Postup : 2018/2891(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0351/2018

Předložené texty :

B8-0351/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0436

NÁVRH USNESENÍ
PDF 279kWORD 53k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.206v01-00
 
B8-0351/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas, Anders Sellström za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci ve Venezuele (2018/2891(RSP))  
B8-0351/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 27. února 2014 o situaci ve Venezuele(1), ze dne 18. prosince 2014 o pronásledování demokratické opozice ve Venezuele(2), ze dne 12. března 2015 o situaci ve Venezuele(3), ze dne 8. června 2016 o situaci ve Venezuele(4), ze dne 27. dubna 2017 o situaci ve Venezuele(5), ze dne 8. února 2018 o situaci ve Venezuele(6), ze dne 3. května 2018 o prezidentských volbách ve Venezuele(7) a ze dne 5. července 2018 o migrační krizi a humanitární situaci ve Venezuele(8),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem naMezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu (MTS),

–  s ohledem na stanovisko žalobkyně MTS Fatou Bensoudaové ze dne 8. února 2018 k zahájení předběžného šetření situace ve Venezuele a ze dne 27. září 2018 k podnětu skupiny šesti států, který se týkal situace ve Venezuele,

–  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci ze dne 15. října 2018,

–  s ohledem na stanovisko místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 9. října 2018 k úmrtí člena městské rady Fernanda Albána ve Venezuele,

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro zahraniční věci a Podvýboru pro lidská práva ze dne 10. října 2018 k úmrtí Fernanda Albána,

–  s ohledem na zprávu o pracovní cestě vyslané Parlamentem z důvodu migrační krize a humanitární situace ve Venezuele a na jejích pozemních hranicích s Kolumbií a Brazílií,

–  s ohledem na své rozhodnutí udělit Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratické opozici a politickým vězňům ve Venezuele,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že stav lidských práv, demokracie a právního státu se ve Venezuele závažným způsobem zhoršuje; vzhledem k tomu, že Venezuela v důsledku politické krize čelí nebývalé společenské, hospodářské a humanitární krizi, což má za následek vysoký počet obětí na životech a 2,3 milionu migrantů a uprchlíků;

B.  vzhledem k tomu, že 87 % obyvatel Venezuely trpí chudobou a 61,2 % obyvatelstva čelí extrémní chudobě; vzhledem k tomu, že mateřská úmrtnost se zvýšila o 60 % a úmrtnost dětí o 30 %;

C.  vzhledem k tomu, že navzdory připravenosti mezinárodního společenství venezuelská vláda bohužel zatvrzele odmítá otevřeně přijmout mezinárodní humanitární pomoc a usnadnit její distribuci;

D.  vzhledem k tomu, že dne 8. října 2018 byl venezuelský opoziční politik Fernando Albán údajně mučen a zavražděn v prostorách sídla Bolívarovské státní zpravodajské služby (SEBIN), tedy venezuelské tajné policie; vzhledem k tomu, že navzdory výzvám ze strany OSN a EU orgány odmítly povolit nezávislé vyšetřování příčin jeho smrti, včetně pitvy, kterou by provedl nezávislý tým forenzních odborníků pod mezinárodním dohledem; vzhledem k tomu, že pan Albán byl zadržován v prostorách sídla tajné služby SEBIN; vzhledem k tomu, že proto musí být venezuelské orgány volány k odpovědnosti, pokud jde o místo, kde se tato osoba nalézá;

E.  vzhledem k tomu, že dne 13. října 2018 byl nositel Sacharovovy ceny za rok 2017 Lorent Saleh propuštěn na svobodu, přímo odvezen na letiště a bezprostředně přinucen odejít do exilu ve Španělsku; vzhledem k tomu, že tato osoba strávila čtyři roky ve vězení, kde byla krutě mučena a držena bez soudu, přičemž soudní projednání jejího případu bylo odloženo nejméně v 53 případech; vzhledem k tomu, že její svědectví svědčí o krutém a nelidském zacházení s politickými vězni ve Venezuele;

F.  vzhledem k tomu, že více než 200 politických vězňů zůstává v této zemi za mřížemi; vzhledem k tomu, že poslanec Národního shromáždění Juan Recasens je stále držen v izolaci, čímž dochází k neustálému a protiprávnímu porušování jeho politické imunity;

G.  vzhledem k tomu, že předseda Národního shromáždění a nositel Sacharovovy ceny za rok 2017 Julio Borges, bývalá nejvyšší státní zástupkyně Luisa Ortegová Diazová a bývalý státní zástupce venezuelského ministerstva spravedlnosti Zair Mundaray Rodriguez byli bezdůvodně obviněni z účasti na pokusu o vraždu prezidenta Venezuely Nicoláse Madura; vzhledem k tomu, že venezuelské orgány vydaly prostřednictvím Interpolu na uvedené osoby mezinárodní zatykač;

H.  vzhledem k tomu, že se ve Venezuele šíří atmosféra vzrůstajícího násilí a absolutní beztrestnosti, neboť orgány v zemi nejsou schopny dovést k odpovědnosti pachatele závažných případů porušení lidských práv, včetně vražd, použití nepřiměřené síly proti demonstrantům, svévolného zadržování, mučení a dalšího ponižujícího a nelidského zacházení, ale také kriminálního násilí;

I.  vzhledem k tomu, že žalobkyně Mezinárodního trestního soudu dne 8. února 2018 zahájila předběžné šetření situace ve Venezuele; vzhledem k tomu, že skupina šesti států, které jsou smluvními stranami Římského statutu MTS (Argentina, Kanada, Kolumbie, Chile, Paraguay a Peru) vyzvala žalobce, aby zahájili vyšetřování zločinů proti lidskosti spáchaných na území Venezuely; vzhledem k tomu, že Francie a Kostarika výzvu k vyšetřování taktéž podpořily; vzhledem k tomu, že toto je vůbec první případ, kdy došlo k podání podnětu skupinou smluvních stran ohledně situace, která panuje na území jiné smluvní strany;

J.  vzhledem k tomu, že Rada dne 13. listopadu 2017 rozhodla uvalit zbrojní embargo na Venezuelu a zakázat vývoz souvisejícího materiálu, který by mohl být použit k vnitrostátním represím; vzhledem k tomu, že Rada dne 22. ledna 2018 v reakci na porušování demokratických hodnot jednomyslně rozhodla zavést sankce proti sedmi občanům Venezuely, kteří zastávají veřejné funkce, formou restriktivních opatření, jako je zákaz cestování a zmrazení majetku; vzhledem k tomu, že dne 25. června 2018 byly tyto sankce uvaleny na dalších 11 venezuelských funkcionářů;

K.  vzhledem k tomu, že EU spolu s dalšími demokratickými orgány neuznala výsledky prezidentských voleb, voleb do Ústavodárného národního shromáždění ani orgány, které vzešly z tohoto nelegitimního volebního procesu;

L.  vzhledem k tomu, že v závěrech ze schůze Rady pro zahraniční věci ze dne 15. října 2018 je obsažen návrh na politické řešení současné krize prozkoumáním možnosti vytvoření kontaktní skupiny pro usnadnění politického procesu;

M.  vzhledem k tomu, že dva pokusy o navázání národního dialogu mezi vládou a opozicí za pomoci Vatikánu a mezinárodních zprostředkovatelů s cílem nalézt cestu z krize selhaly z důvodu nízkého zájmu venezuelských orgánů, které při tom pouze usilovaly o získání času a mezinárodního uznání;

1.  vyjadřuje svou upřímnou soustrast rodině a přátelům Fernanda Albána; odsuzuje v této souvislosti zločiny spáchané venezuelskými orgány a vyzývá, aby v tomto konkrétním případě bylo nezávisle vyšetřeno jednání vlády a aby mimo jiné byla nezávislým týmem forenzních odborníků provedena pitva těla pod mezinárodním dohledem;

2.  připomíná, že dva předchozí pokusy o dosažení politického řešení krize ve Venezuele s Vatikánem jako zprostředkovatelem a skrze vnitrostátní politický dialog, jež se odehrály v Dominikánské republice, jednoznačně ztroskotaly; v této souvislosti připomíná, že úloha mezinárodního zprostředkování nebo kontaktní skupiny pro usnadnění dialogu nesmí být vychýlena ve prospěch jedné strany a že musí být přijata oběma stranami;

3.  vyzývá EU, zejména Radu a místopředsedkyni, vysokou představitelku k zajištění toho, aby veškeré další návrhy na politické řešení obsahovaly tyto neměnné požadavky: okamžité propuštění všech politických vězňů a ukončení mučení a pronásledování politických oponentů a lidskoprávních aktivistů i špatného zacházení s těmito osobami; vytvoření nové nezávislé Národní volební komise, kterou zvolí Národní shromáždění; uspořádání svobodných voleb za spravedlivých podmínek v souladu s mezinárodními standardy důvěryhodného volebního procesu, který ctí politický pluralismus, a za účasti mezinárodních pozorovatelů; uznání moci legitimního Národního shromáždění a rozpuštění Ústavodárného národního shromáždění;

4.  vyjadřuje plnou podporu vyšetřování vedenému MTS ve věci zločinů a represivních postupů, jichž se ve velkém měřítku dopustil venezuelský režim; naléhavě vyzývá EU, aby se připojila k iniciativě smluvních stran MTS, jejímž cílem je vyšetřit zločiny proti lidskosti spáchané venezuelskou vládou na vlastním území a pohnat odpovědné osoby k odpovědnosti;

5.  vítá, že EU za to, že byly dne 20. května 2018 uspořádány nelegitimní a mezinárodně neuznané volby, bez odkladu uvalila další cílené a odvolatelné sankce, jež nezpůsobí obyvatelstvu Venezuely žádnou újmu; požaduje, aby tyto sankce byly zostřeny v případě, že se bude stav lidských práv a demokratických hodnot v zemi nadále zhoršovat;

6.  chválí kolumbijskou vládu za její rychlou reakci a podporu, kterou poskytuje všem Venezuelanům přicházejícím do země; rovněž chválí Brazílii a další země v regionu, zejména Peru, regionální a mezinárodní organizace, soukromé a veřejné subjekty, katolickou církev a běžné občany v celém regionu za jejich aktivní pomoc a solidaritu s venezuelskými uprchlíky a migranty; vyzývá členské státy EU, které se potýkají s přílivem Venezuelanů, aby jim poskytly přístup k základním službám a udělily status dočasné ochrany;

7.  opětovně poukazuje na velmi znepokojivé závěry pracovní cesty, která byla v červnu 2018 Parlamentem vyslána k pozemním hranicím Kolumbie a Brazílie s Venezuelou; připomíná svou výzvu určenou venezuelským orgánům, aby naléhavě umožnily neomezený vstup humanitární pomoci do země s cílem zabránit zhoršení humanitární krize a krizového stavu veřejného zdraví;

8.  vyzývá Radu a místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby uvolnily více finančních prostředků a pomoci ve spolupráci s nedávno jmenovaným společným zvláštním představitelem Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a Mezinárodní organizace pro migraci ve věci venezuelských uprchlíků a migrantů v regionu Eduardo Steinem;

9.  připomíná, že Interpol je mezinárodní policejní organizací, jejímž úkolem je především bojovat proti mezinárodnímu zločinu; vyzývá Interpol, aby se nezabýval podáními venezuelské vlády, která směřují proti panu Borgesovi, paní Ortegové Diazové a panu Mundarayovi Rodriguezovi, neboť jejich obvinění jsou naprosto nepodložená a zcela politicky motivovaná;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům Kolumbijské republiky, Brazilské republiky a Peruánské republiky, Evropsko-latinskoamerickému parlamentnímu shromáždění, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států a Limské skupině.

 

 

 

(1)

Úř. věst. C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

Úř. věst. C 294, 12.8.2016, s. 21.

(3)

Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

Úř. věst. C 86, 6.3.2018, s. 101.

(5)

Úř. věst C 298, 23.8.2018, s. 137.

(6)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0041.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(8)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0313.

Poslední aktualizace: 24. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí