte al SUA, Donald Trump, a menținut neschimbată strategia adoptată de predecesorul său, astfel cum se poate constata pe baza diferitelor ordine executive pe care le-a emis, și anume cel din 24 august 2017, din 19 martie 2018 și din 21 mai 2018;

F.  întrucât prin aceste ordine executive s-au impus sancțiuni suplimentare împotriva Venezuelei și interzicerea unor categorii suplimentare de operațiuni care vizează Venezuela, toate aceste măsuri urmărind să ofere un răspuns la așa-numita „urgență națională” declarată prin ordinul executiv 13692 din 8 martie 2015;

G.   întrucât declarațiile din 6 aprilie 2017 și din 15 februarie 2018 ale Amiralului Kurt Tidd, șeful Comandamentului de Sud al Statelor Unite ale Americii, prefigurează o agresiune împotriva Venezuelei, în conformitate cu doctrina securității colective regionale; întrucât astfel de declarații urmăresc să semene nesiguranță și instabilitate în țară, făcând parte din strategia intervenționistă aplicată în regiune împotriva guvernelor progresiste;

H.  întrucât una dintre componentele destabilizării în curs din Venezuela a fost și continuă să fie faptul că SUA, prin agenții ca USAID și Fundația națională pentru democrație, finanțează de peste 12 ani, cu milioane de dolari, organizații și partide politice antiguvernamentale; întrucât fostul președinte al SUA, Barack Obama, a autorizat un fond special de 5,5 milioane USD pentru a finanța prin Departamentul de Stat grupuri antiguvernamentale din Venezuela;

J.  întrucât Organizația Statelor Americane (OAS), și mai ales Secretarul general al acesteia, continuă să întreprindă acțiuni politice care urmăresc cu prioritate intervenția în situația internă din Venezuela și legitimarea prin orice mijloace a activării Cartei Democratice Interamericane, pentru a face posibilă o intervenție externă în această țară;

K.  întrucât cea de a XLVIII-a sesiune a Adunării Generale a OAS a fost marcată de amenințarea de a suspenda Venezuela din OAS, după cum a solicitat vicepreședintele SUA, Mike Pence, în perioada premergătoare evenimentului; întrucât, în cele din urmă, singurul lucru pe care SUA l-a putut obține a fost o rezoluție susținută de 19 țări din totalul de 24 de țări necesar pentru a suspenda Venezuela din OAS, votul nominal asupra rezoluției fiind completat de 11 abțineri și 4 voturi împotrivă;

L.  întrucât Venezuela a decis să părăsească OAS; întrucât mai sunt 11 luni până la ieșirea oficială a Venezuelei din Organizația Statelor Americane; întrucât intenția SUA este de a obține suspendarea Venezuelei din organizație, pentru a continua să intensifice măsurile unilaterale în afara dreptului internațional pe care le adoptă împotriva Venezuelei, în timp ce aliații SUA ar urma să înăsprească măsurile represive pe care le aplică împotriva acestei țări;

M.  întrucât Venezuela a fost împiedicată în mod ilegal să preia președinția temporară a Mercosur, cu scopul de a o izola și de a o exclude din această organizație; întrucât negocierile dintre UE și Mercosur cu privire la încheierea unui acord de liber schimb sunt în curs de desfășurare;

N.  întrucât această strategie de destabilizare, izolare și presiune împotriva Venezuelei este urmărită de către unele guverne din regiune – așa-numitul „Grup de la Lima” – cu încălcarea flagrantă a dreptului internațional;

O.  întrucât UE a făcut mai multe declarații și a adoptat diverse poziții în conformitate cu pozițiile susținute de anumite sectoare minoritare ale opoziției din Venezuela, cu intenția clară de a interveni în afacerile interne din Venezuela și de a influența situația internă a acestei țări;

P.  întrucât, la 13 noiembrie 2017, Consiliul Afaceri Externe a adoptat concluzii privind Venezuela și a convenit asupra unor sancțiuni direcționate; întrucât, la 22 ianuarie 2018, Consiliul Afaceri Externe a decis să adopte măsuri restrictive cu privire la șapte persoane care dețin funcții oficiale; întrucât, la 28 mai 2018, Consiliul Afaceri Externe a convenit în concluziile sale să acționeze rapid, cu scopul de a impune măsuri restrictive suplimentare, specific direcționate și reversibile împotriva Venezuelei; întrucât, la 25 iunie 2018, Consiliul Afaceri Externe a convenit în concluziile sale să aplice noi sancțiuni suplimentare împotriva Venezuelei, aplicând măsuri restrictive împotriva altor 11 persoane care dețin funcții oficiale;

Q.  întrucât o serie de corporații internaționale de prim rang din sectorul mass-mediei prezintă o imagine unilaterală a situației din Venezuela; întrucât informațiile sunt manipulate, răspândirea știrilor false și a zvonurilor despre Venezuela având rolul de a justifica, pur și simplu, o intervenție în această țară;

R.  întrucât, într-un interval de timp de 20 de ani, s-au organizat alegeri de 24 de ori în Venezuela;

S.  întrucât, de la ultimele alegeri pentru Adunarea Națională, unele sectoare ale opoziției au contribuit la destabilizarea țării, folosind competența legislativă în acest scop;

T.  întrucât unele sectoare ale opoziției au decis să nu participe la alegerile pentru Adunarea Națională Constituantă a Venezuelei și la alegerile prezidențiale;

U.  întrucât, la 20 mai 2018, în Venezuela au avut loc alegeri prezidențiale, în cadrul cărora au votat peste 8 milioane de cetățeni venezueleni; întrucât peste 200 de observatori internaționali au fost prezenți la alegeri; întrucât diferiți candidați ai opoziției au participat la procesul electoral; întrucât Nicolás Maduro a fost reales președinte;

V.  întrucât SUA, UE și unele guverne din regiune au contestat procesul electoral în etapa premergătoare alegerilor prezidențiale și încă refuză să recunoască rezultatul;

W.  întrucât guvernul venezuelean și președintele acestuia au solicitat de mai multe ori tuturor sectoarelor opoziției să se angajeze într-un dialog și au continuat să facă acest lucru pentru a putea crea un climat de pace în această țară;

X.  întrucât acțiunile întreprinse de unele sectoare ale opoziției, sprijinite de actori externi, cum ar fi SUA, UE, OAS, G7 și Grupul de la Lima continuă să alimenteze destabilizarea în această țară;

Z.  întrucât SUA, UE, OAS și Grupul de la Lima sunt responsabile pentru asediul economic împotriva Venezuelei, care afectează în mod dramatic poporul venezuelean;

AA.  întrucât așa-numitul „ajutor umanitar” promovat de către SUA, UE, OAS și Grupul de la Lima este doar un pretext și o scuză pentru a legitima o intervenție externă în această țară,

1.  condamnă în mod ferm ingerințele externe sistematice și măsurile de destabilizare politică, economică și socială luate împotriva Republicii Bolivariene a Venezuelei;

2.  denunță „instrumentalizarea” specioasă a drepturilor omului în scopuri politice de către UE, în special în cazul Venezuelei;

3.  afirmă cu insistență că utilizarea consecventă a strategiei intervenționiste împotriva suveranității Republicii Bolivariene a Venezuelei este departe de a crea oportunități de dialog și pace;

4.  reafirmă dreptul poporului venezuelean de a decide cu privire la viitorul său în mod suveran și pașnic, fără a suferi nicio ingerință sau presiune externă;

5.  reiterează necesitatea de a respecta principiul neamestecului în afacerile interne ale statelor, în conformitate cu dreptul internațional;

6.  contestă declarațiile privind o presupusă „criză umanitară” în Venezuela, făcute cu scopul de a spori ingerințele externe și de a susține o campanie de intervenție în această țară;

7.  având în vedere decizia Conferinței președinților din 7 iunie 2018 de a trimite o delegație ad-hoc pentru a vizita orașele Cúcuta (Columbia) și Boa Vista (Brazilia),

8.  regretă profund orice ingerință externă din partea OAS, a UE, a SUA sau a oricărei alte țări în afacerile interne ale țărilor terțe; reamintește că toate popoarele au dreptul la autodeterminare, dreptul de a-și stabili în mod liber statutul politic și de a-și asigura în mod liber dezvoltarea economică, socială și culturală și solicită ca acest drept să fie respectat;

9.  denunță scopurile nedemocratice și insurgente ale campaniei de destabilizare; subliniază interesele imperialiste ale SUA de a-și asigura accesul la resursele petroliere ale Venezuelei și scopul său politic de a submina țările Alianței Bolivariene pentru Popoarele Americii Noastre (ALBA);

10.  condamnă decizia SUA și a UE de a menține sancțiunile împotriva Venezuelei; solicită ridicarea imediată a acestor sancțiuni;

11.  respinge cu fermitate orice încercare a UE de a aplica sancțiuni suplimentare sau alte măsuri împotriva Venezuelei și a poporului său;

12.  subliniază că dialogul cu țările terțe nu ar trebui în niciun caz să dea naștere unor restricții la adresa dreptului popoarelor la autodeterminare;

13.  regretă evenimentele recente survenite în cadrul OAS, care demonstrează faptul că această organizație continuă să aibă un caracter nedemocratic și are o poziție intervenționistă, care este întotdeauna împotriva voinței suverane a popoarelor din America Latină;

14.  deplânge rolul jucat de majoritatea agențiilor de presă internaționale în răspândirea de zvonuri și folosirea de informații false cu scopul de a submina legitimitatea guvernului Venezuelei și de a genera o atmosferă de violență; reamintește că libertatea de informare este un drept fundamental al omului și face apel la mass-media internațională să acționeze responsabil și să prezinte evenimentele într-un mod corect, exact și echilibrat, ceea ce nu este cazul în prezent;

15.  ia act de criza economică gravă cu care se confruntă Venezuela; recunoaște, cu toate acestea, că această criză economică este provocată în principal de ingerințele externe, atât prin sancțiunile impuse țării, cât și prin scăderea prețului petrolului, precum și de o strategie de destabilizare economică internă orchestrată de anumite sectoare din opoziție și de actori economici importanți din țară, care controlează producția și distribuția de produse, în special în sectorul alimentar și în cel al medicamentelor; reamintește că această strategie internă a condus la un deficit de bunuri, care a fost agravat de acțiunile coordonate întreprinse de grupuri de comercianți de pe piața neagră, numiți „bachaqueros”, cu scopul de a epuiza stocurile din magazine în momentul reaprovizionării acestora, pentru a crește prețurile produselor, vânzându-le apoi pe piața neagră sau distribuindu-le pentru contrafacere, situație care a contribuit la nivelurile ridicate ale inflației din țară; reamintește că aceste strategii au fost aplicate în paralel cu eliminarea de pe piață a bancnotei de 100 de bolívari, însemnul monetar cu cea mai ridicată valoare al țării, ulterior fiind descoperite cantități uriașe de astfel de bancnote în țări precum Columbia și Paraguay; reamintește că, în pofida acestor probleme economice grave, Venezuela și-a respectat angajamentele internaționale în ceea ce privește datoria externă și a continuat, în același timp, să aloce pentru dezvoltarea socială fonduri bugetare semnificative, care se ridică la peste 70 % din bugetul său anual;

16.  ia act de respectul pentru Constituție de care au dat dovadă instituțiile din Venezuela, în comparație cu atitudinea manifestată de Adunarea Națională și de unele sectoare ale opoziției, care poate fi caracterizată ca fiind conflictuală și lipsită în mod sistematic de respect față de aceste norme;

17.  susține principiile incluse în proclamarea Americii Latine și Caraibilor drept zonă de pace și îndeamnă întreaga comunitate internațională să respecte pe deplin această proclamație în relațiile cu țările CELAC, inclusiv angajamentul de a nu interveni direct sau indirect în afacerile interne ale altui stat și de a respecta principiul suveranității naționale, al egalității în drepturi și al autodeterminării popoarelor;

18.  salută punerea în aplicare a unor politici de incluziune socială în Venezuela, având la bază responsabilitatea și dreptatea socială, egalitatea, solidaritatea și drepturile omului, care a contribuit la reducerea inegalităților din această țară, ținând seama în special de măsurile de dezvoltare socială, precum și de progresul semnificativ realizat în domeniul reducerii sărăciei sau în domeniul educației, inclusiv eradicarea analfabetismului în 2005 și creșterea masivă a numărului de studenți din învățământul superior;

19.  amintește importanța rolului Venezuelei în crearea și consolidarea unui proces de cooperare și integrare în beneficiul popoarelor din America Latină; subliniază progresul semnificativ realizat în integrarea și cooperarea regională în favoarea popoarelor din America Latină; salută realizările semnificative ale ALBA în domeniile sănătății, educației, culturii și cooperării reciproc avantajoase;

20.  recunoaște că țările membre ale ALBA sunt conștiente de eforturile intense depuse de guvernul Venezuelei pentru promovarea și protejarea drepturilor omului, a dreptății și a păcii, cu scopul de a contracara planul de intervenție externă internațională împotriva Venezuelei, care amenință nu numai stabilitatea acestei națiuni surori, ci și a regiunii în ansamblu;

21.  salută recentele alegeri prezidențiale din Venezuela și ia act cu respect de rezultatele acestora;

22.  condamnă toate acțiunile menite să pună la îndoială legitimitatea incontestabilă a alegerilor din Venezuela și invită statele membre ale UE să adopte o poziție responsabilă, în conformitate cu principiile neamestecului, arătând respect față de independența și suveranitatea Republicii Bolivariene a Venezuelei, precum și față de voința poporului venezuelean, astfel cum a fost exprimată în cadrul scrutinului;

23.  sprijină inițiativele de dialog promovate de președintele Nicolás Maduro și de guvernul său, susținute de diferite organizații și actori de la nivel internațional, și salută faptul că prioritățile acestui dialog sunt bunăstarea tuturor cetățenilor și consolidarea relațiilor instituționale, pacea, justiția, adevărul, întărirea economiei, apărarea statului de drept, democrația și respectul pentru suveranitatea națională;

24.  își reafirmă solidaritatea cu poporul venezuelean și cu lupta sa pentru apărarea procesului bolivarian și a realizărilor sociale obținute în ultimii ani;

25.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernului Republicii Bolivariene a Venezuelei, Parlamentului Mercosur, Adunării Parlamentare Euro-Latinoamericane, precum și organismelor regionale latinoamericane, inclusiv UNASUR, ALBA și CELAC.

 

Ultima actualizare: 4 iulie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate