Postup : 2018/2891(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0351/2018

Predkladané texty :

B8-0351/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.20
CRE 25/10/2018 - 13.20

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0436

NÁVRH UZNESENIA
PDF 274kWORD 49k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0351/2018
22.10.2018
PE624.206v01-00
 
B8-0351/2018

predložený na základe vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP))


Esteban González Pons, Luis de Grandes Pascual, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Nuno Melo, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Ivan Štefanec, Fernando Ruas, Anders Sellström v mene skupiny PPE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP))  
B8‑0351/2018

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenia z 27. februára 2014 o situácii vo Venezuele(1), z 18. decembra 2014 o prenasledovaní demokratickej opozície vo Venezuele(2), z 12. marca 2015 o situácii vo Venezuele(3), z 8. júna 2016 o situácii vo Venezuele(4), z 27. apríla 2017 o situácii vo Venezuele(5), z 8. februára 2018 o situácii vo Venezuele(6), z 3. mája 2018 o prezidentských voľbách vo Venezuele(7) a z 5. júla 2018 o migračnej kríze a humanitárnej situácii vo Venezuele(8),

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na vyhlásenie prokurátorky MTS Fatou Bensoudovej z 8. februára 2018 o otvorení predbežného preskúmania situácie vo Venezuele a z 27. septembra 2018 o predložení podnetu v súvislosti so situáciou vo Venezuele skupinou šiestich štátov,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 15. októbra 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) z 9. októbra 2018 o úmrtí predstaviteľa úradu miestnej samosprávy Fernanda Albána vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie Výboru pre zahraničné veci a Podvýboru pre ľudské práva z 10. októbra 2018, pokiaľ ide o úmrtie Fernanda Albána,

–  so zreteľom na správu zo služobnej cesty so zameraním na migračnú krízu a humanitárnu situáciu vo Venezuele a na jej pozemných hraniciach s Kolumbiou a Brazíliou,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie udeliť Sacharovovu cenu za rok 2017 demokratickej opozícii a politickým väzňom vo Venezuele,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže situácia v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu sa vo Venezuele naďalej výrazne zhoršuje; keďže Venezuela čelí bezprecedentnej sociálnej, hospodárskej a humanitárnej kríze v dôsledku politickej krízy, ktorá je príčinou veľkého množstva úmrtí a približne 2,3 milióna migrantov a utečencov;

B.  keďže 87 % obyvateľstva Venezuely je postihnutých chudobou, pričom 61,2 % trpí extrémnou chudobou; keďže úmrtnosť matiek vzrástla o 60 % a úmrtnosť dojčiat o 30 %;

C.  keďže napriek pripravenosti medzinárodného spoločenstva venezuelská vláda, žiaľ, naďalej tvrdohlavo odmieta otvorene prijať medzinárodnú humanitárnu pomoc a uľahčiť jej distribúciu;

D.  keďže 8. októbra 2018 bol venezuelský opozičný politik Fernando Albán údajne mučený a zavraždený v priestoroch Bolívarovskej národnej spravodajskej služby (SEBIN), čiže venezuelskej politickej polície; keďže orgány napriek výzvam OSN a EÚ odmietli povoliť nezávislé vyšetrovanie príčin jeho úmrtia vrátane medzinárodnej pitvy, ktorú by vykonal nezávislý forenzný tím; keďže sa pán Albán nachádzal vo väzbe v priestoroch SEBIN; keďže venezuelské orgány majú preto niesť zodpovednosť za miesto jeho pobytu;

E.  keďže 13. októbra 2018 bol laureát Sacharovovej ceny za rok 2017 Lorent Saleh prepustený, prepravený priamo na letisko a okamžite vyhostený do Španielska do núteného exilu; keďže strávil štyri roky vo väzení, kde bol podrobený hroznému mučeniu a bol zadržiavaný bez súdneho procesu, pričom jeho súdne konanie bolo aspoň 53-krát odročené; keďže jeho svedectvá potvrdzujú kruté a neľudské zaobchádzanie s politickými väzňami vo Venezuele;

F.  keďže vo Venezuele sa vo väzení nachádza viac ako dvesto politických väzňov; keďže poslanec Národného zhromaždenia Juan Recasens je naďalej držaný v izolácii, a teda jeho politická imunita je trvale a neoprávnene porušovaná;

G.  keďže bývalý predseda Národného zhromaždenia a laureát Sacharovovej ceny za rok 2017 Julio Borges, bývalá generálna prokurátorka Luisa Ortega Diaz a bývalý prokurátor Generálnej prokuratúry Venezuely Zair Mundaray Rodriguez boli neodôvodnene obvinení z účasti na pokuse o prípravu vraždy venezuelského prezidenta Nicolása Maduru; keďže venezuelské orgány vydali prostredníctvom Interpolu na všetkých troch medzinárodné zatykače;

H.  keďže vo Venezuele vládne atmosféra rastúceho násilia a úplnej beztrestnosti z veľkej časti kvôli neschopnosti orgánov vyvodiť zodpovednosť voči páchateľom závažných porušení ľudských práv vrátane vraždy, použitia neprimeranej sily proti demonštrantom, svojvoľného zadržiavania, mučenia a iného ponižujúceho a neľudského zaobchádzania, ale aj zločinného násilia;

I.  keďže prokurátorka Medzinárodného trestného súdu otvorila 8. februára 2018 predbežné preskúmanie situácie vo Venezuele; keďže 27. septembra 2018 skupina šiestich štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (Argentína, Kanada, Kolumbia, Čile, Paraguaj a Peru), požiadala, aby prokurátor otvoril vyšetrovanie trestných činov proti ľudskosti, ku ktorým došlo na území Venezuely; keďže Francúzsko a Kostarika tiež podporili výzvy na takéto vyšetrovanie; keďže toto bolo vôbec prvýkrát, čo skupina štátov, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, predložila vec týkajúcu sa situácie na území iného zmluvného štátu;

J.  keďže Rada sa 13. novembra 2017 rozhodla schváliť zbrojné embargo voči Venezuele a zákaz vývozu súvisiaceho materiálu, ktorý by sa mohol použiť na represálie vo vnútri štátu; keďže Rada v reakcii na nedodržiavanie demokratických zásad 22. januára 2018 jednohlasne rozhodla o zavedení sankcií v podobe reštriktívnych opatrení ako zákaz cestovania a zmrazenie aktív voči siedmim osobám z Venezuely zastávajúcim verejné funkcie; keďže 25. júna 2018 boli sankcie rozšírené na ďalších 11 venezuelských úradníkov;

K.  keďže EÚ spolu s ostatnými demokratickými orgánmi neuznala ani prezidentské voľby, ani voľby do Národného ústavodarného zhromaždenia, ani orgány, ktoré vzišli z týchto nelegálnych volebných procesov;

L.  keďže závery zasadnutia Rady pre zahraničné veci 15. októbra 2018 zahŕňali odkaz na politické riešenie súčasnej krízy preskúmaním, pričom by sa zvážila možnosť zriadenia kontaktnej skupiny na uľahčenie politického procesu;

M.  keďže z dôvodu nedostatočnej vážnosti úmyslov venezuelských orgánov, ktoré sa snažili výhradne o to, aby získali čas a medzinárodné uznanie, zlyhali dva pokusy o vybudovanie národného dialógu medzi vládou a opozíciou, ktorý sprostredkoval Vatikán a medzinárodní mediátori s cieľom nájsť spôsob, ako prekonať krízu;

1.  vyjadruje úprimnú sústrasť rodine a priateľom Fernanda Albána; odsudzuje v tejto súvislosti trestné činy spáchané venezuelskými orgánmi a v tomto konkrétnom prípade žiada okamžité nezávislé prešetrenie vlády vrátane medzinárodnej pitvy, ktorú by vykonal nezávislý forenzný tím;

2.  pripomína, že dva predchádzajúce pokusy zamerané na dosiahnutie politického riešenia krízy vo Venezuele prostredníctvom mediácie Vatikánu a prostredníctvom národného politického dialógu, ktorý sa uskutočnil v Dominikánskej republike, jasne zlyhali; v tejto súvislosti pripomína, že úloha medzinárodnej mediácie alebo skupiny sprostredkovateľov kontaktu musí byť nestranná a musia ju prijať obe strany;

3.  vyzýva EÚ, konkrétne Radu a PK/VP, aby zabezpečili, že akékoľvek ďalšie kroky smerom k politickému riešeniu musia zahŕňať tieto neodvolateľné požiadavky: okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a ukončenie mučenia, zlého zaobchádzania a obťažovania politických odporcov a aktivistov za ľudské práva; nová nezávislá národná volebná rada, ktorú zvolí Národné zhromaždenie; uskutočnenie slobodných a spravodlivých volieb v súlade s medzinárodnými normami v záujme dôveryhodného procesu rešpektujúceho politický pluralizmus, a to za prítomnosti demokratických medzinárodných pozorovateľov; uznanie právomoci legitímneho Národného zhromaždenia; a rozpustenie Národného ústavodarného zhromaždenia;

4.  plne podporuje MTS pri vyšetrovaní rozsiahlych zločinov proti ľudskosti a aktov represie zo strany venezuelského režimu; naliehavo vyzýva EÚ, aby sa zapojila do iniciatívy zmluvných štátov MTS zameranej na vyšetrenie trestných činov proti ľudskosti, ktoré spáchala venezuelská vláda na území Venezuely, s cieľom potrestať zodpovedné osoby;

5.  víta rýchle uloženie dodatočných cielených a odvolateľných sankcií zo strany EÚ, ktoré nespôsobia ujmu venezuelskému obyvateľstvu, za uskutočnenie volieb 20. mája 2018, ktoré boli nelegitímne a nie sú medzinárodne uznané; požaduje, aby sa tieto sankcie posilnili, ak sa situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v krajine bude naďalej zhoršovať;

6.  vyjadruje uznanie kolumbijskej vláde za okamžitú reakciu a podporu, ktorú poskytla všetkým prichádzajúcim Venezuelčanom; vyjadruje uznanie aj Brazílii a iným krajinám v regióne, najmä Peru, regionálnym a medzinárodným organizáciám, súkromným a verejným subjektom, katolíckej cirkvi a bežným občanov v regióne ako celku za ich aktívnu pomoc a solidaritu voči venezuelským utečencom a migrantom; vyzýva členské štáty EÚ, aby čelili prílevu mladých ľudí s cieľom poskytnúť im prístup k základným službám a poskytnúť im štatút dočasnej ochrany;

7.  znovu potvrdzuje veľmi znepokojujúce zistenia zo svojej služobnej cesty, ktorá sa uskutočnila v júni 2018 na pozemných hraniciach Kolumbie a Brazílie s Venezuelou; opätovne vyzýva venezuelské orgány, aby čo najskôr umožnili nerušené poskytovanie humanitárnej pomoci v krajine s cieľom zabrániť zhoršeniu humanitárnej krízy a krízy v oblasti verejného zdravia;

8.  vyzýva Radu a PK/VP, aby v koordinácii s spoločným osobitným zástupcom Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (ďalej len „UNHCR“) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) pre venezuelských utečencov a migrantov v regióne, ktorý bol nedávno vymenovaný, Eduardom Steinom zmobilizovali viac finančných prostriedkov a pomoci;

9.  pripomína, že Interpol je medzinárodná policajná organizácia zameraná najmä na boj proti medzinárodnému zločinu; žiada, aby sa Interpol nezaoberal žiadosťou venezuelskej vlády o zatykač na pána Borgesa, pani Ortegovú Diazovú a pána Mundaraya Rodrigueza, pretože obvinenia sú celkom nepodložené a čisto politicky motivované;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom Kolumbijskej republiky, Brazílskej republiky a Peruánskej republiky, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu, generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov a Limskej skupine.

 

 

(1)

  Ú. v. EÚ C 285, 29.8.2017, s. 145.

(2)

  Ú. v. EÚ C 294, 18.8.2016, s. 21.

(3)

  Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 190.

(4)

  Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 101.

(5)

  Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 137.

(6)

  Prijaté texty, P8_TA(2018)0041.

(7)

  Prijaté texty, P8_TA(2018)0199.

(8)

  Prijaté texty, P8_TA(2018)0313.

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia