NÁVRH UZNESENIA
PDF 246kWORD 47k
19.7.2018
PE624.057v01-00
 
B8-0353/2018

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o označeniach znejúcich taliansky


Aldo Patriciello

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o označeniach znejúcich taliansky  
B8‑0353/2018

Európsky parlament,  

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ chráni charakteristické a tradičné produkty z rôznych oblastí jej územia prostredníctvom špecifického systému identifikácie a ochrany; keďže existujú tri európske značky kvality, a to chránené označenie pôvodu (CHOP), chránené zemepisné označenie (CHZO) a zaručená tradičná špecialita (ZTŠ);

B.  keďže Európska únia na tento účel definuje presné pravidlá ochrany produktov, na základe ktorých vznikajú príslušné regulačné režimy kvality, ktorých cieľom je chrániť vernosť spotrebiteľov a poskytnúť výrobcom konkrétne nástroje lepšej identifikácie a propagácie produktov so špecifickými vlastnosťami a na ich ochranu pred nekalými praktikami;

C.  keďže obchodné dohody uzatvorené Európskou úniou v niektorých krajinách len ťažko zabraňujú javu taliansky znejúcich označení, t. j. používaniu zemepisných označení, vyobrazení a symbolov, ktoré evokujú Taliansko;

D.  keďže slovné hračky sťažujú súdne riešenie sporov v otázke ochrany značiek kvality;

1.  vyzýva Komisiu, aby začala televíznu komunikačnú kampaň, interaktívne a internetové informačné a komunikačné projekty a osvetové kampane, ktoré budú zviditeľňovať a propagovať nielen talianske, ale aj európske produkty špičkovej kvality, ktoré sú falšované, najmä tie európske.

Posledná úprava: 18. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia