Procedūra : 2018/2891(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0351/2018

Pateikti tekstai :

B8-0351/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0436

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 418kWORD 53k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.206v01-00
 
B8-0351/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Venesueloje  (2018/2891(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas, Anders Sellström PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Venesueloje  (2018/2891(RSP))  
B8-0351/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Venesuelos, visų pirma į 2014 m. vasario 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(1), 2014 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją dėl demokratinės opozicijos persekiojimo Venesueloje(2), 2015 m. kovo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(3), 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(4), 2017 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(5), 2018 m. vasario 8 d. rezoliuciją dėl padėties Venesueloje(6), 2018 m. gegužės 3 d. rezoliuciją dėl rinkimų Venesueloje(7) ir liepos 5 d. rezoliuciją dėl migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje(8),

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo (TBT) Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 8 d. TBT prokuroro Fatou Bensouda pareiškimą dėl pradedamų išankstinių padėties Venesueloje tyrimų ir 2018 m. rugsėjo 27 d. pareiškimą dėl šešių šalių grupės iškelto klausimo dėl padėties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 15 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 9 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą dėl savivaldybės tarybos nario Fernando Albáno mirties Venesueloje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 10 d. Užsienio reikalų komiteto ir Žmogaus teisių pakomitečio pareiškimą dėl Fernando Albáno mirties,

–  atsižvelgdamas į savo misijos migracijos krizės ir humanitarinės padėties Venesueloje bei prie jos sausumos sienų su Kolumbija ir Brazilija klausimais ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą 2017 m. Sacharovo premiją skirti Venesuelos demokratinei opozicijai ir politiniams kaliniams,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės padėtis Venesueloje toliau blogėja; kadangi Venesuela dėl politinės krizės patiria precedento neturinčią socialinę, ekonominę ir humanitarinę krizę, kurios padariniai – daugybė mirčių ir apie 2,3 mln. migrantų bei pabėgėlių;

B.  kadangi 87 proc. Venesuelos gyventojų kenčia nuo skurdo, o didžiausio skurdo lygis sudaro 61,2 proc.; kadangi motinų mirtingumas padidėjo 60 proc., o kūdikių mirtingumas – 30 proc.;

C.  kadangi, nepaisant tarptautinės bendruomenės pasirengimo padėti, Venesuelos vyriausybė, deja, ir toliau atkakliai atsisako atvirai priimti tarptautinę humanitarinę pagalbą ir palengvinti jos paskirstymą;

D.  kadangi įtariama, kad 2018 m. spalio 8 d. Venesuelos opozicijos politikas Fernando Albán buvo kankinamas ir nužudytas Venesuelos politinės policijos Nacionalinės žvalgybos tarnybos (SEBIN) patalpose; kadangi, nepaisant JT ir ES raginimų, valdžios institucijos atsisakė leisti atlikti nepriklausomą jo mirties priežasčių tyrimą, įskaitant nepriklausomą skrodimą, kurį atliktų tarptautinė teismo ekspertizės grupė; kadangi F. Albán buvo kalinamas SEBIN patalpose; kadangi dėl to Venesuelos valdžios institucijos turi būti laikomos atsakingomis už jo buvimo vietą;

E.  kadangi 2018 m. spalio 13 d. 2017 m. Sacharovo premijos laureatas Lorent Saleh buvo paleistas, nuvežtas tiesiai į oro uostą ir nedelsiant prievarta ištremtas į Ispaniją; kadangi ketverius metus jis praleido kalėjime, kur patyrė siaubingus kankinimus ir buvo laikomas be teismo, o jo teismo posėdžiai būdavo atidėliojami ne mažiau kaip 53 kartus; kadangi iš jo liudijimų matyti, kad Venesueloje žiauriai ir nežmoniškai elgiamasi su politiniais kaliniais;

F.  kadangi daugiau nei du šimtai politinių kalinių tebėra kalinama Venesuelos kalėjimuose; kadangi Nacionalinės Asamblėjos narys Juan Recasens vis dar kalinamas be teisės susirašinėti, o jo politinis imunitetas nuolat ir neteisėtai pažeidžiamas;

G.  kadangi buvęs Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas ir 2017 m. Sacharovo premijos laureatas Julio Borges, buvusi generalinė prokurorė Luisa Ortega Diaz ir buvęs Venesuelos Viešųjų reikalų ministerijos prokuroras Zair Mundaray Rodriguez yra nepagrįstai kaltinami dalyvavę sąmoksle nužudyti Venesuelos prezidentą Nicolásą Maduro; kadangi Venesuelos valdžios institucijos dėl jų trijų per Interpolą išdavė tarptautinius arešto orderius;

H.  kadangi dėl to, kad valdžios institucijos nesugeba patraukti atsakomybėn sunkius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant žmogžudystes, pernelyg didelės jėgos naudojimą prieš demonstrantus, savavališką suėmimą, kankinimus ir kitą žeminantį ir nežmonišką elgesį, taip pat su nusikalstamą smurtą, įvykdžiusius asmenis, Venesueloje vis daugėja smurto ir visiško nebaudžiamumo atvejų;

I.  kadangi 2018 m. vasario 8 d. Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuratūra pradėjo preliminarų padėties Venesueloje tyrimą; kadangi 2018 m. rugsėjo 27 d. šešių valstybių, kurios yra Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto šalys (Argentina, Kanada, Kolumbija, Čilė, Paragvajus ir Peru), grupė paprašė, kad prokuroras pradėtų tyrimą dėl Venesuelos teritorijoje įvykdytų nusikaltimų žmoniškumui; kadangi Prancūzija ir Kosta Rika taip pat parėmė raginimus atlikti tokius tyrimus; kadangi tai buvo pirmas toks Šalių grupės pateiktas prašymas dėl padėties kitos Šalies teritorijoje;

J.  kadangi 2017 m. lapkričio 13 d. Taryba nusprendė patvirtinti ginklų embargą Venesuelai ir uždrausti susijusių medžiagų, kurios gali būti panaudotos vidaus represijoms, įvežimą; kadangi 2018 m. sausio 22 d. Taryba vienbalsiai nusprendė taikyti sankcijas septyniems asmenims, Venesueloje einantiems oficialias pareigas, kaip ribojamąsias priemones, pvz., draudimus keliauti ir turto įšaldymą, reaguodama į tai, kad nesilaikoma demokratinių principų; kadangi 2018 m. birželio 25 d. sankcijos buvo išplėstos ir imtos taikyti dar 11 Venesuelos pareigūnų;

K.  kadangi ES kartu su kitomis demokratinėmis institucijomis nepripažįsta nei prezidento, nei Steigiamosios Nacionalinės Asamblėjos rinkimų, nei valdžios institucijų, sukurtų vykdant šiuos neteisėtus procesus;

L.  kadangi 2018 m. spalio 15 d. Užsienio reikalų tarybos posėdžio išvadose buvo pateikta nuoroda į politinį dabartinės krizės sprendimą ir išnagrinėta galimybė įsteigti kontaktinę grupę siekiant palengvinti politinį procesą;

M.  kadangi du bandymai užmegzti vyriausybės ir opozicijos nacionalinį dialogą, kuriam tarpininkautų Vatikanas ir tarptautiniai tarpininkai, siekiant įveikti krizę, žlugo dėl to, kad Venesuelos valdžios institucijos nebuvo pakankamai rimtai nusiteikusios ir siekė tik laimėti laiko ir tarptautinį pripažinimą;

1.  reiškia nuoširdžią užuojautą Fernando Albáno šeimai ir draugams; atsižvelgdamas į tai smerkia Venesuelos valdžios institucijų padarytus nusikaltimus ir ragina nedelsiant atlikti nepriklausomą vyriausybės tyrimą, taip pat skrodimą, kurį atliktų tarptautinė nepriklausoma teismo ekspertizės grupė;

2.  primena, kad du ankstesni bandymai pasiekti politinį krizės Venesueloje sprendimą tarpininkaujant Vatikanui ir Dominikos Respublikoje vykstant nacionaliniam politiniam dialogui buvo akivaizdžiai nesėkmingi; todėl primena, kad tarptautinio tarpininkavimo ar ryšių palaikymo tarpininkų grupės vaidmuo turi būti nešališkas ir priimtinas abiem šalims;

3.  ragina ES, t. y. Tarybą ir vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją užtikrinti, kad bet kokie tolesni veiksmai siekiant politinio sprendimo apimtų šiuos neatšaukiamus reikalavimus: nedelsiant išlaisvinti visus politinius kalinius ir nutraukti kankinimus, netinkamą elgesį ir priekabiavimą prie politinių oponentų ir žmogaus teisių aktyvistų; suformuoti naują nepriklausomą Nacionalinę rinkimų tarybą, kurią išrinktų Nacionalinė Asamblėja; surengti laisvus ir sąžiningus rinkimus laikantis tarptautinių standartų dėl patikimo proceso, atitinkančio politinio pliuralizmo principą, dalyvaujant demokratiniams tarptautiniams stebėtojams; pripažinti teisėtos Nacionalinės Asamblėjos įgaliojimus ir paleisti Steigiamąją Nacionalinę Asamblėją;

4.  visapusiškai remia TBT vykdomus tyrimus dėl Venesuelos režimo padarytų didelio masto nusikaltimų ir represijų; ragina ES prisijungti prie TBT statuto šalių iniciatyvos ištirti Venesuelos vyriausybės Venesuelos teritorijoje įvykdytus nusikaltimus žmoniškumui, siekiant patraukti atsakomybėn už juos atsakingus asmenis;

5.  palankiai vertina tai, kad ES dėl 2018 m. gegužės 20 d. surengtų rinkimų, kurie buvo neteisėti ir nėra pripažinti tarptautiniu mastu, skubiai nustatė papildomas tikslines ir grįžtamąsias sankcijas, kurios nesukels žalos Venesuelos gyventojams; ragina sugriežtinti šias sankcijas, jei šalyje toliau blogės žmogaus teisių ir demokratijos padėtis;

6.  palankiai vertina Kolumbijos Vyriausybės gebėjimą greitai reaguoti ir paramą, kurią ji teikė visiems atvykstantiems venesueliečiams; taip pat giria Braziliją ir kitas regiono šalis, visų pirma Peru, regionines ir tarptautines organizacijas, privačius ir viešuosius subjektus, katalikų bažnyčią ir paprastus piliečius visame regione už jų aktyvia paramą ir solidarumą su Venesuelos pabėgėliais ir migrantais; ragina ES valstybes nares, į kurias atvyksta Venesuelos piliečiai, užtikrinti jiems galimybę gauti pagrindines paslaugas ir suteikti jiems laikinos apsaugos statusą;

7.  primena apie didelį susirūpinimą keliančius faktus, kuriuos 2018 m. birželio mėn. nustatė misija prie Kolumbijos ir Brazilijos sausumos sienų su Venesuela; dar kartą ragina Venesuelos valdžios institucijas kuo skubiau sudaryti sąlygas nekliudomai teikti humanitarinę pagalbą šaliai, kad būtų išvengta humanitarinės ir visuomenės sveikatos krizės pablogėjimo;

8.  ragina Tarybą ir vyriausiąją įgaliotinę ir pirmininko pavaduotoją sutelkti daugiau lėšų ir padėti koordinuoti veiklą su neseniai paskirtu bendru Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) ir JT Migracijos agentūros (TMO) specialiuoju atstovu dėl Venesuelos pabėgėlių ir migrantų regione Eduardo Steinu;

9.  primena, kad Interpolas yra tarptautinė policijos organizacija, daugiausia skirta kovoti su tarptautiniu nusikalstamumu; ragina Interpolą nesiimti veiksmų dėl Venesuelos vyriausybės prašymų dėl J. Borgeso, L. Ortega Diaz ir Z. Muntary Rodriguezo, atsižvelgiant į tai, kad kaltinimai yra visiškai nepagrįsti ir yra politiškai motyvuoti;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, Venesuelos Bolivaro Respublikos vyriausybei ir Nacionalinei asamblėjai, Kolumbijos Respublikos, Brazilijos Respublikos ir Peru Respublikos vyriausybėms ir parlamentams, Europos ir Lotynų Amerikos parlamentinei asamblėjai, Amerikos valstybių organizacijos generaliniam sekretoriui ir Limos grupei.

(1)

OL C 285, 2017 8 29, p. 145.

(2)

OL C 294, 2016 8 12, p. 21.

(3)

OL C 316, 2016  8 30, p. 190.

(4)

OL C 86, 2018 3 6, p. 101.

(5)

OL C 298, 2018 8 23, p. 137.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0041.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0199.

(8)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0313.

Atnaujinta: 2018 m. spalio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika